Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захистуМета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- аналіз стану потенційних небезпек регіону;

- економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій.

План вивчення теми

1. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту.

2. Основні положення пропонованого проекту.

3. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). Необхідність розробки програми.

4. Сутність пропонованого проекту, план науково-дослідних робіт та реалізації програми.

5. Організаційний план. План здійснення маркетингових досліджень. Фінансовий план.

6. Цикл інвестиційного проекту, його фази та стадії.

7. Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та екологічних показників.

8. Економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій та його розрахунок.

9. Визначення та розрахунок терміну окупності проекту.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді першого питання можна зазначити, що як у світовій, так і у вітчизняній практиці по бізнес-плануванню немає законодавчо визначеного чіткого переліку розділів бізнес-плану.

У зв’язку з цим, проведений аналіз довів доцільність застосування структури та методики складання бізнес-плану, яка відповідає стандартам United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Виходячи із стандартів цієї організації, бізнес-план має складатися із таких розділів:

1. Титульний аркуш;

2. Меморандум про конфіденційність;

3. Резюме;

4. Опис суб’єкта господарювання та сфера його діяльності;

5. Загальна інформація про інвестиційний проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;

6. Опис продукції суб’єкта господарювання, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

7. Маркетинг і збут продукції, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

8. Виробничий, організаційний та фінансовий плани, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

9. Оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту;

10. Ризики;

11. Додатки.

Дані, які відображаються в бізнес-плані, повинні бути ідентичними на всіх етапах його розгляду. У разі необхідності окремі розділи бізнес-плану можуть доповнюватися розрахунками, обґрунтуваннями (проведенням експертизи, погодженням або оцінкою).

У другому питанні необхідно розглянути основні розділи бізнес-плану – «Коротке резюме» і «Основна ідея проекту», які є вступними і, якщо взяти їх окремо, можуть виконувати роль короткої інвестиційної пропозиції, які можна розсилати своїм партнерам та інвесторам на попередній стадії переговорів.

Примірний перелік питань для відображення в Короткому резюме:

1. Виробництвом та реалізацією якого товару (надання яких послуг) буде займатися Ваше підприємство?

2. Хто буде Вашим покупцем?

3. Яким буде обсяг продажів (виручка від реалізації) за перший рік роботи?

4. Яка сума всіх витрат на реалізацію проекту, в тому числі на заходи цивільного захисту на даному підприємстві?

5. Яка організаційно – правова форма підприємства?

6. Скільки буде залучено найманих працівників?

7. Який буде потрібно обсяг фінансування для реалізації проекту?

8. Які джерела фінансування проекту?

9. Основні показники проекту: безпека виробництва, загальний прибуток (дохід) за період, величина грошових коштів у кінці першого року роботи, рентабельність.

Додамо, що це, мабуть, найважливіша частина бізнес-плану, тому що потенційні інвестори і партнери читають її в першу чергу. Саме Коротке резюме, якщо воно написано правильно, дає можливість швидко зрозуміти суть створюваного підприємства, а зацікавившись, перейти до більш докладного вивчення інших розділів Вашого бізнес-плану.

Вже в тексті резюме доцільно відмітити гранично короткі відповіді на той перелік питань, який є обов’язковим, а саме: аналіз стану потенційних небезпек виробництва, склад, зміст, фінансово-економічні параметри (включаючи зіставну оцінку витрат і результатів, ефективність використання, окупність вкладень за проектом), технології, способи, терміни та особливості реалізації проекту створення власного бізнесу.

В третьому питанні дається аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону.

Ступінь ризику виникнення НС в області визначається великою кількістю і перш за все розташуванням на кордоні області Запорізької АЕС. У випадку аварії радіоактивне забруднення 50-кілометрової зони знаселенням 326,57 У зону радіоактивного забруднення можуть потрапити міста Нікополь, Марганець, Орджонікідзе Томаківський, Нікопольський і частково Апостолівський райони.

Виникнення НС загальнодержавного рівня може також викликати катастрофічне частини території області внаслідок можливого прориву гребель Кременчуцький Дніпродзержинської та Дніпровської ГЕС.

Наявність в області великих промислових підприємств, більшість з яких є небезпечними, розміщення на них агрегатів і установок великої потужності, розвинутагазопроводів, аміакопровід, нафтопровід і водопровідно-каналізаційне господарство, використання у виробництві великої кількості потенційно небезпечних речовин - все це вірогідність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу для економіки і природного середовища.

