ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які основні показники враховувались при проведенні економічної оцінки земель (ЕОЗ) сільськогосподарського призначення?ЕОЗ – це ціна одного га певного с\г угіддя в залежності від природних властивостей грунту, інтенсивності використання та місцерозташування зем.діл. (віддаленість від баз постачання. ринків збуду, тощо )

Ек.оцінка землі виражає економічну ефективність використання зем. ділянки. Вона залежить від прибутку отриманого на даній земельній ділянці та втрат на отримання цього прибутку.

Основними показниками які враховуються при економічній оцінці земель це: абсолютний рентний дохід, диференційний рентний дохід, загальний прибуток, витрати, норма рентабельності прийнята на Україні та коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації грошової оцінки земель щорічно вираховується Держкомземом відповідно до середньорічного індексу інфляції. Він застосовується для грошових оцінок , і по всім угіддям с\г призначення є однаковим. Тільки для ріллі з 1 січня 2012 року постановою КМУ від 31 жовтня 2011 р. введено додатковий коефіцієнт індексації = 1,756. Отже загальний для всіх угідь Кінд на 2012 р. = 3,2 а для ріллі = 3,2*1,756.

Хто має право виконувати експертну грошову оцінку земель?

Експертна оцінка виконується приздійсненні цивільно-правових угод (купівлі-продажу, внесення в статутний фонд підприємства, викупу і т.д.) Право виконувати оцінку мають ті особи, які отримали ліцензію на оцінку:

- Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності

- Приватні підприємства і фірми

- Державні підприємства

Перевірити наявність ліцензії можна на сайті Держземагентства у розділі«Державний реєстроцінювачів»

 

Білет № 17

1 Що являє собою середня (базова)вартість? Які показники враховують при її вирахуванні?
Основою для грошової оцінки земельної ділянки є визначення базової вартості 1 м кв земель у середньому в місті. Вона дає узагальнене уявлення про реальні переваги розміщення в тому чи іншому населеному пункті і є вихідною базою при наступній диференціації міських земель за споживчою привабливістю в межах міста. Базова вартість 1 м кв земель міста залежно від рівня освоєння та облаштування його території, а також його статусу в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення визначається за формулою: Цм²= (В/S)*( Нп/Нк)* Км1
В– витрати на освоєння та облаштування території міста в розрахунку на квадратний метр, грн.;
Нп– норма прибутку (6%);
Нк– норма капіталізації (3%);
Км1– коефіцієнт, який враховує значення і статус населеного пункту в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва та розселення.

Згідно податкового кодексу мінімальна БВ становить 24грн за 1км² - це для н.п. чисельністю <3000 чол, 52грн за 1км²-від 3000-10000чол.
В-витарати на облаштування н.п. включають: витрати на вуличну мережу;вартісь облашування електропостачання,водопостачання,газопостачання;телефонний зв'язок;каналізація;вартість вивозу мукора;вартість облаштування кладовищ;зелених насаджень;вуличного освітлення. Згідно стандарту витрати треба брати відпов. Підприємств, але переважно витрати беруться по сер. Показникам, ці показники занесені у ліцензійованих програмних забезпеченнях по НГО н.п. Дані по облаштуванню н.п. для нарахування витрат надаються сільською радою у вигляді довідок.
Площа Sяка приймається при вирахуванні БВ включає: землы житловоъ забудови; землі транспорту й зв’язку,крім залізниці та аеропортів;землі комерційного призначення; землі техн. Інфраструктури; землі громадського використання; землі змішаного значення; землі відпочинку; землі зелених насаджень; загального користування вулиці,площі,набережні; кладовища;гідротехнічні споруди;землі під поточним будівництвом;присадибні ділянки;землі с/г призначеня,крім с/г угідь (господарські двори та шляхи).
В розрахунок БВ не включають: с/г угідя крім присадибних;ліси та лісо вкриті площі;відкриі землі;води;залізниці;аеропорти;землі під відкритими розробками та відвалами порід;землі оборони незабудовані.
Структура земель що входять у вирахуваня БВ складається на основі витягу з ф-ми 6-зем та у технічній документації, погоджується сільст=ьким головою та начальником управліня ДКЗ.

