ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 145 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 145 Страница

Классификация логистических затрат Выбор схем и форм товародвижения Функции логистического управления Диагностика материальных потоков Экспресс-диагностика и выявление признаков проблемы Формулирование и диагноз проблемы Методические указания по выполнению практических работ №№ 25-42 ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности Определение вида и степени негабаритности Определение массы наливных грузов Начисление штрафов за невыполнениедоговоров и условий перевозки Лабораторно-практичне заняття № 1 Завдання 5. Органолептична оцінка якості цукру піску Завдання 4. Органолептична оцінка якості крупи Тема: «Оцінка укриття працівників об’єкту господарської Тема: «Організація і проведення рятувальних і невідкладних Світлове випромінювання ядерного вибуху. Тема: «Оцінка укриття працівників об’єкту господарської діяльності в захисних спорудах» Оцінка захисних споруд за можливістю захисту від факторів ядерного вибуху Оцінка захисних споруд за можливістю системи життєзабезпечення Оцінка захисних споруд за своєчасністю укриття людей Умови успішного проведення Р і НР Зміст і послідовність роботи командира зведеної рятувальної команди з організації і проведення рятувальних і невідкладних робіт в осередку ураження. Завдання 2.3. Визначення дози опромінення особового складу при проведенні Р і НР на радіоактивно забрудненій місцевості після руйнування АЕС Категорія Б (вибухопожежонебезпечні приміщення) Оцінка інженерного захисту робітників і службовців Категорії А і Б – вибухопожежонебезпечні, В,Г,Д – пожежонебезпечні. Визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху. Який підхід до питань нормування в галузі вибухопожежонебезпеки ґрунтується на недопущенні впливу на людей і матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі з імовірністю, яка перевищує нормативну? Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування Оцінка стійкості роботи ОГД внаслідок вибуху газоповітряної суміші Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж Железодефицитные анемии у детей. Особенности клинического течения ЖДА у детей. Принципы лечения и диспансеризации. Профилактика Классификация тяжести анемии ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖДА У ДЕТЕЙ Руководство по оральной терапии препаратами железа для лечения ЖДА тяжелой степени НАПРЯМИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОХІМІЇ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТВАРИННОГО ОРГАНІЗМУ Основні поняття і терміни біологічної хімії Лекція № 2. Біогенні вуглеводи. Загальна характеристика, будова та функції ліпідів Фізичні і хімічні константи деяких жирів Лекція № 4. Білки. Амінокислоти. Методи визначення N-кінцевих амінокислот Флуорескамін є ще більш чутливим реагентом, який дозволяє виявляти амінокислоти в кількості порядку нанограм. Як і нінгідрин, він утворює комплекс не тільки з амінокислотами, але і іншими амінами. Характеристика конформацій поліпептидів Визначення молекулярної маси білків Компоненти нуклеїнових кислот і їх позначення Дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК) Рибонуклеїнові кислоти (рнк) Властивості нуклеїнових кислот Класифікація і номенклатура вітамінів (за Ф.Ф. Боєчко, 1995) Коротка історія вчення про ферменти Оптимальні значення рН для деяких ферментів Катіони металів, які активують деякі ферменти Молекулярна активність деяких ферментів (за В.Й. Розенгартом) Коферменти. Простетичні групи Номенклатура і класифікація ферментів Загальна характеристика гормонів Гормон паращитовидної залози Гормони мозкової речовини наднирників Загальні уявлення про обмін речовин і енергії Енергетичний баланс організму. Макроергічні сполуки Альдегіддегідрогеназа – ФАД-вмісний фермент, що знаходиться в печінці. Це – металофлавопротеїн – містить молібден і негемове залізо, окислює альдегіди і N-гетероциклічні субстрати. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин Анаеробне розщеплення вуглеводів Аеробне перетворення вуглеводів Цикл трикарбонових кислот Кребса (ЦТК) Біологічна роль ліпідів в організмі Добова потреба організму людини в жирах залежно від характеру Перетравлювання та всмоктування нуклеїнових кислот Проміжний обмін нуклеїнових кислот Значення і розподіл води в організмі Загальна характеристика мінеральних речовин Вміст мінеральних речовин у тваринних тканинах і органах Значення і обмін деяких хімічних елементів Метаболічний рівень регуляції Кафедра подъемно-транспортных машин Основные положения теории подобия Условия моделирования металлоконструкций Классификация механических колебаний Нагрузки от сил инерции и качания груза на канатах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНЫХ СХЕМАХ ПРАВИЛА