Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції.Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуються за такою формулою:

 

Мр = Фв + Фг + Пр + Прс + Сн + Мдг, (3.22)

де Фв - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення;

Фг - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення;

Пр - збитки від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції;

Прс - збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції;

Сн - збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції;

Мдг - збитки від втрат майна громадян та організацій.

а) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за такою формулою:

, (3.23)

де Δ Рі - зменшення балансової вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;

Кіа - коефіцієнт амортизації i-го виду основних фондів а виробничого призначення;

n - кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані;

Лb - ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування (абзац другий підпункту "а" пункту 2 розділу III;

б) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення.

Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) розраховуються, виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об'єктів за такою формулою:

, (3.24)

де ΔРi - балансова вартість i-го виду повністю зруйнованих фондів невиробничого призначення з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;

Кi - коефіцієнт амортизації i-го виду фондів а невиробничого призначення; n - кількість видів зазначених фондів, що були повністю зруйновані;

в) розрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції.

Розрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції проводиться за такою формулою:

, (3.25)

Збитки від втрат готової промислової продукції (Прп) розраховуються, виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації за такою формулою:

, (3.26)

де Ci - собівартість одиниці і-го виду промислової продукції;

qi - кількість втраченої продукції і-го виду; m - кількість видів промислової продукції, втрачених під час НС.

Збитки від втрат готової сільськогосподарської продукції (Прс) розраховуються на базі середніх оптових цін для різних регіонів України за такою формулою:

, (3.27)

де, Ціj - середня оптова ціна і-го виду сільськогосподарської j продукції в j-му регіоні;

qi - кількість втраченої сільськогосподарської продукції i-го виду;

m- кількість видів втраченої сільськогосподарської продукції;

г) розрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської продукції.

Збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції (Прс) розраховуються на базі показників середньої врожайності основних видів сільськогосподарських культур для різних регіонів України та середнього прогнозованого рівня оптових закупівельних цін на відповідну сільськогосподарську продукцію з урахуванням нездійснених витрат, необхідних для доведення її до товарного виду, за такою формулою:

, (3.28)

де Si - площа пошкодження і-ї сільськогосподарської культури;

ki - середній коефіцієнт пошкодження посівів i-ї сільськогосподарської культури;

Yij - середня очікувана прогностична урожайність i-ї j сільськогосподарської культури в j му регіоні;

Цij - прогностична середня оптова ціна i-го виду j сільськогосподарської продукції в j-му регіоні на час після збирання врожаю;

i - витрати, необхідні для доведення всього обсягу З втраченої i-ї сільськогосподарської продукції дод до товарного вигляду;

m - кількість видів втраченої незібраної сільськогосподарської продукції.

Розрахунок (Прc) потребує обов'язкового перерахування після збирання врожаю.

ґ) розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції

Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції та надання послуг (Сн), розраховуються, виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за такою формулою:

, (3.29)

де Цiсер - середня оптова ціна одиниці і-ї сировини, матеріалів сер та напівфабрикатів на момент виникнення втрат;

qi - обсяг втрачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів.

Збитки від втрат проміжної продукції (Снпром) підприємств розраховуються, виходячи з її собівартості за такою формулою:

 

, (3.30)

де Ci - собівартість і-го виду проміжної продукції;

qi - кількість втраченої проміжної продукції і-го виду;

 

д) розрахунок збитків від втрат майна громадян та організацій.

Збитки від втрат іншого майна (Мдг) розраховуються для організацій, виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян - виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом, за такою формулою:

, (3.30)

де Рi - балансова вартість і-го виду втраченого майна організацій;

Кi - коефіцієнт амортизації і-го виду втраченого майна організацій;

ki - індекс зміни цін стосовно часу придбання i-го виду майна;

qіорг - кількість втраченого майна організацій i-го виду;

Цjс.р - середня ринкова ціна j-го виду втраченого майна громадян;

qjгр - кількість втраченого майна громадян j-го виду;

m - кількість видів майна, втраченого організаціями;

n - кількість видів майна, втраченого громадянами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.006 с.)