Щодо впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробці містобудівної та проектної документаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробці містобудівної та проектної документаціїв ________________________________________________ за ___ квартал 20 ___ р.

(області, м. Київ)

Розділ I. Інформація про стан реалізації вимог ІТЗ ЦЗ при розробленні містобудівної документації

Найменування показників Кількісні значення показників Короткий зміст показників
1. Підготовлено (погоджено) вихідних даних (завдань) на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ у складі проектів містобудівної документації (генеральних планах міст, інших населених пунктах, схемах планування територій, детальних планах територій тощо): всього з початку року - у тому числі за звітний період -    
2. Розглянуто та погоджено розділів ІТЗ ЦЗ у складі проектів містобудівної документації (генеральні плани міст, інших населених пунктів, схеми планування територій, детальні плани територій тощо): всього з початку року (розглянуто/погоджено) - за звітний період (розглянуто/погоджено) -    
3. Отримано позитивних висновків в органах ДП "Укрдержбудекспертиза" до проектів містобудівної документації (генеральних планів міст, схем планування територій): всього з початку року (кількість містобудівної документації/розділів ІТЗ ЦЗ) - за звітний період (кількість містобудівної документації/розділів ІТЗ ЦЗ) -    
4. Затверджено містобудівної документації (генеральні плани міст, інших населених пунктів, схеми планування територій, детальні плани територій тощо): всього (загальна кількість/що містить розділ ІТЗ ЦЗ) - всього з початку року (загальна кількість/що містить розділ ІТЗ ЦЗ) - за звітний період (загальна кількість/що містить розділ ІТЗ ЦЗ) -    
5. Участь у роботі архітектурно-будівельних рад відповідних територій: (посада та ПІБ фахівців, яких включено до складу архітектурно-будівельної ради, взято участь у засіданнях архітектурно-будівельних рад, перелік розглянутих питань та узгоджених проектних рішень щодо розроблення розділів ІТЗ ЦЗ)    
6. Робота з проектними організаціями: (кількість та перелік проектних організацій регіону, що мають ліцензію на розробку розділу ІТЗ ЦЗ (контактна інформація), виявлено порушень ліцензійних умов та вжиті заходи, проведено консультацій щодо впровадження вимог ІТЗ ЦЗ    

Розділ II. Показники впровадження вимог ІТЗ ЦЗ при розробленні проектної документації

Найменування показників Кількісні значення показників Короткий зміст показників
1. Підготовлено та надано вихідних даних (завдань) на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ у складі проектної документації (відповідно до переліку, визначеного додатком А ДСТУ Б А 2.2.-7:2010 та наказом МНС України від 10.02.2012 № 485): всього з початку року - у тому числі за звітний період -    
2. Дані про кількість виданих відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури містобудівних умов та обмежень: всього з початку року - за звітний період -    
3. Отримано позитивних висновків в органах ДП "Укрдержбудекспертиза" до проектної документації: всього з початку року (загальна кількість/що містить розділ ІТЗ ЦЗ) - за звітний період (загальна кількість/що містить розділ ІТЗ ЦЗ) -    
4. Отримано територіальними органами МНС затверджених примірників розділу ІТЗ ЦЗ для організації контролю за реалізацією заходів цих розділів під час будівництва об'єкту та його подальшої експлуатації: всього з початку року - за звітний період –    
5. Прийнято в експлуатацію об'єктів, де реалізовано вимоги розділу ІТЗ ЦЗ: (прийнято участь у роботі комісій по прийняттю в експлуатацію новобудов, підписано акт готовності об'єкта, отримано свідоцтво відповідності Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю) всього з початку року - за звітний період -    
6. Введено в експлуатацію об'єкти без реалізації спроектованих вимог ІТЗ ЦЗ: всього з початку року - за звітний період -    

 

Начальник ГУ (У) ДСНС України у(в)_____________________ (назва регіону) _____________ _______________________

(підпис) (спеціальне звання, ПІБ)

"_____" _____________ 20 __ р.

 

Керівник структурного підрозділу з питань ЦЗ МОВВ ____________________________________

підпис ПІБ

"_____" _____________ 20 __ р.

