Глибина зон можливого зараження СДОР, кмМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глибина зон можливого зараження СДОР, кмШвид-кість вітру, м/с Еквівалентна кількість СДОР
0,01 0,05 0,10 0,5
0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,5 19,2 29,5 38,1 52,6 65,2 81,9 363,0
0,26 0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,20 10,8 16,4 21,0 28,7 35,3 44,0 87,7 189,0
0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,34 7,96 11,9 15,1 20,5 25,2 31,3 61,4 84,5 130,0
0,19 0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,36 6,46 9,62 12,1 16,4 20,0 24,8 48,1 65,9 101,0
0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,3 13,8 16,8 20,8 40,1 54,6 83,60
б 0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,20 9,06 12,1 14,7 18,1 34,6 47,0 71,70
0,14 0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,8 13,1 16,1 30,7 41,6 63,16
0,13 0,30 0,42 0,94 1,33 2,30 2,97 4,20 5,92 7,42 9,90 11,9 14,6 27,7 37,4 56,70
0,12 0,28 0,40 0,88 1,25 2,17 2,80 3,96 5,60 6,86 9,12 11,0 13,5 25,3 34,2 51,60
0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,50 8,50 10,2 12,5 23,4 31,6 47,53
0,11 0,25 0,36 0,80 1,13 1,96 2,53 3,58 5,06 6,20 8,01 9,61 11,7 21,9 29,4 44,15
0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,0 20,5 27,6 41,30
0.10 0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,37 3,29 4,66 5,70 7,37 8,72 10,4 19,4 26,0 38,90
0,10 0,22 0,32 0,71 1,00 1,74 2,24 3,17 4,49 5,50 7,10 8,40 10,0 18,4 24,6 36,81
0,10 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8,11 9,70 17,6 23,5 34,98

Примітка:

1. При швидкості вітру >15 м/с розміри зон зараження приймати як при швидкості вітру 15 м/с.

2. При швидкості вітру <1 м/с розміри зон зараження приймати як при швидкості вітру 1 м/с.


Додаток В.8

Таблиця 14

Глибина Н зони хімічного забруднення з ГДК СДОР(ОР) на закритій місцевості, км (швидкість вітру = 1 м/с, ємність не обвалована)

Найменування СДОР(ОР) Кількість СДОР(ОР) в ємностях, т
При інверсії
Хлор, фосген 6,57 14,00 22,85 41,14 48,85 54,00 58,25
Аміак 1,00 1,28 1,85 2,71 3,24 4,28 4,99
Сірчистий ангідрид 1,14 1,28 2,00 2,85 3,57 5,00 7,11
Сірководень 1,57 2,14 3,57 5,71 7,14 17,60 29,18
При ізотермії
Хлор, фосген 1,31 2,00 3,28 4,57 5,43 6,00 7,11
Аміак 0,20 0,26 0,37 0,54 0,68 0,66 0,62
Сірчистий ангідрид 0,23 0,26 0,40 0,57 0,71 1,10 1,88
Сірководень 0,31 0,43 0,71 1,14 1,43 2,51 3,14
При конвекції
Хлор, фосген 0,40 0,52 0,72 1,00 1,20 1,32 1,44
Аміак 0,06 0,08 0,11 0,16 0,20 0,26 0,39
Сірчистий ангідрид 0,07 0,08 0,12 0,17 0,21 0,30 0,42
Сірководень 0,093 0,13 0,21 0,34 0,43 0,65 0,79

 

Примітка

Для обвалованих ємностей глибина Н ЗХЗ зменшується в 1,5 рази.


Додаток В.9

Таблиця 15

Глибина Н* зони хімічного забруднення з ГДК на СДОР(ОР) відкритій місцевості, км (швидкість вітру = 1 м/с ємність не обвалована

Найменування СДОР(ОР) Кількість СДОР(ОР) в ємностях, т
При інверсії
Хлор, фосген більше 80
Аміак 3,5 4,5 6,5 9,5 12,0 15,0 19,2
Сірчистий ангідрид 4,0 4,5 10,0 12,5 17,5 23,3
Сірководень 5,5 7,5 12,5 20,0 25,0 61,6 >80,0
При ізотермії
Хлор, фосген 4,6 11,5 16,0 19,0 21,0 22,6
Аміак 0,7 0,9 1,3 1,9 2,4 3,0 4,5
Сірчистий ангідрид 0,8 0,9 1,4 2,0 2,5 3,5 6,1
Сірководень 1,1 1,5 2,5 4,0 5,0 8,8 12,5
При конвекції
Хлор, фосген 1,0 1,4 1,96 2,4 2,85 3,15 4,05
Аміак 0,21 0,27 0,39 0,5 0,62 0,66 0,88
Сірчистий ангідрид 0,24 0,27 0,42 0,52 0,65 0,77 0,96
Сірководень 0,33 0,45 0,65 0,88 1,1 1,5 1,9
                 

Примітка Для обвалованих ємностей глибина Н 3х3 зменшується в 1,5 рази.

 

Додаток В.10

Таблиця 16

Порівняльні коефіцієнти для обчислення глибини Н зони хімічного забруднення для швидкості вітру понад 1 м/с

Швидкість вітру, м/с
Порівняль-ний коефіцієнт k* При інверсії 0,6 0,45 0,38 0,33 0,30
При ізотермії 0,71 0,55 0,50 0,46 0,40
При конвекції 0,70 0,62 0,55 0,51 0,47

 

 

Додаток В.11

Таблиця 17

Кутові розміри 3×3 залежно від швидкості вітру м/с

< 0,5 0,6–1,0 1,0–1,2 ≥ 2

 

Додаток В.12

Таблиця 18

Можливі втрати працівників, службовців і населення від СДОР в осередках враження (Р),%

Умови перебування людей Без протигазів Забезпеченість людей протигазами,%
На відкритій місцевості 90–100
У простих укріпленнях будинку

Примітка.

Орієнтована можлива втрата людей в осередках враження складає: в легкому ступені – 25%, в середньому і важкому ступенях (з виходом з ладу не менше ніж на 2–3 тижні і з потребою госпіталізації) – 40%, зі смертельними випадками – 35%.

 


Додаток В.13

Таблиця 19

Час знаходження людей в ізолюючих засобах захисту шкіри

Температура навколиш-нього повітря, °С Час знаходження в ізолюючих засобах захисту шкіри
без вологого екрануючого комбінезона з вологим екрануючим комбінезоном
+30 і більше 15–20 хв 1–1,5 год
25–29 до 30 хв 1,5– 2 год
20–24 до 45 хв 2–2,5 год
15–19 до 2-х год більше 3-х год
Нижче +15 більше 3-х год

Примітка:

1. У похмуру або вітряну погоду, а також у тіні час безперервного знаходження може бути збільшений у 1,5 рази.

2. Час відновлення теплового стану до вихідного рівня складає не менше 1 год., кожен наступний цикл роботи скорочується на 30%.

 

 

Додаток В.14

Таблиця 20

Значення середньої швидкості перенесення хмари, зараженої СДОР(ОР), м/с

 

 

 

– відстань від об’єктів x та y, км.


Навчально-методичний посібник

 

Чернета Валерій Миколайович

 

 

Цивільний захист

 

Чернета В.М.

Ч 49
Цивільний захист: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 7.03050803, 8. 03050803 «оподаткування» 2012. – 187 с.

Посібник повинен допомогти студентам отримати необхідну систему знань з цивільного захисту та оволодіти вмінням застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

ББК 68.9

 

 

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж _____

Замовлення №____________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

 


* У частках НМД.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.012 с.)