Збирання, регулювання, випробовування масляної системи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Збирання, регулювання, випробовування масляної системи 

Масляна система Збирається так щоб було нормальне забезпечення подачі масла для охолодження поршнів дизеля і відводу теплоти, що утворюється при терті, від змащуваних вузлів дизеля і його агрегатів, а також для видалення від робочих поверхонь тертьових вузлів дизеля продуктів їх зносу.

 

Перед випробуванням масляної системи необхідно провести очищення масла в системах мастила тепловозних дизелів здійснюється шляхом безперервної його фільтрації.

Для надійності очищення система фільтрації масла складається зазвичай з декількох різних фільтрів, включених послідовно або паралельно.

Таким чином, масляна система тепловоза повинна включати в себе масляні насоси, охолоджувальні пристрої, фільтри, трубопроводи, контрольні, регулюючі та захисні прилади. Через складність системи масляні насоси повинні розвивати досить високий тиск (до 0,5-0,8 МПа).

А при випробуванні масляної системи необхідно перевірити чи все готове до роботи, перевірити фільтри, незабивая що масляна система повинна бути замкнутою, та циркулярною.[4.c.85]

\

ОХОРОНА ПРАЦІ

Загальні вимоги охорони праці

 

Одним з найважливіших завдань охорони праці – є забезпечення таких умов праці, які б вилучали можливість дії на працюючих різного роду небезпечних і шкідливих факторів.

Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю, власник підприємства зобов’язаний забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці відповідно до нормативних актів з охорони праці.

Безпечність виробничих процесів досягається комплексом проектних та організаційних рішень. Це – вибір технологічного процесу, робочих операцій, черговості обслуговування обладнання тощо. Безпечність виробничих процесів полягає у запобіганні впливу небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Забезпечується це завдяки організаційним заходам (навчання, інструктажі, виконання вимог з охорони праці) та технічним засобам безпеки.

Дія технічних засобів захисту забезпечити безпеку працюючих від початку робочого процесу до його закінчення і не має припинитися раніше за дію небезпечного або шкідливого фактора.

Основними технічними засобами безпеки для запобігання виробничого травматизму є огороджувальні та запобіжні пристрої, блокування, профілактичні випробування машин.

Основні вимоги що висуваються до технічних засобів безпеки – це підвищення продуктивності праці, зниження небезпеки та шкідливості при обслуговуванні обладнання та виконанні технологічних операцій, надійність і міцність, зручність під час обслуговування устаткування та засобів захисту, виконання вимог технічної естетики.

Важливу роль відіграє використання комплексної механізації, автоматизації та дистанційного керування в тих випадках, коли дію небезпечних і шкідливих виробничих факторів не можна усунути.

Безпечність виробничого устаткування досягається: правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів, робочих процесів, максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування; враховуванням вимог до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортуванню і зберіганню.

З точки зору охорони праці основними вимогами до устаткування є безпечність для здоров’я і життя людей, надійність і зручність під час експлуатації. При проектуванні машин і механізмів обов’язково повинні враховуватися економічні вимоги: розміщення механізмів керування на робочому місці, зусилля для приведення в дію механізмів керування тощо.

При конструктуванні устаткування частини, що обертаються, рухаються, комунікації (трубопроводи, кабелі тощо) необхідно розміщувати у корпусі машини, щоб вилучити можливість доступу до них працюючих. Устаткування має відповідати вимогам електробезпеки і гарантувати захист працюючих від ураження електричним струмом.

У конструкції устаткування повинні передбачатися вбудовані (місцеві) відсмоктувачі, необхідні для видалення пожежо - і вибухонебезпечних сумішей, небезпечних і шкідливих хімічних речовин, пилу тощо безпосередньо з місця їх виникнення. Щоб уникнути шуму та вібрації або знизити їх до регламентованих рівнів, необхідно застосовувати звукопоглинаючі матеріали, кожухи тощо.

Механізми керування технологічним обладнанням повинні мати безпечні та зручні форми і поверхню, встановлюватися у безпечному для працюючих для працюючих місці, приводитись у дію зусиллями, що встановлені відповідними нормами, мати напис про призначення. Інструкцію з експлуатації тощо.

При монтажі всі стаціонарні машини, верстаки. Апарати тощо мають бути встановлені й закріплені таким чином, щоб вилучати можливість їхнього зсуву під час роботи.

Під час експлуатації все технологічне устаткування має утримуватися у справному стані й використовуватися лише за призначенням. Крім того, необхідно усунути можливість випадкового дотику працюючих до устаткування, що має температуру понад 45оС. Якщо цього зробити неможливо, поверхня устаткування повинна мати теплоізоляцію або охолодження.

Технологічне устаткування, обслуговування якого пов’язане з переміщенням працюючого на висоті, повинне мати безпечні й зручні за конструкцією і розмірами робочі майданчики, та дробини заввишки понад 1,3 м. від підлоги обладнуються поручнями.

Устаткування має підлягати періодичному профілактичному оглядові, ремонтам за графіками.

Щойно встановлене устаткування приймається комісією за участю представників органів державного нагляду за охороною праці.

 

Загальні вимоги охорони праці до початку роботи

До початку роботи необхідно перевірити усе електрообладнання та стенди на надійність заземлення. Якщо усе заземлено, зробити випробувальне ввімкнення. Також необхідно перевірити справність усього інструменту на наявність тріщин та інших поломок що можуть призвести до травматизму.

Необхідно перевірити стан вентиляції на стендах де забезпечується циркуляція палива а також у місцях де деталі промивають у керосині. Ефективність роботи вентиляційних систем повинна регулярно перевірятись, як і повітряне середовище приміщень, на вміст у них пилу, газів, шкідливих речовин тощо. Увімкнення витяжних установок проводиться за 10-15 хвилин до початку роботи. Також необхідно перевіряти наявність та працездатність засобів захисту рук, очей, органів слуху тощо. Перевіряти стан підйомного крану якщо він використовується на даній дільниці ремонту.

 

Загальні вимоги охорони праці під час роботи

 

Під час роботи потрібно бути дуже обачним, для того щоб не призвести до травматизму себе а також працюючих поряд робочих. При поліруванні деталей одягати засоби захисту очей а також органів дихання

Робоче місце слюсаря повинно бути не заставленим щоб не позбавляти його свободи рухів. Увесь потрібний інструмент повинен бути поряд. Робоче місце повинне бути добре освітленим. Недостатність освітлення призводить до втоми не тільки органів зору, а й організму людини в цілому, підвищується травмонебезпека. Оскільки ремонт паливної апаратури дуже чіткий процес робоче освітлення обов’язкове в усіх приміщеннях для забезпечення нормальної роботи.

На працюючому дизелі забороняється ліквідувати дефекти форсунки.

Слюсаря, що ремонтують паливну апаратуру, повинні дотримуватись наступних мір обережності: при роботі на стендах або з електричним інструментом переконатися в справності електричної частини та приймати мери особистого захисту від поразки електричним струмом; користуватись захисними пастами, що попереджують захворювання шкіри (дерматит); не палити та не застосовувати відчинений вогонь у місцях промивки деталей. Не можна також наносити різкі удари по металевим предметам щоб уникнути утворення іскри.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.007 с.)