Про підсумки навчання населення діям у надзвичайних ситуаціяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про підсумки навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях(назва регіону) за 20__ р.

 

І. Основні підсумки з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, навчання і проживання та підготовки керівного складу органів управління цивільного захисту:

а) як забезпечено принцип обов'язковості навчання усіх категорій населення з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;

б) як виконано організаційно-методичні вказівки з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та плани комплектування з навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, основні причини їх неповного виконання та шляхи усунення недоліків;

в) як забезпечено практична підготовка керівного складу органів управління цивільного захисту під час організації та проведення командно-штабних навчань і тренувань з органами управління і силами територіальної підсистеми та її ланками;

г) що зроблено з вивчення, узагальнення і впровадження позитивного досвіду з проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань і тренувань,з питань цивільного захисту;

д) виконання програм з оптимізації та зміцнення навчальної матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.

Висновки та пропозиції.

ІІ. Проходження навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки посадовими особами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання:

а) як організовано й проведено підвищення кваліфікації цільового призначення за програмами функціонального навчання посадових осіб, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

б) як організовано й проведено курсове навчання за програмами постійно діючих семінарів осіб, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

в) як організовано й проведено навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;

в) як організовано й проведено методичний супровід практичної підготовки керівників під час організації та проведення командно-штабних (штабних) навчань, тренувань та осіб, які очолюють штаби керівництва спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

У кожному пункті розділу вказати кількісні і якісні показники виконання програм і планів підготовки, позитивні сторони і основні недоліки, а також порівняльні дані з попереднім навчальним роком і пропозиції щодо поліпшення стану справ.

Визначити показники діяльності територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, їх керівників, інших підприємств, установ, організацій, що проводять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Висновки та пропозиції.

ІІІ. Підготовка студентів, учнів та дітей дошкільного віку у навчальних закладах:

а) підготовка студентів (слухачів) вищих навчальних закладів:

виконання навчальних програм з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»; організація підготовки щодо дій у надзвичайних ситуаціях керівників дипломного проектування, практична цінність робіт, що виконуються студентами (слухачами);

б) підготовка учнів професійно-технічних, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів:

виконання навчальних програм і якість засвоєння навчального матеріалу;

якість проведення Днів цивільного захисту та Тижнів безпеки дитини;

пропозиції щодо поліпшення навчального процесу;

в) підготовка дітей та молоді у спортивно-оздоровчих таборах, інших місцях організованого відпочинку;

організація позашкільних форм роботи з питань рятувальної справи та безпеки життєдіяльності.

Висновки та пропозиції.

ІV. Підготовка працюючого населення за місцем роботи:

а) як організовано й проведено навчання за програмами загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях в навчальних групах на підприємствах, в установах та організаціях;

б) як організовано й проведено спеціальна підготовка працівників, які ввійшли до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту;

в) як організовано й проведено додаткова підготовка з техногенної безпеки персоналу об’єктів підвищеної небезпеки;

г) організація проходження особами, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеної пожежною небезпекою спеціального навчання на підприємствах, установах та організаціях за програмою пожежно-технічного мінімуму.

д) як організовано й проведено практична підготовка працівників з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту на особливий період, локалізації і ліквідації наслідків аварій під час підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань.

Висновки та пропозиції.

V. Просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях:

а) організація роботи у мережі консультаційних пунктів при місцевих органах самоврядування;

б) планування, організація заходів, форми і методи пропаганди цивільного захисту і безпеки життєдіяльності через засоби масової інформації, друковані видання, та інформаційно-довідкові куточки цивільного захисту;

в) організація та здійснення оперативного інформування населення, яке проживає в зонах можливого ураження об’єктів підвищеної небезпеки, про стан їх захисту, методи і способи забезпечення безпеки.

Висновки та пропозиції.

VІ. Стан навчальної матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.

Наявність, стан і відповідність навчальної матеріально-технічної бази вимогам програм, настанов, організаційно-методичних вказівок з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Ефективність використання навчальної матеріально-технічної бази. Організація та проведення щорічних оглядів конкурсів на кращу навчальну матеріально-технічну базу серед територіальних курсів, підприємств, установ та організацій, консультаційних пунктів при місцевих органах самоврядування.

Висновки та пропозиції.

VІІ. Загальні висновки і пропозиції.

_____________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____________________ 20__ р.

 

Додаток 1 до форми 7/1 НН

ЗВІТ

про виконання за державним замовленням планів комплектування навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту

____________________________________________________________________ за __ півріччя (рік) 20_ р.

(область, район, місто)

 

№ з/п Найменування установи Заплановано на навчання (осіб) Підготовлено (осіб) Виконання від запланованих (%)
всього у тому числі всього у тому числі
Державних службовців Посадових осіб органів місцевого самоврядування Державних службовців Посадових осіб органів місцевого самоврядування
Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів регіону              
Курси першої, другої, третьої категорій              
Всього              

 

Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту _______________________________

(підпис, прізвище)

"_____"_____________________ 20_ р.

