ПЕРЕЛІК Форма 10/1-1/КЕС- ЗММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК Форма 10/1-1/КЕС- ЗМземельних ділянок, виділені під об’єкти будівництва (плануються під забудову) та виконання робіт із їх забудови (виконання інвестиційних угод)

станом на 01.01.2014

 

№ з/п Назва територіального органу управління (підрозділу) Місце розташування і адреса об’єкта Назва договору (угоди), дата, предмет договору (угоди) із зазначенням загальної характеристики та вартості об’єкта забудови (вказати, чи є земельна ділянка внеском у договорі про спільну діяльність) Сторони за угодою, частки розподілу площі об’єкта (в%), у т.ч. житлової та нежитлової Наявність експертної оцінки землі, вартість землі (ким проведено, дата, номер документа, вартість землі у тис. грн.) Дані про відведення землі (ким прийнято рішення, дата і номер державного акта, копія договору оренди землі, площа земельної ділянки у гектарах) Дані про наявність проектно-кошторисної документації (ким розроблена, дата, номер проекту, вартість будівництва у тис. грн..) Обсяг виконаних робіт, від вартості будівництва, станом на 31.12.2013р. (тис. грн..) Примітки (стан виконання договірних зобов’язань)

Підпис керівника структурного підрозділу______________________________ ПІБ

Примітка. Форму необхідно заповнити у форматі Excel

 

 

СПИСОК Форма 10/2/КЕС- МКО
осіб, які перебувають на квартирному обліку (або осіб, яких включено у контрольні списки) (загальна черга)
станом на 01.01.201__ рік     (назва структурного підрозділу)
                         
№ з/п Спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження заявника та родинні зв’язки членів сім¢ї, рік народження кожного з них Місце роботи заявника, його посада, стаж роботи в даній установі, організації Місце роботи членів сім¢ї Адреса, характеристика житлової площі та її відомча належність З якого часу проживають та прописані Підстави для надання пільг Підстави для взяття на облік Дата подання заяви про взяття на облік заявника Рішення підрозділу про взяття на квартирний облік Утримує житло в іншому місті, характеристика квартири Примітка
за даною адресою у даному населеному пункті

 

Керівник підрозділу____________________ ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

Форма 10/2-1/КЕС- МКО

СПИСОК
осіб, які перебувають на квартирному обліку (або осіб, яких включено у контрольні списки) (першочерговики)
станом на 01.01.2014   (назва структурного підрозділу)
                 
№ з/п Спеціальне звання, прізвище, ім’я по батькові, рік народження заявника і членів його сім¢ї Місце роботи і посада заявника Підстава для занесення до списку Дата і номер рішення ЖК про занесення до списку підрозділу Дата і номер рішення виконкому про затвердження ухвали ЖК підрозділу про занесення до списку Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, кількість кімнат, розмір житлової площі Рішення про виключення зі списку Примітка

Керівник підрозділу____________________ ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

 

СПИСОК Форма 10/2-2/КЕС- МКО
осіб, які перебувають на квартирному обліку (або осіб, яких включено у контрольні списки) (позачерговики)
станом на 01.01.2014   (назва структурного підрозділу)
№ з/п Спеціальне звання, прізвище, ім’я по батькові, рік народження заявника і членів його сім¢ї Місце роботи і посада заявника Підстава для занесення до списку Дата і номер рішення ЖК про занесення до списку підрозділу Дата і номер рішення виконкому про затвердження ухвали ЖК підрозділу про занесення до списку Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, кількість кімнат, розмір житлової площі Рішення про виключення зі списку Примітка

Керівник підрозділу____________________ ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

ДОВІДКА Форма 10/3/КЕС- МКО

про квартирний облік

________________________________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

станом на 01.01.2014

 

  Заселено квартир у 2013 році з них під службове житло Перебувають на квартирному обліку Розподіл кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку    
Усього у тому числі у гуртожитках у службових приміщеннях на приватних квартирах (піднайм) забезпечені нижче норми (потребують поліпшення) за часом перебування на квартирному обліку за строком вислуги  
менше 1 року від 1 до 5 років від 5 до 10 років 10 і більше до 15 років від 15 до 20 років від 20 до 25 років більше 25 років  
які служать звільнені у запас/ відставку  
 