Які коеф функціонального використання зем діл ви знаєте?

Коефіцієнт Кф, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, враховує відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності і встановлюється для певних категорій забудованих земель: 1)житлової забудови,землі транспорту,господарські двори = 1.0; 2)землі громадської забудови (школи,садки,церкви,сільради,стадіони..) = 0.7; 3) землі комерції(АЗС,готелі,кафе,магазини) = 2.5; 4)землі промисловості(крім земель під відкритими розробками) = 1.2; 5) землі технічної інфраструктури гірничої інфраструктури(очисні споруди,водонапірні башти,газорозподільні пункти) = 0.65; 6)інші землі (ліси,чагарники,відкриті землі,під водами,поточним будівництвом,канали,кар’єри,кладовищя…) = 0.5.

Кому може бути віділена ліцензія на виконаня земле оціночних робіт?

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про оцінку земель", "Про землеустрій" були розроблені ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ здійснення господарської діяльності відносно проведення робіт із землеустрою, землеоценочных робіт.

Органом ліцензування є центральний орган викон влади чи державний колегіальний орган.

Суб’єкти яким видається ліцензія на викон земле оціночних робіт:
Юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку.
Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

Білет 18.

1.Графічні матеріали включають:

1) схему економіко-планувального зонування території села;

2) схему прояву локальних факторів оцінки;

3) картограму агровиробничих груп ґрунтів.

Графічні матеріали виконуються та передаються замовнику на паперових (та) магнітних носіях відповідно завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села.

Схема економіко-планувального зонування території села

На схемі повинні бути відображені межі села та оціночних районів, економіко-планувальне зонування територій, сільськогосподарські угіддя, водойми та ліси. На полі креслення розташовується таблиця з результатами нормативної грошової оцінки земель в розрізі оціночних районів.

Схема прояву локальних факторів оцінки.

На схемі відображаються межі села, функціональне використання його земель, зони планувальних обмежень (з врахуванням містобудівної документації), місця зупинок зовнішнього пасажирського транспорту, вулиці з твердим покриттям, інженерні мережі та інші фактори, які відображають ареали розповсюдження окремих локальних факторів.

Картограма розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів.

На картограмі відображаються межі села, сільськогосподарські угіддя, водойми та ліси, межі та шифри агровиробничих груп ґрунтів.

2. НГО С/г земель та земель населеного пункту проводиться згідно 1-го порядку,який наз. Так «Порядок НГО для с/г земель та земель н.п»А НГО земель за межами населеного пункту виконується згідно Порядку2,який наз.так.: Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
(крім земель у межах населених пунктів).Порядок регламентує механізм нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів:промисловості,транспорту,зв'язку,енергетики,оборони та іншого призначення; земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; земель лісового і водного
фондів.Нормативна грошова оцінка земель промисловості,
транспорту, зв'язку та енергетики визначається за формулою

Ц = Р х Т х К х К х П *І,
н пнп к ф м д

де Ц - нормативна грошова оцінка земельної ділянки (у грн);
н Р - рентний дохід, який створюється за рахунок пнпоблаштування земельної ділянки в перерахунку на одиницю площі (у
грн/квадр. м); Т - термін капіталізації рентного доходу, який квстановлюється на рівні 33 років;
К - коефіцієнт, який враховує функціональне використання фземельної ділянки;
К - коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної мділянки;
П - площа земельної ділянки, квадр. м.
д І-коефіціент індексаціїКоефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної
ділянки (К ), обчислюється за формулою
м

К = К х К ,
м р л

де К - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори
рмісцерозташування земельної ділянки (віддаленість від
адміністративного центру та найближчого населеного пункту, що має
магістральні шляхи сполучення залізниці, автомагістралі
загальнодержавного значення, морські та річкові порти, аеропорти,
уходження до приміської зони великих міст тощо); К - коефіцієнт, який враховує локальні фактори лмісцерозташування земельної ділянки за
територіально-планувальними, інженерно-геологічними,
історико-культурними, природно-ландшафтними,
санітарно-гігієнічними та іншими умовами.

