Про проходження посадовими особами навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у навчально-методичних центрах,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про проходження посадовими особами навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у навчально-методичних центрах,Інших підприємствах, в установах та організаціях

______________________________________________________________ у _______ півріччі 20__ року

(область, район, місто)

 

№ з/п   Найменування навчального закладу, установи   За програмами функціонального навчання За програмою навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки
Виконання Плану комплектування (%) За державним замовленням (осіб) За контрактом (осіб) всього
всього у тому числі всього у тому числі всього у тому числі
Керівного складу Державних службовців     Керівного складу     Фахівців Посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Посадових осіб бюджетних підприємств, установ організацій Посадових осіб суб’єктів господарювання у користуванні яких є ОПН
Інститут державного управління у сфері ЦЗ                        
Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД                        
Підприємства, установи, організації                        
3.1                          
Всього                        

 

Начальник ГУ(У) ДСНС України (районного, міського управління (відділу) ГУ (У) ДСНС України) в __________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

Форма 7/4 НМЦ

ЗВІТ

Про проходження особами, що залучаються до проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки спеціальної підготовки на територіальних курсах, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

______________________________________________________________ у _______ півріччі 20__ року

(область, місто)

 

№ з/п   Найменування навчального закладу, установи   Педагогічних працівників навчально-методичних центрів ЦЗ та БЖД Інструкторів консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування Осіб, які залучаються до проведення навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки Керівників груп з курсового або індивідуального навчання працівників Членів комісій з перевірки знань працівників на суб’єктах господарювання Посадових осіб з питань цивільного захисту
А Б А Б А Б А Б А Б А Б
Інститут державного управління у сфері ЦЗ                        
Навчально-методичні центри ЦЗ та БЖД                        
2.1 Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону                        
2.2 Курси першої, другої, третьої категорій                        
2.2.1 Курси третьої категорій міста                        
2.3 Навчально-консультаційний пункт міста                        

Керівник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності _____________ ___________________________

(область, місто) (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

Примітки: У графі «А» загальна чисельність осіб, які зобов’язані проходити спеціальну підготовку, у графі "Б" чисельність осіб, які пройшли за звітній період спеціальну підготовку за програмами короткострокових навчальних курсів.

Форма 7/5 НМЦ

ЗВІТ

про здійснення територіальними курсами, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ________________ у ___ півріччі 20__ року методичного супроводу навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту

 

№ з/п   Найменування навчально-методичної установи   Методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування Методичний супровід видання місцевими органами виконавчої влади посібників, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів для самостійного вивчення програм підготовки населення діям у НС***
здійснено інформаційно-методичне обслуговування потреб з питань планування діяльності суб’єктів забезпечення цивільного захисту* проведено індивідуальних консультацій з відпрацювання документів за навчанням, тренуванням     проведено інструктивно-методичних занять з керівництвом навчання, тренування     проведено інструктажів з посередниками та керівниками на навчальних місцях   вивчено стан організації навчання за програмами підготовки працівників діям у надзвичайних ситуаціях   надана допомога у розроблені програмної та навчально-методичної документації з підготовки працівників**  
Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону              
Курси першої, другої, третьої категорій              
2.1 Курси третьої категорій м.______              
2.2                
Навчально-консультаційні пункти              
3.1 Навчально-консультаційний пункт м._____              
Разом за навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД              

Керівник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності _____________ ___________________________

(область, місто) (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

Примітки: *У чисельнику вказується назва плануючого документу (план реагування на надзвичайні ситуації (ПРНС), план цивільного захисту на особливий період (ПЦЗ), план локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки (ПЛНА), у знаменнику кількість суб’єктів господарювання, що обслуговано.

** У чисельнику вказується програма підготовки працівників (загальна, спеціальна, додаткова, пожежно-технічного мінімуму, прискорена), у знаменнику кількість суб’єктів господарювання.

***Вказується вид, навчальний (НП), навчально-наочний посібник (ННП), пам’ятка (П), буклет (Б), кількість екземплярів.

У пояснювальної записці до форми вказується:

1. Основні недоліки виявлені при складанні суб’єктом господарювання (його назва) розділів (додатків) у документах з планування діяльності у сфері цивільного захисту, а також обсяги знов відпрацьованого або відкоригованого матеріалу.

