Поняття та встановлення митного режимуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та встановлення митного режимуМитний режимце сукупність норм, установлених законом України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

За допомогою митного режиму визначається:

- Порядок переміщення через митний кордон;

- Умови надходження товару та використання його на митній території;

- Права та обов’язки користувача митного режиму.

Ознаки митних режимів:

- Походження товару(українського або іноземного);

- Направлення переміщення товару;

- Сплата мита, та надання митних пільг;

- Строк знаходження товару під митним режимом.

Основними принципами митного режиму є:

- Обов’язковість заяви митного режиму;

- Вільність вибору та зміни митного режиму;

- Принцип підпорядкованості митного режиму.

 

2. Види митного режиму

 

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться им мишу територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Ввезення товарів у режимі імпорту передбачає:

• подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;

• сплату податків і зборів якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України;

• дотримання вимог, щодо заходів нетарифного регулювання.

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого, товари які

походять з України та вивезені за межі митної території України згідно і мін ним режимом експорту, ввозяться на митну територію України ціпі цільного обігу на цій території.

Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:

• походять з митної території України;

• ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через 1 рік після їх вивезення за межі митної території України;

• не використовувалися за межами України з метою отримання прибутку;

• ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання. Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту, можливе за умови, що товари, заявлені у цьому режимі, можуть бути ідентифіковані як такі, що раніше були експортованими товарами. У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власником цих товарів ибо уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України, органами Державного казначейства України. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми мита, наданих під час вивезення цих товарів, а також відсоток з цих сум, нараховані за обліковою ставкою НБУ.

Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

Вивезення товарів в режимі експорту передбачає:

• подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;

• сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів.

Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що

походять з інших країн, не пізніше ніж 1 року з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України в режимі реекспорту, якщо:

• митному органу подано дозвіл уповноваженого КМУ органу чи, органу, визначеного міжнародним договором України на реекспорт товарів;

• товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію Україну, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

• товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

• товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через 1 рік з дня їх ввезення на митну територію України.

Товари, що підлягають реекспорту звільняються від оподаткування, до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспорт переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспорту на митній території України.

Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

• перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

• не використовуватися на території України ні з якою іншою метою, крім транзиту;

• переміщуються за наявності дозволу на транзит через територію України;

• у випадках, визначених КМУ, переміщуватися встановленими

маршрутами та шляхами;

• бути доставленими до митного органу призначення, виходячи і мину транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту.

Митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспорту та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення. Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень кодексу і законів.

Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно ми якого товари можуть ввозитися на митну територію України з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезенні із-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без стягнення податків і зборів, і без застосування заходів нетарифного регулювання.

Спеціальні митні зони - митний режим при якому до товарів,

які ввозяться на територію спеціальних (вільних) економічних зон із-за

меж мінної території України, а також до товарів які вивозяться не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, при якому товари,а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, без стягнення мита і податків установлених на експорт та імпорт товарів і без застосування заходів нетарифного регулювання.

Переробка на митній території України - митний режим, при якому, ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Переробка за межами митної території України - митний режим, при якому товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України вивозяться без застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної і території України та наступного повернення в Україну.

 

Митний контроль

Відповідно до ч. 15 ст. 1 МК України митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норми митного законодавства, положень міжнародних договорів. Іншими словами, митний контроль - здійснення митними органами України спеціальних дій, спрямованих на дотримання юридичними і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних угод України і правил, які регулюють порядок ввезення, вивезення чи транзиту вантажів; транспортних засобів, валюти.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами та іншими фізичними особами порядку переміщення через митну територію України товарів і транспортних засобів. Існують і конкретні завдання митного контролю: виявлення за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій та дій митному законодавству, дотримання фізичними й тіш нічними особами встановлених митних процедур та правил під час переміщення товарів і предметів через митний кордон, захист економічних інтересів України, запобігання розповсюдженню зброї, наркотиків, захист екологічної безпеки.

