Пропуск через митний кордон УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропуск через митний кордон України 

У разі ввезення на митну територію України товари спочатку переміщуються через митний кордон, тобто перетинають митний кордон, а потім пропускаються через митний кордон (можливо самою прикордонною митницею, а можливо внутрішньою митницею залежно від місцезнаходження одержувача), тобто очищуються у митному відношенні за умови їх декларування за встановленою формою.

У разі вивезення за межі митної території України товари спочатку декларуються (у прикордонній митниці або внутрішній залежно від місця знаходження відправника) для отримання дозволу митниці на вивезення, а потім переміщуються через митний кордон. У цьому випадку остаточне рішення щодо пропуску товарів через митний кордон приймає прикордонна митниця після завершення всіх необхідних митних процедур.

Товари та інші предмети пропускаються через митний кордон України після завершення митного оформлення з метою:

1. вільного використання в Україні або за її межами;

2. тимчасового ввезення в Україну або тимчасового вивезення з України;

3. транзиту через митну територію України.

Умовою пропуску є надання митниці декларації, відповідної форми, у якій заявляється мета пропуску (імпорт, експорт, транзит) та документи, потрібні для її оформлення митними органами. До них відносяться:

- дозволи інших державних контролюючих органів, якщо товари підлягають їх контролю (ліцензії, сертифікати);

- документи, що свідчать про сплату належних митних платежів (платіжні доручення, платіжні квитанції, векселі);

- зовнішньоекономічний договір для суб'єктів ЗЕД та товаросупровідні документи (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, пакувальні листи, інвайси).

Пред'явлення до митного контролю самих товарів - це:

- створення умов працівникам митниці для догляду товарів;

- безпосередньо митний догляд працівниками митниці;

- накладання митного забезпечення.

За умови виконання зазначених процедур митниця дає дозвіл на пропуск товарів та предметів через митний кордон України.

Тема 7. Митно – тарифне регулювання

План

1. Поняття і значення митного регулювання.

2. Митна вартість.

3. Види мита.

Література: 117-132.

 

Поняття і значення митного регулювання

Митно-тарифне регулювання - це один із видів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заснований на використанні цінового фактора впливу на зовнішньоторговий обіг.

Його сутність полягає в стягненні мита з імпортного товару, що прямо захищає внутрішній ринок і внутрішні ціни і дає можливість національним товаровиробникам одержувати додатковий прибуток за рахунок підвищення загального рівня цін на вітчизняні товари.

Шляхом встановлення мита на іноземні товари державна влада вирівнює умови для конкуренції шляхом штучного підвищення їх ціни, що створює сприятливі умови для становлення і розвитку національного товаровиробника. Ключовим елементом тарифних засобів регулювання є митний тариф.

Відповідно до Закону України "Про Єдиний митний тариф України"митний тариф - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Основна мета митного тарифу сприятливих умов на території України для виробництва і споживання товарів, захист економіки країни від несприятливого виливу іноземної конкуренції; забезпечення умов для ефективної інтеграції у світову економіку.

Основними елементами митного тарифу є мито, ставки мита, митна вартість товару, тарифні пільги.

 

Митна вартість

Митна вартість - встановлена міжнародного угодою як ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кордону. Для визначення митної вартості встановлені єдині критерії: момент перетину митного кордону. та ціна угоди (вартість, зазначена в рахунку-фактурі).

Фактурна вартість - це ціна товару, обумовлена в контракті та відповідно в рахунку-фактурі.

Функції митної вартості:

1. Фіскальна - митна вартість є основою для нарахування митних платежів;

2. Правоохоронна - як основа для застосування санкцій за порушення митних правил;

3. статистична функція.

Під час обчислення митної вартості товарів витрати, зроблені до перетину митного кордону, додаються до фактурної вартості: за навантаження товару на транспортний засіб, за страхування, сплачене вивізне мито.

Витрати, зроблені після перетину митного кордону, віднімаються (якщо вони включені до рахунку-фактури).

Головне правило визначення митної вартості - її обчислення на основі рахунку-фактури з обов'язковим документальним підтверд­женням усіх складових.

До митної вартості включаються:

- ціна товару;

- витрати на транспортування, навантаження, розвантаженим, страхування;

- комісійні, брокерські;

- плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів.

Для підтвердження достовірності заявленої митної вартості митні органи можуть використати такі документи: рахунки-фактури; рахунки-проформи; товарно-транспортні накладні; ліцензії; сертифі­кати, походження; банківські документи щодо розрахунків за контрактом; копія експортної ВМД країни відправлення; договори на поставку; договори про спільну діяльність; контракти з третіми особами; ліцензійні та авторські угоди; договори доручення, комісії, агентські та брокерські угоди; рахунки за комісійні і брокерські послуги; замовлення на поставку, договори перевезення та страхування; прайс-листи виробника і продавця товару, бухгалтерська документація.

Якщо визначена митна вартість менша за мінімальну митну вартість, то для стягнення податків і зборів застосовується мінімальна митна вартість.