Загальне значення коефіцієнта К розраховується як
рдобуток коефіцієнтів Кр , Кр , Кр , Кр , значення яких наводяться
1 2 3 4в додатку 1 (табл. 1.1, 1.4, 1.5). Рентний дохід земельної ділянки без земельних поліпшень
(Р ), визначається відповідно до табл. 1.2 (додаток 1).
пнп
Рентний дохід, який створюється за рахунок облаштування
земельної ділянки (Р ), визначається за формулою
пнп

Р = (ТП - З - З х К ) х В : В ,
пнп нр зп оф

де ТП - нормативний обсяг товарної продукції підприємства,
яке є власником або користувачем оцінюваної земельної ділянки (у
грн/квадр. м); З - виробничі затрати, грн/квадр. м; К - коефіцієнт норми рентабельності; нр В - відновлювальна вартість будівель і споруд, розташованих зпу межах земельної ділянки та інженерно-транспортної
інфраструктури, яка розташована за межами земельної ділянки і
перебуває на балансі даного підприємства; В - відновлювальна вартість основних фондів підприємства. оф У разі, якщо рентний дохід, який створюється за рахунок
облаштування земельної ділянки (Р ), набуває від'ємних значень,
пнпто його слід приймати рівним одиниці. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та
іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення визначається за формулою

Ц = Е х Т х К х П *і,
н к мц д

де Ц - нормативна грошова оцінка земельної ділянки (у грн);
н Е - нормативний середньорічний економічний ефект від
використання земель природно-заповідного та іншого
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення в розрахунку на 1 квадр. м
(у грн); Т - термін капіталізації нормативного середньорічного кекономічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;
К - коефіцієнт, який характеризує місце розташування та мццінність земельної ділянки відповідного функціонального
призначення; П - площа земельної ділянки, квадр. м. д

і-коефіц.індексації

Коефіцієнт, який враховує місцерозташування та цінність
земельної ділянки природно-заповідного та іншого
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення (К ), обчислюється за формулою
мц

К = К х К х К ,
мц м ц с

де К - коефіцієнт, який враховує місце розташування
мземельної ділянки (віддаленість від адміністративного центру та
найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи
сполучення; входження до приміської зони великих міст тощо); К - коефіцієнт, який враховує цінність об'єктів цприродно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення; К - коефіцієнт, який враховує статус об'єктів сприродоохоронного, оздоровчого та історико-культурного
призначення. Загальне значення коефіцієнта К розраховується як
мдобуток коефіцієнтів Кр , Кр , Кр , Кр
1 2 3 4Розрахунки нормативної грошової оцінки земельної ділянки
під водою здійснюються за формулою

Ц = Е х Т х К х К х К х П *І,
н н к 1 2 3 д

де Ц - нормативна грошова оцінка земельної ділянки під водою
н(у грн.);
Е - нормативний середньорічний економічний ефект від
нвикористання зазначеної земельної ділянки в розрахунку на 1 га;
Т - термін капіталізації нормативного середньорічного кекономічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;
К - коефіцієнт, який враховує місце розташування водного 1об'єкта;
К - коефіцієнт, який враховує якісний стан та екологічне 2значення водного об'єкта;
К - коефіцієнт, який враховує функціональне використання 3водного об'єкта;
П - площа земельної ділянки, га.
д

І-коеф.індексації

Нормативний середньорічний економічний ефект від
використання земельної ділянки визначається за формулою