Основні функції митного контролю:

• забезпечення дотримання митного законодавства;

• вживання заходів щодо захисту законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб під час здійснення митної справи;

• забезпечення економічної безпеки України;

• здійснення валютного контролю;

• стягнення мита, податків та інших митних платежів;

• забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і предметів, транспортних засобів через митний кордон України;

• участь у розробці заходів економічної політики під час

переміщення товарів через митний кордон;

•здійснення та удосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, які б сприяли збільшенню товарообігу через митний кордон;

•запобігання проникненню на територію і ринок України низькоякісних товарів, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур;

• співробітництво з митними органами інших держав.

Види митного контролю

- Залежно від предмета прийнято розрізняти загальний та спеціальні види митного контролю. Загальний митний контроль залежно від конкретного предмета можна поділити на митний контроль товарів і митний контроль транспортних засобів.

- Залежно від напряму переміщення товарів прийнято розрізняти митний контроль імпортних, експортних і транзитних товарів. Відповідно імпортний контроль здійснюється щодо товарів, які ввозяться на територію України, експортний - щодо товарів, які вивозяться з України, а транзитний - щодо товарів, які переміщаються митною територією України.

- Залежно від характеристик товарів, які зумовлюють особливості митного контролю, виділяють підвиди митного контролю товарів: митний контроль ручної поклажі та контроль багажу як такого, що супроводжується, так і такого, що не супроводжується.

Митний контроль транспортних засобів визначається їх видом. Відповідно розрізняють:

- митний контроль автотранспортних засобів;

- митний контроль повітряних суден;

- митний контроль залізничних засобів;

- митний контроль річкових суден;

- митний контроль морських суден.

- митний контроль трубопровідного транспорту і електромереж.

Залежно від виду й характеру співробітництва митних органів країн сусідів виділяють такі різновиди митного контролю:

- односторонній митний контроль. Такий контроль проводиться тільки однією стороною, як правило, до перетинання митного кордону. Митні органи однієї сторони довіряють іншій стороні і повторного митного контролю не проводять. Така система контролю ще називається спрощеною;

- двосторонній митний контроль, який відповідно самостійно проводиться митницями двох країн;

- спільний митний контроль, який проводиться одночасно митими органами двох країн.

Розрізняють однократний митний контроль і повторний контроль. Такий контроль здійснюється, як правило, щодо засобів або товарів, коли у митних органів є достатньо і їм цього підстав. Однократний митний контроль проводиться в тому ї ї н поли митний кордон перетинається в одному напрямі, а повторний у тому разі, коли протягом короткого періоду транспортні засоби перетинають митний кордон двічі.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначаютьформу та обсяг контролю, достатнього для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи та н міжнародних договорів України.

Форми митного контролю

Митний контроль здійснюється у формах, що передбачені ст. 41 МК України, де встановлено, що митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом:

- перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

- митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

- обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

- перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, пі н і опірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються під час переміщення товарів через митний кордон України;

- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

- в інших формах, передбачених митним законодавством. Залежно від форми митного контролю виділяють:

- перевірку необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби (документальний контроль). Документальний митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів на товари і транспортні засоби. При цьому вивчаються документи з метою встановлення їх відповідності встановленим вимогам. Як правило, документальний контроль передує огляду товарів і транспортних засобів. Самі документи можна поділити на транспортні, торгові, митні та інші, що необхідні для митного контролю;

- огляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль);

- догляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль).

Догляд - адміністративний захід, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон, попередження ввезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості та ціни. Догляд має на меті такі завдання встановлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю; виявлення товарів і транспортних засобів без документів; виявлення товарів, які заборонені для ввезення чи вивезення, а також товарів, які переміщуються у спеціальному порядку (культурні цінності); встановлення тарифного найменування товару, його ціни, кількості та якості;

передогляд транспортних засобів та інших предметів може проводитися за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари та інші предмети містять контрабанду або є самі контрабандою. Догляд та передогляд проводиться в присутності представника власника товарів і транспортних засобів.

Митний догляд може здійснюватися в таких видах:

- ідентифікаційний догляд, який здійснюється у спрощеному порядку з метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості, яка заявлена декларантом. Також визначається країна походження товарів та інші їх якості;

- догляд із переліком кількості вантажних місць без їх розпечатування, з вибірковим розпечатуванням чи розпечатуванням всіх вантажних місць;

- догляд із вимірюванням і визначенням характеристик товарів і зразків чи без них;

- догляд, який спрямований на виявлення та контрабанди.

