Лекція 1 Тема 1 Митне право України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 1 Тема 1 Митне право України.ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 

  № заняття     Назва розділу, модуля, теми програми Тема та зміст заняття   Кількість годин   Форми та методи викладання   Навчально-методична література та унаочнення   Самостійна робота студентів   Форми поточного контролю
всього з них
аудит. самост.
Тема 1. Митне право України        
1. Поняття, предмет, метод митного права. 2. Види митних відносин. 3. Джерела митного права. Питання для самостійного вивчення 1. Система та принципи митного права. 2. Порядок опублікування та введення в дію митних правил.         Лекція з елементами бесіди     л.17-32.       Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
Тема 2. Митне справа в Україні        
1. Поняття та структура митної справи. 2. Основи митної справи. 3. Структура митної служби України. Питання для самостійного вивчення 1. Інформування та консультування з питань митної справи. 2. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.             Лекція з елементами бесіди     л.11-55       Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
  Тема: Загальна характеристика митного права і митної справи в Україні     Семінарське заняття      
  1. Поняття, предмет, метод митного права. 2. Види митних відносин. 3. Система та принципи митного права. 4. Порядок опублікування та введення в дію митних правил. 5. Поняття та структура митної справи. 6. Структура митної служби України. 7. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.             Л.17-32, 11-55    
Тема 3. Митний режим та митний контроль        
1. Поняття та встановлення митного режиму 2. Види митного режиму. 3. Поняття, види та форми митного контролю. 4. Зони митного права. Питання для самостійного вивчення 1. Здійснення митного контролю. 2. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю. 3. Особливий режим митного контролю.           Лекція з елементами бесіди     л.51-84     Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
Тема 4. Митне оформлення        
1. Поняття митного оформлення. 2. Етапи, строки митного оформлення.. 3. Митне декларування і порядок його здійснення. Питання для самостійного вивчення 1. Форми митного декларування         Лекція з елементами бесіди     л.84-100     Конспектування лекції   Усне фронтальне опитування
  Тема: Основні положення митного контролю та митного оформлення     Семінарське занняття      
    1. Поняття та встановлення митного режиму 2. Види митного режиму. 3. Поняття, види та форми митного контролю. 4. Зони митного права. 5. Здійснення митного контролю. 6. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю. 7. Поняття митного оформлення. 8. Етапи, строки митного оформлення.. 9. Митне декларування і порядок його здійснення.             Л.51-84,84-100     Усне фронтальне опитування
  Тема. Основні положення митного контролю та митного оформлення       Практичне заняття      
  1. Набуття навичок щодо заповнення митної декларації. 2.Заповнення митної декларації.              
  Тема: 5. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України        
1. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України. 2. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України. 3. Пропуск через митний кордон України. Питання для самостійного вивчення 1. Тимчасове зберігання. 2.Переміщення валюти через митний кордон України.             Лекція з елементами бесіди       л.201-274     Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
  Тема 6: Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного брокера і митного перевізника. Декларанти        
1. Митні брокери та митний перевізник. 2. Поняття декларанта. Права та обов’язки. 3. Особи, які користуються митними пільгами та порядок їх переміщення через митний кордон України. Питання для самостійного вивчення 1. Взаємодія митного брокера і митного перевізника з митними органами України щодо організації та здійснення митних процедур.             Лекція з елементами бесіди       л.109-117     Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
Тема: Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України     Семінарське заняття      
1. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України. 2. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України. 3. Пропуск через митний кордон України. 4. Тимчасове зберігання. 5.Переміщення валюти через митний кордон України. 6. Митні брокери та митний перевізник. 7. Поняття декларанта. Права та обов’язки. 8. Особи, які користуються митними пільгами та порядок їх переміщення через митний кордон України.              
Тема 7: Митно-тарифне регулювання            
1. Поняття і значення митного регулювання. 2. Митна вартість. 3. Види мита. Питання для самостійного вивчення 1. Порядок нарахування мита.. 2. Митна статистика             Лекція-диспут     л.117-132     Конспектування лекції     Письмове індивідуальне опитування
Тема 8. Окремі види перевезень через митний кордон України        
1. Митні процедури на транспорті. 2. Митні процедури на морському і річковому транспорті. 3. Митні процедури на авіатранспорті.   Питання для самостійного вивчення 1.Митні процедури на залізничному транспорті. 2. Міжнародні поштові та екс-відправлення.           Лекція з елементами бесіди     л. 132-150     Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування
  Тема: Загальні положення митного режиму     Семінарське заняття      
  1. Поняття і значення митного регулювання. 2. Митна вартість. 3.Види мита. 4. Порядок нарахування мита.. 5. Митна статистика. 6. Митні процедури на транспорті. 7. Митні процедури на морському і річковому транспорті. 8. Митні процедури на авіатранспорті              
Тема 9. Квотування і ліцензування товарів. Сертифікація товарів, що переміщуються через митний кордон України        
1. Товари, що підлягають ліцензуванню та квотуванню. 2. Сертифікація товарів. 3. Країна походження товарів.   Питання для самостійного вивчення 1. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.             Лекція з елементами бесіди         л.150-162     Конспектування лекції     Усне фронтальне опитування    
Тема 10. Порушення митних правил. Відповідальність за порушення митних правил.        
1. Порушення митних правил. 2. Контрабанда. 3. Митні органи як органи дізнання.   Питання для самостійного вивчення 1. Відповідальність за порушення митних правил.         Лекція з елементами бесіди   л.162-201   Конспектування лекції   Усне опитування фронтальне
  Тема: Загальна характеристика квотування і ліцензування. Порушення митних правил     Практичне заняття      
  1. Скласти адміністративний протокол про порушення митних правил. 2.Скласти протокол особистого обшуку громадянина.              

