Механізований (танковий) взвод (відділення, танк) у похідній охороні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Механізований (танковий) взвод (відділення, танк) у похідній охороні133. Взвод на марші може призначатися в головну (бокову, тильну) похідну, а іноді і в нерухому бокову заставу або головний (тильний) дозор із завданням виключити раптовий напад противника на колону, що охороняють, забезпечити їй вигідні умови для вступу в бій і не допустити проникнення до неї наземної розвідки противника. Взводу можуть придаватися засоби посилення. Для безпосередньої охорони, а також для огляду місцевості від головної (бокової) похідної застави (головного дозору) в напрямку руху, а від головних сил батальйону (нерухомої бокової застави) в сторони флангів, яким загрожують (на напрямки, яким загрожують), може висипатися дозорне відділення (танк) на віддалення, яке забезпечує спостереження за ним і підтримку його вогнем.

У головній (боковій, тильній) похідній заставі (го-лорному, тильному дозорі) організовується спостереження за наземним і повітряним противником, призначається спостерігач для прийому сигналів від дозорного відділення (танка) і підтримується постійна готовність до зустрічі з противником.

134. Командир взводу, призначеного в похідну охорону, під -час з'ясування одержаного завдання та оцінки обстановки повинен: з'ясувати аавдання колони, яку охороняє, своє завдання і час готовності до його виконання;

вивчити по карті маршрут руху і характер місцевості, визначити місця імовірної зустрічі з противником, а також місця можливих його засад і намітити порядок дій йід час зустрічі з противником дозорного відділення (танка) і головних сил взводу; визначити склад чергових вогневих засобів та спостерігачів, а також порядок підготовки взводу до Маршу.

У бойовому наказі командир взводу вказує:

відомості про противника;

завдання взводу: маршрут і швидкість руху, шикування колони, дистанцію між машинами, вихідний пункт і час його проходження, завдання відділенням (танкам) і .порядок дій під час зустрічі з противником;

дозорне відділення (танк), його завдання і віддалення;

час готовності до маршу;

своє місце та заступника. . .

Під чає організації взаємодії командир взводу вказує:

порядок спостереження, зв'язку, відкриття і ведення вогню по повітряних цілях; місця імовірної зустрічі з противником та дії при зустрічі з ним дозорного відділення (танка), взводу і засобів посилення; порядок додержування маскування та користування приладами нічного бачення (світломаскувальними пристроями), сигнали оповіщення, управління та взаємодії.

Після віддання бойового наказу та організації взаємодії командир взводу дає вказівки щодо забезпечення маршу, захисту від високоточної та запалювальної зброї, організовує поповнення ракет, боєприпасів, пального і продовольства до встановлених норм і перевіряє готовність взводу до виконання бойового завдання та доповідає командиру батальйону (роти)

135. Командир дозорного відділення (танка) зобов'язаний вивчити по карті (схемі) маршрут руху, місця імовірної зустрічі з противником та визначити порядок руху і дій відділення (танка) при зустрічі з ним; встановити порядок спостереження за місцевістю, наземним та повітряним противником, а також за сигналами командира, який вислав дозорне відділення (танк), і порядок доповіді; віддати відділенню (екіпажу танка) бойовий наказ

У бойовому наказі командир відділення (танка) вказує:

відомості про противника та рубежі можливої зустрічі з ним;

завдання підрозділу, який охороняють, та завдання відділення (танка), маршрут і швидкість руху, порядок спостереження, доповіді про помічене та дії підлеглих при зустрічі з противником;

сигнали оповіщення, управління, взаємодії та порядок дій за ними;

час готовності до маршу і заступника

Після віддання бойового наказу командир відділення (танка) перевіряє готовність відділення (танка) до виконання бойового завдання та доповідає командиру роти (взводу).

136. Взвод, призначенийв головну похідну заставу(головний дозор), у встановлений час проходить вихідний пункт і рухається за вказаним маршрутом з установленою швидкістю Командир взводу знаходиться в голові колони дохідної застави (головного дозору), слідкує по карті за маршрутом руху, діями дозорного відділення (танка), особисто веде розвідку противника і місцевості спостереженням і доповідає командиру, який вислав охорону, про зустріч з противником, загородження та заражені ділянки на маршруті

Тіснини, тунелів мости та інші вузькі місця головна похідна застава (головний дозор) проходить безупинно Зруйновані мости, заміновані або заражені ділянки маршруту головна похідна застава (головний дозор, дозорне відділення, танк) обходить, позначаючи напрямок обходу покажчиками

При неможливості обходу замінованих ділянок маршруту вони розміновуються приданим взводу підрозділом інженерних військ під прикриттям готових до відкриття вогню бойових машин піхоти (бронетраспортерів), танків або самостійно з використанням возимих комплектів розмінування та іншими способами

Дозорне відділення (танк) просувається в указаному йому напрямку стрибками від укриття до укриття, ведучи спбстереження за прилеглою місцевістю Закриті ділянки місцевості, окремі будови, узлісся, входи в ущелини і тунелі, де можливе приховане розташування противника і раптовий його напад із засад, а також вузькі проходи, мости та інші об'єкти воно оглядає і при необхідності позначає попереджувальними знаками. Про все виявлене на шляху руху і про зустріч з противником командир дозорного відділення (танка) негайно доповідає командиру, який його вислав

Дрібні групи противника головна похідна застава (головний дозор, дозорне відділення, танк), як правило, знищує, а зразки озброєння, топографічні карти та інші документи захоплює і продовжує виконувати завдання. При зустрічі з переважаючим за силою противником вона діє залежно від обстановки- раптовим вогнем з вигідної позиції та рішучою такою знищує його, а якщо своїми силами головна похідна застава не в змозі знищити противника, вона стійко утримує позицію, яку займає, та забезпечує розгортання і вступ у бій колони, яку охороняє.