2. Вказується назва навчального, навчально-наочного посібника, пам’ятки, буклету, його обсяг, наявність грифу для використання та програма підготовки працівників за якої рекомендовано використання.

 

Додаток 1 до форми 7/6 НМЦ

ЗВІТ

Про навчання за контрактом керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту

____________________________________________________________________ за __ півріччя (рік) 20_ р.

(область, район, місто)

 

№ з/п Найменування установи Заплановано на навчання (осіб) Підготовлено (осіб) Відсоток від загальної чисельності осіб суб’єктів господарювання, які зобов’язані проходити функціональне навчання
всього у тому числі всього у тому числі
Суб’єктів господарювання маючих категорію Об’єктів підвищеної небезпеки Суб’єктів господарювання. маючих категорію Об’єктів підвищеної небезпеки
Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону              
Курси першої, другої, третьої категорій              
Всього              

 

Керівник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності _____________ ___________________________

(область, місто) (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_____"_____________________ 20_ р.

 

VIІI. З ПИТАНЬ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

ВІДОМОСТІ Форма 8/1 МБЗ

з питань медико-біологічного захисту _____________ (назва регіону)станом на 01.01.20__ р.

 

Найменування показників Одиниця виміру Величина показників Код
Дані про установи та заклади охорони здоров’я
Установ та закладів охорони здоров’я (усього) одиниць  
У тому числі:
обласних лікарень одиниць  
міських лікарень одиниць  
районних лікарень одиниць  
дільничних лікарень одиниць  
дитячих лікарень одиниць  
лікарень швидкої медичної допомоги одиниць  
станцій швидкої медичної допомоги одиниць  
поліклінік одиниць  
диспансерів одиниць  
санаторіїв одиниць  
фельдшерсько-акушерських пунктів одиниць  
Кількість ліжок (усього) тис. одиниць  
У тому числі:
терапевтичних тис. одиниць  
токсикологічних тис. одиниць  
психоневрологічних тис. одиниць  
інфекційних тис. одиниць  
педіатричних тис. одиниць  
хірургічних тис. одиниць  
травматологічних тис. одиниць  
опікових тис. одиниць  
станцій переливання крові одиниць  
відділень переливання крові одиниць  
спроможність (сумарна) щодо забору крові л/добу  
аптек лікарень одиниць  
медичних складів (усього) одиниць  
у тому числі аптечних одиниць  
Працівників в установах та закладах охорони здоров’я (усього) тис. осіб  
У тому числі:
лікарів (усього) тис. осіб  
у тому числі в закладах охорони здоров’я категорійних міст тис. осіб  
середнього медичного персоналу (усього) тис. осіб  
у тому числі в закладах охорони здоров’я категорійних міст тис. осіб  
Дані про заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та мережі спостереження і лабораторного контролю
Санітарно-епідеміологічних станцій (усього) одиниць  
У тому числі: одиниць  
обласних одиниць  
міських одиниць  
міжрайонних одиниць  
Заклади лабораторного контролю та спостереження
Головних санітарно-епідеміологічних станцій одиниць  
дублерів одиниць  
районних одиниць  
лабораторій ветеринарної медицини одиниць  
об’єктових лабораторій одиниць  
постів радіаційного та хімічного спостереження одиниць  
груп епідеміологічної розвідки (усього) одиниць  
Дані про заклади та формування Державної служби медицини катастроф
Медичні заклади, які входять до складу ДСМК (усього) одиниць  
Загальна ємність ліжкового фонду закладів ДСМК одиниць  
Бригади постійної готовності ДСМК першої черги одиниць  
Спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК другої черги одиниць  
Загальна кількість бригад швидкої медичної допомоги одиниць  
Кількість санітарних автомобілів одиниць  
Захист працівників закладів охорони здоров’я та хворих
Підлягає укриттю в захисних спорудах цивільного захисту:      
Нетранспортабельних хворих тис. осіб  
Працівників закладів охорони здоров’я тис. осіб  
Хворих на стаціонарному лікуванні тис. осіб  
Кількість та ємність захисних споруд цивільного захисту
Кількість захисних споруд для нетранспортабельних хворих та персоналу одиниць  
Ємність захисних споруд для нетранспортабельних хворих та персоналу тис. осіб  
Кількість протирадіаційних укриттів одиниць  
Ємність протирадіаційних укриттів тис. осіб  
Кількість пристосованих приміщень одиниць  
Ємність пристосованих приміщень тис. осіб  
Наявність засобів радіаційного, хімічного та біологічного захисту
Протигази тис. одиниць  
Респіратори тис. одиниць  
Прилади радіаційної розвідки тис. одиниць  
Індивідуальні дозиметри тис. одиниць  
Прилади хімічної розвідки тис. одиниць  
Наявність типового санітарного обладнання та індивідуальних засобів медичного захисту
Ноші санітарні для типового санітарного обладнання (усього) тис. одиниць  
Евакуаційні заходи
Підлягає евакуації установ та закладів охорони здоров'я одиниць  
Підлягає евакуації працівників установ та закладів охорони здоров'я тис. осіб  
Підлягає евакуації хворих тис. осіб  
Потреба в транспортних засобах для евакуації
Автобусів (автомобілів) одиниць  
Вантажних автомобілів одиниць  
Вагонів залізничних одиниць  
Суден одиниць  
Наявність матеріального резерву на випадок надзвичайної ситуації
Відсоток наявного регіонального резерву у співвідношенні до необхідного обсягу медикаментів та медичного майна для ліквідації медико-санітарних наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій   %    
Відсоток наявних місцевих резервів у співвідношенні до необхідного обсягу медикаментів та медичного майна для ліквідації медико-санітарних наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій   %    
8. Забезпеченість автономними джерелами енергопостачання
Кількість лікувальних закладів, у яких встановлені автономні джерела енергопостачання одиниць  
Кількість лікувальних закладів, у яких необхідно встановити автономні джерела енергопостачання одиниць  