 

4. Зони митного контролю

 

Відповідно до ст. 48 МК України митний контроль здійснюється в пунктах пропуску через митний кордон України. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митного законодавства в пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю.

Відповідно до з ч.8 ст. 1 МК зона митного контролю - місце, визначене митними органами у пунктах пропуску через митний кордон України або у інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури. Це, як правило, територія, що прилягає до митного кордону в місцях його перетинання товарами і транспортними засобами, в місцях знаходження митних і вільних митних складів, на території магазинів безмитної торгівлі, а також в інших місцях митного оформлення і контролю. Таким чином, зони митного контролю - спеціально виділені та позначені місця, що призначені для зберігання товарів і транспортних засобів, а також проведення з ними вантажних та інших операцій під митним контролем.

Порядок утворення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування визначаються Кабінетом Міністрів України. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон створюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи за погодженням з уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань охорони державного кордону України. У більшій мірі у зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у МК, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та з питань охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.

На територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, митний орган визначає п ри і (ірії юн митного контролю за умови виконання підприємством вимін, що забезпечують здійснення митного контролю у повному ііііііііі. При цьому переміщення товарів та інших предметів на іррп пірії зони митного контролю чи за її межі контролюється митницею.

Якщо товари і транспортні засоби прибувають в години, коли мінний орган не працює, то вони повинні бути поміщені на митний склад. На митному складі створюються відповідні умови для приведения митного контролю. Власники складів повинні:

- виключити можливість вилучення товарів поза митним контролем;

- не ускладнювати здійснення митного контролю і не втручатись в дії контролерів;

- дотримуватися умов ліцензії на створення митного складу і інтонувати вимоги митних органів, надавати їм безоплатно приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення митного контролю і митного оформлення;

- вести облік товарів, що зберігаються на митному складі, і надавати митним органам звітність про них.

На практиці в зонах митного контролю, що створені в пунктах міжнародних пасажирських перевезень, з метою швидкого пропускання пасажирів через митний кордон може проводитися двоканальний митний контроль за системою "зеленого" і "червоного" коридорів. Організація такого пропускання грунтується на знанні пасажирами вимог митного законодавства та правил митного оформлення. "Зеленим" коридором, як правило, користуються ті пасажири, що мають при собі товари, які можуть бути оформлені безмитно та без отримання спеціальних дозволів.

Тема 4. Митне оформлення

План

1. Поняття митного оформлення.

2. Етапи строки митного оформлення.

3. Митне декларування і порядок його здійснення.

 

Література: .84-100

 

Поняття митного оформлення.

Зовнішньоекономічна діяльність, насамперед зовнішня торгівля, неможливі без переміщення через митний кордон країни юридичними і фізичними особами товарів і транспортних засобів. Фізичними особами, що перетинають митний кордон України, переміщуються і предмети. За такого переміщення товари і транспортні засоби підлягають митному оформленню і митному контролю в порядку і на умовах, що визначені у митному кодексі України та інших нормативних актах Кабінету Міністрів України і ДМСУ.

Митне оформлення відповідно до ч. 14 ст. 1 МКУ визначено як виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспорту, що переміщуються через митний кордон України і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

У той же час митне оформлення можна розглядати як обов'язок осіб, що переміщають товари пройти певну процедуру, як послідовні дії митних органів щодо легалізації переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.

Митне оформлення являє собою дії посадових осіб митних органів, які здійснюються у встановленій послідовності і спрямовані на забезпечення дотримання чинного законодавства і встановленого порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.

Відповідно до ст. 70 КМУ метою митного оформлення є:

- засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю;

- статистичний облік ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів;

- застосування засобів державного регулювання переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів, основною метою яких є стягнення в Державний бюджет податків під час переміщення товарів через митний кордон України, а також захист національного ринку від неякісних імпортних товарів і забезпечення підтримки національного виробника шляхом надання йому можливості конкурувати з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності.

