Механізований (танковий) взвод (відділення, танк) у сторожовій охороні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізований (танковий) взвод (відділення, танк) у сторожовій охороні143. Взвод (відділення, танк) призначається у сторожову охорону із завданням не допустити проникнення розвідки противника до підрозділів, які охороняються, своєчасно виявити появу наземного противника, попередити про нього війська, які охороняються, і у випадку нападу противника стійко обороняти позицію, яку займають

Взвод, призначений у сторожову охорону, складав сторожову заставу, якій вказується смуга охорони шириноюдо 2 км. В цій смузі застава займає зручний для оборони рубіж й обладнує на ньому основну, а при наявності часу і запасну позиції, з яких прикривається вогнем вся смуга охорони.

„ Для своєчасного виявлення противника в сторожовій заставі може розгортатися пост радіолокаційної розвідки наземних рухомих цілей, а на позиції кожного відділення (танка) організовується спостереження. На найбільш імовірному напрямку дій противника може бути виставлений сторожовий пост.

У нічний час та в інших умовах обмеженої видимості організовується підслуховування та ведеться спостереження з використанням приладів нічн9Го бачення. Для огляду місцевості між позиціями відділень (танків) і на відкриті фланги висипаються парні патрульні, а на потайні підступи, в тому числі і вдень, для своєчасного виявлення противника виставляються секрети та встановлюються сигнальні міни.

144. Командир механізованого (танкового) взводу, виділеного у сторожову заставу, одержавши завдання, в призначений час виводить взвод на вказаний рубіж, організовує спостереження, проводить рекогносцировку, віддає бойовий наказ, організовує систему вогню, взаємодію, управління та інженерне обладнання позиції;

Під час постановки завдань відділенням (танкам) командир взводув бойовому наказі вказує:

командир механізованого взводу — завдання відділенням, їх позиції, смуги вогню та додаткові сектори обстрілу, основні та запасні вогневі позиції бойових машин піхоти (бронетранспортерів), основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиції;

командир танкового взводу — завдання танкам, їх основні і запасні вогневі позиції, основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиції.

Крім того, командир взводу в бойовому наказі визначає час заняття позиції, готовності системи вогню, черговість і терміни інженерного обладнання позиції

145. Організовуючи взаємодію, командир взводу вказує: порядок несення служби (кількість чергових вогневих засобів і спостерігачів, черговість несення служби та відпочинку, порядок пропуску через позицію, на що звертати особливу увагу); порядок дій під час нападу противника; сигнали оповіщення, управління та взаємодії, порядок дій за ними та пропуск.

146. Командир взводу повинен організувати пильне несення служби, особисто виставляти сторожові пости і секрети, встановити порядок відпочинку особового складу та забезпечити постійну бойову готовність сторожової застави. Якщо застава виставляється вночі, командир взводу зобов'язаний на світанку обійти підрозділи, внести необхідні зміни в їх розташування та уточнити завдання.

Патрульними призначаються два солдати, один з них призначається старшим. Патрульні несуть службу вночі або в установлений період безперервно: одна пара змінює іншу.

Висилаючи патрульних," командир взводу вказує маршрут руху, завдання, порядок несення служби, дій при виявленні противника і пропуск. Патрульні рухаються за вказаним маршрутом і ретельно оглядають місцевість. Одиночних солдатів противника вони захоплюють у полон або знищують. При виявленні групи противника старший патрульний негайно доповідає про це командиру взводу і організовує спостереження за її діями.

Секрет виставляється від сторожової застави на віддаленні до 400 м у складі 2-3 солдатів, один з них призначається старшим.

Під час виставлення секрету командир взводу вказує склад, завдання, місце, порядок несення служби, підтримування зв'язку і пропуск. Секрет потай займає і обладнує вказане місце і веде безперервне спостереження за противником та місцевістю. Старший секрету встановлює порядок спостереження, підтримує постійну бойову готовність секрету і зв'язок з командиром, який його виставив Секрет несе службу беззмінне протягом дня або ночі, потай, нічим себе не виявляючи. Він нікого не затримує і не опитує. Про появу одиночних солдатів (цивільних осіб) та груп противника старший секрету доповідає командиру, що вислав секрет. Під час нападу противника на секрет він відкриває вогонь і відходить, продовжуючи вести спостереження. Із закінченням часу несення служби або за командою (сигналом) командира, який вислав секрет, особовий склад повертається на сторожову заставу.