137. Взвод, призначенийу бокову похідну заставу,прямує на рівні голови колони, яку охороняє, на встановленому командиром віддаленні.

Дрібні групи противника, що опинилися на фланзі колони, яку охороняють, бокова похідна застава знищує і продовжує виконувати завдання При загрозі нападу переважаючих сил вона займає вигідну позицію і не допускає раптового нападу противника на колону, що охороняють, з флангу

138. Взвод, призначений втильну похідну заставу,прямує за колоною, яку охороняє, на встановленій командиром дистанції.

Дрібні групи противника тильна похідна застава знищує, діючи із вогневих засад. При загрозі виходу переважаючих сил противника до колони, яка охороняється, вона займає вигідну позицію і вогнем всіх засобів наносить ураження противнику, затримує його і не допускає нападу на колону, яка охороняється.

Для затримки просування противника командир взводу за наказом командира, який вислав заставу, організовує зруйнування переправ, мостів та доріг, улаштування завалів та встановлення мінно-вибухових загороджень.

139. Під час привалу ї розташування колони, яку охороняють, на відпочинок головна (бокова, тильна) похідна застава (головний, тильний дозор, дозорне відділення, танк), зайнявши вигідну позицію, продовжує виконувати завдання, діючи як сторожова охорона. Похідна застава (дозор, дозорне відділення, танк) зупиняється та відновлює рух за командою (сигналом) командира колони, яку охороняють.


Розділ п'ятий

РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ

ТА СТОРОЖОВА ОХОРОНА

1. Розташування взводу (відділення, танка) на місці

140. Взвод на місці, як правило, розташовується уздовж маршруту висування, використовуючи захисні та маскуючі властивості місцевості, в постійній готовності до відбиття нападу наземного та повітряного противника, знищення його диверсійно-розвідувальиих груп.

Бойові машини піхоти (бронетранспортери), танки розташовуються в указаних командиром взводу місцях під кронами дерев, в ярах, в радіолокаційній тіні вія місцевих предметів на віддаленні 25—50 м один .від одного, а на відкритій місцевості в умовах загрози застосування противником високоточної зброї—100—150 м. Особовий склад розміщується поблизу своїх машин. Для нього відриваються щілини, а при наявності часу улаштовуються перекриті щілини або бліндажі. Для бойових машин піхоти (бронетранспортерів), танків обладнуються окопи та укриття.

Місця розміщення особового складу та розташування бойової техніки ретельно маскуються. Поблизу бойових машин піхоти (бронетранспортерів), танків обладнуються фальшиві об'єкти (теплові пастки).

В умовах суворої зими або тривалої негоди взвод може розміщуватися в населеному пункті. В цьому випадку взводу для розміщення відводиться по можливості один будинок або споруда.

141. Бойовий наказ на розташування командир взводу віддає, як правило, усьому особовому складу взводу. У бойовомунаказі командир взводу вказує:

відомості про противника;

завдання взводу;

місця розташування сусідів;

завдання відділенням (танкам), місця їх розташування, місця обладнання відкритих або перекритих щі-лин, а при необхідності і місця улаштування бліндажів для особового складу, окопів та укрить для озброєння і техніки; порядок спостереження за наземним і повітряним противником, а також за сигналами командира роти; порядок дій відділень (танків) під час нападу противника; сигнали оповіщення, управління та взаємодії і порядок дій за ними;

час заняття району розташування та терміни його інженерного обладнання;

своє місце та заступника.

Після віддання бойового наказу командир взводу дає вказівки щодо інженерного обладнання району розташування та маскування, захисту від зброї масового ураження, високоточної та запалювальної зброї, організовує технічне обслуговування озброєння і техніки, здійснює контроль за підтримуванням взводу у постійній бойовій готовності.

142. Командир відділення (танка), одержавши завдання на розташування, перевіряє знання особовим складом порядку відбиття нападу наземного та повітряного противника, сигналів оповіщення, управління і взаємодії та порядку дій за ними, особисто керує обладнанням місця для розміщення особового складу, окопу або укриття для бойової машини піхоти (бронетранспортера), танка, маскуванням та технічним обслуговуванням озброєння і бойової машини.

Під час технічного обслуговування в першу чергу до-заправляються пальним і поповнюються боєприпасами техніка та озброєння, потім проводиться перевірка озброєння, механізмів і приладів, їх вивірка та регулювання, змазування і усунення виявлених несправностей.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)