Будова та робота тягового трансформатора 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Будова та робота тягового трансформатораТяговий трансформатор LTS 7,85 / 25 складається з активної частини магнітопроводу з обмотками, вміщеній в бак 4(рис1.1), який у верхній частині закритий кришкою 10 з гумовим ущільненням. Бак спирається на раму кузова плитою 5 із ребрами. Всі обмотки трансформатора-регулювальна, первинна, вторинна, власних потреб та опалення поїзда-розташовані на загальному трехстержневом магнітопроводі. На кришці бака трансформатора встановлені високовольтні прохідні ізолятори 2, шинні вводи 6 вторинних обмоток, розширювальний бак 8 з повітряноосушувачем 1, газове реле 3; на боковій стінці - прохідні ізолятори обмоток власних потреб 7 і опалення поїзда 9. До баку трансформатора кріпиться перемикач ступенів 11.

Бак трансформатора зварений з листової сталі і має прямокутну форму з розмірами 2150 X 1450 X 1500 мм. Всі ущільнення бака виготовлені з маслостійкої і морозостійкої гуми. У процесі роботи трансформатора через мінливість температури об'єм масла міняється. Оскільки бак трансформатора повинен бути заповнений маслом повністю, зміна обсягу олії відбувається в розширювальному баці. Розширювач прямокутної форми, зварений з листової сталі товщиною 3 мм. Він встановлений над кришкою бака трансформатора і з'єднаний з ним трубами. Ємність розширювача і рівень масла в ньому повинні забезпечувати постійне заповнення бака трансформатора маслом при коливанні навколишньої температури від -50 до +40 ° С у всьому діапазоні навантажень трансформатора. Рівень масла в розширювачі контролюють по мастило-вказівника. (рис1.2)

Рисунок2.2.2-Масловказівник

 

На стінці розширювального бака є дистанційний контактний термометр, контролюючий температуру верхніх шарів масла в бакі тягового трансформатора. При підвищенні температури масла вище допустимої величини термометр включає сигнальну лампу «Перегрів трансформаторного масла» на пульті керування електровозом. Контакти термометра встановлюють на +60°С нормальна температура і на +90°С максимальна температура. Розширювач забезпечений запобіжним клапаном, пробкою для спуску масла та повітряноосушую.Магнітопровід тягового трансформатора броньового типу складається з трьох вертикальних стрижнів 4 (рис1.3) і ярма. Стрижні виконані шихтованном з листів холоднокатаної трансформаторної сталі товщиною 0,35мм з високою магнітною проникністю. Для зменшення втрат на вихрові струми листи покривають анорганіческою ізоляцією карлітом. Листи в стержнях стягнуті шпильками 3. Зібраний магнітопровід обпресувати за допомогою стяжних шпильок 5 і ярмових балок . На правому стрижні магнітопроводу розміщені регулювальна обмотка 5, обмотка власних потреб і обмотка опалення.

На двох інших стрижнях магнітопроводу розташовані первинна 6 і дві вторинні обмотки 1. Для забезпечень симетрії напруги при короткому замиканні на кожному стрижні магнітопроводу знаходяться дві паралельні гілки первинної обмотки. З кожною гілкою первинної обмотки пов'язана розділена на дві частини вторинна обмотка. Таким чином, на кожному стрижні магнітопроводу знаходяться два незалежних трансформатора.

Однойменні обмотки обох стрижнів з'єднані послідовно, і обидві вторинні обмотки виведені на кришку трансформатора за допомогою шинних виводів. Обмотки ізольовані між собою і від стрижнів магнітопроводу гетінаксовими прямокутними трубками і прокладками. Групи котушок первинної обмотки ізольовані від котушок вторинних обмоток ізоляційними прокладками, створюючими бар'єри 2. В якості обмотувального матеріалу застосований мідний дріт прямокутнийного перерізу, ізольований декількома шарами кабельного паперу та шаром бавовняної пряжі.