147. Вдень при хорошій видимості половині особового складу дозволяється відпочивати (спати). Вночі та в інших умовах обмеженої видимості весь особовий склад застави не спить і знаходиться в повній бойовій готовності.

З одержанням даних про противника спостереження посилюється, сторожова застава приготовляється до бою. Командир взводу про появу противника доповідає командиру, який вислав заставу, і оповіщає сусідні сторожові застави.

Дрібні групи противника, які намагаються проникнути до підрозділів, які охороняються, взвод захоплює в полон або знищує. При підході переважаючих сил противника взвод вступає в бій, і утримує позицію, яку займає, до підходу до рубежу сторожової застави підрозділів, що охороняються, або до отримання наказу на відхід.

148. У сторожовий пост, призначений для охорони батальйону, розташованого на місці, або який призначається від сторожової застави, може бути виділене відділення (танк) Сторожовий пост займає і обладнує указану йому позицію на віддаленні до 1500 м від підрозділу, який охороняє.

Командир відділення (танка), одержавши завдання, займає позицію, виставляє одного-двох спостерігачів;

визначає основні і запасні вогневі позиції бойової машини піхоти (бронетранспортера), танка, кулеметів та гранатомета, місця для стрільби стрільців; віддає бойовий наказ; організовує систему вогню, інженерне обладнання і маскування позиції; визначає порядок несення служби.

149. У бойовому наказі командир відділення (танка) вказує:

орієнтири;

склад, положення і характер дій противника;

завдання взводу і відділення (танка), позицію (танку — основну і запасну позиції), смугу вогню та додатковий сектор обстрілу (танку — основний та додатковий сектори обстрілу з кожної позиції), основну і запасну вогневі позиції бойової машини піхоти (бронетранспортера), основний і додатковий сектори обстрілу з кожної позиції;

завдання сусідів;

завдання особовому складу;

командир відділення — навіднику-оператору (кулеметнику бронетранспортера), кулеметникам та гранатометнику — основні та запасні вогневі позиції;

старшому стрільцю (стрільцям) — місця для стрільби, послідовність їх обладнання та зміни під час бою; навіднику-оператору (кулеметнику бронетранспортера) і кулеметникам, крім того, — основний -та додатковий сектори обстрілу , з кожної позиції; механіку-водію (водію) — маршрут виходу на запасну вогневу позицію і порядок спостереження, коректування вогню і маршрут відходу;

командир танка — всьому екіпажу — порядок заняття, обладнання і зміни вогневих позицій; навіднику гармати — порядок спостереження і ведення вогню з гармати і спареного кулемета; механіку-водію—маршрут виходу на запасну вогневу позицію і порядок спостереження, коректування вогню і маршрут відходу;

заряджаючому — порядок заряджання зброї, спостереження, коректування і ведення вогню -із зенітної кулеметної установки по повітряних цілях;

сигнали оповіщення, управління, взаємодії, порядок дій за ними і пропуск;

час готовності та заступника.

150. Сторожовий пост несе службу, як правило, протягом доби.

Одиночних солдатів противника сторожовий пост захоплює у полон або знищує і доповідає .про це командиру, який виставив пост. Під час наступу переважаючих сил противника, сторожовий пост сміливо вступає у бій і міцно утримує позицію, що займає, до наказу на відхід.

 

Розділ шостий

БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розвідка

151. Розвідка організовується і ведеться за будь-яких умов обстановки з метою, добування відомостей про противника і місцевість в районі майбутніх дій.

Основними вимогами, які ставляться до розвідки, в цілеспрямованість, безперервність, активність, оперативність, потайність, достовірність і точність визначення координат об'єктів (цілей), які розвідуються. Добуті відомості передаються усіма можливими способами командиру, який поставив завдання на ведення розвідки. Особливо важливі відомості доповідаються негайно.

152. Механізований (танковий) взвод може бути призначеним у розвідувальний і бойовий розвідувальний дозор, для улаштування засади, а механізований взвод, крім того, і для проведення пошуку. Розвідувальний взвод призначається у розвідувальний дозор, а також для влаштування засади і для проведення пошуку.