 

Керівник структурного підрозділу з питань ЦЗ місцевого органу виконавчої влади _____________________________________________ /ПІБ./

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) ______________ (назва регіону) ___________________________________________________________

(спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_______"______________20 __ р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ Форма 8/2 МБЗ

про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (НС)та ліквідації її наслідків, пов’язаних з отруєннями, з інфекційною захворюваністю людей *

 

Вид інформації Приклад заповнення Примітки ***
1** Код НС (або загрози її виникнення) згідно з Класифікатором НС в Україні 20700–Отруєння людей
2** Місце НС (область, район, населений пункт, об'єкт, адреса та належність об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру, географічні координати) Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 8б, Загальноосвітня школа № 2
3** Початок НС (дата, час) та дата і час доповіді (станом на який час складена доповідь) 01.08.2006 12:30 станом на 01.08.2006 18:00
4** Закінчення НС (дата, час) 01.08.2006 16:00
5** Характеристика та масштаб НС (опис події, причини виникнення; площа, що охоплена дією події; кількість людей, які знаходяться в зоні події; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження довкілля тощо) Раптове захворювання учнів 8 класу. Причина уточнюється. Попередня - вживання у їжу недоброякісних продуктів харчування.
6** Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо 20 учнів, стан задовільний та середньої важкості
Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку НС (вказати об'єкти, що розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події тощо) Немає
8** Сили, що залучаються (залучалися) для ліквідації НС (осіб - з них працівників ДСНС України, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС України, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ), види та кількість одиниць спеціальної техніки, кількість формувань цивільного захисту, добровільних формувань Міська СЕС - 4 особи та 1 од. техніки, 3 особи та 1 од. техніки ДСНС (оперативна група управління)
Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців) Немає
10** Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновлювальних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та терміни виконання) Вилучення недоброякісних продуктів харчування, дезінфекція, санітарно-протиепідемічні заходи
11** Оцінка матеріальних збитків, завданих НС (вказувати первинну оцінку або за результатами роботи комісій, відповідних актів) 1 тис. грн. (первинна)
Матеріальні витрати на ліквідацію НС  
Додатки : карти, схеми, слайди, документи (кількість) 5 фотографій у форматі JPEG, відіслано окремо
Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків НС; телефон, телекс  
15** Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення. Телефон, факс Начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Мельник В.П., 434-12-55

Примітки.

