Теми для підготовки рефератівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми для підготовки рефератів1. Тероризм.

2. Бактеріологічна зброя та захист від неї.

3. Проблеми радіаційного забруднення в Україні.

4. Захист від сильнодіючих отруйних речовин.

 

Бібліографічний список до семінарського заняття

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

[5; 6; 42;43]

 

 

Семінарське заняття № 3

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання

Мета заняття: набуття студентами практики з розв’язання типових задач прогнозування обстановки, що може скластися під час аварії на ВНО. За результатами розрахунків студенти формулюють висновки та визначають заходи, спрямовані на захист людей та зменшення наслідків можливих руйнувань.

План заняття

1. Оцінка інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що створюються під час техногенних вибухів.

2. Протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення.

3. Загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.

 

Методичні рекомендації до семінарського заняття

 

Інженерна і пожежна оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті.

Особливо небезпечними за своїми наслідками є аварії на вибухонебезпечних об’єктах (ВНО). До ВНО відносять не тільки об’єкти, що виробляють або зберігають вибухові речовини, але й об’єкти, де створюються вибухонебезпечні суміші горючих речовин з повітрям у дрібнодисперсному стані (вугільний пил, дерев’яний пил, борошно, цукрова пудра та ін.).

Найчастіше вибухають суміші з повітрям вуглеводневих сполук (метану, пропану, бутану та їх похідних).

Наслідками таких вибухів є:

- руйнування будівель, споруд, обладнання;

- пожежі;

- враження людей.

Оцінки наслідків можливого вибуху на ВНО передбачає такі елементи:

- визначення ступеня руйнування елементів цеху;

- визначення очікуваного характеру пожеж;

- оцінка ступеня можливих уражень виробничого персоналу;

- вироблення рекомендацій. Висновки.

 

 

Роз’язання типової задачі

На прикладі рішення типової задачі (див . методичні рекомендації до самостійної роботи теми №3) розв’язати індивідуальне завдання.

У промисловій зоні із ЩЗО γ% на ВНО може відбутися вибух пропану масою m (т).

Визначити:

1. Можливий ступінь руйнувань будівель (назва цеху, населеного пункту), що знаходяться на відстані L від ВНО.

2. Можливу пожежну небезпеку після вибуху, якщо забудови з (характер вогнестійкості забудов).

3. Ступінь та характер можливих ушкоджень людей, які працюють (проживають) у (назва цеху, селища), що мають (малоповерхові, багатоповерхові) будівлі.

4. Виробити рекомендації, спрямовані на зменшення наслідків вибуху.

5. Форма звітності про виконання розрахунково-графічної роботи «Оцінка інженерної і пожежної обстановки на вибухонебезпечному об’єкті».

а) Титульна сторінка.

Індивідуальне завдання виконав(ла)

студент(ка) група, курс, прізвище, ім’я

Варіант №_______

б) Форзац.

1. Щільність забудови об’єкту (ЩЗО) :_______________%;

2. Маса газу, який може вибухнути m:__________________т;

3. Відстань від ВНО до пункту прогнозу: L:_____________м:

4. Характеристика вогнестійкості конструкцій пункту прогнозу ___.

в) Підсумкова таблиця звітності до розрахункової роботи.

Характеристика руйнувань Ступінь руйнувань Пожежна обстановка Ступінь ураження людей
Параметри зони руйнувань Елементи виробничого об’єкта
№ з/п Зони № з/п Об’єкт
1.   2.   3. RІ=___ м   RІІ=___м   =_кПа 1. 2. 3. 4. 5.   6. Будівля Верстати Обладнання Трубопроводи Котельні мережі Контрольно-вимірювальні прилади      
                 

Варіанти вихідних даних для завдань на оцінку можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті (номер варанту встановлює викладач):

Варіанти вихідних даних для завдань на оцінку можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті

I. Відстань до місця вибуху L, м.

1. 100. 5. 500. 9. 900. 13. 1300.

