ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Транспорт: 47 Страница

Транспорт

II. Актуалізація здобутих знань та мотивація навчальної діяльності. V. Рефлексія. Практична робота № 4. УІ.Оголошення теми, мети уроку. II. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання Характеристика району будівництва Опис варіантів траси,порівняння і вибір кращого Розраховують конструкцію за умовою зсувостійкості в ґрунті. Розрахунок коефіцієнта відносного ущільнення грунту. Для виконання цієї роботи приймаємо 1 бульдозера Д-259. Приймаємо 11 скреперів Д-357Г Розрахунок необхідної кількості робочих місць, обладнання та визначення їх ефективності використання Розрахунок виробничої собівартості деталі Розрахунок та визначення пропускної спроможності площі цехів Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов Предприятий железнодорожного транспорта Характеристика отходов производства Отходы, образующиеся от работы пескоструйной установки Отходы отработанных автопокрышек Отходы стружки металлической Отходы, образующиеся от пайки Газорозрядні лампи, електродугове зварювання – це джерела випромінювань: В який колір необхідно фарбувати балони, що містять азот? Який метал входить до складу засобів захисту працівників рентгенкабінетів? На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)? У який колір фарбують пожежні щити і роблять написи на них? Відвідування хворих інфекційного відділення родичами Хворому М. 50р. у спеціалізованому відділенні професійної патології поставлено діагноз вібраційна хвороба. До якої групи професійних захворювань відноситься дана патологія? Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря? Який прилад використовують для вимірювання шуму на робочому місці ? В яких випадках з перелічених проводиться позачергова перевірка знань з охорони праці? Інструкції з охорони праці поділяються на: Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій? Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла. Кухня стран Юго-Восточной Азии. Микробиологические показатели Показатели пищевого состава и энергетической ценности блюда. Органолептические показатели Микробиологические показатели. Технико-технологическая карта Нормы закладки сырья, массой брутто и нетто, нормы выхода полуфабриката и готового изделия. Физико-химические показатели. Порядок составления технико-технологических карт Районного летнего туристского слёта учащихся Лично-командные соревнования на короткой технической дистанции (ТПТ) Исчисление затрат, включаемых в издержки производства и обращения Составление штатного расписания, расчет затрат на оплату труда Расчет амортизационных отчислений Расчет расходов на торговую рекламу. Расчет Единого налога на вмененный доход. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМОВ ОБОРУДОВАНИЯ РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ МАШИНО-ЧАСА Затраты на энергию, топливо и материалы. Кафедра «Строительные конструкции» КОМПОНОВКА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ Выполнение статического расчета Расчет подкрановой части колонны. Расчет промежуточной распорки. Расчет поперечного армирования подколонника. Расчет нормальных сечений по прочности Загальні відомості про місто. Транспортний комплекс і зв'язок. Расчет годовой мощности и срока службы шахты Характеристика и основные параметры выработок Совмещенный график ведения подготовительных и очистных работ по пласту № 3 Призначення та характеристика військової частини Підбір типу рухомого складу та розраунок потреб паливно мастильних матеріалів. Охорона праці при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ Розв’язування задач на мінімум цільової функції Задача придбання устаткування Метод північно-західного кута. Розв’язування транспортної задачі у відкритій моделі Обмеження за загальною вартістю запасу Ігри зі змішаними стратегіями Критерії при розв’язуванні ігор із природою Дякую, Господи, – чверть перейшла, Не можу я без посмішки Івана Ще вруняться горді Славутові кручі, Сосна із ночі випливла, мов щогла, Возвелич мене, мамо. А я ж бо тебе возвеличу У цьому полі, синьому, як льон, Організаційно-правова діяльність Гіпермаркета ЕпіцентрК. Аналіз торговельної діяльності підприємства та виконання торговено-технологічних процесів Висновки та пропозиції за результатами технологічної практики МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ Новоград-Волинський промислово-економічний технікум Оболонки мозку. Вегетативна нервова система Ротова порожнина. Язик. Мигдалики Сечовий міхур. Сечовивідні шляхи ПО ПРОХОДЖЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Пособие по ориентированию на местности и работе с топографическими картами Местность как элемент боевой обстановки Основные виды (разновидности) местности и их тактические свойства Изучение и оценка местности в наступлений, в обороне и при ведении рейдовых действий ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ Ориентирование на местности в движении Особенности ориентирования в различных условиях Измерение (определение) по карте дирекционных углов РАЗВЕДКА И РЕКОГНОСЦИРОВКА МЕСТНОСТИ ПОЛЕВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ Определение по карте точки стояния TOURISM SERVICES – HOTELS AND OTHER Санитарно – техническое оборудование. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ Загальною площею 70,0 кв. м, Звільнення від відповідальності МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ОЦІНКИ Аналіз цін на вторинному ринку житла Києва у лютому 2016 року ВИБІР БАЗИ ОЦІНКИ та ОБҐРУНТУВАННЯ застосування оціночних підходів Визначення вартості за дохідним підходом МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ (ДОЗ). Краткое описание пожаров на заводах по обработке древесины. Причины возникновения пожаров. Характеристика оборудования, используемого в производстве Сортировки щепы плоские СЩ-200-1, СЩ-400-1, СЩ-600-1, СЩ-900-1 Состав древесно-подготовительного цеха Лекция №9: Опасности, которые ведут к чрезвычайным ситуациям и мероприятия снижения их последствий. Литосферни стихийные бедствия Атмосферные стихийные бедствия Опасности техногенного характера Социально-политические опасности Экстремальные ситуации криминогенного характера и способы их избежания Естественно техногенные опасности Естественно социальные опасности До курсового проекту з дисципліни Затверджено радою університету Розрахунок накопичення ТПВ від житлових будинків. Вибір засобів знешкодження і утилізації ТПВ Визначення і розрахунок системи збору і вилучення ТПВ Визначення класу небезпеки розрахунковим шляхом. Матеріали азбестові відпрацьовані (відпрацьовані азбестові автозапчастини) Статистична звітність автотранспортного підприємства Розрахунок проектної місткості полігону Організація і технологія складування Характеристика ізолюючого шару при рекультивації полігону Склад та концентрація органічних забруднень в фільтраті полігону ТПВ Структурні особливості заданого варіянту машини Типові конструкції активних приводів Підвіски причіпних ланок ОдАЗ-794 З лабораторної роботи 4. Вимоги до конструкції, класифікація Типові конструкції зчіпних пристроїв Гусеничний сортиментовоз ТБ 1М-16 Трелювальні трактори АМКОДОР 2243, АМКОДОР 2243В Трелювальний трактор LPKT 81Т Багатоопераційна машина Cat 570 Багатоопераційна машина VALMET 921 Сортиментовоз 63775 на базі шасі КАМАЗ 43118 Причіп-сортиментовоз 897214-010 Напівпричіп-сортиментовоз 932200 Розпуск лісовозний 9066-0000010 Значення коефіцієнта k, що враховує затінення вікон протистоячими будівлями Залежно від різних показників ТЕМА 2. РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ Кількість вуглекислоти і водяної пари, що виділяються сільськогосподарськими тваринами Симптоми отруєння окисом вуглецю за концентрації 135 мг/л Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу ТЕМА 4 РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ Про нещасні випадки, аналіз їх причин Страхові виплати при летальному випадку РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ Порядок дій локомотивних бригад у випадку виявлення зламів рейок чи розриву рейкових стиків та прямування поїздів цими місцями. Відправлення і прямування по дільницях локомотивів, електро - і дизель-поїздів з вимкненими пристроями АЛСБ, радіостанціями із-за їх несправності. КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Тема 4.Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС Перелік питань до виконання контрольної роботи Классификация хронических неспецифических заболеваний легких. Первичный хронический бронхит Вторичные хронические бронхиты при врожденных пороках развития бронхов. Критерии диагностики муковисцидоза ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПАТАНАТОМИЯ Основные функциональные признаки ИБЛ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ГЕМОСИДЕРОЗ Безпека життєдіяльності людини в сучасних умовах Характеристика осередків ураження. Надзвичайні ситуації при виробничих аваріях та катастрофах Класифікація отруйних речовин. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ Й ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ Теоретический поршневой компрессор Характеристики теоретического поршневого компрессора Классификация поршневых компрессоров Основные узлы и детали поршневых компрессоров Регулирование производительности поршневых компрессоров Подключение дополнительного мертвого объёма Основы расчета холодильных поршневых компрессоров Преимущества и недостатки поршневых компрессоров Конструкция и принцип действия двухроторного маслозаполненного винтового компрессора Индикаторные диаграммы винтового компрессора Конструкция и принцип действия винтового маслозаполненного компрессорного агрегата Основные элементы компрессорного агрегата Объемные и энергетические показатели ротационных многопластинчатых компрессоров Компрессоры динамического принципа действия Устройство и принцип действия осевого компрессора Конструкция и принцип действия вихревого компрессора Конструкция спирального компрессора и принцип его работы Гармониз-ная система описания и кодир-ния тов. (ГС). Конвенция о ГС. ТНВЭДЕАЭС, сфера применения, построение, структура кода. Классиф-ия непродов-ных тов. и сырья в ТНВЭДЕАЭС. Особенности организации тамож. контроля товаров, перемещаемых через тамож. границу авто. транспортом. Риски в области тамож.дела: харак-ка и степень риска, система мер по их минимизации, профили риска. Особенности тамож. контроля лицензируемых товаров. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовая природа и условия применения ИНКОТЕРМС и принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА. Продавец не осуществляет погрузку товара на транспортное средство и не несет ответственность за такую погрузку. Это общее правило. Сумішотвірні показники та показники, що забезпечують пуск і роботу двигуна Властивості бензинових сумішей, що забезпечують їх повне згоряння Антидетонаційні властивості палива, поняття детонації двигуна Визначення октанового числа та способи його підвищення Вплив властивостей палива на корозію та утворення відкладень у двигуні Асортимент бензинів і їх застосування Выбор и характеристика погрузочного оборудования Выбор и характеристика подвижного состава Расчет технико – эксплуатационных показателей работы подвижного состава на маршрутах. Людство ще не зовсім усвідомило проблеми і небезпеку демографічного вибуху в країнах третього світу . Проаналізуйте ці проблеми , розкрийте їхні причини та запропонуйте шляхи вирішення. ІІ Завдання на визначення відповідності І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді Заповніть схему «Ієрархія потреб за А. Маслоу» Тема 3 Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Дезінфекція. БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ В. НС техногенного характеру, регіонального рівня. Д. V балів (досить сильний землетрус). А. Зона М - радіоактивної небезпеки. Д. Встановлення часу радіоактивного забруднення місцевості. Г. Рівномірне випаровування. А. Провести оцінку хімічної обстановки методом прогнозування. А. Масовість уражень серед населення та одночасність їх виникнення. Г. Долікарської та першої лікарської медичної допомоги. Б. НС для санітарно-епідеміологічної служби. В. Максимальний інкубаційний період після ізоляції останнього інфекційного хворого. Б. Здатність вмішуватись у функціонування ферментних систем. Будова і класифікація ферментів E. Збільшення карбамоїлфосфаторнітинтрансферази A. Фенілаланін-4-монооксигенази Д. Окислювальне фосфорилювання A. Порушення аеробного окиснення глюкози A Переноситься кров'ю в печінку для синтезу глюкози A. галактозо-1-фосфатуридилтрансферази C. Можуть виникати гіповітамінози А, Д, Е, К, F. Е.Лецитинхолестеролацилтрансферази A збільшується надходження жирних кислот із жирової тканини B. 80 – 100. (має бути 100-120 – так в кроці пише) E. Циклу трикарбонових кислот A. Оксидази гомогентизинової кислоти О сущности живого. Нуклеопротеидные комплексы.Эволюция представлений о химической сущности жизни. Межклеточные соединения. Проводящие (химические) контакты. Метаболический аппарат клетки. Этапы внутриклеточного транспорта. Строение аппарата Гольджи. Секреторная функция аппарата Гольджи. Динамика хромосомного материала в клеточном цикле. Синтез белка в клетке. Генетический код. Функция информационной, транспортной и рибосомной РНК. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость. Пути морфо-физиологической адаптации к паразитическому образу жизни. Виды малярийных плазмодиев, патогенное действие для человека. Лабораторная диагностика. Класс Насекомые, отряд Блохи. Жизненный цикл, представители и их медицинское значение. Классификация IP-адресов. Понятие номера сети и номера узла. Протоколы ARP и RARP. Их место в стеке протоколов IP. Понятие стека сетевых протоколов. Стек протоколов TCP/IP. Средства библиотеки MFC для работы с сокетами. К проведению практических занятий курсу Шасси, 2 – копер, 3 – лебедка копра Устройство монолитных железобетонных конструкций.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.027 с.)