Е = (Е + Е + Е + Е + Е + Е + Е ) : n,
н в п г з рг вт р

де Е - нормативний середньорічний економічний ефект від
ввикористання водного об'єкта для водозабезпечення міського та
сільського населення; Е - нормативний середньорічний економічний ефект від пвикористання водного об'єкта при промисловому й агропромисловому
водопостачанні; Е - нормативний середньорічний економічний ефект від гвикористання водного об'єкта при виробництві гідроелектроенергії;
Е - нормативний середньорічний економічний ефект від озвикористання водного об'єкта при зрошенні та обводненні
сільськогосподарських земель; Е - нормативний середньорічний економічний ефект від ргвикористання водного об'єкта при веденні рибного господарства;
Е - нормативний середньорічний економічний ефект від втвикористання водного об'єкта при використанні водойм з
транспортною метою; Е - нормативний середньорічний економічний ефект від рвикористання водного об'єкта при використанні водойм з
лікувально-оздоровчою і туристичною метою та для масового
відпочинку населення; n - кількість видів цільового використання водного об'єкта. Коефіцієнт (К ), який враховує якісний стан та
2екологічне значення поверхневих водних об'єктів, визначається за
формулою

К = К х К ,
2 я е

де К - коефіцієнт, що характеризує якісний стан водойми;
я К - коефіцієнт, який враховує екологічне значення водойми. е Середні орієнтовні величини коефіцієнтів К і К стосовно
я еповерхневих водних об'єктів наведено в додатку 3 (табл. 3.3).

 

Нормативна грошова оцінка землі в таксаційних виділах у
складі лісових земель визначається за формулою

Ц = Ц х П ,
лд нол лд

де Ц - нормативна грошова оцінка землі в таксаційному
лдвиділі, грн;
Ц - нормативна грошова оцінка 1 га лісових земель лісового нолфонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні
та певній групі і категорії захисності лісів, лісотаксовому поясі
та розряді лісових такс (у грн); П - площа таксаційної ділянки, га. лд Нормативна грошова оцінка 1 га лісових земель
розраховується за формулою

Ц = Е х Т х К х К ,
нол л к 1 2
де Е - нормативний середньорічний економічний ефект від
лвирощування деревини на 1 га лісових земель відповідного типу лісу
у відповідних категорії лісів та розряді лісових такс (у грн); Т - термін капіталізації, нормативного середньорічного кекономічного ефекту,який встановлюється на рівні 50 років;
К - коефіцієнт, який враховує ефект від використання 1недеревної продукції та природних корисних властивостей лісів;
К - коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної 2лісистості території оптимальній.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає
індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

3. Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають відновну вартість інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє освітлення) слабострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.

 

19.

19.1. За базову вартість приймається середня для всього населеного пункту вартість 1 м кв землі: Ц=((B/S)*(6%/3%))*Kм1. Згідно чинного податкового кодексу мінімальна оподатковувана вартість землі становить 24 грн.за 1 м кВ.-для земель з чисельність населення < 3 тис, 52 грн за 1 м кВ для населених пунктів з чисельністю населення 3-10 тисяч. Витрати на облаштування населеного пункту включають витрати на:вуличну мережу, електропостачання, водопостачання, газопостачання, телефонний зв'язок,каналізація,облаштування сміттєзвалищ, облаштування зелених насаджень,облаштування кладовищ, освітлення. Дані по облаштуванню села надає сільська рада у вигляді довідки. До витрат на облаштування села входять інженерні мережі та обладнання,які розташовані за межами населеного пункту,але обслуговують даний населений пункт. Площа,яка приймається до вирахування базової вартості включає: землі житлової забудови,землі промисловості(крім земель під відкритими розробками),землі транспорту і зв’язку(крім залізничного та аеропортів), забудовані землі оборони, землі технічної інфраструктури,землі комерційного призначення,землі громадського користування,землі змішаного використання,землі відпочинку, землі зелених насаджень, кладовища, вулиці, площі, набережні, гідротехнічні споруди, землі під поточним будівництвом, присадибні ділянки, господарські двори та господарські шляхи.