Плани лекцій

Лекція 1 Тема 1 Митне право України.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митного права України.

Форма навчання: лекція-розповідь.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття, предмет, метод митного права.

2. Види митних відносин.

3. Джерела митного права.

Питання для самостійного вивчення

1.Система та принципи митного права.

2. Порядок опублікування та введення в дію митних правил.

 

Література: 17-32

Лекція 2 Тема 2 Митна справа в Україні.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митної справи в Україні.

Форма навчання: лекція-розповідь.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття та структура митної справи.

2. Основи митної справи.

3. Структура митної служби в Україні.

Питання для самостійного вивчення

1. Інформування та консультування з питань митної справи.

2. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

Література: 11-55.

 

Лекція 3 Тема 3 Митний режим та митний контроль.

Навчальна мета: охарактеризувати зміст основні положення митного режиму та митного контролю.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Форми та методи поточного контролю: вибіркове опитування перед початком занять.

План

1. Поняття та встановлення митного режиму.

2. Види митного режиму.

3. Поняття, види та форми митного контролю.

4. Зони митного контролю.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Здійснення митного контролю.

2. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю.

3. Особливий режим митного контролю.

Література: 51-84.

 

Лекція 4 Тема 4 Митне оформлення.

Навчальна мета: охарактеризувати митне оформлення.

Форма навчання: лекція з елементами бесіди.

Методи навчання: пояснення.

Лекція 5 Тема 5 Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Методи навчання: пояснення.

Методи навчання: пояснення.

Методи навчання: пояснення.

Методи навчання: пояснення.

Методи навчання: пояснення.

Методи навчання: пояснення.

Семінарське заняття №1

Тема 1. Загальна характеристика митного права і митної справи в Україні.

Семінарське заняття №2

Тема 2. Основні положення митного контролю та митного оформлення

Семінарське заняття №3

Тема 3. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Семінарське заняття №4

Тема 4.Загальні положення митного режиму

Семінарське заняття №5

Тема 5. Загальна характеристика квотування і ліцензування. Порушення митних правил

Тема 1. Митне право України

План

1. Поняття, предмет, метод митного права.

2. Види митних відносин.

3. Джерела митного права.

Література:17-31

 

Види митних відносин.

Залежно від конкретної мети, підстав виникнення, порядку регулювання виділяютьсятакі види митних відносин:

- Відносини, пов'язані з організацією митної справи. Вони виникають між органами державної влади з митними органами, всередині і системи митних органів під час здійснення покладених на них функцій.

- Відносини, пов'язані з переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Виникають між митними органами й особами, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон.

- Відносини, пов'язані із встановленням та регулюванням ми­тних режимів. Виникають між митними органами, між митними органами й особами, що переміщають товари і транспортні засоби через митний кордон України.

- Відносини, пов'язані зі стягуванням митних платежів. Вини­кають між митними органами й особами, що переміщають товари і транспортні засоби через митний кордон України.

- Відносини, пов'язані з попередніми операціями. Виникають у зв'язку з повідомленням митних органів про перетин митного кордону про намір вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території України; з доставкою товарів, транспортних засобів у місце, зумовлене митним органом тощо.

- Відносини, пов'язані з митним оформленням. Виникають у зв'язку з операціями та діями посадових осіб митних органів з метою забезпечення митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів і застосування засобів державного регулювання такого переміщення.