Механізоване відділення (танк) може призначатися для дій як дозорне відділення (танк) і. для влаштування засади, а спеціально підготовлене механізоване відділення (екіпаж танка) — для ведення радіаційної та хімічної розвідки.

У кожному взводі (відділенні, танку) в усіх видах бою організовується і безперервно ведеться спостереження за противником як особисто командиром, так і спеціально призначеним спостерігачем.

153. Особовий склад взводу (відділення, танка), виділений у розвідку, повинен діяти сміливо і потай, проявляти винахідливість, ініціативу та воєнну хитрість, своєчасно добувати і доповідати розвідувальні відомості.

Доповіді про результати розвідки повинні бути достовірними, короткими та ясними. 6 них, як правило,

указується: який противник, коли і де виявлений, характер його дій; своє місцезнаходження і рішення.

Командиру взводу (відділення, танка), призначеного для ведення розвідки в тилу противника, забороняється мати на робочій карті будь-які дані про свої війська, а особовому складу — особисті та службові документи.

 

Взвод у розвідувальному дозорі

 

154. Механізованому (танковому, розвідувальному) взводу, призначеному у розвідувальний дозор, можуть придаватися інженерно-саперне відділення (сапери) та хіміки-розвідники.

Розвідувальний дозор діє на віддаленнідо 10 км від своїх підрозділів і виконує завдання спостереженням, засадами, нальотами, опитуванням місцевих жителів, допитом полонених та вивченням документів, озброєння і техніки противника. Для огляду місцевості і місцевих предметів у напрямку руху розвідувального дозору і в сторони висипаються дозорні відділення (танки) та піші дозорні.

155. Під час з'ясування одержаного завдання, оцінки обстановки та прийняття рішення командир взводу повинен: зрозуміти, де знаходиться і що робить противник, які розвідувальні відомості і до якого часу добути, що робити після виконання завдання, вивчити місцевість у напрямку дій і намітити по карті маршрут руху, визначити порядок ведення розвідки, завдання дозорних відділень (танків), рубежі можливої зустрічі з противником і порядок дій на них

У бойовому наказі командир взводу вказує;

відомості про противника;

напрямок (об'єкт) розвідки і завдання дозору;

завдання відділенням (танкам);

час початку розвідки;

своє місце і заступника.

Після віддання бойового наказу командир взводу вказує порядок дій при зустрічі з противником, порядок підтримування зв'язку, сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дій за ними, а при необхідності також відомості про сусідні і діючі попереду підрозділи розвідки, способи взаємного пізнавання, порядок проходження лінії фронту своїх військ і пропуск.

Про готовність до розвідки командир взводу доповідає командиру, який вислав розвідувальний дозор.

156. В умовах, коли зустріч з противником не передбачається, розвідувальний дозор рухається, як правило, по дорозі з максимальною швидкістю. В районі можливої зустрічі з противником він переміщається потай, як правило, поза дорогами, від одного зручного для спостереження місця до іншого.

При виявленні противника командир взводу негайно доповідає про це командиру, який вислав дозор, і з одержаними вказівками продовжує розвідку виявленого противника або виконує раніше поставлене завдання.

Розвідку і похідну охорону противника розвідувальний дозор обходить, проникаючи до його головних сил. У -випадку раптової зустрічі з противником, коли неможливо уникнути бою, дозор відкриває вогонь, сміливо нападає на противника, використовуючи його збентеження, захоплює полонених і продовжує виконувати поставлене завдання.

З метою захоплення полонених, документів, зразків озброєння і техніки противника дозор улаштовує засади, а для знищення його важливих об'єктів проводить нальоти.

157. В обороні, в умовах відсутності безпосереднього зіткнення з противником, розвідувальний дозор повинен своєчасно виявити його місцеположення, склад, характер дій підрозділів, час і напрямок висування, в першу чергу танкових частин, місця розгортання, позиції систем високоточної зброї і артилерії, місця розташування пунктів управління, других ешелонів, резервів та Інших об'єктів.

