Залежно від умов поставки при імпорті товарів в Україну
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залежно від умов поставки при імпорті товарів в УкраїнуБазис Паку-вання Наванта-ження на транспорт-ний засіб Достав-ка до основ-ного перевіз-ника Ви-візне мито Страху-вання переве-зення Наванта-ження на основний транспорт Оплата* основ-ного транс-порту Роз-ванта-ження Імпорт-не мито Достав-ка від основ-ного транс-порту Розван-таження на склад підпри-ємства
EXW Франко-завод   + +   + + +        
FCA Франко-перевізник     +   + + +        
FAS Франко вздовж борту судна         + + +        
FOB Франко-борт         +   +        
CFR Вартість і фрахт                      
CIF Вартість, страхування і фрахт                      
CPT Перевезення сплачено до …                      
CIP Перевезення і страхування сплачені до …                      
DAF Поставка до кордону                      
DES Поставлено франко-строп судно                      
DEQ Поставлено франко-набережна (мито сплачене)               -      
DDU Поставлено, мито не сплачене               -      
DDP Поставлено, мито сплачене               - - -  

 

Примітки:

1. - витрати, які включаються в ціну товару згідно “Інкотермс-2000”;

2. В графах 2-8 враховуються витрати, понесені до моменту перетину митного кордону України;

3. В графах 9-12 враховуються витрати, понесені на території України;

4. “ * ” – тільки до моменту перетину митного кордону України;

5. “ + ” – при визначенні митної вартості витрати додаються незалежно від того, хто їх несе;

6. “ - ” – при визначенні митної вартості витрати віднімаються незалежно від того, хто їх несе.

Таблиця 2.2

Визначення митної вартості витрат, що входять у контрактну ціну

Залежно від умов поставки при експорті товарів з України

Базис Паку-вання Наванта-ження на транспорт-ний засіб Достав-ка до основ-ного перевіз-ника Ви-візне мито Страху-вання переве-зення Наванта-ження на основний транспорт Оплата* основ-ного транс-порту Роз-ванта-ження Імпорт-не мито Достав-ка від основ-ного транс-порту Розван-таження на склад підпри-ємства
EXW Франко-завод   + +   + + +        
FCA Франко-перевізник     + - + + +        
FAS Франко вздовж борту судна       -              
FOB Франко-борт       -              
CFR Вартість і фрахт       -     -        
CIF Вартість, страхування і фрахт       -     -        
CPT Перевезення сплачено до …       -              
CIP Перевезення і страхування сплачені до       -              
DAF Поставка до кордону       -              
DES Поставлено франко-строп судно       -     -        
DEQ Поставлено франко-набережна (мито сплачене)       -     - -      
DDU Поставлено, мито не сплачене       -       -      
DDP Поставлено, мито сплачене       -       - - -  

 

Примітки:

1. - витрати, які включаються в ціну товару згідно “Інкотермс-2000”;

2. В графах 2-8 враховуються витрати, понесені на території України;

3. В графах 9-12 враховуються витрати, понесені на території країни-імпортера;

4. “ * ” – тільки до моменту перетину митного кордону України;

5. “ + ” – при визначенні митної вартості витрати додаються незалежно від того, хто їх несе;

6. “ - ” – при визначенні митної вартості витрати віднімаються незалежно від того, хто їх несе.


РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ

Задача 1. Метод "поточні витрати + прибуток".Фірма “Промінь”, що виготовляє меблеву продукцію для навчальних закладів, запустила нову технологічну лінію для виробництва учнівських парт, інвестувавши в неї 1,5 млн. дол. Плановий випуск нової продукції N = 50000 комплектів парт у рік.

Змінні витрати на одиницю продукції V = 12 дол. Постійні витрати на виробництво та збут продукції на експорт F = 320 тис. дол. у рік.

Визначить експортну ціну нового комплекту парт, використовуючи метод надбавок, за умови, що ця фірма хоче встановити надбавку в розмірі 20%.

Дані для розв’язку задачі по варіантах містяться у Додатку А.1.

Розв’язок.

Собівартість нової продукції: (дол.)

Отже, якщо фірма хоче встановити надбавку 20% від собівартості товару, то використовуючи формулу 1.1 експортна ціна товару повинна бути на рівні: (дол.)

Висновки:при використанні методу ціноутворення “поточні витрати + прибуток”, експортна ціна товару повинна становити 22,08 дол.

 

Задача 2. Метод “цільового прибутку”.Використовуючи дані задачі 1.1 визначити експортну ціну товару методом забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал, якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку з інвестицій (норму прибутку) щорічно.

Дані для розв’язку задачі по варіантах містяться у Додатку А.1.

Розв’язок.Якщо фірма хоче отримувати 20% прибутку на інвестований капітал щорічно, то експортну ціну товару необхідно розрахувати за формулою 1.13:

(дол.)

