ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 147 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 147 Страница

Статья 102. Завершение таможенного режима транзита Статья 104. Условия помещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения в таможенный режим временного ввоза Статья 122. Условия помещения товаров в таможенный режим таможенного состава Статья 134. Передача права собственности на товары, помещенные в таможенный режим свободной таможенной зоны Статья 142. Условия пребывания товаров в таможенном режиме беспошлинной торговли Статья 149. Разрешение на переработку товаров на таможенной территории Украины Статья 165. Разрешение на вывоз товаров для переработки за пределами таможенной территории Украины Статья 170. Остатки и отходы, которые образовались в результате переработки товаров Статья 185. Завершение таможенного режима отказа в интересах государства Головні частини й механізми кулемета, їх робота при стрільбі. Порядок неповного розбирання кулемета Порядок збирання кулемета після неповного розбирання Призначення і будова частин і механізмів. Робота частин і механізмів кулемета при заряджанні Затримки при стрільбі та способи їх усунення Бронетранспортерної установки кулеметів. Призначення і будова установки кулемета спареного з гарматою Призначення і будова установки зенітного кулемета. Мал. 52. Гільза: Мал. 53. Холостий Трубки холодної пристрілки (ТХП). Огляд кулемета у розібраному виді Чищення та мащення кулеметів і установок Підготовка кулеметів до стрільби Перевірка бою кулеметів, встановлених на бронетранспортерах, і приведення їх до нормального бою Перевірка бою кулеметів ПКВТ, встановлених в танку і приведення їх до нормального бою Переведення кулеметних установок із похідного положення в бойове та із бойового положення в похідне Вибір установок прицілу, точки прицілювання і бокових поправок Стрільба по рухомим наземних цілях Ведення вогню із зенітного кулемета по повітряним цілям Живлення патронами і витрати їх в бою Кількість набоїв, необхідних для поразки однієї цілі із 14,5 мм кулемета КПВТ Будова та бойове застосування 14,5-мм універсальної вкладної гармати 2Х35 Ільченко В.В., Казмірчук Р.В., Кривизюк Л.П., Тимошик С.С. Вогнева підготовка - один із основних предметів бойової підготовки та складова польової виучки танкових підрозділів. Тактико-технічні характеристики вкладної гармати 2Х35 Перелік можливих несправностей при стрільбі та методи їх усунення Призначення і будова патронів та куль Імітатором на об’єктах 434, 437А, 447А, 447Б, 219, 219Р, 219РВ У вказаних об’єктах із танковими гарматами 2А26, Обладнаної імітатором із об’єктів 434, 437А, 447А, 447Б, 219, 219Р та 219РВ Підготовка до роботи вкладної гармати 2Х35 Перевірка блокувань ланцюгів стрільби Вивірювання нульової лінії прицілювання Допустимий варіант приведення вкладної гармати 2Х35 до нормального бою Збирання вкладної гармати 2Х35 після повного розбирання Технічне обслуговування вкладної гармати 2Х35 Положення частин і механізмів кулемета до заряджання Вибір цілі та подача цілевказівки Ведення вогню, спостереження за його результатами і корегування Корегування стрільби із танків, оснащених різними комплексами озброєння Правила стрільби із танка з коротких зупинок Технико-эксплуатационная характеристика станции Время на перестановку состава из парка в парк Расчет основных показателей работы станции Критерии оценки курсового проекта Общие сведения о Московской области Морфологический состав твердых коммунальных отходов Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов Перспективная система сбора твердых коммунальных отходов Сбор опасных и особо опасных отходов Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов Существующая схема транспортирования твердых коммунальных отходов Организация системы транспортирования твердых коммунальных отходов Зоны деятельности региональных операторов Отходы строительства, сноса и грунтов Отходы электрического и электронного оборудования Электронная модель территориальной схемы Порядок внесения изменений в территориальную схему Структура та фізичні властивості вуглецевих нанотрубок Холестеричні рідкі кристали (ХРК). Вуглецева нанотрубка Масиви на основі газового датчика на жорстких і гнучких підкладках Підвищення чутливості газу NH3 при кімнатній температурі за допомогою датчика на основі вуглнцевих нанотрубок покритого Со наночастинаками СХЕМИ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ RGB СЕНСОРІВ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВІ РІДКОКРИСТАЛІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДОПОВАНОГО НІТРИДОМ АЛЮМІНІЯ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА ДІОКСИДУ СІРКИ Знань і незмінно користувалися підтримкою церкви Наявність крім клітин добре розвинутої міжклітинної речовини. В залежності від розташування цих пучків розрізняють Міжнейрональні синапси - закінчення на інших нейронах. Діяльність прищитоподібної залози. І.За формою суглобових поверхонь. Сколіоз (skoliosis) - вигин в сторону. СКЕЛЕТ ВІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ТЕМА: « АНАТОМІЯ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ». М’язи підвищення великого пальця. ТЕМА: « АНАТОМІЯ ТРАВНОГО КАНАЛУ». УІ.