Митні процедури на транспортіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Митні процедури на транспортіВідповідно до ст. 110 Митного кодексу України, переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередач.

Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у: вантажних відправленнях; супроводжуваному багажу; несупроводжуваному багажі; ручній поклажі; міжнародних поштових відправленнях; міжнародних експрес-відправленнях.

Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Як і інший контроль та митне оформлення, він переслідує загальну та спеціальну мету.Загальна - забезпечення законності під час перетину транспортними засобами митного кордону України. До спеціальної належить встановлення правомірності та безпечності самого транспортного засобу та запобігання незаконному переміщенню товарів.

Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфі­кований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транс­портний засіб або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України. Це надає можливості для співробітництва між митними та іншими органами різних країн, а також іншими державними органами, що виконують функції охорони державного кордону України. Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спіль­ними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.

З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють службовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків. Відповідно адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.

Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд „судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення яких на митну територію України та вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України відсутні.

Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в термін, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником відповідного органу охорони Державного кордону України та іншими контрольними службами.

Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття. Райогіи розвантаження та завантаження, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони Державного кордону України. У разі необхідності зміни місця стоянки суден це проводиться у встановленому порядку і визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та органу охорони Державного кордону України.

Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу."

Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, термін до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення. Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.

Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється за спрощеною процедурою на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання або що наступним рейсом не передбачається заходження до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання. За спрощеною процедурою здійснюється і митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими судами в межах Азово - Чорноморського басейну. Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.

Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється після набуття резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час його першого заходження в один з українських портів.

Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України, або в режимі тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній території України.

Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без позначки мит­ного органу на відповідному судновому документі.

Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.

Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Початком митного контролю є фактичне перетинання митного кордону України. Йому має передувати повідомлення митних органів України про намір ввезти на митну територію України товари і транспортні засоби. Якщо це рейсові перевезення, то час прибуття для термінових ремонтних робіт на (відбуття) визначається розкладом руху. Під час чартерних рейсів обов'язок сповіщати про прибуття покладається на власників компанії, орендатора й капітана корабля.

Після прибуття вітчизняних чи іноземних кораблів у територіальні води України вони вважаються такими, що перебувають під митним контролем. Митний контроль починається з моменту перетину кораблем разом з особами та товарами, які на ньому знаходяться, митного кордону України, і закінчується оформленням митних документів на випуск товарів і транспортних засобів.

Митні, прикордонні, фітосанітарні, ветеринарні й інші служби, що дислокуються на кордоні, здійснюють свою діяльність у режимі роботи міжнародних морських і річкових портів. Митне оформлення може бути завершене тільки після закінчення контролю вище переліченими органами.

Процес оформлення товарів і транспортних засобів портовими, митними, прикордонними й іншими органами організується на основі взаємно погоджених технологічних схем оформлення, контролю й обробки кораблів і перевезених на них вантажів і пасажирів. Технологічні схеми митного й іншого видів контролю - це документи, що відображають процедуру митно-прикордонного оформлення всіма службами, які взаємодіють разом із митними органами для досягнення мети, і здійснюють її у відведений час відповідно до поставлених перед ними завдань.

Технологічні схеми митного оформлення розробляються в залежності від виду кораблів, товарів та їх приналежності, мети ввезення:

- торгові, пасажирські, рибальські, рибопромислові вітчизняні й іноземні кораблі зарубіжного плавання - по прибуттю і вибуттю (по приходу і відходу);

- обробка, контроль й оформлення експортно-імпортних товарів;

- контроль й оформлення фізичних осіб і товарів, які ними перевозяться.

Відповідно до конкретних умов пасажирського чи вантажного порту розробляються схеми митного оформлення експортно-імпортних товарів (у контейнерах; наливних, навалювальних, сипучих вантажів). Необхідність розробки різних технологічних схем зумовлена особливостями оформлення документів у процесі митного оформлення і контролю в конкретному прикордонному порту.

