Основні заходи у сфері цивільного захисту населення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні заходи у сфері цивільного захисту населенняДля еф. Вик. Завдань ЦЗ реалізують систему заходів:

1) Оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення НС

Центральні та місцеві органи влади повинні надавати населенню оперативну і достовірну інформацію про становище захисту населення і території від НС техног. і природного характеру.

Оповіщення про загрозу виникнення НС і постійне інформування населення про перебіг подій і зміну обстановки здійснюють за допомогою своєчасно створенних загальнодерж і тер автоматизованих систем центрального оповіщення, сист оповіщ на підприємстві, у районах небезпечних радіаційних підпр, ін.ш обл. підвищенної небезпеки.

2) Спостереження і лаб контроль передбачає збір, аналіз і перед інф про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, води радіоактивними та хімічними речовинами або інф мікроорганізмами.

3) Укриття населення в захисних спорудах при виникненні НС

З цією метою створ. Фонд захистних споруд через освоєння підземного простору населених пунктів, пристосування і використання приміщень для укриття нас при НС

4) Будівництво сховищ і протирадіаційних укриттів

5) Будівнцтво в період загрози виникн НС найпростіших сховищ та укриттів

6) Здійснення заходів з евакуації населення в умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами. Для своєчасного і організованого проведення евакуації здійснюють підготовку, планування і управління проведенням евакуації.

7) Інженерний захист території провод з метою створ умов безп проживання населення на терит з підвищеним техногенним навантаженням. Він передбачає:

забудову міст з урах можливого виникнення НС

раціональне розміщення потенц небезпечних об’єктів

будівн споруд з заданими рівнями безпеки і надійності

будівн протизсувних, прттиповеневих проти селевих споруд

8) Медичний захист населення

9) Біоллогічний захист – захист від біологічних уражень через своєчасне виявлення осередку біолог ураження

10) Екологічний захист газових, нафтових і торфових родовищ від пожеж, затоплень, обвалень, ліквідація лісових пожеж

11) Радійаційний і хімічний захист передбачає виявлення і оцінення осередків ураження, організацію дозиметричного і хімічного контролю, забезпеч населення ЗІЗ, спеціальна санітарна обробка

12) Захисьт населення від несприятливих побутових і нестандартних ситуацій

13) Державна стандартизація з питань безпеки в НС, експертиза, нагляд і контроль

 

 

Заходи цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності

На об’єктах господарювання, незалежно від форми власності й господарювання, у сфері цивільного захисту проводять такі заходи:

· Планування і здійснення заходів щодо безпеки й захисту працівників у НС, зниження ризиків аварій, забезпечення стабільного функціонування підприємства у НС;

· Розроблення планів ліквідації і локалізації аварій і катастроф;

· Підтримка у готовності до застосування сил і засобів із запобігання і ліквідації наслідків НС;

· Створення матеріальних резервів на випадок на випадок НС;

· Забезпечення своєчасного оповіщення працівників про загрозу або виникнення НС.

На підприємствах планування роботи з метою запобігання і реагування на НС відбувається на підставі експертної оцінки прогнозу наслідків можливих НС. З цією метою розробляється план дій, що складається з 5 розділів.

 

Принципи захисту населення і територій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань держави.

Забезпечення безпеки та захисту населення, об'єктів економіки і національного надбання держави від негативних наслідків надзвичайних ситуацій це одна з найважливіших функцій центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад.

Загрози життєво важливих інтересів громадян, держави, суспільства поділяються на зовнішні та внутрішні і виникають під час надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та воєнних конфліктів.

Зовнішні загрози безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності населення і держави у разі розв'язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних техногенних екологічних катастроф за межами України (на землі, в навколоземному просторі), які можуть спричинити негативний вплив на населення та територію держави.

Внутрішні загрози пов'язані з надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру або можуть бути спровоковані терористичними діями.

Принципи захисту випливають з основних положень Женевської конвенції щодо захисту жертв війни та додаткових протоколів до неї, можливого характеру воєнних дій, реальних можливостей держави щодо створення матеріальної бази захисту. До них належать:

  • принцип безумовного примату безпеки, відповідно до якого концепція прогресу поступається місцем концепції безпеки;
  • принцип ненульового (прийнятного) ризику, який полягає в намаганні досягти такого рівня ризику на підприємствах, який можна було б розглядати як прийнятний. Його параметри мають бути обґрунтовані;
  • принцип плати за ризик. Розмір плати залежить від потенційної небезпеки техногенних об'єктів і є пропорційним величині можливого збитку. Ця плата може бути розумним самообмеженням споживання суспільства. Ці кошти спрямовуються на створення системи попередньої безпеки та підвищення оплати на виробництвах, де не забезпечується безпека (наприклад, вугільні шахти) та на певні виплати за ризик, що мають стимулювати проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки;
  • принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди;
  • принцип невід'ємного права кожного на здорове довкілля. Це право має бути гарантоване і захищене законом. Даний принцип передбачає обов'язки фізичних і юридичних осіб забезпечувати таке право і проводити свою діяльність так, щоб не завдавати шкоди довкіллю;
  • принцип свободи інформації щодо безпеки людини полягає в урахуванні громадської думки під час вирішення питань щодо будівництва небезпечних підприємств;
  • принцип раціональної безпеки передбачає максимально можливе економічно обгрунтоване зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків;
  • принцип превентивної безпеки — максимально можливе значення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій;
  • принцип необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів визначає обсяг заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози надзвичайних ситуацій.

 

Захисні споруди цивільного захисту їх призначення, типи, класифікація сховищ за міскістю, за призначенням, за місцем розташування, за терміном будівництва.

Один з основних способів захисту населення на випадок НС є укриття його в захисних спорудах (ЗС). ЗС призначені для захисту людей від наслідків аварій, катастрф стихійних лих, а також від урвження факторів зброї масового знищення та звичайних засобів нападу, дії вторинних уражаючих факторів. ЗС поділяються: за місткістю: (малой-150-600 ос; середньої-600-2000 ос; великої-2000 і більше). За призначенням: для захисту населення, для розміщення органів управління і медичних установ. За місцевим розташуванням: вбудовані, окремо розташовані метрополітени, у гірських виродках. За термінами будівництва: збудовані завчасно і швидкоспоруджувані. За захисними властивостями: сховища. протирадіаційні укриття, найпростіші укриття, щілини відкриті та перекриті. Сховища забезпечують найбільш надійний захист людей від уражувальних факторів і високих температур, шкідливих газів і сильнодіючих отруйних речовин, обвалів, а також від зброї масового ураження і звичайних засобів нападу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 385; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.006 с.)