Стравохід - розташування, відділи, фізіологічні звуження, будова стінки, функції Низхідну та сигмоподібну ободові кишки. Печінкова протока, ворітна вена. Плевра – будова, листки. Середостіння. УІ. Сечовий міхур – розташування, будова ВНУТРІШНІ ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. ЗОВНІШНІ ЧОЛОВІЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. Регуляція утворення гормонів II. Судини – види. Будова стінки артерій, вен, капілярів XII. Кола кровообігу. Артерії малого кола кровообігу І. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БУДОВИ. ІІІ.СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS). Порушення циркуляції цереброспінальної рідини призводить до розладу діяльності ЦНС ТЕМА: «АВТОНОМНИЙ ВІДДІЛ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ВЕГЕТАТИВНОЇ HEPBОBOЇ СИСТЕМИ. ХІ. Вісцеральна сенсорна система. У.Середнє вухо. Барабанна порожнина Любінська – Яворницького – Петлюри №2 Івана Виговського – Кульчицької №5 Кульпарківська – Перфетського – Кульпарківська №13 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті вулиць Івана Виговського – Кульпарківська – Володимира Великого №12 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті вулиць Івана Виговського – Симона Петлюри №8 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті №9 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті вулиць Кульпарківська – Вітряна №15 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті вулиць Симона Петлюри – Насінна №25 Результати дослідження інтенсивності на нерегульваному перехресті вулиць Кульчицької – Насінна №24 Розрахунок параметрів пропускної здатності та рівня завантаження вулично-дорожньої мережі Общая характеристика российской налоговой системы. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ. Вида объекта налогообложения: 146 ст НК Акцизы: объект налогообложения, подакцизные товары. Акцизы: налоговые вычеты, понятие и порядок применения. Акцизы: порядок исчисления и уплаты. Налоговая декларация. НПО – налог на прибыль организации. Налоговые ставки по налогу на прибыль. НДФЛ: налогоплательщики и понятие ФЛ – резидента РФ. НДФЛ: льготы по НДФЛ и система налоговых вычетов по данному налогу. Налоговый вычет по НДФЛ: стандартные и социальные. Понятие, общая характеристика, основания и порядок предоставления. Налоговые вычеты по НДФЛ: профессиональные и имущественные. Ннятие, общая характеристика, основание и порядок предоставления. Природоресурсные налоги и платежи Земельный налог: налогоплательщики, предмет и объект налогообложения. УСН: налогоплательщики, общие условия применения, объект налогообложения. УСН: налоговый и отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога в рамках УСН. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ» Технические средства в таможенном деле Осмотр автомобиля, перевозимого через тамож границу физическим лицом в личных целях, это форма тамож контроля? Для каких целей используется оптическая дальномерная аппаратура Таможенный контроль как объективная необходимость в таможенном деле Технические средства таможенного контроля (ТСТК) Изучение технических средств оперативной диагностики таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного контроля Тест 7 . Выбрать виды защиты банкнот Оперативная диагностика таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения. Основные элементы их защиты. Технические средства досмотра Технические средства поиска НВ, ПВ, ВВ, оружия и боеприпасов, делящихся и радиоактивных материалов Метод масс- спектрометрии основан на Методы и ТС для обнаружения и идентификации НВ и ПВ Технические средства поиска НВ, ПВ и сильнодействующих лекарственных средств Методы и Технические средства обнаружения и идентификации взрывчатых веществ Технические средства обнаружения и идентификации делящихся и р/активных материалов (ТС ТКДРМ) Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации Теоретические основы построения приборов ночного видения Классификация и устройство приборов ночного видения Весоизмерительные приборы в ТСТК Какие весы следует выбрать , если необходимо взвесить груз вместе с автомобилем, а результаты контроля фиксировать в смотровой будке оператора Какие весоизмерительные приборы следует выбрать для контроля массы товаров от 5 до 10 т. с печатной фиксацией результатов Характеристика наиболее распространенных типов весов и их моделей Направления и перспективы развития ВИП Какие ТСТК используются для контроля товаров, поступивших на территорию зоны таможенного контроля Применение ТСТК в зонах таможенного контроля. Временными зонами таможенного контроля являются Курсовая работа по курсу «Теория и практика применения технических средств таможенного дела» Итоговое тестирование по темам курса Таможенный осмотр как форма тамож контроля- это Тесты по теме «Технические средства поиска НВ, ПВ, ВВ, оружия и б/припасов, дел. и р/активных материалов» Принцип работы установок для рентгеновского досмотра основан на Какие весоизмерительные приборы следует выбрать для контроля массы товаров от 2 до 3 т., не снимая их с кузова автомобиля с получением результатов на месте контроля На каких весах результаты взвешивания можно получать с точностью до 0.003милиграмма Перечень проблемных ситуаций по применению ТСТК Підрахунок об’ємів земляних робіт здійснюємо у формі таблиці Вибір комплектів машин для виконання робіт на основі техніко-економічного порівняння варіантів, розрахунок технічних параметрів роботи ведучої машини Розрахунок собівартості використання машин Тема 1. Теоретические основы налогообложения Сущность и функции налогов, критерии оптимизации налогообложения Система налогов и сборов в России Исполнение обязанности по уплате налогов Объекты налога. Место реализации товаров, работ и услуг. Налогоплательщики и состав подакцизных товаров Налогоплательщики и объект налога на доходы физических лиц Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ Особенности исчисления и уплаты НДФЛ Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы Методы и порядок расчета сумм амортизации Сроки уплаты налога и сроки представления декларации Уплата страховых взносов плательщиками второй группы Налоговые органы: структура, задачи, функции Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение ТЕМА № 8. Служба в митних органах України. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду І Розділ. Зведені дані про надзвичайну ситуацію, що сталася на території Чернівецької області 22-29 червня 2010 року Загальна характеристика обстановки, що передувала НС. Активізація зсувних процесів внаслідок надзвичайної ситуації ЗДІЙСНЕНА РОБОТА СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБЛАСТІ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів у Чернівецькій області Визначення навантажень від устаткування, складованих матеріалів і виробів ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. ПОЗНАЧЕННЯ Схема 6. Будівлі з поздовжніми ліхтарями різної висоти Схема 16. Окремо розташовані плоскі ґратчасті конструкції Основні положення розрахунку за граничними станами Категорії елементів дерев’яних конструкцій Центрально - стиснуті вздовж волокон елементи Елементи, що працюють на осьовий стиск зі згином Розрахунок односхилих клеєних балок Загальні вказівки по розрахунку з’єднань Рекомендації по проектуванню арок Суть і характерні риси міжнародного бізнесу, його роль. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: його структура (10) і вплив на міжнародний бізнес (10)./6 Опишіть особливості японського національного стереотипу та їхній вплив на бізнесові стосунки. Інтеграційні процеси у міжнародному бізнесі: цілі, зміст, організаційні форми. Особливості управління персоналом у міжнародному менеджменті (20) Валютні ризики в міжнародному бізнесі та способи запобігання ним. Міжнародне виробниче й науково-технічне кооперування: види (10), форми й методи Роль міжнародних бірж у сучасної економіці (10), види біржових операцій Абрамова А.А. Транспортная задача. Метод северо-западного угла и метод минимального элемента Миронов А.С. Кластерный анализ Информация по несчастному случаю Действия участников после происшествия. Мероприятия Минспорта и ТСС РБ, по расследованию обстоятельств и причин несчастного случая. Тема: Пілотажно-навігаційні прилади. Прилади контролю роботи силових установок. Тема: Електроустаткування ПС. Тема:Протиоліднювальна система ПС. Тема: Протипожежна система ПС. Средства аварийного покидания ВС на суше. Длительное кислородное голодание приводит к обмороку и, в конечном итоге, к смерти человека. Тема: Системи регистрації політної інформації. АВС - аналіз товарних запасів. Мета завдання – розглянути методику розрахунку АВС – аналізу в управлінні запасами. Вихідні дані для проведення аналізу ABC, грн. Тарифна вартість перевалки нафтопродуктів Лабораторная работа № 2. Шаровая мельница Лабораторная работа №3. Изучение конструкции, принципа действия и определение основных параметров шнекового питателя. Лабораторная работа № 4. Исследование рабочего процесса смесителя принудительного действия Смеситель с горизонтальным валом Методика расчета пневмоустановки Лабораторная работа № 6. Определение экспериментальной характеристики вибраторов для уплотнения бетонных смесей Общие сведения об устройстве, технологическом процессе и производительности моторных катков Устройство асфальтосмесительной установки. Технологический процесс приготовления в них горячей асфальтобетонной смеси Сельскохозяйственном производстве Правило северо-западного угла Построение внешней характеристики трансформатора ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОНИМАНИЕ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ Всеобщее управление качеством на различных этапах жизненного цикла продукции Ориентация организации на потребителя Участие в улучшении качества продукции всего персонала организации и поставщиков. Принятие решений, основанное на фактах Японская система менеджмента Российская премия по качеству Национальная премия качества Малкольма Болдриджа Общие понятия о корпоративной культуре Десять компонентов культуры по Галпину Система углубленных знаний для понимания и практического применения TQM (Profound knowledge) Современные методы реформирования предприятий в рамках TQM Сравнение стандартов ИСО серии 9000 и TQM Возникновение системы, ее цели и развитие Инструменты и методики реализации «Бережливого производства» Змістовий модуль 1. Загальна частина Митного прав України. Тема 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ Тема 9. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ Тема 8.2. Порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення митних правил. Орієнтовний перелік питань для складання модуль-контролю та заліку Зміст лабораторного практикуму ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ Зміна внутрішньої енергії, кДж/кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.025 с.)