Методи нарахування амортизації основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи нарахування амортизації основних засобівМетод нарахування Формула розрахунку річної суми амортизації
Прямолінійний Ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання
Зменшення залишкової вартості Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації. Річна норма амортизації (%) = 1- n√(ліквідаційна вартість / первісна вартість) n – кількість років експлуатації.
Прискорене зменшення залишкової вартості (застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів ОЗ, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби)) Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації. Річна норма амортизації обчислюється відповідно до строку корисного використання і подвоюється.
Кумулятивний Добуток вартості, що амортизується, на кумулятивний коефіцієнт. Кумулятивний коефіцієнт = відношення кількості років, що залишаються до кінця строку використання, до суми чисел років його корисного використання
Виробничий Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку. Виробнича ставка = відношення вартості, що амортизується, до загального обсягу продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

 

 

 

 

, де

Кі – коефіцієнт індексації основних засобів;

I(t-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

 
 


Якщо Кі менше 1, індексація не проводиться.

 

Ставки податку на прибуток, порядок його обчислення. Податкові періоди

 

Ставки податку на прибуток
З 01.01.2012 по 31.12.2012 – 21%
З 01.01.2013 по 31.12.2013 – 19%
З 01.01.2014 – 16%

 

Алгоритм розрахунку податку на прибуток

 

, де

 

ППз.п. – податок на прибуток звітного періоду;

ОПз.п. – оподатковуваний прибуток звітного періоду;

Сп – ставка податку на прибуток.

 

Алгоритм визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток

 

, де

 

ПЗз.п. – податкове зобов’язання звітного періоду;

ППз.п. – податок на прибуток звітного періоду;

АВП – авансовий внесок податку на прибуток;

Пп – плата за патент;

ПЗп.п. – податкове зобов’язання попереднього періоду.

 

 

 

Авансовий внесок не сплачується при виплаті дивідендів, якщо:
1) отримувачем дивідендів є фізична особа
 
2) дивіденди нараховує/виплачує платник податку, прибуток якого звільнено від оподаткування
 
3) дивіденди виплачуються у формі акції (часток, паїв) і при цьому не змінюються пропорції участі у статутному фонді емітента.

Алгоритм визначення авансового внеску податку на прибуток

 

, де

 

АВП – авансовий внесок податку на прибуток;

Д – сума нарахованих дивідендів у звітному податковому періоді.

 

Податкові періоди – квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

 

Показники декларації розраховуються наростаючим підсумком з початку звітного року.

 

Порядок перенесення збитків:

1. Орган ДПС не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить відображення збитків, з причин їх наявності.

2. Платник податку – резидент в разі отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування має право віднести податкові збитки до витрат майбутніх податкових періодів до повного їх погашення.

3. У разі декларування податкового збитку протягом чотирьох податкових періодів ДПС має право провести позапланову перевірку щодо правильності визначення об’єкта оподаткування.

4. Якщо сума авансового внеску перевищує суму податкових зобов’язань звітного періоду, у якому він був сплачений, сума перевищення зменшує податкові зобов’язання наступного податкового періоду.

 

 

Оподаткування операцій особливого виду

 

 

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

 

Облік доходів та витрат при купівлі/продажу іноземної валюти

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)