Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту єсцз 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту єсцзЗалежно від існуючої або прогнозованої обстановки, масштабів і особливостей НС рішенням органу виконавчої влади у межах конкретної території можуть встановлюватися такі режими функціонування системи ЦЗ:

1. Режим повсякденного функціонування – за нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної обстановки.

У цьому режимі провадять такі заходи:

– спостереження і контроль за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територій;

– розробку і виконання заходів щодо запобігання НС, забезпечення захисту населення, зменшення можливих матеріальних утрат;

– створення і поновлення матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;

– постійне прогнозування обстановки, погіршення якої може призвести до НС.

2. Режим підвищеної готовності – у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної та іншої обстановки. У цьому режимі здійснюють заходи режиму повсякденного функціонування, і додатково:

– формування оперативних груп для виявлення причини погіршення обстановки;

– посилення спостереження і контролю за ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, а також обстановкою, і прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів;

– здійснення заходів для запобігання виникнення НС, захисту населення і територій;

– приведення у стан підвищеної готовності наявних сил і засобів тощо.

3. Режим надзвичайної ситуації – у разі виникнення і під час ліквідації наслідків НС. У цьому режимі:

– організовують захист населення і територій;

– організовують роботу, пов’язану з локалізацією або ліквідацією наслідків НС;

– забезпечують стале функціонування об’єктів економіки та об’єктів першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

– постійно контролюють стан довкілля тощо.

4. Режим надзвичайного стану – встановлюють відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

Для своєчасного та ефективного реагування на НС організовують взаємодію органів управління та підпорядкованих їм сил територіальних і функціональних підсистем на загальнодержавному, регіональному рівнях під керівництвом відповідної комісії з ТЕБ та НС.

5. Режим воєнного стану встановлюється в умовах воєнних дій; порядок підпорядкування ЄС ЦЗ військовому командуванню визначається відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

 

Підготовка кадрів цивільного захисту (ЦЗ)

Підготовку населення з питань ЦЗ проводять диференційовано, тому його умовно поділяють на категорії:

– керівний склад органів управління у сфері цивільного захисту;

Підготовка керівного складу і фахівців цивільного захисту включає: підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та функціональне навчання, що проводиться в Інституті державного управління у сфері ЦЗ та його регіональних філіях, на курсах (навчально-методичних центрах) ЦЗ, в навчальних закладах підвищення кваліфікації, а також практичну підготовку на своїх об’єктах. (В загальному навчання офіцерського складу ЦЗ проводиться у ВНЗ мін оборони, та на спец. факультетах Цивільних ВНЗ)

– особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ і АРС;

Підготовка працівників, які ввійшли до складу невоєнізованих формувань ЦЗ, здійснюється за програмою спеціальної підготовки невоєнізованих формувань. Заняття проводять керівники груп – командири формувань під керівництвом штатних працівників з питань НС та ЦЗ, начальники служб ЦЗ.

– робітники і службовці, які не входять до складу формувань ЦЗ;

Здійснюється за програмою загальної підготовки населення до дій у НС.

– населення, яке не зайнято у сфері виробництва та обслуговування;

Підготовка населення, яке не зайняте у сфері виробництва і обслуговування з питань захисту і дій у НС, здійснюється за місцем проживання у мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, а також самостійного вивчення пам’яток, посібників, іншого навчально-інформаційного матеріалу.

– учні та студенти.

Підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти організовують і здійснюють відповідно до функціональої освітньої підсистеми «Навчання з питань безпеки життєдіяльності» ЄСЦЗ за програмами, затвердженими МОН України і погодженими в МНС.

 

Матеріальне,фінансове,тех-не,трансортне забезпечення

Матеріальне забезпечення

Комплекс організаторських,інженерно-технічних,правових та ін закладів,спрямованих на безпер

ервне забезпеченняоргвнів управління і сил ЦО і населення,яке потерпіло внаслідрк НС.

Потреби ЦО в матеріальних та інших ресурсах задовольн-ся Деожкомресурсів України цільовим призначенням на замоавлення МНС.

Спеціалізовані і невоєнезовані забезпеч-ся ха нормами,які забезпеч-ся у порядку встановленому Кабмином України.

Для забезпечення населення створюється мобілізований резерв

Фінансування ЦО

Здіснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів та за рахунок кощтів підприємтсв.

Тех-не забезпечення ЦО

Покладається на спеціалізовані підприємства та організації,що входять до сфери управління Мін агрополітики.

Трансортне забезпеч

Покладається на органи управління залізничною,автомобільного,водного транспорту Мін-ва інфраструктури.

Завдання:

-планування транспортного забезпечення на випадок НС

-підготовка транспортних засобів для використання за призначенням

-організація стабільної роботи транспорту,що бере участь у евакуаційних заходах

-беспосореднє управління перевезеннями

 

Організація ЦЗ на об’єктах господарської діяльності. Задачі керівника об’єкта госп. діяльності у сфері ЦЗ, орган повсякденного управління ЦЗ на об’єкті, основні служби ЦЗ. Чисельний склад штатних працівників служби ЦЗ підприємства. Формування ЦЗ загального призначення.

Організація ЦЗ на об’єктах господарської діяльності

Об’єкт господарської діяльності (підприємство) є основною ланкою в системі ЦЗ (? лек 10.10.12) На об’єкті, де зосереджені людські і соц. ресурси здійсн-ся економічні та заг (?) заходи. Адмінітсрація підприємства забезпечує своїх працівників ЗІ та КЗ, місцем у захисних спорудах, організовує евако-заходи, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність, виконує ін. заходи із (? і т.п.) і несе пов’язані з уим фінансові та матеріальні витрати.

Власники потенційно небезпечних об’єктів дод. відповідають за оповіщення і захист населення, що проживає у зонах можливого ураженнявід наслідків можливих ур (уражень?) населення.

Чисельний склад штатних працівників служби ЦЗ підприємства

1) об’єкти особливої важливості має штатних працівників від 3 до 7 осіб, залежно від чисельності працюючих на підприємстві;

2) перш. та др. категорій з ЦО - 32-3 особи в штабі ЦЗ підп.;

3) об’єкти, що невнесені до категорії з чисельністю.

Задачі керівника об’єкта госп. діяльності у сфері ЦЗ, орган повсякденного управління ЦЗ на об’єкті (?), основні служби ЦЗ

19. Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях (див. питання 22-23 (?))

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 542; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.011 с.)