ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 123 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 123 Страница

Технологічний контроль і регламент Автоматизація технологічного процесу виробництва Техніка безпеки під час експлуатації виробничого обладнання Заходи щодо охорони навколишнього середовища Розрахунок техніко-економічних показників Геометрический (графический) Метод ветвей и границ решения задачи коммивояжера Устойчивость, покрытия, паросочетания в графе. Связность графов. Теорема Менгера. Минимизация булевых функций с помощью карты карно. Минимизация слабоопределнных булевых функций. Алгоритмический этап проект-я цифрового автомата Способы повышения производительности скрепера Что означает в индексе (обозначении марки) после букв первая цифра шифра? По конструктивным признакам, какого бульдозера не существует? Зміст понять проектування й конструювання Розрахунки під час проектування та конструювання. Види руйнування зубців та критерії розрахунку зубчастих передач на міцність. Розрахунок циліндричних зубчастих коліс на міцність. Основні геометричні параметри конічної прямозубої зубчастої передачі Критерії роботоздатності та розрахунку на міцність зубчастих передач Загальні відомості про хвильові передачі Різновиди хвильових передач, їх оцінка та застосування. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СИЛОВОГО Передаточные числа коробок передач автомобилей Передаточные числа коробок передач, рассчитанных по геометрическому и гармоническому ряду Определение наиболее нагруженного зубчатого зацепления Определение ориентировочных параметров зубчатых передач КПП Значение угла наклона зуба косозубого колеса Расчёт коэффициента долговечности Определение модуля зубчатой передачи Расчёт параметров зацепления Геометрические параметры зубчатых передач КП цилиндрических зубчатых колёс Цели выполнения дипломной работы Подбор литературы и ее анализ Теоретическая и практическая значимость. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ДИПЛОМНОЙ Проведення державного контролю за охороною НПС на промисловому підприємстві. Виявлення порушень та застосування заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства. Проведення державного моніторингу довкілля Черкаської області. Реалізація незаконного добутих (заготовлених) природних ресурсів або продукції, що з них вироблена Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря. Основні види порушень в галузі охорони водних ресурсів Основні види порушень в галузі поводження з відходами Здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням, відтворенням лісів та інших рослинних ресурсів. Процедура оформлення (фіксації) факту порушення. Перевірка охорони тваринного світу Перевірка зберігання пестицидів та мінеральних добрив Перевірка застосування пестицидів та мінеральних добрив Види діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Види діяльності та об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Зміст понять конструювання і проектування. Розрахунки під час проектування. Критерії роботоздатності машин та їх елементів. Характеристики передач. Основні співвідношення для кінематичних параметрів і параметрів навантаження механічних передач. Короткі відомості про геометрію та кінематику зубчастих передач(основні параметри евольвентного зачеплення). Коригування зубців циліндричних зубчастих передач. Матеріали і термообробка зубчастих коліс. Види руйнування зубців та критерії розрахунку на міцність зубчастих передач. Тягово-скоростные свойства автомобиля. Силы и моменты, действующие на автомобиль при прямолинейном движении. До виконання курсового проекту та практичних занять ОБЧИСЛЮЄМО ПОТРІБНУ МІЖОСЬОВУ ВІДСТАНЬ ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНІЧНОЇ ПРЯМОЗУБОЇ ЗАКРИТОЇ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ Розрахунок втомних напружень при згині РОЗРАХУНОК ЗУБЦІВ ЧЕРВ’ЯЧНОГО КОЛЕСА ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ Перевірка вибраного ланцюга на міцність Стандартизация и взаимозаменяемость Типы, классификация и характеристика Шкивы ременных передач бывают литыми, стальными сварными, алюминиевыми, Прямозубые цилиндрические передачи Червячная передача состоит из червяка, т.е. винта с трапецеидальной или близкой к ней резьбой и червячного колеса, т.е. зубчатого колеса с зубьями особой формы. Определение допустимых напряжений изгиба Проверка зубьев колёс по контактным напряжениям Окончательное значения размеров колёс Расчёт вала на сопротивление усталости. Расчёт шпоночных соединений. Конструкция редуктора. Смазка зубчатого зацепления и подшипников. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА Определение основных параметров передачи Определение конструктивных размеров зубчатых колёс и выполнение рабочего чертежа зубчатого колеса Расчёт тихоходного вала редуктора и выполнение рабочего чертежа ПОДБОР ШПОНОК И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ИХ НА СМЯТИЕ ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ТИХОХОДНОГО ВАЛА В ОПАСНОМ СЕЧЕНИИ РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВАРИАТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВАЛЫ УТОЧНЕННАЯ КОМПОНОВКА (КОНСТРУИРОВАНИЕ) ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРОЧНОГО Ч.ЕРТЕЖА РАЗРАБОТКА СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА ПРИВОДА ЭЛЕМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ Обґрунтування модернізації колії Схема формування і довжини робочих поїздів Визначення склад і структура К МС Техніко-економічні порівняння технологічних процесів Потреба матеріалів на ремонт 1км коліі СХЕМА ОГОРОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОБІТ Моторна дільниця призначена для виконання поточного ремонту двигунів автомобілів. Приведення рухомого складу до однієї (основної) моделі автомобіля ПАСПОРТ МІКРОКЛІМАТУ ПІДРОЗДІЛУ. ПРАВИЛА 3 ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ У МОТОРНІЙ ДІЛЬНИЦІ. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ Формування виробничої собівартості робіт підрозділу . Технічного університету імені Івана Пулюя Відділення професійної підготовки Ремонт автомобілів та його види Будова та принцип дії гальмівної системи автомобіля ЗІЛ-431410 Можливі дефекти та спрацювання деталей і складальних одиниць (2.3.2) Для цих значень твердості модуль розраховується за формулою ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА Материал и термообработка зубчатых колес Проверочный расчет валов на изгиб и кручение Галузі:0505 – машинобудування та матеріалообробка Методи встановлення підшипників Особливості розбирання та складання редуктора, регулювання зачеплення і підшипників, система змащування. Система умовних позначень підшипників Умовне зображення підшипників на кресленнях і схемах Підшипники роликові радіальні однорядні без буртів на внутрішньому кільці Підшипники упорні кулькові однорядні Привод исполнительного механизма Основные геометрические параметры Выводы по лабораторной работе. Тема 11. Виды рисков в логистике. Практические занятия, их наименование и объем в часах Заходи і засоби забезпечення нормованих значень шуму і вібрації Перелік орієнтовних питань для підготовки до захисту дипломного проекту Загальні відомості про пасові передачі. Принцип дії, класифікація, оцінка, застосування. Часть 2. «Механические передачи» Изучение конструкции передачи винт-гайка ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ и определение основных ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ и определение основных ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ клиноРЕМЁННОЙ ПЕРЕДАЧИ Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы Специальность 080506 Логистика и управление цепями поставок Пройти процедуру допуска к защите необходимо не позднее, чем за 1 день до защиты ВКР. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТ ВКР НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ Форма заявления на выполнение ВКР Методы, приемы и способы экономического анализа МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ Тема 1. Міжнародні торгівельні угоди Тема 9. Регулювання валютного ринку України Класифікація умов Інкотермс за обов’язками продавця Категорії і типи повідомлень Інкасове доручення (Collection Order) Короткострокове кредитування експортера Валютні системи,валютні ринки. Методи хеджування при управлінні валютним ризиком Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам МЕТОДИЧНІ рекомендації до вИКОНАННЯ Архитектурных решений зданий Методические указания по выполнению дипломного проекта ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Основні геометричні, кінематичні та силові параметри циліндричних зубчастих редукторів Результати вимірювань і розрахунків основних геометричних параметрів редуктора Визначення коефіцієнта тертя в підшипнику ковзання Технічна характеристика установки ДМ-29 Развития железнодорожного транспорта В Российской Федерации до 2030 года III. Долгосрочная программа развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации для реализации Стратегии Основные задачи по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта Железнодорожного транспорта необщего пользования Распределение инвестиций по источникам финансирования Стратегические риски развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВИМОГ TSI ДО ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ Визначення головних розмірів двигуна Розрахунок активного шару ротора Розрахунок частоти струму ротора Розрахунок електромагнітного кола Розрахунок індуктивних опорів Порядок розрахунку характеристик Власне розрахунок характеристик ВИЗНАЧАННя ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВВОДУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ШВИДКІСНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ Визначення передатної функції неперервної моделі лінії Методи прийому і оцінка їх стійкості до перешкод Схема моделі для дослідження методів прийому на ЕОМ Вікно програми для дослідження і вибору циклічного коду Щоназивають машиною періодичноїдії? Козловий кран КК-5. Що означає цифра 5? Вкажіть елементи рами та кузову вагону? Назвіть способи боротьби з льодом на контактному проводі. Яку швидкість руху називають технічною, дільничною, маршрутною? Що називають робочим парком вагонів? З яких елементів складається земляне полотно автодороги? Що називають річковим регістром? Чим характеризують пристосованість суден до вантажних робіт? В яких випадках рух річкового транспорту організовують за наскрізним принципом, ділянковим принципом? Выбор оптимального способа транспорта нефти. Расчет характеристик железнодорожного транспорта. Горение и защита деревянных конструкций от возгорания Расчет элементов цельного сечения. Основы расчета по двум группам предельных состояний. Расчеты изгибаемых элементов Компонентами пластмасс являются. Виды пластмасс, применяемых в строительстве. Основы расчета элементов конструкций из пластмасс. Дніпропетровського національного університету Разработка механизма обеспечения экономической безопасности Разработка правовой модели экономической безопасности Начальник пассажирского поезда вагонного депо Иркутск ДОЛЖНОСТНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПОЕЗДА В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПОЕЗДА ПО ПРИБЫТИИ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА В ПУНКТ ОБОРОТА ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАЧАЛЬНИКА ПОЕЗДА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОРЯДОК СЦЕПКИ, БУКСИРОВКИ И РАСЦЕПКИ ВАГОНОВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПУТИ. ОСОБЕННОСТИ СЦЕПКИ И БУКСИРОВКИ ПОЕЗДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО СИСТЕМЕ «МНОГИХ ЕДИНИЦ» (СМЕН). ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАМВАЯ Поддержание кровообращения в организме с помощью наружного массажа сердца НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Фтового та/чи газового фонтанів НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 10740 НС унаслідок втрати усталеності або розділення об'єднаної енергосистеми 10770 НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 20740 НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей 20710 Циркульно-пильный модель ДК-200 Устройство станка и его составных частей. Распиливаемый пиломатериал направлять в станок только широкой частью. Воизбежания поджога пил, лафеты с винтообразными поверхностями не пилить. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ СТАНКА Розділ I. Оперативно-тилова обстановка Учбовий табель засобів технічного озброєння мостового загону Розділ IV. Відновлення великого мосту Про умови оплати праці працівників залізничного транспорту Залізничного транспорту при 40-ка годинному робочому тижні Керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємств і організацій магістрального залізничного транспорту та їх підрозділів Дирекції залізничних перевезень Відокремлених підрозділів, промислових підприємств, заводів Годинні тарифні ставки водіїв автотранспортних засобів Працівників підприємств і організацій зв’язку ІІ Робітники комплексної бригади Годинні тарифні ставки для робітників підприємств будівельних матеріалів Незалежно від групи структурного підрозділу Робітників, які зайняті на лісогосподарських роботах Окремих професій робітників, яким установлюються Потужними та особливо складними будівельними машинами і механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням Працівників сфери торгівлі та громадського харчування Керівників, професіоналів і фахівців сфери торгівлі та громадського харчування, Незалежно від групи підприємства професій працівників, які зайняті на роботах безпосередньо пов’язаних з рухом поїздів та постійно виконуються на відкритому повітрі, тарифні ставки і посадові оклади яких підвищуються на 5 відсотків Тема : Способи управління об’єктами Тема : Основні напрямки розвитку елементарної бази СРР Тема : Реле постійного струму Тема : Карликові і мачтові світлофори Тема : Класифікація рейкових кіл Тема : Будова та аналіз роботи рейкових кіл Тема : Системи регулювання руху на перегоні Тема : Забезпечення безпечного руху поїздів Тема : Електрожезлова система. Напівавтоматичне блокування. Тема : Робота 1-но та 2-ох колійного автоблокування Тема : Принципи побудови двоколійного АБ Тема : Автоматичне огороджування залізничних переїздів. Технологічна сигналізація Тема : Ключова залежність стрілок і сигналів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.028 с.)