ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 49 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 49 Страница

Загальні положення по експлуатації озброєння і техніки Експлуатаційні властивості машин Гарантійні напрацювання та міжремонтні ресурси БТОТ Марки масел, які застосовуються для БТОТ їх основні властивості Розміщення обладнання і механізмів в відділеннях управління, десантному та силової установки Кривошипно-шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно-поступального руху поршнів у обертовий рух колінчастого валу. Призначення, будова і принцип роботи газорозподільного механізму (ГРМ). Призначення, ТТХ, будова і принцип роботи системи змащення. Призначення, ТТХ, будова і принцип роботи системи охолодження та підігріву . Робота системи охолоджування Призначення, технічна характеристика, кінематична схема та загальна будова трансмісії. Призначення, технічна характеристика, загальна будова водометного рушія. Призначення, ТТХ, будова і принципи дії системи гальмування Контрольно-вимірювальні прилади Особливості конструкції трансформаторів малої потужності Електромагнітні перетворювачі частоти Трансформатори для перетворення числа фаз Розділ 4. Трансформатори з регулюванням вторинної напруги Здвоєний індукційний регулятор Розділ 5. Силові трансформатори спеціальних конструкцій, вимірювальні та випробувальні Випробувальні трансформатори Трансформатори пожежо- та вибухобезпечні Умови роботи тягових трансформаторів Трансформатори для різних систем регулювання напруги Конструктивні особливості тягових трансформаторів Системи охолодження тягових трансформаторів Створення обертового магнітного поля в електричних машинах змінного струму Вмикання трифазних асинхронних двигунів для живлення від однофазної мережі Вимоги до виконавчих мікроелектродвигунів Принцип дії двофазного виконавчого асинхронного мікродвигуна Гіроскопічні, моментні й тороїдні асинхронні двигуни Загальна характеристика й класифікація синхронних мікродвигунів Синхронні виконавчі двигуни з постійними магнітами Переваги й недоліки синхронних реактивних двигунів Конструкція синхронних реактивних двигунів Однофазний синхронний гістерезисний двигун з екранованими полюсами Розділ 13. Виконавчі двигуни постійного струму Способи керування виконавчими двигунами постійного струму Універсальний колекторний двигун Конструкція, принцип дії, переваги й недоліки синхронних двигунів з ротором, який котиться Різні виконання й класифікація електричних машин з ротором, який котиться (ЕМКР) Погрішності тахогенераторів постійного струму та способи їх зменшення Погрішності асинхронного тахогенератора та способи їх зменшення Застосування асинхронних тахогенераторів. Переваги й недоліки Загальна характеристика, застосування та класифікація машин систем синхронної передачі Робота контактних сельсинів у індикаторному режимі Робота контактних сельсинів у трансформаторному режимі Спеціальні режими роботи сельсинів Погрішності в сельсинах та способи їх зменшення Загальна характеристика, застосування й основні режими роботи поворотних трансформаторів Лінійний поворотний трансформатор Масштабний поворотний трансформатор Трансформаторна синхронна передача Споживачі електричної енергії Приймачі електричної енергії Класифікація електротермічних установок за способом перетворення електричної енергії в теплову. Електрозварювальні установки Лампи розжарювання з йодним циклом Ртутні лампи високого тиску з домішками галоїдних з'єднань (металогалоїдні лампи). МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист ТИПОВА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ Тягові характеристики трактора Т-25 Модуль 1. «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ» Тема 1. Поняття про загальний та спеціальний догляд за хворими терапевтичного профілю. Структура і функції терапевтичного стаціонару Яка температура тіла називається надвисокою? При яких станах хворого застосування міхура з льодом протипоказано? Які основні реанімаційні заходи при клінічній смерті? Де знаходиться умовний центр трактора Т-150К? Позагосподарські перевезення БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МЕДИЦИНИ КАТАСТРОф A. З’ясувати, чи безпечним для Вас є місце події? В. Накласти джгут-закрутку у нижній третині стегна, вжити протишокові заходи Г. Покласти постраждалого на щит, зафіксувати до нього, підклавши під шию валик. Б. Першої медичної та долікарської медичної допомоги. Д. Спеціалізована медична допомога. Д. Хірургічна обробка та зашивання ран при відкритому пневмотораксі. В. Медичну евакуацію здійснювати виключно санітарними транспортними засобами. Б. Озброєну охорону (оточення) епідемічного осередку. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ Общие сведения о эксплуатации автомобильных дорог. Взаимодействие автомобиля с дорогой Оценка состояния дорог и их транспортно-эксплуатационных характеристик. Технология ремонта покрытий и дорожных одежд Размещения декоративных посадок на дорогах служат регулярный, ландшафтный и смешанный. Технический учет и паспортизация а/д. Классификация подъемно-транспортных машин. Кусторезы. Тяговый расчет. Подбор гидроцилиндров. Режимы работы грузоподъемных машин. Классификация тормозов грузоподъемных машин. Выбор тормоза. Механизмы подъема кранов. Общие сведения и конструктивные особенности. Производительность автогрейдера. Одноковшовые экскаваторы. Расчет основных параметров. Одноковшовые экскаваторы. Расчет механизма поворота. Метод направленого перебору варiантiв Складання графiкiв рухові поїздів,загальнi положення, прокладання пасажирських та вантажих поїздів. Показники ГРП. Елементи ГРП. Розрахунок станційних інтервалів. Дільнична швидкість руху поїздів, способи її розрахунку та ефективність її підвищення. Маневрова робота на залізничних станціях. Допустимі швидкості під час виконання маневрів. Основні методи визначення тривалості маневрових напіврейсів. Основні кількісні та якісні показники роботи сортувальної станції. Основні вимоги до розміщення і закріплення в-жів на відкритому р. с. Поперечна стійкість вагонів. Умови прийняття багажу (вантажобагажу) до перевезення Класифікація дільничних станцій, їх призначення, основні технологічні операції та споруди. Схема лінійної дільничної станції з паралельним розміщенням парків на одноколійній лінії. Методика розрахунку потрібної кількості колій у ПВП дільничної станції. Односторонні сортувальні станції, схема розміщення основних пристроїв, технологія переробки вагонопотоків. Залізничні вузли. Склад вузла, спеціалізація станцій. Організація експлуатаційної роботи вузлів.(ст-81) Кривошипно-шатунний та газорозподільний механізми ДВЗ. Будова та принцип роботи. Значення синхронності цих двох механізмів. Гальмівна система з гідравлічним приводом (ГАЗ-52А, ВАЗ):будова та принцип дії. Поняття про грунт та його родючість. Основні морфологічні ознаки грунту. Закладка парників та посів розсади. Фактори життя рослин та прийоми їх регулювання в землеробстві. Особливості галузі сільськогосподарського виробництва. Поняття про основне, припосівне(локальне) добриво та підживлення рослин. Народногосподарське значення, біологічні особливості та механізована технологія вирощування озимої пшениці. Народногосподарське значення, біологічні особливості та механізована технологія вирощування цукрових буряків. Народногосподарське значення, біологічні особливості та механізована технологія вирощування ярових зернових культур. Народногосподарське значення, біологічні особливості та механізована технологія вирощування зернобобових. Народногосподарське значення , біологічні особливості, та механізована технологія вирощування круп’яних культур. Народногосподарське значення , біологічні особливості, та механізована технологія вирощування овочевих культур. Народногосподарське значення , біологічні особливості, та механізована технологія вирощування плодово-ягідних культур. Комплекс машин для заготівлі трав на сіно. Активне вентилювання зернових мас Система с/г машин для основного обробітку грунту. Поняття зносу деталей машин та його види. Поняття і методи передремонтного діагностування машин. Дефектація деталей та спряжень, їх комплектування. Компоновочные схемы АТС, их влияние на эксплуатационные свойства. Общее устройство поршневого ДВС. Скоростные характеристики ДВС и их влияние на эксплуатационные свойства. Типы подвесок АТС и их влияние на плавность хода. Углы установки и стабилизация управляемых колес, их влияние на эксплуатационные свойства. Тормозные свойства автотранспортных средств и безопасность движения. Управляемость АТС и безопасность движения. Топливная экономичность АТС и ее влияние на себестоимость перевозок и экологическую безопасность. Устойчивость АТС и ее влияние на безопасность движения. Коэффициенты сопротивления качению и сцепления как показатели взаимодействия автотранспортных средств с опорной поверхностью. Виды безопасности автомобиля. Оценка пассивной безопасности. Надежность и ремонтопригодность АТС и их влияние на БД. СОБЕРИТЕ ВАШУ КОМАНДУ ЗАЧИСТКИ (KILL TEAM) Яростное нападение (Furious Charge) Охотник на монстров (Monster Hunter) Движение через укрытие (Move Through Cover) Индикаторный крутящий момент Эффективный удельный расход топлива ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ПНИПУ) Общие принципы расчёта шарниров карданной передачи на работоспособность Общие принципы расчёта рулевого управления на работоспособность. Схема сил в барабанном колодочном тормозном механизме Тормозная динамика автомобиля, измерители тормозных свойств Параметры конструкции подвески, определяющие её функциональные свойства. ПО ТЕМЕ: Уход за передней и задней подвеской автомобиля ЛУАЗ-969М Типы передней подвески автомобиля Общие принципы расчёта кузова (рамы) на работоспособность. Расчет усилий, действующих на раму Взаимосвязь эксплуатационных свойств автомобиля с узлами и механизмами шасси Параметры конструкции сцепления, определяющие его функциональные свойства. Общие принципы расчёта дифференциала на работоспособность. Рабочий процесс механической ступенчатой коробки передач (включенное состояние). Нагрузки, действующие на зубчатые колеса и валы КПП Отказы и неисправности и их классификация. Основные нормативы ТО и Р, их назначение. Формы организации труда ремонтно-обслуживающего персонала. Сезонное техническое обслуживание (СО) Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. Методика расчета площадей элементов производственной базы. Назначение, общие характеристики, классификация подъёмно-осмотрового и подъёмно-транспортного оборудования. Назначение, общие характеристики, классификация оборудования для ремонта и обслуживания шин и колес. Системы пожарной и охранной сигнализации. Слаботочные сети. Принципы развития производственной базы предприятий автомобильного транспорта в условиях кооперации и специализации производства. Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и технического перевооружения производственной базы. Назначение и конструктивные особенности систем питания ДВС Влияние различных факторов на тягово-скоростные свойства автомобиля Тормозные свойства, измерители тормозных свойств. Влияние различных факторов на управляемость автомобиля. Влияние различных факторов на плавность хода автомобиля. Скорректировать периодичность проведения ТО по фактическим условиям Рассчитать необходимое усилие, прилагаемое к рулевому колесу по заданным исходным данным. Дорога в продольном профиле. Видимость остановочного пути Закономерности движения ТП автомобилей. Поперечные водоотводные канавы ПРИНЦИПЫ ТРАССИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДОТОКИ. РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЯ ТРУБЫ С УЧЕТОМ АККУМУЛЯЦИИ ЛИВНЕВЫХ ВОД ПЕРЕД ВОДОПРОПУСКНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ Расчет отверстий больших и средних мостов. Технические изыскания и обследования мостовых переходов. Расчет нежестких дорожных одежд на прочность Переходно-скоростные полосы проезжей части Инженерно-геодезические изыскания Проектирование городских улиц и дорог. Уличная дорожная сеть города Основные элементы улиц и городских дорог Проектирование поперечного профиля городских улиц и дорог ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ И ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ Особенности проектирования автомобильных магистралей Проектирование авт дорог в районах распространения вечной мерзлоты Проектирование дорог в овражных и карстовых районах ГУ ДСНС України в місті Києві Основні терміни й визначення, що зустрічаються у напрямку пожежної безпеки Посадові обов'язки начальника караулу Максимальна швидкість руху – 120 км/год. Рукави пожежні – гнучкі трубопроводи, обладнанні на кінцях з'єднувальними головками, призначені для транспортування вогнегасних речовин. Деякі рекомендації начальнику караулу ДИХАЛЬНИЙ АПАРАТ НА СТИСНЕНОМУ ПОВІТРІ Характеристика станцій глибокого закладання . Особливості виникнення і розвитку пожежі в спорудах метрополітену Синим цветом добавлены тесты из буклетов 2015 года Структура, свойства белков. Ферменты Темы: Обмен хромопротеидов. Гемоглобин: структура, биологическая роль. Синтез и распад гемоглобина. Нарушения обмена хромопротеидов. Желтухи. Обмен нуклеиновых кислот и нуклеотидов. Матричные синтезы. Тема: Гоpмоны. Биохимия гоpмонов. Механизмы первичного регуляторного эффекта гормонов. Нарушения гормональной секреции. Тема: Витамины. Биохимия витаминов. Методы качественного и количественного опpеделения витаминов в биологическом матеpиале. Биохимия мышечной, соединительной, нервной тканей Основы организации работ по строительству а/д. Строительство сооружений, регулирующих водно-тепловой режим ЗП. Сосредоточенные резервы все остальные Производство работ в условиях вечной мерзлоты, особенности технологии. Строительство ДО низшего типа. Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных минеральным или органическим вяжущим. Классификация цементобетонных покрытий. Нарезка швов и уход за бетоном. Контроль качества строительства цементобетонных оснований и покрытий. Размеры по толщине подстилающего слоя и основания определяются проектом. Круп’яні концентрати. Сировина, асортимент, показники якості, маркування, умови зберігання Процеси, які проходять при зберіганні та транспортуванні зерно борошняних товарів. Зерно злакових культур. Класифікація. Використання. Multi-use Architecture in the Urban Context Architecture multifonctionnelle dans le contexte urbain Часть I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ КОНЕЦ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ Ле Корбюзье, Лучезарный город МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ УТОПИИ Жилище в городском контексте Торговля: попытки восстановить утраченную функцию. Торговый центр Другие виды рекреационной деятельности Включение административных башен в центр города Фасад — нечто большее, чем простое выражение функции Пешеходное движение: главный способ передвижения в городе Культурное наследие: Северная Америка и Европа Опасность прогресса во имя прогресса Город как художественная форма Градостроительное проектирование в поисках признания Тема занятия: Товароведческий анализ Выборка единиц продукции и отбор проб партии ЛРС («ангро») Из средней пробы методом квартования выделяют 3 аналитические пробы. Аналіз харчової галузі промисловості Технологія виробництва морозива ТзОВ «Сніжинка» Загальні вимоги до великих виробничих і допоміжним приміщенням Органи управління Товариством Порядок виплати дивідендів Учасникам Товариства Розрахунок трудомісткості видання Розрахунок зарплати основних та допоміжних робітників ЛІТНЯ ШКОЛА МАРІЇ в Яремче 18-29 серпня Корпус кімната 213 на 2 особи. Для жінок. Схема и модель межотраслевого баланса производства и распределения продукции Расчёт равновесного выпуска и равновесных цен Экономическая интерпретация и свойства двойственных оценок Классическая транспортная задача и её модификации Двухэтапная транспортная задача Выбор оптимальной стратегии в условиях неопределённости (игры с природой) Модели массового обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.036 с.)