- Відносини, пов'язані з митним контролем за товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон. Такі відносини виникають у зв'язку з перевіркою митними органами документів і відомостей, що необхідні для здійснення митних про­цедур; митним оглядом, обліком товарів і транспортних засобів, перевіркою митних платежів тощо.

- Відносини, що пов'язані з валютним контролем, виникають у зв'язку з забезпеченням митними органами дотримання валютного законодавства під час здійснення валютних операцій.

- Відносини, пов'язані з веденням митної статистики і ТН ЗЕД. Виникають у зв'язку зі збором, обробкою й аналізом митними органами даних про переміщення товарів через митний кордон, веденням спеціальної статистики.

- Відносини, пов'язані з провадженням по здійснених злочинах ні інших правопорушеннях у сфері митної справи. Виникають у зв'язку зі здійсненням митними органами дізнання у справах про контрабанду й інших правопорушеннях у сфері митної справи, які піднесено до компетенції митних органів.

- Відносини, що пов'язані з інформуванням, консультуванням і попередніми рішеннями. Виникають у зв'язку з наданням митними органами, зацікавленим особам інформації про чинні правові акти в митній сфері, консультуванням з питань митної справи й інших питань, що входять у компетенцію митних органів, прийняттям попередніх рішень по конкретних питаннях, з якими звертаються зацікавлені особи.

- Відносини, пов'язані зі звертанням у власність держави товарів, транспортних засобів та інших предметів. Виникають у зв'язку і безоплатним вилученням у власника товарів і транспортних засобів за вироком суду у вигляді санкції за злочини у сфері митної справи постановою митного органу у вигляді санкції за порушення митних правил, а також у зв'язку з вибором митного режиму, відмовою на користь держави й реалізацією зазначених товарів і транспортних засобів.

- Відносини, пов'язані з оскарженням і розглядом рішень, дій і (чи) бездіяльності митних органів та їхніх посадових осіб. Виникають у зв'язку зі звертанням у вищий митний чи інший орган з подачею вищій посадовій особі скарги на рішення, чи дії (бездіяльність) нижчих митних органів та їх посадових осіб.

- Відносини, пов'язані з організацією державної служби в митних органах і виконанням державними службовцями покладе них на митні органи завдань і функцій. У МК України регламентовані лише відносини за участю посадових осіб зазначених органів. У дійсності суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державної служби в митних органах, винятково широкі за своїм обсягом і різноманітні за змістом. Це відносини, що виникають у зв'язку з установленням правового статусу посад у митних органах і порядку їхнього заміщення; у зв'язку з підготовкою, підбором і розподілом кадрів, зарахуванням на ті чи інші посади; у процесі діяльності державних службовців у митних органах тощо.

4. Джерела митного права — різноманітні зовнішні форми вираження норм митного права, які встановлюють загальні правила поведінки суб'єктів у митній сфері.

Митні відносини є владовідносинами і основне регулятивне навантаження припадає на нормативні акти. Під час здійснення митної справи митні органи та їх посадові особи повинні керуватися виключно нормами права.

Основним джерелом митного права є Конституція України. У ній встановлено норми, які мають загальне значення про: спрямування діяльності держави та її органів, верховенство права, міжнародні договори як частину національного законодавства України, забезпечення регулювання і захисту власності, екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на території України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, спрямованість зовнішньо­економічної діяльності на забезпечення національних інтересів шляхом підтримання мирного й взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та інші.

Другий рівень конституційних норм - спеціальний і встановлює вихідні засади митної діяльності в Україні. Так, відповідно до п. 9 ст. 92 Конституції України засади зовнішньоекономічної діяльності і митної справи визначаються виключно законами України. За п. 22 цієї статті виключно законами України також встановлюється державний бюджет і бюджетна система; система оподаткування; податки і збори; засади створення й функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційних ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України. До повноважень КМ України п. 8 ст. 116 Конституції України віднесено організацію й забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Основне навантаження регулювання митних відносин припадає все ж таки на МК України як кодифіковане зібрання найбільш важливих норм митного права. МК України прийнято 20 грудня 2001 р. і підписано Президентом України 11 липня 2002 р.

Структурно МК України складається із преамбули, 21 розділу, що розбиті на 67 глав і мають 432 статті. Характерно, що кодекс у редакції від 20 грудня 2001р. мав 24 розділи, що були розбиті на 78 глав і мали аж 524 статті.