 

Рисунок 2.2.3-Магнітопровід

 

 

Рисунок2.2.4-Обмотки тягового трансформатора LTS 7, 85/25

 

Регулювальна обмотка складається з подвійних котушок, виготовлених з прямокутної міді та ізольованих кабельним папером. При намотуванні в середину подвійної котушки вкладають дистанційну прокладку з пресшпані, на якій наклеєні ізоляційні елементи, що утворюють канали для охолодження. Для забезпечення симетрії напруги подвійні котушки з'єднані між собою. З'єднання виконане мідними стрижнями діаметром 8 мм, ізольованими трубками з гетінакса. Виводи подовжені мідним тросом перетином 50 мм, ізольовани кабельним папером. Кінці тросів з'єднані м'якою пайкою зі штепсельними розйомами, встановленими на відокремлену ізоляційну перегородку трансформатора.Первинна обмотка складається з подвійних котушок, намотаних з профільної міді. Між подвійними котушками встановлені дистанційні прокладки, призначені для збільшення ізоляційної відстані між котушками і створення каналів для охолодження. Котушка вторинної обмотки виготовлена ​​зі смугової міді. Окремі витки обмотки ізольовані між собою такими ж прокладками, як і первинні обмотки.

Обмотка опалення поїзда від електровоза виготовлена ​​з двох послідовно з'єднаних котушок, аналогічних по конструкції котушок регулювальної первинної обмотки.

Обмотка власних потреб складається з двох паралельно з'єднаних котушок. Вивода виконані з мідних смуг з наконечниками.

Циркуляція масла здійснюється за двома замкненим системам за допомогою двох насосів. Насоси мають всмоктувальні і нагнітальні патрубки. Кришки насоса глухі. Внутрішня порожнина насоса герметично закрита.

На патрубку масляного трубопроводу встановлено масло-струйное реле, призначене для контролю за роботою масляного насоса: при вимкненні масляного насоса на пульті керування електровозом загоряється сигнальна лампа «Мотор-насоси». Діапазон уставок реле тиску 0,6 -1,5кгс/см.

 

 

Рисунок2.2.5-Схема з’єднання обмоток

 

Виводи регулювальної та первинної обмоток D32 і D0 /SD0 (рис1.6), а також D19 (для роботи при напрузі контактної мережі 12 кВ) виконані за допомогою конденсаторних прохідних ізоляторів типу ККР37/630, встановлених на кришці трансформатора. Вивідні кабелі цих обмоток проходять через вбудовані трансформатори струму. До них підключені вимірювальні прилади і апаратура захисту тягового трансформатора. Виводи вторинних обмоток pDО - mDО та pD1-mD1 виконані з мідних шин.

Обмотки власних потреб і опалювання поїзда від електровоза виведені за допомогою прохідних ізоляторів типів TPV1/1000 і ТРVЗ/630.

 

 

Рисунок 2.2.6-Проходной изолятор ТРV\630

 

Прохідний ізолятор ТРУЗ/630 (рис1.7) складається з контактної шпильки 1 с гайками 2, фарфорових ізоляторів 7, 10, ущільнень 5, 6, 8, прокладок 9, 11, шайб 3, 4, 12. Охолодження трансформатора здійснюється примусовою циркуляцією масла, що проходить через масло-охолоджувачі, вентильовані повітрям (рис1.8).

Рисунок 2.2.7-Принципова схема охолодження тягового трансформатора LTS 7,85/25

 

Система охолодження включає в себе два масло-охолоджувача, два масляних моноблочних відцентрових насоса 3, трубопроводи 2 з кранами, що дозволяють демонтувати масло-охолоджувачі і насоси без випуску масла з бака трансформатора.

Масло-охолоджувач (рис1.9) складається з охолоджуючого радіатора 2 з ребрами, напресованими на алюмінієві труби круглого перерізу. Труби закриті кришками 1; в нижній кришці є трубки 3 для з'єднань тягового трансформатора LTS>7,85/25, кришки ущільнені маслостійкої гумою.

Циркуляція масла здійснюється за двома замкненим системами за допомогою двох насосів. Насоси мають всмоктувальні і нагнітальні патрубки. Кришки насоса глухі. Внутрішня порожнина насоса герметично закрита.