19.2. Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів України. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язаніне рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

№20

1.Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

2.В розрахунок базової вартості не включають наступні території: сг угіддя(крім присадибних ділянок),ліси та лісо вкриті площі(чагарники),відкриті землі,води(площі під річками, струмками,озерами),залізниці,аеропорти,землі під відкритими розробками та відвалами порід,незабудовані землі оборони.

3.Ліцензію на виконання землеоціночних робіт видає Державний комітет України із земельних ресурсів. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності.

21.

1. Відповідно до пункту 58 статті 9 Закону України від 01.06.2000 №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, як проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Ліцензійні умови обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи на території України незалежно від їх організаційно - правової форми та форми власності.

Разом з тим ч. 4 ст. 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» за Кабінетом Міністрів України залишено право, за поданням Держкомпідприємництва, обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим ніж 5 років.

 

2.які фактори можуть впливати на вартість земельної ділянки при експертній її оцінці

3. які території слід включити до розрахунку базавої вартості земель нс.п.

 

БІЛЕТ 22

1. НГО землі - це капіталізований рентний дохід від використання земельної ділянки.

НГО всіх земель використовується для нарахування податку, нарахування орендної плати, розміру мита при оформленні спадщини, дарування, міни.

Проведення НГО регламентується порядком НГО земель с.г та н.п. затвердж. Наказом Держкомзему, і методикою проведення НГО затвердж. Каб. Міном.

Стандарт Держкомзему «Оцінка земель. Правила розроблення тех. док з НГО земель н. п.» від 10.01.2009 р.

НГО земель н. п. оформляється у вигляді Технічної документації з НГО земель заданого села. Ця Тех. док. після погодження сільською радою, районним управлінням Держкомзему та головним архітектором району проходить Державну землевпорядну експертизу. Після експертизи затвердж. рішення сільської ради НГО окремої з. д. оформляється у вигляді Витягу з Тех. док. по НГО заданого села. Цей витяг готують спеціалісти районного Держкомзему. Оскільки Тех. док. вже затверджена, то цей витяг вже не проходить експертизу і затвердження, а тільки підписується начальником управління районного Держкомзему.

Рентний дохід від використання з. д. в межах н. п. залежить від:

- статусу н. п.

- місця знаходження н. п.

- облаштування н. п.

- функціонального використання н. п.

НГО в межах н.п.визначається за формулою:


Цн = ------- х Кф х Км Нк (3%)

Км– коефіцієнт місця розташування з.д. являється коефіцієнтом утвореним спільною дією трьох коефіцієнтів місця розташування

Км1– регіональний коеф., що характеризує залежність рентного доходу від статусу н.п. в загальнодержавній та регіональній системі розселення.

Км2- коеф., що характеризує залежність зем. Рентного доходу від місця розташування з.д. в межах н.п. (економіка планувальної зони)

Км3 - локальний коеф., який х-зує залежніть рентного доходу від використання земельної ділянки в межах економіко-планувальних зон від локальних факторів.

 

2. Технічна документація з НГО земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.

Технічна документація НГО земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Технічна документація з НГО земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають державній експертизі відповідно до закону.

 

3.За результатами нормативної грошової оцінки земель
складається технічна документація. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Цей витяг подає районне управління Держкомзему з погодженням начальника, тому Витяг з Тех. док не проходить експертизу і затвердження.

Розрахунок НГО для окремої земельної ділянки с.г. призначення оформляється у вигляді звіту по НГО. Цей документ проходить державну землевпорядну експертизу і після позитивного висновку затверджується в межах н.п. – рішенням сільської ради, а за межами – райдержадміністрацією.

Розробниками технічної документації нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.Розробники технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок,зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

 

№23

1.НГО землі – це капіталізований рентний дохід від використання ЗД, визначається за встановленими нормами, використовується для нарах.податку, орендної плати, розміру держ.мита при оформленні спадщини, дарування, міни, визначення експертної оцінки. Проведення НГО регламентується затвердженим наказом Держкомзему “Порядком НГО земель с/г призначення та земель нас.пунктів”.

