Розрахунок потокових ліній періодичної дії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок потокових ліній періодичної дії.Такі лінії використовуються в основному для ТО-1 і ТО-2. Вихідною величиною, що характеризує потік періодичної дії, є такт лінії. Під тактом лінії розуміють інтервал часу між двома автомобілями, що послідовно сходять з лінії, і які пройшли даний вид обслуговування.

Такт лінії τ л розраховується за формулою:

τ л = 60×t ТО-1,2л+tп (2.5)

де tТО-1,2 – трудомісткість робіт ТО-1, ТО-2, люд.-год.;

Рл – загальне число технологічно необхідних робітників, що працюють на лінії обслуговування;tп – час пересування автомобіля з поста на пост, хв.

 

Число робітників на лінії обслуговування розраховується за формулою:

Рл = Хл ×Рср (2.6)

 

 

де: Рср – середнє число робітників на посту лінії обслуговування;

Хл – число постів на лінії,при використанні конвеєра час пересування з поста на пост розраховується за формулою:

tп = (Lа+ а) / Vк (2.7)

де: Lа – габаритна довжина автомобіля, м;а – відстань між автомобілями, що стоять на двох послідовних постах, м (додаток 11).Vк – швидкість пересування автомобіля конвеєром, м/хв.

Число ліній обслуговування mл розраховується за формулою:

mл = τл / Rл, (2.8)

 

Так як згідно п. 3.1.1. кількість постів ТО-1 і ТО-2 по одному, то в нашому випадку застосовувати потокові лінії періодичної дії ми не будемо.

 

Розрахунок потокових ліній безперервної дії.

Такі лінії застосовуються для виконання прибирально-мийних робіт ЩТО з використанням механізованих установок для мийки і сушіння автомобілів.

При повній механізації робіт по миттю і сушінню автомобіля для забезпечення максимальної продуктивності лінії пропускна спроможність окремих постових установок повинна бути рівна пропускній спроможності основної установки для миття автомобілів. В цьому випадку такт лінії τЩТОм розраховується за наступною формулою:

τЩТОм = 60 / Nу (2.9)

 

КрАЗ-260 – τЩТОм = 60/40=1,5 хв;

ВАЗ-2109 – τЩТОм = 60 / 40=1,5 хв.

де Nу – продуктивність механізованої мийної установки на лінії; приймаємо – 40 авт./год.

 

Ритм лінії RЩТО розраховується за формулою:

RЩТО = 60×Тпов / (0,7×NЩТОщ), (2.10)

КрАЗ-260 – RЩТО = 60×2,8 / (0,7×292)=0,82 хв.

ВАЗ-2109 – RЩТО = 60×2,8 / (0,7×289)=0,83 хв.

Число ліній обслуговування mщто,згідно формули рівно:

КрАЗ-260 – mщто=1,5/0,82=2 лінії;

ВАЗ-2109 – mщто=1,5/0,83=2 лінії.

 

Якщо на лінії роботи виконуються вручну, лише передбачається механізація мийних робіт, то такт лінії τЩТОч.м. розраховується з урахуванням швидкості переміщення автомобілів (Vк =2-3 м/хв), що забезпечує можливість виконання робіт вручну в процесі руху автомобіля:

 

τЩТОч.м. = (La+ a) / Vк (2.11)

 

КрАЗ-260 – τщточ.м=(9+1,5)/2,5=4,2 хв;

ВАЗ-2109 – τщточ.м=(4,1+1,2)/2,5=2,12 хв;

 

Кількість ліній обслуговування mщточ.м,згідно формули (2.8) рівно:

КрАЗ-260 – mщточ.м =4,2/0,82=5 ліній;

ВАЗ-2109 – mщточ.м =2,12/0,71=3 ліній;

 

Розрахунок постів ПР.

При цьому розрахунку число дій з ПР невідомо, тому для розрахунку числа постів ПР використовують річний об'єм постових робіт ПР.

Оскільки робота на постах ПР проводиться в 1 зміну, то розрахунок кількості постів ХПР проводиться по формулі:

ХПР , (2.12)

 

КрАЗ-260- ХПР пост

 

ВАЗ-2109 – ХПР пост

де ТПР – річний об'єм робіт, що виконується на постах ПР, люд.-год

φПР – коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження автомобілів на пости ПР;

КПР – коефіцієнт, що враховує долю об'єму робіт, яка виконується на постах ПР в найбільш завантажену зміну;

ηп – коефіцієнт використання робочого часу поста,

з – 1 зміна.

Коефіцієнт φПР розраховується за формулою:

φПР =( φ1×а + φ2×b)/(a + b) (2.13)

 

КрАЗ-260 – φПР =( 1,4×46 +1,2×7)/(46 + 7) =1,37

ВАЗ-2109 – φПР =( 1,4×54 +1,2×6)/(54 + 6) =1,38

 

де φ1–коефіцієнт, щовраховує регулювальні, розбірно-складальні і фарбувальні роботи;

φ2 – коефіцієнт, що враховує зварювально-бляшані роботи;

а, b – кількість роботи, %.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.120.26 (0.006 с.)