Додаток 2 до форми 7/1 НН

ВІДОМІСТЬ

про проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту за __ півріччя (рік) 20_ р.

____________________________________________________________________

(область, район, місто)

№ з/п   Найменування районів та міст (підприємств, установ. організацій)     Кількість проведених заходів Чисельність осіб, які залучалися до проведення
всього у тому числі всього у тому числі
комплексних об'єктових навчань комплексних об'єктових тренувань об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту протипожежних тренувань   протиаварійних тренувань комплексних об'єктових навчань комплексних об'єктових тренувань об'єктових тренувань протипожежних тренувань протиаварійних тренувань
А Б А Б А Б А Б А Б
                         
                         
Всього                        
                                     

 

Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту _______________________________

(підпис, прізвище)

"_____"_____________________ 20_ р.

 

Примітки: У графі "А" кількість заходів за планом, у графі «Б» кількість заходів за фактом проведення.

 

 

Додаток 3 до форми 7/1 НН

ЗВІТ

про організацію навчання діям у надзвичайних ситуаціях студентів, учнів та дітей дошкільного віку

____________________________________________________________________ у 20_ р.

(область, район, місто)

 

№ з/п Навчальні заклади (денні) Кількість навчальних закладів Кількість кафедр (циклових комісій) з БЖД та ЦЗ, базових з БЖД та ЦЗ шкіл, ДНЗ Кількість науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають БЖД, ЦЗ Назва ВНЗ, який здійснював підвищення кваліфікації Проведено Чисельність осіб, які залучалися під час проведення    
всього з них пройшли підвищення кваліфікації з БЖД, ЦЗ об’єктових тренувань днів ЦЗ тижнів безпеки дитини
Вищі навчальні заклади                  
Професійно-технічні навчальні заклади / філії                  
Середні загальноосвітні заклади                  
Дошкільні навчальні заклади                  

 

 

Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту _______________________________

(підпис, прізвище)

"_____"_____________________ 20_ р.

Додаток 4 до форми 7/1 НН

 

ВІДОМОСТІ

про стан навчальної матеріально-технічної бази з цивільного захисту станом на "___" ____________ 20___році

____________________________________________________________________

(область, район, місто)

 

№ з/п Навчальні заклади (денні) Навчальні кабінети, класи Навчальне містечко   Натурна дільниця Окремо обладнаний навчальний майданчик Навчальний пункт, що обладнаний в захисній споруді Консультаційний пункт при органах місцевого самоврядування Інформаційно-довідковий куточок Базовий (опорний) заклад (кафедра)* Пересувний інформаційно-навчальний комплекс**
Вищі навчальні заклади                  
Професійно-технічні навчальні заклади/філій                  
Середні загальноосвітні навчальні заклади                  
Дошкільні навчальні заклади                  
Територіальні курси, навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД                  
Підприємства, установи та організації                  
Органи місцевого самоврядування                  

 

Примітка:* Наводиться назва вищого навчального закладу, його місце знаходження та найменування базової за галуззю знань кафедри з безпеки життєдіяльності

** Вказується база ПІНК, рік її виготовлення та перелік основних інформаційно-навчальних засобів (обладнання)

 

Керівник структурного підрозділу з питань цивільного захисту _______________________________

(підпис, прізвище)

"_____"_____________________ 20_ р.

Форма 7/2 НТ

ІНФОРМАЦІЯ

щодо планування спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

____________________________________________________________________ у 20__ року

(область, район, місто)

№ з/п Назва району, міста (підприємства, установи, організації) та заходу з практичної підготовки Місяць проведення та кількість заходів (за планом) Всього
І ІІ ІІІ IV V VI VII VII IX X XI ХІІ
Комплексне об’єктове навчання                          
1.1                            
Комплексне об’єктове тренування                          
2.1                            
Об’єктове тренування спеціалізованої служби, формування ЦЗ                          
3.1                            
4. Протипожежні об’єктові тренування                          
4.1                            
Протиаварійні об’єктові тренування                          
5.1                            

 

Примітка: 1. У строчці з назвою заходу з практичної підготовки вказується: за район (місто) найменування підприємств, установ, організацій; за регіон найменування районів, міст.

2. Форма 7/2 НТ за область надсилається на електронну адресу dovga@mns.gov.ua супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.

Начальник ГУ(У) ДСНС України (районного, міського управління (відділу) ГУ (У) ДСНС України) в __________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

Форма 7/3 НПО

ЗВІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 273; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.013 с.)