V. З питань мобілізаційної готовності

Для службового користування (по заповненню відповідно до

Переліку службової інформації)

Літер "М"

Прим. № ________

 

ДОНЕСЕННЯ Форма 5/1 МОБ-ОС

Про готовність та укомплектування особовим складом

___________________________________________________________________________________________________________

(назва формування особливого періоду)

Обліковий номер відповідно до Схеми Штатна чисельність Перелік комплектуючих підрозділів Місце їх розташування Приписано з комплектуючих підрозділом
начальницький склад середній начальницький склад молодший начальницький склад заброньовані та резерв служби ЦЗ вільний найом
                 

 

Примітка: Донесення про готовність готувати окремо по кожному формуванню особливого періоду.

 

Висновок щодо готовності:

ГОТОВЕ ОБМЕЖЕНО ГОТОВЕ НЕ ГОТОВЕ
     
     

Начальник ГУ (У) ДСНС Україниу(в)_____________________ (назва регіону) _____________ _______________________

(підпис) (спеціальне звання, ПІБ)

"_____" _____________ 20 __ р.

 

Для службового користування (по заповненню відповідно до

Переліку службової інформації)

Літер "М"

Прим. № ________

ДОНЕСЕННЯ Форма 5/2МОБ-МТЗ

Про готовність та укомплектування МТЗ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва формування особливого періоду)

Найменування МТЗ Найменування (вид, марка) Потреба по табелю Комплектуючий підрозділ та його розташування Приписано наказом Не вистачає Всього
з підрозділів з резерву
ТЕХНІКА
Інженерна              
           
Зв’язку              
           
Медична              
           
Пожежна основна              
           
Спеціальна              
             
Допоміжна              
             
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Види забезпечення              
             

Примітка. Донесення про готовність готувати окремо за кожне формування особливого періоду.

Висновок щодо готовності:

ГОТОВЕ ОБМЕЖЕНО ГОТОВЕ НЕ ГОТОВЕ
     

 

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в)_____________________ (назва регіону) _____________ _______________________

(підпис) (спеціальне звання, ПІБ)

"_____" _____________ 20 __ р.

 

 

VI. З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Форма 6/1/ТЗІ

ДОНЕСЕННЯ (присвоєння грифу відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту держтаємниці)

про стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави в ______________________________________ станом на "1" грудня 20__ р.

(назва ГУ (У) ДСНС)

1. Організація заходів з ТЗІ здійснюється відповідно до ________ (вказати відповідно до яких відомчих розпорядчих документів).

2. На ОІД проводяться заходи з озвучуванням та / або обробкою ІзОД на засобах ЕОТ (кількість об'єктів), якщо заходи не проводяться, то яким наказом визначено.

3. За звітний період виконано наступні заходи з ТЗІ:

а) організаційні (перерахувати конкретні заходи); б) технічні (перерахувати конкретні заходи).

4. Відомості про об'єкти інформаційної діяльності структурного підрозділу ДСНС України

5.

№ з/п Перелік об'єктів інформаційної діяльності Вид інформації та її вищий гриф Використання ОІД за призначенням Дані про виконання заходів ТЗІ Найменування засобів ТЗІ, які застосовуються на ОІД та в ІТС Прим.
Кабінет начальника __, №____ Мовна інформація - Т Проводяться заходи з озвучуванням ІзОД або планується Комплекс ТЗІ не впроваджено або строк чергової атестації комплексу ТЗІ, якщо впроваджено комплекс ТЗІ. Назва організації, яка проводила атестацію комплексу ТЗІ    
Приміщення __ відділу, №____   Інформація в електронному вигляді - Т Здійснюється обробка ІзОД в ІТС або планується КСЗІ не впроваджено або термін дії атестата відповідності КСЗІ. Строк чергової атестації комплексу ТЗІ. Назва організації, яка проводила атестацію комплексу ТЗІ    
Приміщення шифроргану, №___ -- -- --    

 

 

6. Проблемні питання з ТЗІ.

7. Порушень встановлених норм та вимог з ТЗІ не виявлено (або подається перелік порушень, категорія, дата, зміст порушення, винні особи та вжиті заходи).

 

Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) _____________________(назва регіону) _____________________________________________

(спеціальне звання, підпис)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)