Особи рядового і начальницького складу (всього по регіону)                                  
гарнізон (місто)                                    
звільнені військовослужбовці (всього по регіону)                                    
гарнізон (місто)                                    
Державні службовці (вільнонайм. працівники) (всього по регіону)                                    
гарнізон (місто)                                    
РАЗОМ:                                    
                                       

 

Керівник підрозділу____________________ ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

ДОВІДКА Форма10/4/КЕС-МКВ щодо кількості отриманих квартир у 201__ році _________________________________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу)
№ з/п Адреса № квартири Житлова площа (кв.м.) Загальна площа (кв.м.) Джерела надходження Статус квартири (службова, постійна) Примітка    
Від ДСНС Інвестиційні угоди Спеціальний фонд (од./тис. грн) Іпотечного кредитування (від ДІУ) Спонсорська допомога Інші надходження *  
 
                           
ВСЬОГО:                        

 

* у примітці вказувати – джерела надходження

 

Керівник підрозділу___________________ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

Форма 10/5/КЕС-МРК

 

ДОВІДКА

щодо розподілу квартир у 201____ році

______________________________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

 

№ з/п Дата та № акта Адреса № квартири Кількість кімнат Статус квартири № протоколу ЖК, наказу підрозділу Звання, прізвище ім’я по батькові (повністю) Посада
                 

 

 

Керівник підрозділу___________________ПІБ

Голова житлової комісії________________ ПІБ

 

РЕЄСТР Форма 10/6/КЕС-СЛЖ
наявності службового житла (станом на 01.01.2014) ________________________________________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу)
                         
№ з/п Наймену- вання підрозділу Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження особи та членів сім¢ї Місце роботи особи, стаж роботи в ДСНС, структурному підрозділі Адреса, коротка характеристика приміщення № квартири Кількість кімнат Житлова площа (м..кв.) Загальна площа (м..кв.) Належність будинку З якого часу проживають і зареєстровані у даному населеному пункті Дата та № рішення керівництва про надання службового жилого приміщення Рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів щодо надання житловому приміщенню статусу службового
                         
Керівник підрозділу _________________________________ ПІБ                  
ДОВІДКА Форма 10/7/КЕС-СЛЖ
про обсяги службового житла, що є офіційний статус службового житла
відповідно до рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради народних депутатів
щодо надання житловому приміщенню статусу службового (станом на 01.01.2014) ________________________________________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу)
                           
Населений пункт та структурний підрозділ Кількість осіб, яким необхідне службове житло станом на 01.01.201_ Обсяг фонду службового житла на 01.01.201_ Обсяги житла, що втратило статус службового з 01.01.201_ по 31.12.201_* Обсяг існуючого фонду службового житла на 01.01.201_ У тому числі створеного за 201_
житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир
                           
ВСЬОГО:                          
Керівник підрозділу         ПІБ              
                                                 

* відомості про виключення жилого приміщення із числа службових, наявність погодження з ДСНС України (лист № ___ від ___), рішення місцевих органів виконавчої влади

 

Форма10/8/КЕС-СЛЖ

ДОВІДКА
про обсяги службового житла, що знаходиться на балансі підрозділів
(гуртожитки, адмінбудівлі, приміщення пристосовані під житлове приміщення,
службові квартири) (станом на 01.01.2014) ________________________________________________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу)  
Населений пункт та структурний підрозділ Обсяг фонду службового житла на 01.01.2014 У тому числі створеного за 2013 рік
житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир житлова площа (кв.м.) загальна площа (кв.м.) квартир
             
УСЬОГО:            
  Керівник підрозділу          

Форма 10/9/КЕС-РЗП

ДОВІДКА

про підготовку підрозділів ДСНС України до роботи в зимовий період

 

  № з/п   Назва підрозділу, місце розташування, відповідальна особа Підготовка будівель Підготовка котелень Підготовка інженерних мереж, км Встановлено (повірено) лічильників   Забезпечення паливом  
завдання факт завдання, шт., марка котла факт шт., марка котла електро водяних теплових газових електро водяних теплових  
потреба, тонн факт, тонн  
 
                               
  Разом:                            

 

 

Начальник підрозділу _______________

(підпис)

М П

 

Форма 10/1/ЕКО

ДОНЕСЕННЯ

ПРО СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ________________________________________________________________________

(найменування підрозділу)

СТАНОМ НА ________________________________________________

(число, місяць, рік)

 