* У разі загрози виникнення НС пункти в таблиці заповнюються, враховуючи імовірний розвиткок подій. За відсутності достовірної інформації окремі поля в таблиці можуть не заповнюватися у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС.
** Пункти, обов'язкові до інформування (доповіді) за результатами (фактом) виникнення та ліквідації НС, інформація може уточнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС.
*** У цій графі наводяться відомості, що не ввійшли до запропонованої форми, але викликають певний інтерес або відображають деякі специфічні деталі.  

Керівник структурного підрозділу з питань ЦЗ місцевого органу виконавчої влади _____________________________________________ /ПІБ/

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в)______________ (назва регіону) ___________________________________________________________________

(спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_______"______________ 20 _ р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ Форма 8/3 МБЗ

про виникнення або загрозу виникнення НС та ліквідації її наслідків, пов'язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин*

Перелік питань, що підлягають висвітленню при НС Інформація про НС
1 Код НС (або загрози її виникнення) згідно з Державним класифікатором НС ДК 019-2010  
2 Назва об'єкта, його місцезнаходження (Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, поштова адреса, напрямок і відстань від обласного центру, географічні координати). Належність об'єкта  
3 Дата і час початку НС, дата і час складання доповіді  
4 Дата і час закінчення НС, ліквідації санітарно–ветеринарних та/або медико–санітарних наслідків  
Характеристика та масштаб НС (короткий опис події, причини виникнення, площа зони НС, кількість людей, що перебувають у зоні НС, шкода, що заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби шкоди довкіллю тощо)  
6 Кількість та стан захворілих тварин, у тому числі кількість загиблих, евакуйованих, врятованих тощо  
Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі подальшого розвитку НС (вказати об'єкти, що розташовані поблизу осередку НС, для яких існує загроза внаслідок розвитку НС )  
8 Сили та засоби, що залучаються (залучалися) до ліквідації НС (осіб–з них працівників ДСНС, одиниць техніки–з них ДСНС)  
Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць спеціальної техніки, обладнання, кількість фахівців)  
10 Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації й ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно–відновлювальних та рятувальних робіт, їх інтенсивність та терміни виконання)  
11 Оцінка збитків, завданих НС (надати первинну оцінку або за результатами роботи комісії, відповідних актів)  
Матеріальні витрати на ліквідацію НС  
Додатки: карти, схеми, фото, слайди, інші документи (кількість)  
Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків НС, телефон, факс  
Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення. Телефон, факс  

 

Примітки.

* У разі загрози виникнення НС пункти в таблиці заповнюються, враховуючи імовірний розвиток подій. За відсутності достовірної інформації окремі рядки таблиці можуть заповнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС.
** У цій графі наводяться відомості, які викликають певний інтерес або відображають деякі специфічні деталі.
*** Пункти обов'язкові до інформування (доповіді) за результатами (фактом) виникнення та ліквідації НС. Інформація може уточнюватися під час послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток НС та ліквідацію її наслідків.  

Керівник структурного підрозділу з питань ЦЗ місцевого органу виконавчої влади _____________________________________________ /ПІБ./

 

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) _____________________ (назва регіону) ______________________________________________

(спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_______"______________ 20 _ р.

 

ІНФОРМАЦІЯ Форма 8/4 МБЗ

про потребу та забезпеченість препаратами стабільного йоду населення, яке проживає у зонах спостереження АЕС __________ області на ______ р.

№ з/п   Кількість населення (за віковими групами) Потреба в препаратах стабільного йоду в грамах Наявна кількість препарату стабільного йоду в грамах Забезпеченість від потреби ( у відсотках)
Дорослі і діти старше 5 років        
Діти від 2 до 5 років        
Діти від 3 місяців до 2 років        
Діти на грудному годуванні        
Неонатальний період (<1 місяця)        
Всього:        

 

Керівник структурного підрозділу з питань ЦЗ місцевого органу виконавчої влади _____________________________________________ /ПІБ/

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) __________________________ (назва регіону) ________________________________________________________

(спеціальне звання, підпис, прізвище)

"_______"______________ 20 _ р.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.015 с.)