Попередні й основні операції митного оформлення, а також проведення митного контролю товарів для вільного обігу і корабзарубіжного плавання в портах і портових пунктах України (за винятком товарів і транспортних засобів, переміщуваних фізичними особами, не призначених для виробничої чи іншої комерційної діяльності) і їхній випуск здійснюються в місцях розташування (у портах) відділів оформлення посадовими особами митних органів, що є співпрацівниками цих відділів.

Митному контролю підлягають усі кораблі зарубіжного плавання, за винятком військових кораблів ВМФ і прикордонного війська.

Для оформлення і контролю формуються змішані прикордонні комісії з представників зацікавлених відомств. Процедура роботи прикордонних комісій з оформлення пасажирських і торгових кораблів має свої особливості. Кораблі, що здійснюють чартерні рейси з туристами на борту, виходять в рейс за погодженими з туристичними агентствами планами. Про маршрут руху, час прибуття, тривалість стоянки кораблів митні й інші компетентні прикордонні органи інформуються адміністрацією порту завчасно на підставі календарних планів оформлення кораблів зарубіжного плавання на "прихід" і на "відхід".

Капітан іноземного судна зобов'язаний інформувати порт призначення про час приходу не пізніше чим за 48 годин.

Невійськові кораблі іноземних держав, які встановили для українських кораблів дозвільний порядок заходження у свої порти, заходять у порти, на рейди в порти України після отримання дозволу на це від компетентних органів України на принципах взаємності Іноземні військові кораблі заходять у внутрішні води і порти України з попереднього дозволу уряду України.

Митні органи, що організують службу в морських, річкових портах, використовують для забезпечення надійної охорони митного кордону, комплекс сил і засобів: особовий склад, службових тварин, режимні заходи.

Ввозити вантажі на територію порту дозволяється тільки на підставі ордера на вантаж чи накладної. Не прийняті вантажі вивозяться з порту по документах їх ввезення, але з вказівкою посадових осіб на причину повернення вантажу. Вивезення з території порту імпортної продукції рослинного походження здійснюється тільки за наявності сертифікатів, виданих державною інспекцією.

Багаж пасажирів кораблів зарубіжного плавання й іноземних моряків виноситься (вивозиться) з порту тільки після проходження процедури митного оформлення і контролю (встановленого МК України) та з письмового дозволу митниці.

Митне оформлення пасажирських кораблів здійснюється, як правило, біля пасажирських причалів морського пасажирського вокзалу. За неможливості заходу пасажирських кораблів великої вантажо-і пасажиромісткості в порт і неможливості його митного контролю й оформлення через недостатню глибину причалів для підходу цих кораблів, їх оформлення провадитися на внутрішньому і зовнішньому рейдах.

Пасажирські кораблі великої пасажиромісткості проходять митне оформлення після оформлення їхніх пасажирів, команди корабля, а самі кораблі піддаються обов'язковому митно-прикордонному огляду комплексними нарядами зі співробітників митниці, прикордонників і членів команди корабля.

Митні органи здійснюють митний контроль кораблів зарубіжного плавання і перевезених на них товарів шляхом:

- перевірки корабельних документів;

- перевірки документів, що відносяться до перевезеного на кораблі товару;

- огляду жилих і нежилих приміщень корабля, товарів (вантажів, багажу і ручної поклажі пасажирів);

- огляду особистих речей, що належать членам екіпажу корабля;

- огляду корабельного майна і припасів з метою запобігання ввезення і вивезення заборонених предметів, а також прихованому провезенню товарів, валюти і валютних цінностей.

Кораблі зарубіжного плавання, що прибули в порт для вивантаження чи приймання вантажу, а так само з інших причин, знаходяться під митно-прикордонним контролем протягом усього часу стоянки корабля в порту. Іноземні кораблі і кораблі зарубіжного плавання, які належать Україні, у період стоянки в порту і перед відходом з порту, за рішенням начальника митниці можуть доглядатися з метою виявлення порушників кордону, порушення митних правил, предметів, заборонених до вивезення. У зв'язку з цим їх огляд проводиться спільними нарядами митниці та прикордонників.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.031 с.)