Вказівки щодо заповнення форми 10/5/прод/ТЗМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вказівки щодо заповнення форми 10/5/прод/ТЗ 

 1. Звіт-заявка складається тільки на техніку і майно продовольчого забезпечення тривалого зберігання органом (підрозділом) цивільного захисту у двох примірниках на підставі штатів, норм забезпечення і даних обліку матеріальних засобів. При складанні звіт-заявки обов’язково враховується порядок сторінок: титульна, основний зміст та додатки.
 2. Звіт-заявка затверджується керівником органу (підрозділу) цивільного захисту, підписується начальником управління (відділу) матеріального забезпечення органу (підрозділу) цивільного захисту, особою відповідальною за продовольче забезпечення органу (підрозділу) цивільного захисту (начальником продовольчої служби), особою, яка веде облік. Перший примірник звіт-заявки подається у ДСНС України в терміни, визначені Табелем, другий – залишається у органі (підрозділі) цивільного захисту.
 3. Заповнення граф звіту-заявки здійснюється у відповідності з їх призначенням. Зміна найменувань матеріальних засобів не допускається.

4. Одиниця обліку матеріальних засобів (графа 3) в органі (підрозділі) цивільного захисту штуки, комплекти, кілограми.

 1. У графі 5 вказується потреба на особливий період:

на техніку – згідно з табелем до штату органу (підрозділу) цивільного захисту на особливий період;

на майно – згідно з нормами забезпечення.

 1. Дані графи 6 повинні відповідати даним графи 4 звіту-заявки Форма 10/3/прод.
 2. Дані графи 7 повинні відповідати даним графи 15 попереднього звіту-заявки.
 3. У графі 8 вказується сума граф 9, 10, 11.
 4. У графі 9 вказується техніка і майно, що переведено (передано) з обліку поточного забезпечення на облік ТЗ.
 5. У графі 10 вказується техніка і майно, що отримані за нарядами і рознарядками органу забезпечення.
 6. У графі 11 вказуються інші надходження техніки та майна, що розшифровуються у додатку до звіту-заявки.
 7. У графі 12 вказується сума граф 13 та 14.
 8. У графі 13 вказується техніка і майно, що переведено (передано) з обліку ТЗ на облік поточного забезпечення.
 9. У графі 14 вказуються інші витрати техніки та майна, що розшифровуються у додатку до звіту-заявки.
 10. У графі 15 вказується сума граф 16, 17, 18, 19 та 20.
 11. Дані для граф 21 і 22 визначаються розрахунковим порядком:

графа 21 = графа 15 – графа 7;

графа 22 = графа 7 – графа 15;

 1. До звіту-заявки додається розшифровки граф 9, 10, 11, 13 та 14:

акт прийому-передачі майна;

копія нарядів з накладною про отримання техніки і майна;

копія накладної про отримання техніки і майна від інших надходжень;

копія акта на списання техніки та майна;

виписки з наказу начальника органу (підрозділу) цивільного захисту про прийняті рішення за втрачене майно;

довідки начальника фінансового управління (відділу) органу (підрозділу) цивільного захисту про стягнення вартості втраченого майна;

копія інших документів що підтверджують списання техніки і майна відповідно вимог чинного законодавства.

 

Форма 10/сільгосп

Кому __________________________ Затверджую

_______________________________ ___________________________

_______________________________ ___________________________

_______________________________ ___________________________

( керівник органу,( підрозділу)

"__" ___________ 20__ року

М.П.

 

 

ЗВІТ

по кухонному господарству

за ____ квартал ______ року

(назва органу (підрозділу)

 

 

Показники Од. обліку Кількість  
за квартал з поч. року  
 
1. ВСЬОГО В НАЯВНОСТІ НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО КВАРТАЛУ  
Великої рогатої худоби        
У тому числі:        
корови        
нетелі        
молодняк старше 1 року        
молодняк до року        
бики        
птиця        
молодняк від 1 до 150 днів        
доросла птиця, несушки        
вівці        
барани        
плідники        
вівцематки        
ярки        
молодняк до року        
валухи        
коні        
кобили        
молодняк до 1 року        
молодняк 1-3 роки        
робочі коні        
свині        
свиноматки        
хряк        
поросята до 2 міс.        
поросята до 4 міс.        
відгодівельна група        
кролі        
кролі матки        
кролі самці        
молодняк        
2. ОТРИМАНО ПРИПЛОДУ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  
телят        
свиней        
овець        
кролів        
         
         
         
         
3. ЗАКУПЛЕНО  
великої рогатої худоби        
свиней        
птиці        
овець        
кролів        
4. ЗАБИТО НА М'ЯСО  
великої рогатої худоби        
свиней        
птиці        
овець        
кролів        
5. ПАДІЖ  
великої рогатої худоби        
свиней        
птиці        
овець        
кролів          
6. ВСЬОГО ВИБУЛО  
великої рогатої худоби        
свиней        
птиці        
овець        
кролів        
7. ВИХІД І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ  
Молоко - валовий вихід        
реалізовано у тому числі.:        
на планове забезпечення        
на додаткове харчування        
на годування тварин        
М'ясо всіх видів-валовий вихід        
реалізовано в т.ч.:        
на планове забезпечення        
на додаткове харчування        
Отримано яєць всього:        
на планове забезпечення        
на додаткове харчування        
8. ОВОЧІ І ЗЕЛЕНЬ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ  
на планове забезпечення        
на додаткове харчування        
         