158. У наступі розвідувальний дозор сміливо проникає в глибину оборони противника, виявляє розташування його опорних пунктів, вогневих засобів, особливо протитанкових, наявність і характер фортифікаційних споруджень та загороджень, в тому числі місця установки ядерних мін, визначає координати систем високоточної зброї, вогневі позиції артилерії, місця розташування танків, пунктів управління, райони розташування і напрямок висування других ешелонів (резервів), зони зараження, райони зруйнувань, пожеж і затоплень, шляхи їх обходу або напрямки подолання.

Під час розвідки противника, що відходить, розвідувальний дозор визначав напрямок його відходу, склад колон, позиції і рубежі, які підготовляються для оборони в глибині

159. У зустрічному бою розвідувальний дозор виявляє склад і напрямок руху головних сил противника, місця в колонах засобів ядерного і хімічного нападу, систем високоточної зброї, танків, початок і рубежі розгортання, вогневі позиції артилерії, місця пунктів управління. Надалі він виявляє склад і напрямок висування других ешелонів (резервів) противника.

160. Під час розвідки водної перешкоди розвідувальний дозор виявляє наявність, склад і характер дій противника на своєму і протилежному берегах, характер водної перешкоди і стан її заплави." Виявивши противника на підступах до водної перешкоди, дозор обходить його або проникає до водної перешкоди через проміжки в його бойових порядках.

Вийшовши до водної перешкоди, розвідувальний дозор визначає її ширину, глибину, швидкість течії, стан заплави, дна і берегів,"їх крутість, наявність загороджень на берегах і у воді, місця, зручні для форсування, наявність переправ та їх стан. Використовуючи незайняті противником ділянки, розвідувальний дозор переправляється на протилежний берег і виявляє його опорні пункти, розташування вогневих засобів, наявність і характер загороджень Якщо неможливо переправитися на протилежний берег, розвідувальний дозор веде розвідку противника, який обороняється на ньому, спостереженням зі свого берега

161. Розвідка населеного пункту починається з огляду його околиці дозорним відділенням (танком). До одержання від нього сигналу «Шлях вільний» розвідувальний дозор розташовується поза населеним пунктом потай, знаходячись у готовності підтримувати дозорне відділення (танк) вогнем. У населеному пункті особлива увага звертається на будинки біля перехресть, верхні поверхи будинків та інші місця, де можуть бути встановлені вогневі засоби противника. Наявність противника в населеному пункті може виявлятися також опитуванням місцевих жителів.

162. У горах розвідувальний дозор, як правило, просувається вздовж доріг, долин, хребтів і веде розвідку послідовним оглядом командних висот і спостереженням з них. Дороги, стежки і ущелини, які відходять від напрямку руху, проглядаються командиром взводу з вигідних для спостереження пунктів або для їхнього огляду висипаються дозорні відділення (танки). Особливу увагу при цьому звертають на місця, де можливе улаштування противником засад і різних загороджень. Для огляду важкодоступних ділянок місцевості висипаються піші дозорні. Для захоплення полонених, нових зразків озброєння і техніки противника розвідувальний дозор широко застосовує розвідувальні засади, які улаштовуються в тіснинах та за поворотами доріг, і нальоти.

163. У лісі розвідка починається з огляду узлісся дозорним відділенням (танком). До закінчення огляду розвідувальний дозор не заходить в ліс, а розташовується поза ним, знаходячись у готовності підтримати дозорне відділення (танк) вогнем. У лісі розвідувальний дозор просувається, як правило, по дорозі або просіці. Ділянка лісу (гай), що знаходиться в стороні від напрямку руху розвідувального дозору, при необхідності оглядається дозорним відділенням (танком). Особливо ретельно оглядаються узлісся, поляни, входи в яри, гатки, дефіле, мости, верхів'я дерев та інші місця, де найбільш можливі засади противника.

164. Вночі розвідувальний дозор веде розвідку із застосуванням приладів нічного бачення і підслуховуванням. Особлива увага звертається на височини,- околиці населених пунктів, узлісся та інші місця, де можливі засади противника. Вночі дозор частіше улаштовув розвідувальні засади і проводить нальоти. Особовий склад дозору повинен суворо додержуватися світломаскування, діяти раптово, рішуче і відважно.

