Розрахунок потреби в трудових ресурсахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок потреби в трудових ресурсах 

В даному розділі визначаємо необхідну чисельність працюючих на підприємстві і фонд оплати праці. Розрахунки проводимо за категоріями працюючих і в цілому по АТП, на основі попередніх даних:

– виробничого плану і показників з експлуатації рухомого складу;

– виробничої програми і показників з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

– діючих нормативів, розцінок, тарифних ставок.

Визначення чисельності здійснюємо за такими категоріями: водії, ремонтні і обслуговуючі робітники, спеціалісти і службовці. Розрахунок починаємо з визначення корисного фонду робочого часу:

Таблиця 9

Баланс робочого часу

Назва показників Процент від номінального фонду Кількість днів
1. Загальна кількість календарних днів. 2. Кількість неробочих днів в т.ч. святкових вихідних 3. Кількість календарних робочих днів /Номінальний фонд робочого часу/ 4. Невиходи на роботу, всього днів в т.ч. – чергові і додаткові відпустки; – відпустки по вагітності; – виконання державних обов’язків; – через хворобу; – навчання; – неявка з дозволу адміністрації; – прогули; – простої з різних причин. 5. Корисний фонд робочого часу – – – –        

 

Таким чином річний фонд робочого часу одного працівника становить 250 днів, або при 8-годинному робочому дні 2000 годин. Тоді необхідну чисельність водіїв визначимо наступним чином:

;

де – річний фонд робочого часу одного працівника, год.;

– ріст продуктивності праці водіїв, =1,2.

 

Необхідна чисельність ремонтних працівників становитиме:

;

 

Необхідна чисельність обслуговуючих робітників:

;

 

Необхідна кількість спеціалістів і службовців визначається за основними службами і відділами АТП у відповідності до діючої методики з врахуванням середньоспискової кількості автомобілів, коефіцієнта випуску їх на лінію, часу в наряді, чисельності водіїв, ремонтних і обслуговуючих робітників. В таблиці 10 представлені нормативи чисельності персоналу в різних службах АТП і затверджені у відповідності до цих нормативів штатний розпис.

Таблиця 10

Штатний розпис управлінського персоналу

Перелік служб, відділів і посад Кількість штатних одиниць Місячний оклад
1. Загальне керівництво – директор
2. Плановий відділ: – економіст
3. Бухгалтерія: – головний бухгалтер – касир
4. Експлуатаційна служба: – начальник відділу експлуатації
5. Технічна служба: – головний механік
Всього

 

За результатами розрахунків окремих категорій працівників визначаємо загальну чисельність працівників АТП:

Розрахунок фонду оплати праці здійснюємо за відповідними категоріями працівників:

– водіїв

де – діюча часова тарифна ставка водія автомобіля і-ої марки, грн.; Умовно КАМАЗ 65115– 20 грн/год.,

– коефіцієнт доплат, =1;

– коефіцієнт премій, =1;

– коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,14;

– ремонтних робітників

де – годинна тарифна ставка ремонтного робітника середнього розряду. =10 грн.;

– коефіцієнт доплат, =1;

– коефіцієнт премій, =1;

– коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,12;

– обслуговуючих робітників

;

де – середня заробітна плата одного обслуговуючого робітника. =1500 грн.;

– спеціалістів і службовців

Згідно даних таблиці 10 про місячні оклади спеціалістів та службовців фонд заробітної плати для них становитиме 182400 грн. в рік.

Сумарний фонд оплати праці визначається за формулою:

Крім сумарного фонду оплати праці визначаємо середню величину оплати праці одного працівника:

;

Результати розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 11

Розрахунок потреб в трудових ресурсах АТП і фонду заробітної плати

Найменування показника Марки рухомого складу Всього по АТП
КАМАЗ 65115 КАМАЗ 65115
Чисельність водіїв
Чисельність ремонтних робітників
Чисельність обслуговуючих робітників
Чисельність спеціалістів і службовців - -
Всього працівників
Фонд оплати праці водіїв
Фонд оплати праці ремонтних робітників 80909,47 234448,26 315357,73

Продовження таблиці 11

Фонд оплати праці обслуговуючих робітників
Фонд оплати праці спеціалістів і службовців - -
Всього фонд заробітної плати 464873,47 894352,26 1359225,73
Середня величина оплати праці одного працівника 1335,8 3905,8

Висновок до розділу 4:Таким чином в даному розділі ми проводили розрахунок потреби в трудових ресурсах для АТП за договірними забов’язаннями. Ми визначили чисельність водіїв, ремонтних робітників, обслуговуючих робітників, спеціалістів і службовців та фонд оплати праці для кожних з вище перерахованих.

Враховуючи кількість працівників по кожному маршруті було обрано чисельність спеціалістів і службовців, яка в нашому випадку становить 6 працівників в цілому по АТП.

Отже для виконання договірних забов’язань в цілому по АТП потрібно 29 працівників, які будуть сумлінно виконувати свої обов’язки, а саме утримувати автомобіль у належному стані, тобто у справному до виконання транспортної роботи, нараховувати заробітню плату і т.д.

Всього фонд заробітної плати становить для автомобіля КАМАЗ 65115 на 1-му і 2-му маршруті відповідно 464873,47 та 894352,26 грн., що в цілому по АТП становить 1359225,73 грн.

Поділивши фонд заробітної плати на кількість працівників було отримано середню величину оплати праці одного працівника, яка становить 3905,8 грн. в цілому по АТП, що є досить великим показником у нашому випадку.

Розділ 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.005 с.)