№ з/п Природоохоронні споруди, джерела забруднення та їх характеристика Одиниці вимірювання Кількість
  Котельні
Всього: шт. -
Із них: працюють на газові працюють на мазуті працюють на твердому пальному обладнані установками "Циклон" планується переведення на газ планується обладнання ПГОУ шт. шт. шт. шт. шт. шт. - - - - - -
Обсяг річної потреби у пальному: газ мазут тверде пальне тис.м /тис.т     - --
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин тис.т -
Сума платні за викиди тис.грн. -
Сума штрафів тис.грн. -
  Каналізаційні очисні споруди
Всього КОС: шт. -
Із них: КОС біологічного очищення із загальним обсягом викидів КОС механічного очищення із загальним обсягом викидів   шт. тис.м3/рік шт. тис.м3/рік   - - - -
Проектна потужність усіх КОС тис.м3/рік -
Фактичний викид стічних вод на КОС тис.м3/рік -
Не забезпечують нормального очищення шт. -
Потребують реконструювання та капітального ремонту шт. -
Потрібно будівництво КОС шт. -
Будівлі, каналізовані на вигріб ШТ. -
із загальним обсягом викидів тис.м3/рік -
У тому числі: вивіз асенізаційним транспортом викидаються на рельєф   тис.м3/рік тис.м3/рік   - -
Штрафи за викид неочищених стічних вод тис.грн. -
  Каналізаційні насосні станції (КНС)
Всього КНС ШТ. -
Проектна потужність усіх КНС тис.м3/рік -
Фактичний обсяг перекачування стічних вод тис.м3/рік -
Потребують реконструкції, капітального ремонту ШТ. -
Потрібне будівництво КНС ШТ. -
  Об'єкти та обсяги водопостачання
Всього: тис.м3/рік -
У тому числі: з артезіанських свердловин з міської водопровідної мережі   тис.м3/рік тис.м3/рік   - -
Всього артезіанських свердловин шт. -
Із них: отримано дозвіл на спецкористування недіючих (потребують тампонування)   шт. шт.   - -
Штрафи за користування без дозволу на спецкористування тис.грн. -
  Склади та бази ПММ
Всього: ШТ. -
  Із них: мають сітку спостережних свердловин обладнані дощовою каналізацією мають технічне освідчення   шт. шт. шт.   - - -
Аварійний викид на ґрунт тис.м3/рік -
Потребують обладнання дощовою каналізацією ШТ. -
Штрафи за забруднення нафтопродуктами тис.грн. -
    Парки техніки
Всього: ШТ. -
Із них: з дощовою каналізацією з пунктами очищення та миття   шт. шт.   - -
У тому числі із зворотним використанням води шт. -
Існують пункти діагностики вихлопних газів шт. -
Потребують: будівництва пунктів миття та очищення із зворотнім використанням води реконструювання пунктів миття капітального ремонтів пунктів миття обладнання діагностичних пунктів   шт. шт. шт. шт.     - - -
  Виробничі та ремонтно-технічні підприємства
Всього: ШТ. -
з них: існують екологічні паспорти існують дозволи на ПДВ (ПДС) ШТ. ШТ. -
Потребують пунктів збирання та утилізації виробничих відходів ШТ. -
Загальна сума платежів за викиди тис.грн. -
Штрафи за порушення природоохоронного законодавства (стягнено) тис.грн. -
Джерела СВЧ
Всього: ШТ. -
Із них: розташовано біля населених пунктів ШТ.  
Потребують реконструкції, переносу ШТ. -
    Об'єкти тваринництва
У тому числі: підсобні господарства ШТ. -
Із них: обладнано системами збору та утилізації відходів тваринництва ШТ. -
Побудовано сховищ для: мінеральних добрив отрутохімікатів ШТ. -
Потребують побудови сховищ для мінеральних добрив та отрутохімікатів ШТ. -
    Площі закріплених земельних угідь
Всього: ШТ. -
У тому числі: сільгоспугідь лісних масивів мисливські та риболовні тис.га тис.га тис.га - --
Існує: лісництв лісгоспів мисливських господарств риболовних господарств тис.га тис.га тис.га тис.га - -
Всього потрібно рекультувати тис.га -
Капітальні вкладення на природоохороні заходи
Всього за планом: тис.грн. -
У тому числі:    
на будівництво, реконструювання та капітальний ремонт   -
каналізаційних очисних споруд   -
котелень пунктів очищення та миття техніки очисних споруд виробничих стоків систему збору та утилізації відходів тваринництва на екологічну паспортизацію на інші природоохороні об'єкти на рекультивацію земель тис.грн. - - - - - - -