Взвод у бойовому розвідувальному дозорі

165. Механізований (танковий) взвод, призначений у бойовий розвідувальний дозор (БРД), у ході бою діє перед фронтом або на одному з флангів батальйону (роти) на віддаленні, яке забезпечує спостереження за його діями і підтримку вогнем. В умовах відсутності безпосереднього зіткнення з противником бойовий розвідувальний дозор може діяти і на більшому віддаленні від головних сил батальйону (роти).

Взводу, призначеному в бойовий розвідувальний дозор, при необхідності придається інженерно-саперне відділення (сапери).

Бойовий розвідувальний дозор виконуй завдання спостереженням, підслуховуванням, засадами, нальота-

и і боєм. У бій він вступає в тих випадках, коли неможливо по-іншому добути необхідні розвідувальні відомості. Змушуючи противника відкрити вогонь, бойовий розвідувальний дозор виявляє розташування і склад його вогневих засобів і добуває інші відомості.

Порядок і зміст роботи командира взводу, призначеного в бойовий розвідувальний дозор, такі ж, як і командира взводу, призначеного в розвідувальний дозор. Під час виконання завдання командир взводу періодично в установлений час доповідає про результати розвідки командиру батальйону (роти), а важливі відомості— негайно.

166. Під час переходу до оборони в умовах відсутності зіткнення з противником бойовий розвідувальний дозор виявляє противника, його склад, напрямок руху і рубежі розгортання колон, передусім танкових, вогневі позиції артилерії, місця розгортання пунктів управління.. В ході оборонного бою він визначає сили противника, який вклинився в оборону, або намагається зробити обхід.

З початком наступу бойовий розвідувальний дозор діє, як правило, в бойовому порядку батальйону (роти). З проривом першої позиції оборони противника бойовий розвідувальний дозор, використовуючи проміжки і розриви в його бойових порядках, сміливо і рішуче проникає в глибину оборони і виявляє наявність і складсилта засобів противника перед фронтом і на флангах батальйону (роти), визначає характер їх дій і розташування, виявляє проміжки, ділянки, які слабо обороняються, а також загородження і перешкоди. Якщо неможливо проникнути в глибину розташування противника, бойовий розвідувальний дозор, пристосовуючись до місцевості, веде розвідку спостереженням.

Виявивши відхід противника, бойовий розвідувальний дозор негайно доповідає про це командиру,якиййого вислав, проникає до головних сил противника,ви-значає напрямок їх відходу і характер дій.

У ході переслідування противника і в інших умовах, коли немає безпосереднього зіткнеі:чя з ним, бойовий розвідувальний дозор діє так само, як і розвідувальний дозор.

Ведення розвідки засадою, нальотом або пошуком

167. Засада проводиться розвідувальним дозором, а також спеціально призначеним для цього взводом (відділенням, танком, групою) з метою захоплення полонених, документів, зразків озброєння і техніки противника. Вона улаштовується на імовірних напрямках руху противника в місцях, де забезпечується раптовість нападу на нього. Успіх засади залежить від потайності її розташування, готовності до ведення влучного вогню, витримки, рішучих та умілих дій усього особового складу.

' Командир взводу (відділення, танка, групи), організовуючи засаду, вказує відомості про противника, призначає спостерігачів, відділення (групи) захоплення, вогневого забезпечення, визначає місця розташування відділень (бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків, особового складу та вогневих засобів), ставить їм завдання, указує порядок дій при появі противника і після виконання завдання, повідомляє сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дій за- ними.

Взвод (відділення, танк, група), зайнявши позицію, нічим себе-не виявляє. Дрібні групи та одиночних солдатів і офіцерів противника, які підійшли до місця засади, він раптовими діями захоплює в полон.

Більш значні групи противника та одиночні машини підпускаються на близьку «"відстань і знищуються вогнем. Солдати і офіцери противника, що залишилися в живих, захоплюються в полон, ретельно обшукуються, зброя і документи, виявлені у них і під час огляду вбитих і машин, вилучаються. Умовні знаки (емблеми) на бойовій техніці противника запам'ятовуються або фотографуються (замальовуються). Полонені, захоплені у противника документи, нові зразки озброєння і техніки направляються командиру, який вислав дозор (підрозділ, групу), із зазначенням, де, коли, і при яких обставинах вони захоплені. На захоплених документах забороняється робити будь-які написи та помітки.