Структура Митного кодексу України зумовлює систему цього принц та відповідно послідовність викладення матеріалу у цьому посібнику. У той же час на наполягання Президента України і ряду народних депутатів відносини, що стосуються митно-тарифного регулювання, і в подальшому зберегли свою відносну автономію.

Положення МК України деталізуються у поточних законах. І Наприклад, Закон України "Про єдиний митний тариф" регулює види пі порядок стягнення мита. Серед інших законів України, що належать до митного права, варто відзначити такі, як "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р., "Про введення єдиного збору, що стягується у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4.11.1999 р., "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24.05.1996 р., "Про транзит вантажів" від 20.10.1999 р., "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (переміщуються) громадянами через митний кордон України", "Про режим іноземного інвестування", "Про вивіз, ввезення й повернення культурних цінностей", "Про гуманітарну допомогу" та інші.

Значна кількість норм митного права міститься в підзаконних нормативних актах, які дістали назву адміністративної нормотворчості. За її допомогою наповнюються реальним змістом відправні норми законів. Окрім цього, дається трактування деяких термінів: "недобросовісний декларант", "життєво-важливі інтереси" тощо. До таких нормативних актів належать укази Президента України, постанови KM України. Це пояснюється характером митної справи та необхідністю оперативно вирішувати ряд питань щодо забезпечення вигоди для українських громадян під час перетину митного кордону, підприємців під час здійснення ЗЕД, інших джерел права.

У митному праві України присутня значна частка відомчих норм, що приймаються наказами Державної митної служби України. Державна митна служба України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи та здійснює управління цією сферою відповідно до и.8 Положення про державну митну службу України, в межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання. У передбачених законодавством України випадках її рішення є обов'язковими для виконання цеп гральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоуправління, підприємствами, закладами і організаціями всіх форм власності та громадянами. У разі необхідності ДМСУ видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти, Нормативно-правові акти Держмитслужби України, як і інші, підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Значне місце в сучасних умовах посідають міжнародні угоди з митної справи. Окрім вищезазначеного, ці норми охоплюють такі питання:

• процедуру догляду міжнародних поштових відправлень;

• уніфікацію митних правил при морському, залізничному, повітряному, автомобільному сполученні та змішаних перевозках;

• митне оформлення контейнерів;

• правовий статус осіб, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, і митний режим багажу, що перевозиться окремо від пасажирів.

Серед джерел митного права можна назвати такі акти:

• Публікації Міжнародної торговельної палати, наприклад Міжнародні торгові терміни - "Інкотермс 1990", "Уніфіковані звичаї й практика для документарних акредитивів";

• Документи Європейської економічної комісії ООН, наприклад загальні умови постачань, проформи контрактів тощо;

• Звичайне право (звичаї, звичаї ділового обігу);

• Господарська практика.

Основи митної справи.

Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну справу.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і

зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна

додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації

та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та Кодексом.

Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує

здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших

законів України, а також міжнародних договорів, укладених в

установленому законом порядку, координує діяльність спеціально

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи.

Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі митної справи.

Митне регулювання здійснюється на основі принципів:

1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключної компетенції митних органів України щодо

здійснення митної справи;

3) законності;

4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів

через митний кордон України;

5) системності;

6) ефективності;

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних

та юридичних осіб;

8) гласності та прозорості.

Територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять єдину митну територію України.

Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України, крім випадків, визначених законами України.

Межі митної території України є митним кордоном України.

Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за

винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних

островів, установок і споруд, створених у виключній (морській)

економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція

України. Межі території спеціальних митних зон та штучних

островів, установок і споруд, створених у виключній (морській)

економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція

України, становлять митний кордон України.

 

Митний контроль

Відповідно до ч. 15 ст. 1 МК України митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норми митного законодавства, положень міжнародних договорів. Іншими словами, митний контроль - здійснення митними органами України спеціальних дій, спрямованих на дотримання юридичними і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних угод України і правил, які регулюють порядок ввезення, вивезення чи транзиту вантажів; транспортних засобів, валюти.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами та іншими фізичними особами порядку переміщення через митну територію України товарів і транспортних засобів. Існують і конкретні завдання митного контролю: виявлення за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій та дій митному законодавству, дотримання фізичними й тіш нічними особами встановлених митних процедур та правил під час переміщення товарів і предметів через митний кордон, захист економічних інтересів України, запобігання розповсюдженню зброї, наркотиків, захист екологічної безпеки.

