Тема 4. Єдина державна система цивільного захисту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Єдина державна система цивільного захистуТема 4. Єдина державна система цивільного захисту

1. Створення і управління діяльністю Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС) та її підсистем.

2. Органи управління та сили цивільного захисту в системі ЄДСЦЗ

3. Режими діяльності ЄДСЦЗ.

4. Фінансування та матеріальне забезпечення заходів ЄДС.

5. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю ЄДС.

6. Основні принципи забезпечення техногенної безпеки.

 

Створення і управління діяльністю Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС) та її підсистем.

Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ)(ст..8 КЦзУ) – створена для забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, яка складається з функціональних і територіальних підсистем та ланок. Діє на підставі постанови КабМіну від 9 січня 2014р. «Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Безпосереднє керівництво здійснює ДСНС.

Єдина державна система цивільного захисту складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок.

 

Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональні підсистеми) створюються у відповідних сферах суспільного життя центральними органами виконавчої влади з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми здійснюється керівником органу чи суб’єкта господарювання, що створив таку підсистему.

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми, наведено у додатку 1 положення.

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Найменування центрального органу виконавчої влади Найменування функціональної підсистеми, що створюється органом
Мінагрополітики підсистема захисту сільськогосподарських рослин і тварин (через Держветфітослужбу)
  підсистема охорони і захисту лісів (через Держлісагентство)
  підсистема запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у сфері рибного господарства (через Держрибагентство)
МВС підсистема забезпечення охорони громадського порядку і організації безпеки дорожнього руху
Мінприроди підсистема моніторингу навколишнього природного середовища
  підсистема запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (через ДАЗВ)
  підсистема протипаводкових заходів (через Держводагентство)
  підсистема спостереження, контролю, прогнозування геологічних і геофізичних процесів та забруднення підземних вод (через Держгеонадра)
Мінекономрозвитку підсистема державного матеріального резерву (через Держрезерв)
Міненерговугілля підсистема безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів
  підсистема безпеки нафтогазового комплексу
  підсистема безпеки вугільно-промислового комплексу
Мінінфраструктури підсистема запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті
  підсистема запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії торговельних портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів
  підсистема запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (через Укравтодор)
Мінрегіон підсистема безпеки у сфері експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства
МОЗ підсистема медичного, біологічного та психологічного захисту населення
  підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення
Мінпромполітики підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об’єктах галузей промисловості
МОН підсистема навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)
Міноборони підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях
Мінкультури підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на об’єктах культури та захист об’єктів культурної спадщини, планування заходів щодо евакуації матеріальних цінностей, що належать до національної культурної спадщини
ДСНС підсистема реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
Держкомтелерадіо підсистема інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
Держатомрегулювання підсистема безпеки об’єктів ядерної енергетики

 

Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальні підсистеми) створюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у відповідному регіоні.

Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми, її ланок здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку.

Завдання ЄДСЦЗ можна об’єднати в чотири групи на основі ст…..КЦзУ:

– Запобігання виникненню НС;

– Створення сил та засобів ЄДСЦЗ, підготовка їх і населення до дій в умовах НС;

– Фінансове матеріально–технічне забезпечення;

– Реагування на НС та захист населення і території від їх шкідливого впливу

Режими діяльності ЄДСЦЗ.

Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в Україні або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Режим підвищеної готовності

Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму підвищеної готовності є:

на державному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;

на регіональному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Режим підвищеної готовності в Україні або в межах конкретної її території вводиться:

за рішенням Кабінету Міністрів України - на території усієї держави або її окремих регіонів;

за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - на території відповідного регіону;

за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування - на території відповідного району (міста).

Основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту, у режимі підвищеної готовності:

– здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

– формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

– посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

– уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

– уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

– приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

Режим надзвичайної ситуації

Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму надзвичайної ситуації є:

на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація державного рівня;

на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня;

на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до «Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368.

Режим надзвичайної ситуації в Україні або в межах конкретної її території вводиться:

за рішенням Кабінету Міністрів України - на території усієї держави або її окремих регіонів;

за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - на території відповідного регіону;

за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування - на території відповідного району (міста).

Основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту, у режимі надзвичайної ситуації:

– здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

– призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

– визначення зони надзвичайної ситуації;

– здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

– організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

– організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

– організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

– організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

– здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

– інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

 

Режим надзвичайного стану

У період дії надзвичайного стану та в особливий період в разі його введення єдина державна система цивільного захисту функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

Надзвичайний стан може бути введений в разі:

– виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;

– здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;

– виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

– спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

– масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

– необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

Основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту, у режимі надзвичайного стану - відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

– встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

– обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

– посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

– заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

– заборона страйків;

– примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Окрім цього додатково можуть бути заходи у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру, у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку

Тема 4. Єдина державна система цивільного захисту

1. Створення і управління діяльністю Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС) та її підсистем.

2. Органи управління та сили цивільного захисту в системі ЄДСЦЗ

3. Режими діяльності ЄДСЦЗ.

4. Фінансування та матеріальне забезпечення заходів ЄДС.

5. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю ЄДС.

6. Основні принципи забезпечення техногенної безпеки.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.046 с.)