Велике занепокоєння викликають питання:

- радіаційного і соціального захисту населення м. Жовтих Вод, захоронення іонізуючого та нейтронного випромінювання високої й середньої активності, я в місті на ВАТ «Електрон Газ» сумарною активністю 14675 Кюрі (137 од.):

- технічного стану 17 автодорожніх мостів і в першу чергу частини 2-ярусного мосту через р. Дніпро в м. Дніпропетровську та 15 мостів, близьких до аварійного;

- необхідності проведення робіт по дезактивації, переробці та захороненню радіоактивних відходів на шламосховищах колишнього ДП «Придніпровський у м. Дніпродзержинську, де в 9 сховищах їх накопичено близько 36.0 млн. тонн:

- надзвичайно тяжкого екологічного стану, що склався на території Широківського який потребує оголошення зоною надзвичайної екологічної ситуації, де внаслідок гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького залізорудного басейну існує життю і здоров'ю практично всього населення району, і в першу черг та с. Новоселівка, які розташовані в санітарних зонах відвалів розкривних робіт;

- утилізації непридатних, заборонених для використання та невизначених агрохіміків; яких в області налічується близько 750,0 тонн та 184,734 млн. тони токсичних промислових відходів;

- стану основних фондів та технічного обладнання газопроводу, де більша частина існуючої мережі виробила свій ресурс;

- техногенних втрат води з водонесучих комунікацій, що знаходяться у аварійному стані:

- небезпеки для населення і територій області, яка може бути викликана лісовими пожежами па загальній площі 18,5 тис. га;

- аварійного стану Нікопольської захисної дамби Каховського водосховища:

- загрози виникнення надзвичайної екологічної ситуації з непередбаченими наслідками через можливе затоплення шахтними водами урановидобувної шахти "Нова" ТОВ "Схід-Руда" у м. Жовті Води;

- затягнення будівництва радіокерованої системи оповіщення вздовж траси аміакопроводу «Тольятті-Одеса» на правобережній частині території області;

- наявності аварійних будинків та споруд, яких налічується 533.

На території області можливе виникнення практично всього спектру небезпечних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного, метеорологічного походження та техногенних аварій.

При вивченні четвертого питання слід відмітити, що сутність інвестиційного проекту полягає в тому, щоб переконати інвестора в тім, що:

· проект має сенс;

· проект буде приносити прибуток та буде безпечним у виробництві;

· Ви добре знаєте та маєте відповідну підготовку в тій сфері, у якій маєте намір працювати;

· Ви продумали всі фактори, що впливають на проект, в тому числі фактори техногенно-екологічного характеру;

· Ваш діючий бізнес перебуває в задовільному стані;

· Ви не забуваєте про інтереси партнерів і інвесторів та безпеку їх виробництва.

Необхідно описати ідею проекту: його ціль і сферу діяльності, у яку пропонується впровадити проект; яку продукцію або товар Ви будете випускати (товар або продукт має відповідати стандартам якості), які послуги робити, або яку діяльність здійснювати (виготовляти нову продукцію, поліпшувати існуючу продукцію, поліпшувати діяльність, купувати й продавати, модернізувати підприємство, приміщення й устаткування), дати логічне обґрунтування проекту, тобто пояснити, у чому цей план має сенс.

Для реалізації проекту розробляється докладний покроковий план здійснення проекту. В ньому необхідно вказати всі ключові події, що є заставою успішного здійснення проекту, наприклад, строк підписання договору про надання кредиту, строк одержання першого траншу і т.п. Необхідно також визначити будь-яке зовнішнє вплив фактору часу на проект (наприклад, аварії на сусідніх підприємствах, критична екологічна обстановка в регіоні тощо).

Розглядаючи п’яте питання слід зазначити, що в організаційному планіокремо пояснюється організаційна структура суб’єкта господарювання, строки реалізації інвестиційного проекту, умови оплати і стимулювання праці, структура і склад підрозділів, навчання персоналу, тощо.

Для плану здійснення маркетингових досліджень проводиться аналіз стану галузі, у якій фірма має намір працювати та стан техногенно-екологічної безпеки регіону.

Типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:

· визначення необхідної інформації для аналізу;

· пошук і збір даних;

· аналіз даних;

· план заходів, що дозволяють використати ці дані без нанесення шкоди для зовнішнього середовища.

Важливо правильно сформулювати ідею проекту з обліком дійсного стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства в порівнянні з іншими. Для цього в бізнес-плані рекомендується провести короткий історичний екскурс, дати аналіз поточного положення справ у сфері діяльності й визначити тенденції її розвитку.