2. 200. 6. 600. 10. 1000. 14. 1400.

3. 300. 7. 700. 11. 1100. 15. 1500.

4. 400. 8. 800. 12. 1200. 16. 2000.

II. Маса вибухової речовини (пропану) m, т.

1. 300. 4. 600. 7. 900. 10. 1200.

2. 400. 5. 700. 8. 1000. 11. 1500.

3. 500. 6. 800. 9. 1100. 12. 2000.

III. Будівля цеху

a) Кількість поверхів.

1. Один поверх. 2. Два поверхи. 3. Більше двох поверхів.

б) Матеріал.

1. Цегла. 2. Збірний залізобетон. 3. Стіни з металевим каркасом. 4..Конструкція без каркасу. 5. Легкий металевий каркас.

IV. Вогнестійкість несучих стін, год.

1. 0,5; 2. 1,0; 3. 1,5; 4. 2,0; 5. 2,5; 6. 3,0; 7. 3,7; 8. 4,0.

V. Верстати.

1. Легкі. 2. Середні. 3. Важкі.

VI. Трубопроводи.

1. Наземні.

2. На естакадах.

VII. Інше обладнання.

1. Газгольдери.

2. Наземні кабельні мережі.

3. Наземні металеві елементи.

4. Наземні резервуари хімічних речовин.

VIII. Категорія пожежної небезпеки виробництва.

1. А. 3. В. 5. Д.

2. Б. 4. Г.

IX. ЩЗО, γ (%).

1. 10. 3. 30. 5. 50. 7. 70. 9. 90.

2. 20. 4. 40. 6. 60. 8. 80.

Питання для обговорення

1. Назвіть основні етапи оцінки обстановки після застосування ядерної зброї.

2. Що розуміють під оцінкою інженерної обстановки?

3. Назвіть етапи оцінки інженерної обстановки.

4. Які є етапи оцінки інженерної обстановки?

5. Назвіть обсяги інженерних робіт за основними її видами.

6. Що є вихідними даними для оцінки інженерної обстановки?

7. Що називається ЩЗО?

8. Які зони називаються зонами окремих пожеж?

9. Які зони називаються зонами суцільних пожеж?

10. Які зони називаються зонами пожеж і тління в завалах?

11. Що є зовнішнім кордоном зони окремих пожеж?

12. Що є зовнішнім кордоном зони суцільних пожеж?

13. Що є зовнішнім кордоном зони пожеж і тління в завалах?

14. Назвіть категорії вибухонебезпечності об’єктів за БНіП.

15. Які об’єкти відносять до категорій «А», «Б», «В», «Г», «Д» за БНіП?

16. Назвіть ступені вогнестійкості будинків і споруд.

17. Які будинки і споруди відносять до 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го ступенів?

18. Що розуміють під оцінкою пожежної обстановки?

19. Що є основними факторами-чинниками небезпек для людини при пожежі?

20. Назвіть зони осередку вибуху. Як обраховують радіуси зон осередку вибуху? Як розраховують величину надлишкового тиску в зоні ПУХу?

21. За якою методикою прогнозують характер пожеж у зоні вибуху?

22. За якою методикою прогнозують характер уражень персоналу в зоні вибуху?

23. Яка методика виконання робіт з оцінки пожежної та інженерної обстановки?

24. Які рекомендації формулюють по завершенню робіт з оцінки інженерної та пожежної обстановки в осередку вибуху?

 

Ситуаційні завдання

 

Виберіть номера правильних відповідей (або установіть правильну послідовність).