168. Наліт проводиться, як правило, вночі за вказівкою командира, який вислав-розвідувальний дозор або за рішенням командира взводу, що діє в розвідувальному дозорі, з тією ж метою, що і засада, а також для знищення (виведення із ладу) важливого об'єкта противника.

Організовуючи наліт, командир взводу вивчав об'єкт захоплення (-знищення) та місцевість в районі об'єкта, намічає порядок дій та ставить завдання підлеглим, в якому указує: відомості про противника, місце, об'єкт і час нальоту; завдання взводу; завдання відділень (груп); порядок і способи дій при захопленні (знищенні) порядок дій за ними.

Під час організації нальоту із складу розвідувального дозору можуть призначатися солдати для знищення охорони об'єкта, відділення (група) захоплення і відділення (група) вогневого забезпечення та прикриття.

Під час проведення нальоту розвідувальний дозор потай висувається по можливості ближче до об'єкта, безшумно або після раптового вогневого ураження стрімко нападає і знищує противника вогнем і в рукопашній сутичці. Солдати і офіцери противника, що залишилися в живих, захоплюються в полон; документи, виявлені під час огляду вбитих, машин або об'єкта, вилучаються. Нові зразки озброєння і техніки захоплюються і направляються командиру, який вислав розвідувальний дозор. Після нальоту розвідувальний дозор відходить у заздалегідь намічений район збору і продовжує виконувати поставлене завдання.

169. Пошук організовується з метою захоплення полонених і проводиться, як правило, перед наступом", переважно вночі та в інших умовах обмеженої видимості.

Об'єктами нападу під час проведення пошуку можуть бути одиночні військовослужбовці або невеликі групи, обслуга вогневих та інших засобів на передньому краю або в глибині розташування противника.

Для проведення пошуку взводу або групі спеціально підібраних солдатів і сержантів, як правило, придаються сапери із засобами розмінування, а для підтримки їхніх дій у пошуку виділяються вогневі засоби. Командир взводу (групи) повинен знати порядок вогневої підтримки, сигнали виклику і припинення вогню.

З'ясувавши одержане завдання та оцінивши обстановку, командир взводу (групи) організовує безперервне спостереження за об'єктом пошуку та діями противника в цьому районі, намічає відділення (підгрупи) захоплення противника, пророблення проходів у загородженнях (розгородженнях), вогневого забезпечення дій нападаючих і готує підлеглих до пошуку.

У бойовому наказі командир взводу (групи) вказує!

відомості про противника;

завдання взводу (групи);

завдання відділенням (підгрупам) захоплення, розгородження та вогневого забезпечення;

час готовності до виконання завдання; взаємодії і об'єкти і після виконання завдання; сигнали оповіщення, управління своє місце і заступника.

Після віддання бойового наказу командир взводу (групи) вказує порядок висування до об'єкта, дій підчас нападу на нього і відходу, порядок підтримки вогнем виділених засобів та проходження лінії фронту, своєї охорони, повідомляє сигнали 'оповіщення, управління і взаємодії, порядок дій за ними і пропуск.

В установлений час взвод (група) безшумно і потай висувається до об'єкта нападу. Першими для пророблювання проходу в загородженнях висуваються сапери. Одержавши від них сигнал про готовність проходу, висувається відділення (підгрупа) вогневого забезпечення, за ним відділення (підгрупа) захоплення. Командир взводу (групи), як правило, знаходиться з відділенням (підгрупою) захопл.ення.

Наблизившись до об'єкта, відділення (підгрупа) захоплення за сигналом свого командира раптово і, як правило, без пострілів нападає на противника і захоплює полонених. Відділення (підгрупа) вогневого забезпечення знаходиться в готовності прикрити нападаючих вогнем.

Взвод (група), захопивши полонених, швидко відходить у своє розташування. Першим відходить відділення (підгрупа) захоплення, потім відділення (підгрупа) вогневого забезпечення, останнім відділення (підгрупа) розгородження. Відхід здійснюється безшумно або під прикриттям вогню. Сигнал для виклику вогню подає командир взводу (групи).