Висновки:для отримання цільового прибутку у розмірі 20% від інвестованого капіталу ціна експортного товару має становити 24,4 дол.

 

Задача 3. Метод “цільового прибутку”.Визначити зовнішньоторгову ціну на основі цільового прибутку та беззбиткового обсягу продажу, якщо: питомі змінні поточні витрати, що пов`язані з виробництвом та експортом товару 200 грн./шт., постійні витрати 70 000 грн. в рік. Інвестиції в основний капітал 900 000 грн./рік, інвестиції в оборотний капітал 300 000 грн./рік. Поточний курс, по якому валютна виручка може бути конвертована у гривні 5,0 грн./дол. Податок на прибуток 25 %. Допустима бажана норма чистого прибутку на 1 грн. інвестицій 0,25 грн./грн.

Ціна на товар на даному ринку знаходиться в діапазоні від 50 до 60 дол. Градацію цін прийняти через 5 дол. Зробити відповідні висновки, враховуючи, що максимальна потужність підприємства становить 10 тис. од. продукції в рік.

Дані для розв’язку задачі по варіантах містяться у Додатку А.2.

Розв’язок.Для кожного варіанту цін розраховується цільовий обсяг продукції (Qціл), що забезпечить бажану величину чистого прибутку за формулою 1.15.

шт.

шт.

шт.

Висновки: потужності підприємства дозволяють встановити будь-яку ціну, з тих, що встановились на ринку. Однак, за теорією ймовірності при середньо ринковій ціні найбільша ймовірність отримати бажаний прибуток. Отже, оптимальною ціною на товар для даного підприємства буде 55$ за одиницю товару. При цьому, підприємству необхідно виготовляти 6266 одиниць товару в рік для отримання бажаного прибутку у розмірі 300 тис. грн. (0,25*(900000+300000)=300 тис. грн.).

Задача 4. Метод ціноутворення на основі попиту.Розрахуйте зовнішньоторгову ціну на товар із врахуванням попиту та зробіть висновки, якщо: питомі змінні поточні витрати, що пов`язані з виробництвом та експортом - 265, грн./шт., постійні поточні витрати складають 130 тис. грн. в рік. Поточний курс, по якому валютна виручка може бути конвертована у гривні - 5,2 грн./дол. Інвестиції в основний капітал 1 790 тис.грн./рік. Інвестиції в оборотний капітал - 900 тис. грн./рік. Допустима бажана норма чистого прибутку на 1 грн. інвестицій складає 0,35 грн./грн. Прогнозування кривої попиту на основі вивчення кон`юнктури ринку виявило наступну залежність попиту від ціни:

Ціна, дол.
Попит, шт. 3 000 2 400 2 000 1 700 1 400

Дані для розв’язку задачі по варіантах містяться у Додатку А.3.

Розв’язок.Для вибору експортної ціни необхідно розрахувати фактичний коефіцієнт ефективності інвестицій (Еф) при кожній ціні за формулою 1.2 та порівняти його з нормативним значенням вказаного коефіцієнта (Ен). Найкращою буде ціна, при якій Еф≥Ен. Результати розрахунків представлені в таблиці 3.1.

Висновки:умові Еф≥Ен задовольняють три ціни (175, 200 та 225). Однак, при ціні 175 грн. за одиницю продукції прибуток буде найбільший, оскільки значення Еф при цій ціні є найбільшим. Отже, експортну ціну товару необхідно встановити на рівні 175 грн. за од. прод.

 

 


Таблиця 3.1.

Результати розрахунків

Ціна, дол. Ціна, грн. (ст. 1*5,2) Попит, шт. Валові надход-ження, грн. (ст. 2*ст.3) Постійні витрати, грн. Змінні витрати на весь обсяг продукції, грн. (265 * ст. 3) Валові витрати, грн. (ст. 5 + ст. 6) Валовий прибуток, грн. (ст. 4 – ст. 7) Чистий прибуток, грн. Еф
3 000 2730 000 130 000 0,50
2 400 2496 000 130 000 0,48
2 000 2340 000 130 000 0,47
1 700 1281 800 130 000 0,20
1 400 1201 200 130 000 0,20

Задача 5. Метод розрахунку плинної ціни.Визначити експортну ціну товару на момент виконання контракту та зробити відповідні висновки, якщо базова ціна товару на момент укладання контракту становила 77 дол./од. тов.

Питомі ваги витрат складають: постійні витрати – 27%, на оплату праці – 13%, на сировину і матеріали 36%, на паливно-енергетичні ресурси – 24%.

Поточний курс, по якому валютна виручка може бути конвертована у гривні – 5,2 грн./дол.

Зміни, які відбулися протягом періоду виконання даного контракту зазначені у таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.01 с.)