 

_________________________________________________________ (начальник управління (відділу, сектору) матеріально-технічного (ресурсного) забезпечення)   __________________ (підпис) ________________________________ (прізвище та ініціали)
_________________________________________________________ (посада особи, що відповідає за надання інформації) _______________ (підпис) ________________________________ (прізвище та ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ         Нетаємно
Начальник ГУ (У) ДСНС України     Форма 10/1/реч
у (назва підрозділу)          
(спеціальне звання)            
П.І.П.          
"____" _______________ 20__ р.        
                 
ЗВІТ
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЧОВИМ МАЙНОМ ЗА
20__РІК І ЗАЯВКА НА 20__РІК
 
(найменування органу та підрозділу служби цивільного захисту)
                 
Поштова адреса  
    (поштовий індекс, населений пункт, район, область, вулиця, будинок)
                 
Для телеграм  
                 
                 
Телефон  
                 
                 
Начальник  
       
                 
                 
Начальник ВРЗ  
                 
                 

РОЗДІЛ І

На речовому забезпеченні утримуються
Особовий склад Атестований склад Всього атест. складу Особовий склад ППП Разом Робітники (службовці) які забезпечуються спецодягом
Чоловіки Жінки
Полковники служби цивільного захисту Підполковники служби цивільного захисту Майори служби цивільного захисту Середній нач. склад Прапорщики, мол. нач. склад та ряд. Всього Старший та середній нач. склад Прапорщики, мол. нач. склад та ряд. Всього Начальницький склад Особовий склад Всього
особ. склад гу (у) дснс                              
особ. склад підрозділів                              
забезп. за рахунок об'єктів                              
Крім того прикріплені на забезпечення Навч.-метод. центр                              
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

Курсанти ВНЗ, ліцеїсти 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всього
чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.
з 3-річним терміном навчання                        
з 4-річним терміном навчання                        
з 5-річним терміном навчання                        
Ліцеїсти                        
Всього                        

 

Кількість особового складу та техніки, що забезпечується інвентарним речовим майном за відповідними нормами забезпечення:
Категорія Кількість о/с, техніки
Норма № 5  
Норма №6  
Норма №10  
Норма №11  
Норма №14  
Норма №15  
Норма №16  
Норма №18  
Норма №19  
Норма №20  
Норма №21  
Норма №22  
Кількість пожежних автомобілів (основних)  

 

 

Заклади охорони здоров'я та клінічні санаторії ДСНС
Характеристика закладу Кількість ліжок, (штатних) Кількість ліжок (фактично)
медичні пункти    
клінічні санаторії    
інші санітарно - курортні установи    
профілакторії льотного складу    
центри (станції) та відділення переливання крові    
........    
  "___"___________20__ року  
  Начальник управління (відділу) ресурсного забезпечення  
  ______________________________________________________________________  
  (посада, звання, підпис, ініціали, призвище)  
  Фахівець служби речового забезпечення  
  ______________________________________________________________________  
  (посада, звання, підпис, ініціали, призвище)  
       

 

РОЗДІЛ ІІ

Дані обміру особового складу служби цивільного захисту

Взуття
Найменування майна Розміри Всього
взуття чоловіче                                  
взуття жіноче                                  

 

 

Головні убори  
Стать Окружність голови, см  
Всього  
чоловіки                      
жінки                      
  Одяг чоловічий
  Інтервали зросту, см Інтервали обхвату грудей, см Всього
  86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
  155-161                      
  161-167                      
  167-173                      
  173-179                      
  179-185                      
  185-191                      
  191-197                      
  197-204                      
  Всього                      
                                               

 

Одяг жіночий
Інтервали зросту, см Інтервали обхвату грудей, см Всього
86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
155-161                      
161-167                      
167-173                      
173-179                      
179-185                      
185-191                      
191-197                      
197-204                      
Всього                      

 

 

"___"___________20__ року
Начальник управління (відділу) ресурсного забезпечення
______________________________________________________________________
(посада, звання, підпис, ініціали, призвище)
Фахівець служби речового забезпечення
_____________________________


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)