Законом визначено місце і час проведення митного оформлення. Воно здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням із органами, уповноваженими здійснювати види контролю. Згідно з міжнародними договорами митне оформлення у пунктах пропускання через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених КМ України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент. Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається КМ України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України в режимі транзиту, Митне оформлення являє собою дії посадових осіб митних органів, які здійснюються у встановленій послідовності і спрямовані на забезпечення дотримання чинного законодавства і встановленого порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.

Відповідно до ст. 70 КМУ метою митного оформлення є:

- засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю;

- статистичний облік ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів;

- застосування засобів державного регулювання переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів, основною метою яких є стягнення в Державний бюджет податків під час переміщення товарів через митний кордон України, а також захист національного ринку від неякісних імпортних товарів і забезпечення підтримки національного виробника шляхом надання йому можливості конкурувати з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності.

Законом визначено місце і час проведення митного оформлення. Воно здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням із органами, уповноваженими здійснювати види контролю. Згідно з міжнародними договорами митне оформлення у пунктах пропускання через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених КМ України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент. Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається КМ України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України в режимі транзиту,

транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами із зацікавлених осіб справляється плата в порядку та в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може здійснити у спеціально визначених для цього митних органах.

Таким чином, митне оформлення здійснюється:

- на митному кордоні України, що збігається з державним кордоном України, у пунктах пропускання на державному кордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річкове, повітряне й інше сполучення, а також в інших районах митної території України;

- у пунктах, розміщених на митному кордоні України, де він збігається з межами спеціальних митних зон, а також на території спеціальних митних зон;

- у зонах митного контролю на території і в приміщеннях підприємств за умови, що будуть виконані вимоги щодо забезпечення митного контролю в повному обсязі.

Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних позначок па митній декларації та інших товаро-супровідних документів.

Під час митного оформлення представники підприємств, а також громадяни, що мають належним чином оформлені повноваження щодо товарів і інших предметів, які підлягають митному оформленню, мають право бути присутніми під час його здійснення. Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення (ст. 73 МК України).

У передбачених діючим законодавством України випадках присутність представників підприємств, а також громадян під час митного оформлення є обов'язковою. Митне оформлення проводиться українською мовою або на офіційних мовах митних союзів, якщо Україна є їх членом.

З метою митного контролю і митного оформлення митниці на підставі мотивованого письмового розпорядження можуть брати проби і зразки товарів, інші предмети для проведення їхнього дослідження. Проби і зразки товарів та інших предметів беруться в мінімальних кількостях, що забезпечує можливість їхнього дослідження щодо:

- встановлення країни походження товарів;

- визначення місця товару в тарифній класифікації;

- експертиз сертифікації товарів і послуг.

У передбачених законодавством випадках митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон держави, може бути проведене тільки після здійснення ветеринарного, фітосанітарного, екологічного й інших видів державного контролю.

З початком митного оформлення на товари і транспортні засоби поширюється режим, що різко обмежує можливість користуватися і розпоряджатися товарами і транспортними засобами, щодо яких митне оформлення не закінчене. Винятки з цього правила встановлені митним законодавством. Мигне оформлення здійснюється на підставі закону. Окрім МК України, митне оформлення врегульовано "Положенням про вантажну митну декларацію", яка затверджена постановою КМУ 9 червня 1997 р., та затвердженою наказом №828 ДМСУ від ЗО грудня 1998" р. "Типовою технологією митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів". Загалом процедура митного оформлення з часом стала уніфікованою.

Митне оформлення має формальне визначення. Повне оформлення ВМД полягає у формальній ознаці - проставленні на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.

На схемі схематично показано порядок здійснення митного оформлення.

 

2. Етапи, строки митного оформлення

 

У різних країнах світу підхід до митного оформлення різний. Так у РФ воно складається із п'яти етапів, в інших країнах - із чотирьох. Існують системи спрощеного митного оформлення. Тим часом, як зазначалось, такі етапи є уніфікованими в межах певних митних союзів.

Відповідно до згаданої Типової технології в Україні передбачено чотири етапи митного оформлення.

Перший етап митного оформлення - попередні операції і перевірка ВМД та інших документів підрозділами митної статистики. Разом із ВМД направляється її електронна копія. Уміщена в ній інформація повинна відповідати тій, яка внесена в оригінал. На підставі подання ВМД підрозділи митної статистики перевіряють факти застосування до даного суб'єкта ЗЕД санкцій за порушення її правил. Перевірка на першому етапі завершується поставленням штампа "Перевірено".