Дії дозорного відділення (танка)

170. Дозорне відділення (танк) висипається від підрозділів, які ведуть розвідку або виконують бойові завдання у відриві від головних сил, для своєчасного виявлення противника та розвідки місцевості. Дозорне відділення (танк) діє на віддаленні, що забезпечує спостереження за його діями і підтримку вогнем.

Завдання дозорне відділення (танк) виконує спостереженням на ходу або з коротких зупинок. Іноді воно може улаштовувати засаду.

171. Командир дозорного відділення (танка), одержавши завдання, вибирає (уточнює) напрямок ррсу або пункт, до якого необхідно вийти, намічає порядок дій, віддав бойовий наказ і повідомляє пропуск.

У бойовому наказі командир дозорного .відділення '{танка) вказує:

відомості про противника;

завдання відділення (танка);

завдання підлеглим (напрямок і швидкість руху, сектори спостереження), порядок дій при зустрічі з противником і доповіді про помічене;

сигнали оповіщення, управління, взаємодії та порядок дій за ними;

час початку розвідки та заступника.

172. Дозорне відділення (танк) пересувається від одного зручного для спостереження пункту .до іншого (мал. 18) з підвищеною швидкістю, не затримуючи рух підрозділу, від якого воно вислане. На шляху руху ретельно оглядається місцевість та місцеві предмети, особливо місця, де можливе потайне розташування противника і його раптовий напад із засад.

Якщо розвідка будь-якого об'єкта з машини утруднена, командир відділення- висилає піших дозорних (двох-трьох солдатів), призначаючи одного з них старшим, а командир танка — одного із членів екіпажу. Машина при цьому розташовується в укритті. Особовий склад, що залишився в ній, веде спостереження за діями дозорних та оточуючою місцевістю в готовності підтримати їх вогнем.

Піші дозорні під час огляду об'єкта діють на відстані 20—ЗО м один від одного. Під час безпосереднього огляду об'єкта одним дозорним другий (інші) діовинен бути в готовності підтримати його вогнем із своєї зброї.

173. Огляд населеного пункту починається під час підходу до нього. Особливу увагу звертають на окремі будови, насадження і ті місця, звідки противник може вести спостереження і де може розташовуватися його охорона (засада).

Під час підходу до лісу, передусім, оглядається узлісся, а під час руху в лісі — входи в яри, лощини і виходи з них, гатки, мости та інші місця, де можливі засади противника.

Вночі для спостереження використовуються прилади нічного бачення. Крім того, дозорне відділення (танк, дозорні) періодично зупиняється, щоб встановити наявність противника шляхом підслуховування.

Якщо противник не виявлений, командир дозорного відділення (танка) доповідає про це по радіо або подає сигнал «Шлях вільний» і продовжував

 

 


 

виконувати завдання. Виявивши противника, він доповідає про це І, діючи потай, продовжує спостереження. При раптовій зустрічі з противником дозорне відділення (танк, дозорні) відкриває по ньому вогонь, обходить його і продов-жув виконувати поставлене'завдання. Виявивши підхід дрібної групи (одиночної машини) противника, дозорне відділення (танк) за вказівкою командира взводу може влаштувати засаду.

.

Дії спостережного поста та

поста радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (спостерігачів)

174. Спостережний пост (спостерігач) призначається для розвідки наземного та повітряного противника, а пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (спостерігач) — для радіаційної та хімічної розвідки. У склад радіаційного, хімічного, біологічного поста спостереження призначається особовий склад спеціально підготовленого відділення (екіпажу танка).

Спостережний пост розташовується в місцях, які забезпечують найкраще проглядання місцевості перед фронтом і на флангах.

Спостережний пост складається із двох-трьох спостерігачів, один з яких призначається старшим.

На спостережному посту повинні бути прилади спостереження, великомасштабна карта або схема місцевості, журнал спостереження, компас, годинник, ліхтар, засоби зв'язку і подачі сигналів "оповіщення, а у спостерігача — прилади спостереження.

На посту радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (у спостерігача), крім того, повинні бути прилади радіаційної та хімічної розвідки і засоби подачі сигналів оповіщення про радіаційне, хімічне та біологічне зараження.