ПРИВЕДЕНИЯ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК ЖЕСТКОСТИ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАЗОРОВ Возникающих в процессе работы крана Динамика ленточных конвейеров Контактом между зубом и звеном тяговой цепи Приводное устройство звездочного типа со скользящим Приводные устройства гусеничного типа На основании данного равенства получим Динамические усилия в цепных тяговых органах. Расчет механизма с канатной (цепной) тягой Определение запаса прочности и допускаемой нагрузки Основы расчета цепи на износ Особенности расчета динамики ковочного крана Скорости опускания цепи кантователя и противовеса В упругих связях механизма подъема для расчетов на динамическую прочность Споживнi властивості питного молока Показники якості та дефекти питного молока та вершків Класифiкацiя та асортимент кисломолочних продуктів Показники якості та дефекти кисломолочних продуктів Споживнi властивості молочних консервів і сухих молочних продуктів ЗВЕНО СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО КУПОЛА Правела передвижения по аэродрому. Частичный и полный отказ основного парашюта. Конспект НОД по патриотическому воспитанию дошкольников Физкультминутка «Северные олени» Значение грузовых перевозок для экономики Основные этапы технологического процесса перевозок Виды транспортной тары и ее назначение Себестоимость грузовых перевозок Организация контроль работы водителя на линии. Показатели качества перевозок. Перевозка тарно-штучных грузов. Проектирование технологического процесса перевозки грузов. Служба эксплуатации транспортной организации. Учет и анализ результатов выполнения перевозок. Способы расстановки АТС для выполнения ПРП. Устав автомобильного транспорта. Формирование показателей работы в транспортном процессе. Контейнерная транспортная система. (КТС) Влияние КТС на организацию перевозочного процесса Генеральная схема построения КТС и ее основные элементы Тенденции совершенствования парка контейнеров Нормирование простоя местных контейнеров на контейнерном пункте и рабочего парка контейнеров Структура автоматизированной системы контроля за использованием и продвижением контейнеров Технология обработки контейнеров по прибытию на станцию Техническое нормирование контейнерных перевозок Отчетность по контейнерным перевозкам. Календарное расписание приема контейнеров к отправлению Экспедиторские услуги железнодорожного транспорта Специализированные контейнеры Состав удельных суммарных дисконтированных затрат Перевозка грузов в транспортных пакетах Оцінка та управління ризиком. Оцінка та управління ризиком Основні положення ергономіки. Соціально-політичне середовище Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності. Законодавство України про охорону здоров’я. Забезпечення безпечної життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Історія розвитку аеропортів та аеродромів Типова схема системи функціонування аеропорту Завдання і функції аеропорту. Технологічні процеси в аеропортах Види майданчиків спеціального призначення. Споруди для обслуговування пасажирських перевезень та вантажних і поштових перевезень. Об'єкти авіапаливозабезпечення. Адміністративно-господарські об’єкти. Господарські об’єкти. Об’єкти спеціального призначення. Класифікація аеропортів за категоріями, статусом, спроможністю приймати певні типи ПС. Комплексна експертиза доказової документації Оцінка відповідності суб’єкта аеропортової діяльності вимогам нормативно-правових та нормативно-технічних документів. Внесення змін до сертифіката. Міжнародні угоди про забезпечення авіаційної безпеки. Відповідальність органів центральної виконавчої влади з питань авіаційної безпеки. Обов'язки адміністрації аеропорту щодо авіаційної безпеки Процедури забезпечення безпеки на аеродромі Заходи щодо забезпечення авіаційної безпеки Забезпечення авіаційної безпеки на вантажному терміналі Системи і обладнання служби авіаційної безпеки аеропорту Структура авіаційної наземної техніки. Безпека руху АНТ на аеродромі Наземні засоби для технічного обслуговування авіатехніки. Здійснення наземного обслуговування за двома основними схемами. Організаційні форми наземного обслуговування авіакомпаній Зміст схем, необхідних для організації руху спецавтотранспорту на аеродромах ЦА. Критерії якості.Основні показники якості. Загальні напрямки розвитку для підвищення якості. Якість спецмашин. Вертольоти та їхні злїтно-посадкові операції Специфіка обладнання й утримування вертодромів і аеродромів спеціального призначення ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА Відео курсу «Навчаємося вирішувати тести з ПДР України» ЛЕКЦІЯ 1 Загальна будова транспортного засобу ЛЕКЦІЯ 2 Двигун. Пальне та паливнісуміші ЛЕКЦІЯ 3 Обов'язки і права водіїв Т.