Основні функції митного контролю:

• забезпечення дотримання митного законодавства;

• вживання заходів щодо захисту законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб під час здійснення митної справи;

• забезпечення економічної безпеки України;

• здійснення валютного контролю;

• стягнення мита, податків та інших митних платежів;

• забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і предметів, транспортних засобів через митний кордон України;

• участь у розробці заходів економічної політики під час

переміщення товарів через митний кордон;

•здійснення та удосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, які б сприяли збільшенню товарообігу через митний кордон;

•запобігання проникненню на територію і ринок України низькоякісних товарів, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур;

• співробітництво з митними органами інших держав.

Види митного контролю

- Залежно від предмета прийнято розрізняти загальний та спеціальні види митного контролю. Загальний митний контроль залежно від конкретного предмета можна поділити на митний контроль товарів і митний контроль транспортних засобів.

- Залежно від напряму переміщення товарів прийнято розрізняти митний контроль імпортних, експортних і транзитних товарів. Відповідно імпортний контроль здійснюється щодо товарів, які ввозяться на територію України, експортний - щодо товарів, які вивозяться з України, а транзитний - щодо товарів, які переміщаються митною територією України.

- Залежно від характеристик товарів, які зумовлюють особливості митного контролю, виділяють підвиди митного контролю товарів: митний контроль ручної поклажі та контроль багажу як такого, що супроводжується, так і такого, що не супроводжується.

Митний контроль транспортних засобів визначається їх видом. Відповідно розрізняють:

- митний контроль автотранспортних засобів;

- митний контроль повітряних суден;

- митний контроль залізничних засобів;

- митний контроль річкових суден;

- митний контроль морських суден.

- митний контроль трубопровідного транспорту і електромереж.

Залежно від виду й характеру співробітництва митних органів країн сусідів виділяють такі різновиди митного контролю:

- односторонній митний контроль. Такий контроль проводиться тільки однією стороною, як правило, до перетинання митного кордону. Митні органи однієї сторони довіряють іншій стороні і повторного митного контролю не проводять. Така система контролю ще називається спрощеною;

- двосторонній митний контроль, який відповідно самостійно проводиться митницями двох країн;

- спільний митний контроль, який проводиться одночасно митими органами двох країн.

Розрізняють однократний митний контроль і повторний контроль. Такий контроль здійснюється, як правило, щодо засобів або товарів, коли у митних органів є достатньо і їм цього підстав. Однократний митний контроль проводиться в тому ї ї н поли митний кордон перетинається в одному напрямі, а повторний у тому разі, коли протягом короткого періоду транспортні засоби перетинають митний кордон двічі.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначаютьформу та обсяг контролю, достатнього для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи та н міжнародних договорів України.

Форми митного контролю

Митний контроль здійснюється у формах, що передбачені ст. 41 МК України, де встановлено, що митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом:

- перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

- митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

- обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

- усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

- перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, пі н і опірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються під час переміщення товарів через митний кордон України;

- огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

- в інших формах, передбачених митним законодавством. Залежно від форми митного контролю виділяють:

- перевірку необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби (документальний контроль). Документальний митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів на товари і транспортні засоби. При цьому вивчаються документи з метою встановлення їх відповідності встановленим вимогам. Як правило, документальний контроль передує огляду товарів і транспортних засобів. Самі документи можна поділити на транспортні, торгові, митні та інші, що необхідні для митного контролю;

- огляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль);

- догляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль).

Догляд - адміністративний захід, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон, попередження ввезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості та ціни. Догляд має на меті такі завдання встановлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю; виявлення товарів і транспортних засобів без документів; виявлення товарів, які заборонені для ввезення чи вивезення, а також товарів, які переміщуються у спеціальному порядку (культурні цінності); встановлення тарифного найменування товару, його ціни, кількості та якості;

передогляд транспортних засобів та інших предметів може проводитися за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари та інші предмети містять контрабанду або є самі контрабандою. Догляд та передогляд проводиться в присутності представника власника товарів і транспортних засобів.

Митний догляд може здійснюватися в таких видах:

- ідентифікаційний догляд, який здійснюється у спрощеному порядку з метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості, яка заявлена декларантом. Також визначається країна походження товарів та інші їх якості;

- догляд із переліком кількості вантажних місць без їх розпечатування, з вибірковим розпечатуванням чи розпечатуванням всіх вантажних місць;

- догляд із вимірюванням і визначенням характеристик товарів і зразків чи без них;

- догляд, який спрямований на виявлення та контрабанди.

 

4. Зони митного контролю

 

Відповідно до ст. 48 МК України митний контроль здійснюється в пунктах пропуску через митний кордон України. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митного законодавства в пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.015 с.)