До попередніх операцій належать всі дії, які мають відношення до митної справи і передують основному митному оформленню та приведенні товарів і транспортних засобів під визначений митний режим. При попередніх операціях митні органи роблять попереднє митне оформлення, яке спрямоване на недопущення ввезення на митну територію держави і вивезення з цієї території товарів і транспортних засобів, що заборонені до такого ввезення і вивезення, а також ідентифікацію товарів і транспортних засобів для митної мети.

Другий етап митного оформлення. - перевірка ВМД і документів, оголошеної митної вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів митниці і відділом тарифів митної вартості у визначеному Держслужбою порядку. Власне, цей етап є аналітичним. Він закінчується проставленням штампу на ВМД "Сплачено".

Третій етап митного оформлення - перевірка вантажним відділом митниці позначених декларантом у ВМД відомостей на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після такої перевірки на всіх аркушах ВМД проставляються штампи "Під митним контролем" і реєстраційний номер. Сама ВМД реєструється в журналі обліку вантажних декларацій. Після цього ВМД вважається прийнятою для оформлення. Це має і правовий наслідок - з цього моменту декларант має відповідати за вказані в ній дані. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній декларації присвоюється реєстраційний номер, який заноситься: її порядкового та реєстраційного номерів, типу, відомостей про відправника й отримувача, про особу, яка відповідає за фінансове регулювання, про декларанта. Якщо буде прийняте рішення про підмову в митному оформленні, то вказується відповідний документ.

Вантажна митна декларація не приймається до оформлення, вона:

1)направляється без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

2) заповнена декларантом з порушенням Положенням про вантажну митну декларацію;

3)заповнена з підчистками і помилками. Виправлення можуть бути зроблені лише шляхом перекреслення помилкових і внесення правильних відомостей та в інших передбачених законом випадках.

Якщо підстави для відмови в митному оформленні відсутні, то вантажним відділом приймається рішення про здійснення огляду товару. За звертанням особи, яка отримує товар, може бути оформлений Акт про огляд за встановленою формою.

Четвертий етап митного оформлення - проведення, в разі необхідності, огляду товару і повне оформлення ВМД. Огляд товару здійснюється за його зовнішніми ознаками вибірково чи повністю. На цьому етапі митниця також може відмовити в митному оформленні товару після прийняття ВМД лише в передбачених законом випадках. Такі випадки є поодинокими.

ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснював митне оформлення. Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу, який завершив митне оформлення, накладається чи змінюється митне забезпечення.

Оформлені митницею листи ВМД розподіляються в такому порядку:

- перший основний лист ("Примірник для митниці") зберігається разом із комплектом документів, на підставі яких здійснилося митне оформлення в митному підрозділі, що здійснював це оформлення протягом 12 місяців. Після цього терміну передаються в архів митниці;

- другий основний лист ("Примірник для статистики") використовується в підрозділах митної статистики органу ДМСУ;

- третій основний лист ("Примірник для митниці") використовується в підрозділах митних прибутків і платежів органу ДМСУ;

- журнал обліку із четвертий основний лист ("Примірник для митниці") використовується в залежності від виду зовнішньоекономічної операції:

- під час оформлення товарів, які вивозяться за межі митної території України, лист передається декларанту для доставки разом із товаром* в пункт пропуску на державному кордоні України. Після процедури пропуску він передається в архів митниці, що здійснила пропуск товарів через державний кордон;

- під час оформлення товарів які ввозяться на митну територію України, лист передається декларанту;

- п'ятий основний лист ("Примірник для декларанта") передається декларанту. У той же час можуть бути передбачені і додаткові листи ВМД (форми ТД-3).

У разі необхідності митні органи вправі видавати засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД. Для обліку таких копій ведеться спеціальний журнал.

Закінчуючи кожне митне оформлення складається реєстр, в який заносяться всі використані під час митного оформлення товару документи. Сам реєстр засвідчується особистою номерною печаткою і підписом інспектора, який закінчив митне оформлення. Він зберігається разом з іншими документами, які слугували підставою для митного о<Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.015 с.)