У разі відсутності достовірної інформації органи митної служби вправі використовувати цільову інформацію, що міститься в їх базі даних, каталогах торговельних фірм, довідниках, інформацію організацій, що проводили експертизу. Ці дані використовуються як довідкова інформація для попереднього порівняння із заявленою ціною товару. У кожному конкретному випадку здійснюється коригування митної вартості з урахуванням технічних, функціональних, якісних характеристик товару, сортності, умов угоди, сезонних коливань цін, витрат на транспорт і страхування.

За явної невідповідності заявленої митної вартості товарів або у разі неможливості перевірки її обчислення митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари, що діють у провідних країнах - експортерів зазначених товарів.

Ідентичними вважаються товари, що мають однакові ознаки з товарами, що підлягають оцінці: призначення і характеристики; якість; наявність одного і того ж товарного знаку та репутація на ринку; країна походження; виробник.

У разі встановлення індикативних цін на товари, які експортуються, ЗЕ угоди щодо них підлягають реєстрації чи передбачають отримання ліцензії. Ціна товару зазначається в картці реєстрації (обліку) контракту чи ліцензії і додаткове її обгрунтування експортером не проводиться. Якщо ціна, що обумовлена в угоді, відрізняється від індикативної, для митного оформлення таких товарів необхідно подати лист-погодження.

 

Види мита

 

Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі її, підлягають обкладанню митом, якщо інше не передбачено законодавством.

Митоподаток на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Обкладання митом здійснюється в порядку та за ставками, встановленими Законом України "Про Єдиний митний тариф України".

Ввізне мито нараховується та стягується під час митного оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться за вантажною митною декларацією на митну територію України з метою вільного використання на цій території. Ввізне мито диференційоване.

До товарів, що походять із тих країн, які разом з Україною входять до митних союзів або утворюють-із нею спеціальні митні союзи, застосовуються преференційні ставки Митного тарифу України.

Якщо не виконуються вищенаведені умови, то застосовуються повні ставки Митного тарифу.

В Україні застосовуються такі види мита:

- адвалерне - нараховується у відсотках до митної вартості;

- специфічне - нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару;

- комбіноване - поєднує два попередні види митного обкладання.

На окремі товари і предмети може встановлюватися сезонне ввізне та вивізне мито (на термін до 4 місяців з моменту їх установлення).

В окремих випадках під час ввезення на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів можуть застосовуватися:

спеціальне мито - застосовується як:

- захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію України, у таких кількостях або на таких умовах, які завдають чи загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкурентних товарів

- як запобіжний захід щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси, а також як захід для припинення недобросовісної конкуренції

- як захід у відповідь на дискримінаційні дії та недружні дії з боку іноземних держав проти України або у відповідь на дії окремих країн та їх союзів, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

антидемпінгове мито застосовується у випадках:

- ввезення на митну територію України товарів за ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в країні експорту на момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів чи перешкоджає організації або розширенню виробництва;

- вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає чи загрожує завдати шкоди загальнодержавним інтересам України;

компенсаційне мито - застосовується у випадках:

ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовувалася субсидія, якщо таке вивезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам.

Основою для нарахування ввізного мита є:

- митна вартість товарів (при застосуванні адвалерної ставки мита);

- кількісні показники товарів відповідно до одиниць виміру товарів або кількісні характеристики товарів (при застосуванні специфічної ставки мита).

Митні пільги - визначені законодавством України переваги у вигляді зниження або відміни мита та обмежень, що надаються окремим юридичним та фізичним особам.

Допускається зниження ставок мита під час ввезення на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та предметів, які відремонтовані та ввезені на митну територію України або вивезені за межі цієї території; пошкоджені до пропуску їх через митний кордон, але придатні для використання як вироби або матеріали.

Пільгове обкладення митом або безмитне ввезення (вивезення) допускається щодо товарів, які:

- ввозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах;

- товарів, які вивозяться із спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;

- вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.

Тарифні преференції - пільги, по відношенню до товарів, які переміщуються через митний кордон України у вигляді повернення раніше сплачуваного мита, встановлення тарифних квот на ввезення або вивезення товару на умовах взаємності або в односторонньому порядку при реалізації торгівельної політики в Україні, які:

- походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі;

- походять з країн, що розвиваються і користуються Загальною системою преференцій;

- обертаються в прикордонній торгівлі.

Мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотнім вивезенням протягом 1 року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред'явлення свідоцтв про використання цих товарів.

Сума надміру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів і предметів на його вимогу протягом 1 року з моменту оформлення. Мито не сплачене у строки, на які було надано відстрочку, а так само не сплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені у розмірі 0,2% суми за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

Від сплати мита звільняються:

1) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації;

2) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих українськими підприємствами суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України; .

3) валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

4) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави;

У предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

У товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки:

- товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені

- митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за її межі;

- товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території* які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

- товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами і організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на підприємствах.

Тема 8. Окремі види перевезень через митний кордон України\

План

1. Митні процедури на транспорті.

2. Митні процедури на морському і річковому транспорті.

3. Митні процедури на авіатранспорті.

Література: 132-150.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)