На патрубку масляного трубопроводу встановлено маслоструйнє реле, призначене для контролю за роботою масляного насоса: при вимкненні масляного насоса на пульті керування електровозом загоряється сигнальна лампа «Мотор-насоси». Діапазон уставок реле тиску 0,6-1,5 кгс/см. Для виключення можливості попадання вологи з навколишнього середовища в бак трансформатора призначений повітряоосушувач типу 1 Т8-1 (рисунук1.10) що складається з корпусу 3, масляного затвора 1, скляного циліндра 7, верхньої кришки 8, труби 6 і наповнювача 4. Повітряноосушувач з'єднується з розширювачем трубою 10 зі спеціальною гайкою 9. В якості наповнювача застосовується речовина, що поглинає вологу: блаугель.

Рисунок2.2.8-Масло-охолоджувач тягового трансформатора LTS 7,85 / 25

Рисунок2.2.9-Повітряно-осушувач VYS-І


Газове реле типу BR22 (реле Бухгольца)(рис1.11) призначено для захисту тягового трансформатора від внутрішніх пошкоджень, пов'язаних з виділенням газу з масла, а також при неприпустимому зниженні рівня масла. Реле впливає на ГВ і сигнальні лампи на пульті керування електровозом.

Рисунок2.2.10-Газовоє реле BR22

 

Складається з корпусу 1, с двома фланцями для приєднання до трубопроводу системи масляного охолодження тягового трансформатора. Пробка 4 закриває отвір для випуску повітря при наповненні реле маслом, а інша пробка 10 служить для зливу масла.

Усередині реле встановлені два сигнальних поплавця 5 і 9. Вони розташовані один під іншим і прикріплені до металевої рамки поворотними важелями 6, 11, які дозволяють поплавцям повертатися. До поворотного важеля кожного поплавка прикріплені ртутні датчики 7, 12 з контактами. Контакти ртутних датчиків з'єднані з контактними затискачами гнучким проводом 8. Верхній ртутний датчик з замикаючими контактами працює на сигнал, нижній впливає на відключення головного вимикача електровоза.

При пошкодженні трансформатора, обумовленому місцевим перегрівом або виникненням електричної дуги, в маслі утворюються бульбашки газу. Інтенсивність утворення бульбашок залежить від характеру ушкодження і впливає на реле по-різному.

Якщо газові бульбашки повільно потрапляють в реле, вони збираються у верхній його частині, що представляє собою газову камеру. Частина масла витісняється і його рівень знижується. У цьому випадку верхній поплавець опуститься і ртутний контакт замкне сигнальний ланцюг. Аналогічно працює реле при зниженні рівня масла в баку тягового трансформатора.

Таким чином, спрацьовування верхнього сигнального ртутного датчика свідчить або про витік масла, або про локальні замиканнях у трансформаторі. У цьому випадку слід перевірити наявність газу в реле. Якщо простір над рівнем масла у верхній камері реле каламутне, значить, в реле є газ.


 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

Визначення робочого місця

Робоче місце – це індивідуальне місце яке закріплене за робітником, на якому він виконує поставлені перед ним виробничі завдання.

Оснащення робочого місця

Слюсарний інструмент складають кувалди, молотки, зубила, крейцмейселі, напильники, плоскогубці, лещата, набір гайкових ключів, кернери, циркулі, бородки, шабери, ножовки, моментні ключі і т.д.При демонтажі електрообладнання не дозволяється кидати(жбурляти)на підлогу чи в канаву деталі, що знімаються.

Демонтаж та монтаж електрообладнання ЕПС- це, відповідальна частина роботи, що виконується при ремонті.

Робочі ведучі монтажні роботи, пов язані з переміщенням грузу, повинні пройти інструктаж, здати екзамен і отримати відповідне посвідчення.

Демонтаж і монтаж електрообладнання виконують слюсарі високої кваліфікації під контролем бригадира чи мастера. Вони повинні ознайомити працюючих з завданням, умовами його виконання та терміном закінчення. Успішне та високоякісне виробництво монтажних робіт залежить від їхньої підготовки. Несвоєчасна і незадовільна підготовка призводить до невиробничих втрат.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 275; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.009 с.)