1. Горить хлібне поле:

а) викличете пожежну охорону й, визначивши напрямок вітру, спробуєте самостійно згасити вогонь пуском зустрічного вогню;

б) спробуєте косою, палицею або ногами збивати колосся на землю на шляху вогню, робивши смугу шириною 0,5-1 м;

в) використовуючи принесені лопати, будете викопувати уздовж крайки вогню суцільну смугу із землі шириною 20-40 см;

г) будете збивати вогонь гілками, мокрим одягом, не даючи йому розпалюватися й не допускаючи розповсюдженню по верху;

д) негайно пошліть кого-небудь у найближчий населений, а самі постараєтеся вивести сільськогосподарську техніку, опинившуюсь у вогнищі пожежі.

2. Рятуючи потерпілих з палаючого будинку, Ви:

а) накриєтеся з головою мокрою ковдрою, шматком щільної тканини або пальто (плащем), проходячи через палаюче приміщення;

б) надягнете ватно-марлеву пов'язку, змочену 5%-вим раствором лимонної кислоти;

в) надягнете протигаз ЦП-5, щільний одяг і гумове взуття для захисту від задимленості високої температури й токсичних речовин, що утворилися при горінні;

г) виявивши людину, на якому горить одяг, спробуєте згасити на нії за допомогою вогнегасника, і після цього евакуюєте його з палаючого будинку;

д) двері в задимлене приміщення будете відкривати різко, щоб не одержати сильних опіків від розпеченої ручки.

3. При гасінні палаючої вертикальної поверхні і використанням вуглекислотного вогнегасника (ВВ-5) необхідно:

а) підняти рукоятку нагору й перекинути її до відмови, потім струснути його кілька разів, і струмінь, що утворився, піни направити безпосередньо не палаючу частину поверхні;

б) підняти рукоятку нагору, перекинути її до відмови, потім перевернути вогнегасник нагору дном і струмінь, що утворився, піни направити в нижню частину палаючої поверхні;

в) підняти рукоятку нагору, перекинути її до відмови, потім перевернути вогнегасник нагору дном і струмінь, що утворився, піни направити у верхню частину палаючої поверхні;

г) при наявності на вертикальній поверхні палаючих електричних проводів у першу чергу гасити їх як основне джерело горіння;

д) при відсутності струменя піни з переверненого нагору дном вогнегасника відвернути кришку й прочистити сприск, потім загорнути кришку, кілька разів струснути вогнегасник і з появою струменя піни почати гасити з верхньої частини поверхні.

4. Згасивши палаючий одяг на постраждалому, необхідно:

а) спробувати видалити залишки одягу й бруд, потім закрити ушкоджену поверхню чистою тканиною, прикласти холод і забезпечити потерпілому повний спокій;

б) змазати опікову поверхню китовим, борсуковим, ведмежим жиром або посипати крохмалом, содою, борошном, потім закрити опікову поверхню сухим стерильним простирадлом, дати постраждалому 2-3 пігулки анальгіну й запропонувати обільне питво;

в) спробувати видалити залишки одягу й бруд, розкрити опікові міхури, промити опікову поверхню слабким розчином перманганату калію, закрити ушкоджену поверхню чистою тканиною й до приїзду «Швидкої» забезпечити потерпілому повний спокій;

г) забинтувати або щільно повити чистим простирадлом обпалену частину тіла, наповнити снігом, льодом, холодною водою герметичні ємності й обкласти ними опікову поверхню поверх сухого простирадла, дати постраждалому 2-3 пігулки анальгіну, запропонує обільне питво й до приїзду «швидкої» забезпечити потерпілому повний спокій;

д) накрити опікову поверхню сухим стерильним простирадлом або плівкою, наповнити снігом, льодом або холодною водою поліетиленові пакети, пластикові пляшки й обкласти ними опікову поверхню поверх сухого простирадла або плівки, дати постраждалому 2-3 пігулки анальгіну, забезпечити повний спокій до приїзду «Швидкої», запропонувати обільне питво.

5. При поразці електричним струмом у постраждалого немає ознак життя, необхідно:

а) викликати «Швидку допомогу»;

б) прикласти до голови холод;

в) приступитися до інгаляції кисню;

г) завдати удару по грудині;

д) переконати у відсутності реакції зіниці на світло;

є) знеструмити потерпілого;

ж) почати непрямий масаж серця;

з) підняти ноги;

і) зробити вдих ИВЛ;

к) продовжувати реанімацію;

л) переконаєтеся у відсутності пульсу.