         
9. ОВОЧІ І ЗЕЛЕНЬ ІЗ ТЕПЛИЦЬ  
на планове забезпечення        
на додаткове харчування        
Заготовлено - сіна        
10. НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ,ТЕПЛИЦЬ,СВИНАРНИКІВ  
Землі всього використовується в тому числі  
картопля        
овочі        
зернові        
корми( коренеплоди)        
У наявності        
теплиць        
свинарників        
корівників        
пташників        
11.НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТА КОШТІВ  
Наявність коштів власного фонду на початок року:        
Поступило коштів на спеціальний фонд органу (підрозділу) ЦЗ, всього:        
від продажу вирощеної продукції        
від здачі продукції на планове забезпечення        
Використано коштів всього тому числі:        
на покращення харчування        
на покращення побуту        
на будівництво та ремонт        
на придбання корму та тварин        
на зарплату робочих господарства        
різні витрати        
Залишок коштів власного фонду на кінець звітного року.        
                                         
__________________________________________ ________________________________________________          
(посада, звання, підпис,прізвище, ініціали )   (посада, звання, підпис,прізвище, ініціали )      
            _________________________________________________          
            (посада, звання, підпис,прізвище, ініціали )      
                                         
 
                                                 

"____" ______________________ 20 __ р.

 

Вказівки щодо заповнення форми 10/сільгосп.

1. Звіт складається органом (підрозділом) цивільного захисту у двох примірниках на підставі даних обліку матеріальних засобів. При складанні звіту обов’язково враховується порядок сторінок: титульна,основний зміст та додатки.

2. Звіт затверджується керівником органу (підрозділу) цивільного захисту, підписується начальником управління (відділу) матеріального забезпечення органу (підрозділу) цивільного захисту, особою відповідальною за продовольче забезпечення органу (підрозділу) цивільного захисту (начальником продовольчої служби), особою, яка веде облік. Перший примірник звіту подається у ДСНС України (Департамент ресурсного забезпечення) в терміни, визначені Табелем, другий – залишається у органі (підрозділі) цивільного захисту.

3. Заповнення граф звіту-заявки здійснюється у відповідності з їх призначенням. Зміна найменувань матеріальних засобів не допускається.

4. Одиниця обліку матеріальних засобів (графа 2) у звіті по при кухонному господарству в органі (підрозділі) цивільного захисту – голів, кілограм, гривень, штук.

5. У графі 3 вказується скільки в наявності, надійшло та вибуло матеріальних цінностей за звітний період:

тварини - у чисельнику голів у знаменнику кілограм;

інші матеріальні цінності-штуки,кілограми, гривень.

6. У графі 4 вказується скільки в наявності матеріальних цінностей з початку року, враховуючи прихід та розхід за звітний період:

тварини - у чисельнику голів у знаменнику кілограм;

інші матеріальні цінності-штуки, кілограми, гривень.

 


Форма 10/кінолог

Кому___________________________ Затверджую

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

( керівник органу,( підрозділу)

 

"__" ___________ 20__ року

М.П.

ЗВІТ

Про наявність, рух службових собак

________________________________________

(назва органу (підрозділу))

 

№ з/п Група службових тварин Од. обліку Згідно з штатом органу (підрозділу) цивільного захисту Наявність на 01.0_.20__ Прихід Витрата Наявність на 01.0_.20__  
 
 

 

_____________________________________ _____________________________________

(посада, звання, підпис,прізвище, ініціали ) (посада, звання, підпис,прізвище, ініціали )

 

 

____________________________________

(посада, звання, підпис,прізвище, ініціали )

 

 

"____" ______________________ 20 __ р.

 


Додаток

До звіту 10/кінолог

Обґрунтування

використання, потреби коштів за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування" для годування штатних тварин

_____________________________________ на 20__ рік

(назва органу (підрозділу)

№ з/п Вид службових тварин Група службових тварин Добова вартість, грн. Кількість службових тварин Кількість днів Потреба коштів, (тис. грн.)
згідно зі штатом фактична кількість згідно зі штатом згідно із фактичною кількістю
               
Виділено коштів у звітному році (тис. грн.)  
Перенаправлено коштів з КЕКВ 2210 на інші потреби (тис. грн.)  
Залишок коштів на рахунку по КЕКВ 2210 станом на 01.0_.201__ (тис. грн.)  
Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 станом на 01.01.201_ (тис. грн.)  

Примітка: Органам (підрозділам) цивільного захисту, у штаті яких службові тварини додаток подається разом зі звітом два рази в рік станом на 01.01. та до 01.07. до
5 числа наступного за звітним періодом місяця у сканованому вигляді за наданою формою у встановленому порядку на електронну адресу: Vtzp@i.ua (оригінал направити поштою).

Керівник органу (підрозділу) цивільного захисту ____________ П.І.П.

Начальник фінансового управління

(відділу) органу (підрозділу) ЦЗ ____________ П.І.П.

 

Начальником управління (відділу)

матеріального забезпечення органу (підрозділу) ЦЗ ____________ П.І.П.

 

Особа відповідальна за продовольче забезпечення

органу (підрозділу) ЦЗ (начальником продовольчої служби) ____________ П.І.П.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.014 с.)