З., пішоходів і пасажирів ЛЕКЦІЯ 6 Трансмісія, підвіска та механізми керування Информационно-указательные знаки ЛЕКЦІЯ 7 ТО та експлуатація транспортного засобу ЛЕКЦІЯ 8 Дорожні розмітка таобладнання ЛЕКЦІЯ 9 Регулювання ДР за допомогою світлофора і сигналів регулювника ЛЕКЦІЯ 10 Регулювання ДР за допомогою світлофора і сигналів регулювника ЛЕКЦІЯ 11 Практичне заняття за Лекціями 2-6 ЛЕКЦІЯ 12 Порядок руху, зупинка і стоянка транспортного засобу. ЛЕКЦІЯ 13 Порядок руху, зупинка істоянка транспортного засобу ЛЕКЦІЯ 14 Порядок руху, зупинка істоянка транспортного засобу Адміністративні стягнення, передбачені за порушення ПДР ЛЕКЦІЯ 18 Проїзд пішох.переходів, зупинок мар.ТЗ та залізничних переїздів ЛЕКЦІЯ 19 Перевезення пасажирів та вантажів ЛЕКЦІЯ 20 Особливі умови руху ЛЕКЦІЯ 21 Особливі умови руху ЛЕКЦІЯ 22 Технічний стан,обладнання, номерні та розпізнавальні знаки, написи і позначення транспортного засобу ЛЕКЦІЯ 23 Організація дорожньогоруху, що потребує узгодження з ДАІ Как оказать первую медицинскую помощь при стенокардии (боли в сердце) в пути? Предохраняет ли от алкогольного опьянения разбавление крепкого алкогольного напитка с водой или соком? КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТУРИЗМЕ Тема 1. Услуги перевозки в составе туристского продукта Правила перевозки пассажиров Перевозка туристов чартерными рейсами Услуги, предоставляемые авиакомпаниями Тема 3. Особенности организации перевозок туристов железнодорожным транспортом Ответственность перевозчика при перевозке багажа Тема 4. Особенности организации перевозок туристов автомобильным транспортом Организация туристских путешествий на внутренних маршрутах Обеспечение безопасности транспортных путешествий Тема 5. Особенности организации перевозок туристов водным транспортом Организация туристских перевозок Внутренние морские и речные круизы Строительная продукция. Виды строительства и строительно-монтажных работ. Структура и классификация строительных процессов Техническое нормирование. Норма времени, норма выработки. Трудоемкость, машиноёмкость, выработка.. ЕНиР. ВНиР, МНиР. Тарифное нормирование. Тарифная сетка и ставки в строительстве. Расценки. Формы оплаты труда в строительстве. Основные методы организации выполнения строительных процессов, их достоинства и недостатки. Охрана труда в строительстве. Обучение и инструктаж рабочих правилам техники безопасности. Противопожарные мероприятия. Транспорт в строительстве, его особенности. Строительные грузы, их транспортабельность. Виды и классификация транспорта в строительстве Специальные виды транспорта. Грунты, их разновидности, технологические свойства. Подготовительные работы (срезка растительного слоя, пересадка деревьев, разборка зданий и сооружений, подлежащих сносу, водоотвод и др). Разработка грунтов землеройными и землеройно - транспортными машинами КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Виды и системы перевязки каменной кладки. Производство каменных работ. Инструменты и приспособления для каменных работ. Значение монтажных работ в строительстве. Перспективы развития монтажных работ Контроль качества и приемка работ. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАРОТ В ЗИМЕЕ ВШРЕМЯ. Система управління ОП на підприємстві (СУОП),її складові, функціонування. Колективний договір, угода по ОП. Порядок розроблення, затвердження. Організація навчання з ОП. Кабінети та куточки ОП. Глава1. Основы таможенного дела Задачи и система курса «Таможенное право» Понятие и принципы таможенной политики Действие таможенного права в пространстве. Таможенные операции и процедуры Лица, имеющие право на осуществление таможенных операций и/или таможенных процедур Ввоз на таможенную территорию РФ физическими лицами товаров с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов по единой ставке. Ввоз транспортных средств на территорию РФ. Временный ввоз/вывоз транспортных средств на территорию РФ. Декларирование товаров, транспортных средств, наличной валюты физическими лицами. Виды деятельности в области таможенного дела, для осуществления которых требуются включение в реестр лиц, осуществляющих эту деятельность. Порядок включения и приостановление деятельности. Экономические таможенные режимы Словарь таможенных терминов и понятий ПРЕДМЕТ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ Совершенные нормальные формы Приведение к СКНФ. Алгоритм приведения. Классификация формул логики предикатов Равносильность формул логики предикатов Алгоритм построения максимального потока в транспортной сети Проверка рабочей тормозной системы Основные неисправности тормозных систем Демонтаж тормозных барабанов Ходова частина тракторів і автомобілів Органи керування тракторами і автомобілями Система електричного пуску двигунів Генератори перемінного струму і реле-регулятори Системи освітлення та сигналізації тракторів і автомобілів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.046 с.)