Старший спостережного поста зобов'язаний: встановити порядок безперервного спостереження; організувати обладнання місця для спостережного поста і його маскування; перевірити справність приладів спостереження, засобів зв'язку і оповіщення; своєчасно доповідати командиру, який виставив пост, про результати спостереження. Старший поста радіаційного, хімічного, біологічного спостереження, крім того, зобов'язаний встановити час включення приладів радіаційної і хімічної розвідки, знати сигнали оповіщення про радіаційне, хімічне та біологічне зараження і порядок їх передачі.

175. Спостерігач починає спостереження з детального вивчення місцевості і визначає відстань до орієнтирів та характерних місцевих предметів у призначеному секторі. Сектор, як правило, розбивається на зони: найближчу — глибиною до 400 м, середню — до 800 м 1 'дальню—на глибину видимості. Огляд місцевості здійснюється послідовно по зонах.

Виявивши ціль, спостерігач визначає її положення на місцевості відносно орієнтирів (характерних місцевих предметів) і доповідає про неї старшому спостережного поста. Старший спостережного поста встановленим порядком доповідає про цілі командиру, який виставив пост, і наносить їх на карту або схему місцевості. Про результати спостереження робиться запис в журналі спостереження.

Спостереження вночі ведеться із використанням приладів нічного бачення, а іноді і засобів освітлення місцевості і доповнюється підслуховуванням.

Спостереження за повітряним противником ведеться послідовним прогляданням повітряного простору, починаючи від горизонту. Виявивши повітряну ціль, в тому числі і місця розкриття касетних бойових частин ракет (бомб), спостерігач негайно подає сигнал оповіщення, визначає її характер, напрямок польоту і доповідає своєму командиру (старшому спостережного поста).

176. Пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (спостерігач) веде безперервне спостереження в указаному районі, в установлений час і під час кожного артилерійського і авіаційного нальоту противника включає прилади радіаційної та хімічної розвідки і слідкує за їхніми показаннями.

При виявленні радіаційного зараження 0,5 рад/год і більше старший спостережного поста (спостерігач) доповідає командиру, який його вислав, і за його вказівкою подає сигнал «Радіаційна небезпека».

При виявленні хімічного зараження старший поста (спостерігач) подає сигнал «Хімічна тривога» і доповідає командиру, який виставив пост. Оповіщення про біологічне зараження здійснюється за вказівкою командира, який виставив пост (спостерігача), таким же сигналом.

Результати радіаційного та хімічного спостереження заносяться в журнал спостереження.

Охорона

177. У взводі (відділенні, екіпажі танка) організовується безпосередня охорона, яка здійснюється з метою виключення раптового нападу наземного противника і забезпечення часу та вигідних умов для розгортання і вступу у бій. Вона організовується командиром взводу (відділення, танка) на основі одержаного завдання, умов обстановки і наказу командира роти (взводу), а під час дій у відриві від головних сил —самостійно. Охорона здійснюється спеціально призначеним спостерігачем, в обороні, крім того, — черговим вогневим засобом, а при розташуванні взводу на місці-окремо від роти — парними патрулями для обходу району розташування взводу. Взвод (відділення танк) може виконувати завдання охорони за розпорядженням старших командирів.

178. Під час організації охорони командир взводу (відділення, танка) указує порядок ведення спостереження за місцевістю, повітрям і сигналом командира роти (взводу), призначає спостерігача, указує його місце і завдання, а також порядок дій особового складу взводу (відділення, танка) під час раптового нападу противника. В обороні, крім того, командир взводу визначає необхідну кількість чергових вогневих засобів, їх місце і завдання, а при розташуванні взводу на місці окремо від роти—склад патрульних, маршрути їх руху, завдання і пропуск. ,

179. На кожну добу для пізнавання своїх військовослужбовців установлюєтьсяпропуск і відзив.

Пропуском буває найменування озброєння або бойової техніки, наприклад «Кулемет», а відзивом — назва населеного пункту, яка починається з тієї ж букви, що і пропуск, наприклад «Київ».

Пропуск повідомляється усно всьому особовому складу, а відзив'командирам підрозділів, призначених у розвідку або охорону, а також особам, які посилаються для передачі усних наказів.

Пропуск запитується в усіх осіб, що проходять через рубіж охорони та ідуть по розташуванню підрозділу вночі, а відзив — у осіб

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.012 с.)