Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митного права України.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митного права України.



Форма навчання: лекція-розповідь.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття, предмет, метод митного права.

2. Види митних відносин.

3. Джерела митного права.

Питання для самостійного вивчення

1.Система та принципи митного права.

2. Порядок опублікування та введення в дію митних правил.

 

Література: 17-32

Лекція 2 Тема 2 Митна справа в Україні.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митної справи в Україні.

Форма навчання: лекція-розповідь.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття та структура митної справи.

2. Основи митної справи.

3. Структура митної служби в Україні.

Питання для самостійного вивчення

1. Інформування та консультування з питань митної справи.

2. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

Література: 11-55.

 

Лекція 3 Тема 3 Митний режим та митний контроль.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митного режиму та митного контролю.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття та встановлення митного режиму.

2. Види митного режиму.

3. Поняття, види та форми митного контролю.

4. Зони митного контролю.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Здійснення митного контролю.

2. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю.

3. Особливий режим митного контролю.

Література: 51-84.

 

Лекція 4 Тема 4 Митне оформлення.

Навчальна мета: охарактеризувати митне оформлення.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття митного оформлення.

2. Етапи, строки митного оформлення.

3. Митне декларування і порядок його здійснення.

Питання для самостійного вивчення

1. Форми митного декларування.

Література: 84-100.

Лекція 5 Тема 5 Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Навчальна мета: ознайомитись з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України.

2. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України.

3. Пропуск через митний кордон України.

Питання для самостійного вивчення

1. Тимчасове зберігання.

2. Переміщення валюти через митний кордон України.

Література: 201-274.

Лекція 6 Тема 6 Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного брокера і митного перевізника. Декларанти.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення діяльність митного брокера і митного перевізника.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Митні брокери та митний перевізник.

2. Поняття декларанта. Права та обов’язки.

3. Особи, які користуються митними пільгами та порядок їх переміщення через митний кордон України.

Питання для самостійного вивчення

1. Взаємодія митного брокера і митного перевізника з митними органами України щодо організації та здійснення митних процедур.

Література: 109-117.

Лекція 7 Тема 7 Митно-тарифне регулювання.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митно-тарифного регулювання.

Форма навчання: лекція диспут.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття і значення митного регулювання.

2. Митна вартість.

3. Види мита.

Питання для самостійного вивчення

1. Порядок нарахування мита.

2. Митна статистика.

Література: 117-132.

Лекція 8 Тема 8 Окремі види перевезень через митний кордон України.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення окремих видів перевезень через митний кордон України.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Митні процедури на транспорті.

2. Митні процедури на морському і річковому транспорті.

3. Митні процедури на авіатранспорті.

Питання для самостійного вивчення

1. Митні процедури на залізничному транспорті.

2. Міжнародні поштові та екс-відправлення.

Література: 132-150

Лекція 9 Тема 9 Квотування і ліцензування товарів. Сертифікація товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основних положень квотування і ліцензування товарів.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Товари. Що підлягають ліцензуванню та квотуванню.

2. Сертифікація товарів.

3. Країна походження товарів.

Питання для самостійного вивчення

1. Українська класифікація товарів зовнішньо-економічної діяльності.

Література: 150-162.

Лекція 10 Тема 10 Порушення митних правил. Відповідальність за порушення митних правил.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст порушень митних правил.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Порушення митних правил.

2. Контрабанда.

3. Митні органи як органи дізнання.

Питання для самостійного вивчення

1. Відповідальність за порушення митних правил.

Література: 162-201.

 

Тематика семінарських занять

Семінарське заняття №1

Тема 1. Загальна характеристика митного права і митної справи в Україні.

Мета заняття: добитись усвідомлення теми, основних понять, виявити рівень знань щодо загальних положень про митне право та митну справу.

Форми навчання: семінар-бесіда

Методи навчання: бесіда-обговорення

Форми і методи поточного контролю: індивідуальне опитування

План

1. Поняття, предме, метод митного права.

2. Види митних правовідносин.

3. Система та принципи митного права.

4. Порядок опублікування та введення в дію митних правил.

5. Поняття та структура митної справи.

6. Структура митної служби в Україні.

7. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

Література до теми 1,2.

Семінарське заняття №2

Тема 2. Основні положення митного контролю та митного оформлення

Мета заняття: добитись усвідомлення теми, основних положень, виявити рівень знань щодо митного контролю та митного оформлення

Форми навчання: семінар-розповідь

Методи навчання: бесіда, обговорення

Форми і методи поточного контролю: усне індивідуальне опитування

План

1. Поняття та встановлення митного режиму.

2. Види митного режиму.

3. Поняття, види та форми митного контролю.

4. Зони митного контролю.

5. Здійснення митного контролю.

6. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю.

7. Поняття митного оформлення.

8. Етапи, строки митного оформлення.

9. Митне декларування і порядок його здійснення.

Література до теми 3,4.

Семінарське заняття №3

Тема 3. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Мета заняття: виявити рівень знань та оцінити підготовленість основних понять щодо переміщення та пропуск товарів через митний кордон

Форми навчання: семінар-бесіда

Методи навчання: бесіда,диспут

Форми і методи поточного контролю: усне та письмове індивідуальне опитування

План

1. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України.

2. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України.

3. Пропуск через митний кордон України.

4. тимчасове зберігання.

5. Переміщення валюти через митний кордон України.

6. Митні брокери та митний перевізник.

Література до теми 5,6.

Семінарське заняття №4

Тема 4.Загальні положення митного режиму

Мета: навчання, оцінити підготовленість з питань митного режиму

Форми навчання: класичний семінар

Методи навчання: доповідь, рецензування, обговорення



Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.011 с.)