6. При поразці блискавкою:

а) закопати ураженого блискавкою в землю;

б) завдати кардинального удару й приступитися до серцево-легеневої реанімації;

в) покласти холод на голову;

г) доручити кому-небудь викликати «Швидку допомогу»;

д) повернути потерпілого на живіт і чекати прибуття лікарів;

є) переконатися у відсутності реакції зіниць на світло й пульсу на сонній артерії;

ж) піднести до рота дзеркальце, ватку або перинку й по запотіванню скла й руху ворсинок визначити наявність подиху;

з) накрити обпалену поверхню чистою тканиною;

і) покласти холод на місце опіку;

к) піднести до носа ватку з нашатирним спиртом.

7. При виході із зони лісової пожежі Ви будете йти:

а) по вітрі, захищаючи органи подиху змоченим у воді шматком тканини, марлевою пов'язкою й т.п.;

б) у навітряну сторону перпендикулярно крайці пожежі, використовуючи відкриті простори дороги,т галявини, берега струмків і рік, а також ділянки листяного лісу;

в) прощупуючи дорогу шестом уздовж русла лісової ріки по можливості перпендикулярно напрямку вітру або під кутом 45 градусів до нього;

г) пригнувшись, проти вітру;

д) переборюючи крайку пожежі проти вітру, укривши голову й особу верхнім одягом.

8. При накритті передньої смуги пожежі в лісі необхідно:

а) накривати язики полум'я віником з листяних гілок і тримати його до повного припинення пожежі;

б) зметати вогонь убік руху передньої крайки пожежі, як би розкидаючи язики полум'я, і затоптуючи ногами невеликі вогнища горіння;

в) зметати вогонь ковзним ударом убік вигорілої площі з таким розрахунком, щоб відірвати полум'я від ще не палаючих лісових матеріалів шляхом видалення палаючих часток убік вогнища, невеликі язики полум'я затоптувати ногами;

г) зметати вогонь убік вогнища пожежі, часто повертаючи хвойні віники для їхнього охолодження;

д) наносити удари по передній крайці пожежі, як би розгортая вогонь по сторонам.

9. Горить торф'яне болото, Ви:

а) спробуєте його згасити захлистанням листяними віниками або засипанням ґрунтом передньої крайки пожежі;

б) обійдете його стороною, дотримуючи обережності, закривши голову одягом;

в) обійдете його стороною, рухаючись проти вітру, уважно оглядаючи й обмацуючи перед собою дорогу шестом або палицею;

г) будете рухатися по вітрі таким чином, щоб дим, доганяючи вас, не утрудняв орієнтування;

д) обійдете його стороною, рухаючись уздовж русла лісової ріки, струмка, минерализованной смуги, по можливості намагаючись вийти із зони задимлення.

10. Лісова пожежа підбирається до останнього пункту, Ви:

а) будете чекати повідомлень по засобам масової інформації, і діяти відповідно до вказівок органів влади й штабу ГО;

б) укриєтеся в кам'яних будинках або вийдете на більші відкриті площі або стадіони;

в) будете швидко йти уздовж ріки або безпосередньо по воді;

г) усі разом будете йти по дорогах, що веде від вогню і у ту сторону, що виведе в поле, до річки або інше безпечне місце;

д) зберете самі коштовні речі, документи, продукти харчування на 2-3 дня, запас питної води й будете виходити із зони лісової пожежі перпендикулярно напрямку вітру в безпечне місце.

 

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Які вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у ЦО?

2. Порядок створення, оснащення та підготовки формувань цивільної оборони.

3. Організація переміщення формувань цивільної оборори при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. Задачі та повноваження Кабінету Міністрів України в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.012 с.)