Маркетингові дослідження вивчають тенденції ринку, визначає вплив будь-яких політичних, економічних, техногенних, екологічних та соціальних сфер, а також намагаються спрогнозувати результат впливу цих тенденцій.

Фінансовий план розкриває фінансово-економічні розрахунки і відображає такі показники:

· вартість реалізації інвестиційного проекту та джерела фінансування;

· розрахунок можливих збитків від надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру;

· витрати підготовчого періоду;

· витрати основного періоду;

· розрахунок надходжень;

· витрати, пов’язані з обслуговуванням залучених коштів;

· податкові платежі;

· план руху грошових потоків;

· відомості про оборотний капітал;

· рух грошових потоків;

· прогнозний баланс.

В шостому питанні відзначається, що життєвий цикл проекту – це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) й отриманням останньої вигоди (ліквідація проекту).

Життєвий цикл проекту є концепцією, що розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, кожна з яких має свою назву та часові межі.

Як правило проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну, які, у свою чергу, розгалужуються на стадії.

Передінвестиційна фаза включає такі стадії:

• преідентифікація;

• ідентифікація;

• підготовка;

• розробка та експертиза;

• детальне проектування.

Інвестиційна фаза охоплює роботи, які можна об'єднати у такі стадії:

• підготовка і проведення тендерів;

• інженерно-технічне проектування;

• будівництво;

• виробничий маркетинг;

• навчання персоналу.

Основними стадіями експлуатаційної фази є:

• здавання в експлуатацію (е граничною між інвестиційною та експлуатаційною фазами, тому може перебувати і в одній, і в іншій);

• виробнича експлуатація;

• заміна та оновлення;

• розширення та інновації;

• заключна оцінка проекту.

Розглядаючи сьоме питання необхідно виявити кращий варіант проекту, для цього треба розглянути широке коло його можливих варіантів. Дуже часто вибір певного способу чи варіанта проекту робиться передчасно. Дуже корисно внести всі можливі варіанти до початкового переліку ідей, що обговорюються, а потім шляхом використання логічної схеми відбору відкинути гірші.

Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації і за весь період інвестування або здійснення заходів.

Екологічний ефект досягають зниженням викидів у навколишнє середовище шкідливих речовин, зменшенням відходів виробництва, утилізацією і регенерацією ТПВ і осадів стічних вод, впровадженням енергоємних виробництв, оборотних циклів використання природних ресурсів (насамперед вод), підвищенням ергономічності і покращенням екологічності вироблених товарів або послуг (шумове забруднення, вібрація, магнітне поле, радіаційний фон, хімічні речовини, що викликають алергію) , зниженням штрафів за забруднення навколишнього середовища (перевищення ПДК, ПДВ та ін. лімітів).

В восьмому питанні економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій полягає в тому, що використовуючи превентивні методи, ми знижуємо ризик виникнення надзвичайної ситуації. Також, будучи готовими до проблем, ми їх наполовину долаємо ще до настання. За рахунок швидкого реагування спеціальних служб можна значно зменшити збитки від техногенних, природних чи інших катастроф.

Девяте питання потребує розгляду найбільш простого методу оцінки проекту – це розрахунок терміну повернення коштів (термін окупності). Це період часу, протягом якого вигоди від проекту будуть рівними затратам на проект. Період повернення грошей можна виразити наступним чином:

Ток = К0 / (ЧП + А), (7.1)

де Ток - період повернення коштів (років);

К0 - загальна вартість проекту ($);

ЧП – чистий прибуток від проекту ($/рік);

А – амортизаційні відрахування($/рік)

Таким чином, чим коротший період повернення коштів тим більш привабливий проект.

Переваги методу простої окупності полягає в простоті та ілюстративності. Вони використовуються для швидкої оцінки інвестицій в енергозберігаючі проекти на попередніх стадіях розробки проекту. До простих методів відносять також розрахунок простої норми прибутку і визначення терміну окупності інвестицій.

Метод простої окупності має свої недоліки:

· в ньому не приймається в розрахунок “часова вартість грошей”.

· в ньому ігнорується прибуток, який може бути отриманий після закінчення періоду повернення коштів.

· в ньому не враховується номінальна вартість залишкового капіталу.

Завдання до самостійної роботи щодо вичення навчального матеріалу

При виченні данної теми в першу чергу доцільно ознайомитись з соціально-економічним станом та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). А потім, на прикладі підприємства, там де студент проходив виробничу практику (або планує в подальшому працювати) розробити економічно обґрунтований бізнес план інвестиційного проекту, з метою надійного фунціюнування данного об'єкту при можливих надзвичайних ситуаціях в данній місцевості.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.170.169 (0.013 с.)