НГО земель нас.пунктів оформл.у вигляді техдок, після погодження з сільрадою, районним відділом держкомзему та гол.архітектором району, проходить держ.експертизу і при позитивному висновку затверджується рішенням сільради. Для НГО окремої ЗД оформл.у вигляді витягу з техдок по НГО села чи міста.

НГО земель за межами нас.пункту здійснюється в залежності від цільового призначення. Цільове призначення визначається згідно “Інструкції з заповнення держ.статистичної звітності з кількісного обліку земель” (форма 6-зем), відповідно до видів економічної діяльності, зазначеної у довідках, що надають юр.особам органи держ.статистики. Оформляється у вигляді техдок з НГО, затверджується рішеннями районних рад, після обовязкової землевпорядної експертизи.

 

2.В основу розрахунку НГО земель ПЗФ та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення покладається капіталізація нормативного середньорічного економічного ефекту від використання земельних ділянок відповідного функціонального використання. НГО ПЗФ і блаблабла визначається за формулою:

Цн = Е х Тк х Кмц х S

де Цн - нормативна грошова оцінка земельної ділянки (у грн);

Е - нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в розрахунку на 1 квадр. м (у грн);

Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;

Кмц - коефіцієнт, який характеризує місце розташування та цінність земельної ділянки відповідного функціонального призначення;

S - площа земельної ділянки, квадр. м.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 N 783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель".

Кмц = Км х Кц х Кс ,

де Км - коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки (віддаленість від адміністративного центру та найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення; входження до приміської зони великих міст тощо);

Кц - коефіцієнт, який враховує цінність об'єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

Кс - коефіцієнт, який враховує статус об'єктів природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення.

 

3.ЕГО землі – вартість ЗД, визначена оцінювачем з урахуванням всіх факторів ціноутворення на землю, а саме: НГО, попиту, пропозиції, цін продажу подібних ЗД, витрат на поліпшення ЗД. Роз робл.для продажу, оформлення страховки, оцінки майна підприємства, здача ЗД під заставу, продаж на аукціоні, ліквідація підприємства. Розрах.з ЕГО оформл.у вигляді висновку, який підписується оцінювачем, іншим оцінювачем та керівником підприємства. Технічний звіт підписується розробником ЕГО (оцінювачем), погоджується начальником районного управління держкомзему. Таким чином, результатом ЕГО є звіт про оцінку, в який включається назва об'єкта оцінки, місце розташування ЗД, дата, замовник та оцінювач; мета проведення оцінки; опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних; визначення (розрахунок) вартості об'єкта оцінки за обраними методичними підходами та узгодження отриманих результатів; сертифікація висновок про вартість об'єкта оцінки, який готується на підставі порівняльного аналізу отриманих результатів оцінки за обраними методичними підходами та ринковими даними. До звіта додаються відповідні розрахунки.

 

24.

24.2. НГО за межами населеного пункту здійснюється згідно Порядку НГО земель несільськогосподарського призначення(крім земель в межах населеного пункту), затвердженого наказом Держкомзему від 26 01 2006р.№19. здійснюється в залежності від функціонального призначення. Цільове призначення здійснюється згідно Інструкці з заповненням державної статистичної звітності з кількісного обліку земель(форма 6Зем) відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у довідках, що надають юридичним особам органи державної статистики. Оформляється у вигляді технічної документації з НГО для окремої земельної ділянки. Затверджується рішенням районних рад,після обов’язкової державної експертизи.

24.3. НГО виконується для: нарахування орендної плати, земельного податку, розміру державного мита, договорів купівлі-продажу, визначення експертної оцінки.НГО- це капіталізований рентний дохід від використання земельної ділянки,визначений за встановленими нормами.

25.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.021 с.)