Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордонуКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

Т Е М А:

«Технологічне планування автотранспортних підприємств»

Виконав:

студент 533Д НГ І.А. Карачун

Керівник курсової роботи:

Працівник ДПСУ

О.Д. Лось

Допущено до захисту________

Оцінка ___________

 

 

Хмельницький - 2013


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького

 

Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону

ЗАВДАННЯ №_1_

на курсову роботу з дисципліни «Експлуатація автомобілів»

студенту 533Д навчальної групи _пятого факультету

Карачуну Івану Антолійовичу.

(звання, прізвище, ім’я та по-батькові)

 

1. Тема: «Технологічне планування автотранспортних підприємств»

2. Мета: На основі аналізу вихідних даних індивідуально виконати технологічний розрахунок виробничої програми і об'єму робіт автотранспортного підприємства.

3.Основні питання, що розробляються:

 

1.Виконати технологічний розрахунок автотранспортного підприємства.

2. Провести технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів.

3. Провести технологічне планування виробничої ділянки АТП.

4. Відпрацювати генеральний план і загальне планування приміщень АТП.

5. Провести техніко – економічну оцінку роботи.

4. Вихідні дані:

Тип і кількість рухомого складу,

2. Середньодобовий пробіг автомобілів і їх технічний стан;

3. Дорожні і природньо-кліматичні умови експлуатації;

Режим роботи і режим технічного обслуговування (ТО) автомобілів.

5. Перелік матеріалів, що пред’являються до захисту:

1. Пояснювальна записка обсягом 30-35 аркушів.

Плакати (слайди) по основним результатам відпрацьованого завдання.

6. Завдання видав:

керівник курсової роботи працівник ДПСУ О.Д. Лось

 

Дата видачі завдання: „___” ____________ 2013 року

Дата здачі роботи на перевірку: „___” ____________ 2013 року

Дата захисту роботи: „___” ____________ 2013 року

 

 

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................

1. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства............

1.1. Коректування нормативної періодичності ТО і капітального ремонту

рухомого складу............................................................................................

1.2. Розрахунок виробничої програми по кількості дій..................................

1.2.1. Розрахунок виробничої програми по кількості дій за цикл..................

1.2.2. Розрахунок виробничої програми по кількості дій за рік.....................

1.2.3. Кількість ТО для груп автомобілів..........................................................

1.2.4. Кількість діагностичних дій за рік по марках автомобілів...................

1.2.5. Визначення добової програми по ТО і діагностиці...............................

1.3. Розрахунок річного обсягу робіт по ТО і ПР ...........................................

1.3.1. Розрахунок нормативних трудомісткостей ТО і ПР..............................

1.3.2. Визначення річного об'єму робіт по ТО і ПР..........................................

1.4. Розподіл об'єму робіт ТО і ПР по виробничих зонах і ділянках.............

1.5.Розрахунок чисельності виробничих робітників.......................................

2. Технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів...........

2.1. Розрахунок постів і потокових ліній........................................................

2.1.1. Розрахунок числа окремих постів ТО.....................................................

2.1.2. Розрахунок потокових ліній періодичної дії..........................................

2.1.3. Розрахунок потокових ліній безперервної дії........................................

2.1.4. Розрахунок постів ПР...............................................................................

2.1.5. Розрахунок постів очікування..................................................................

2.1.6. Розрахунок потрібної кількості постів КТП..........................................

2.2. Розрахунок площ приміщень АТП...........................................................

2.2.1. Розрахунок площ приміщення зон ТО і ПР...........................................

2.2.2. Розрахунок площ виробничих ділянок...................................................

2.2.3. Розрахунок площ складських приміщень..............................................

2.2.3.1. Розрахунок складу змащувальних матеріалів....................................

2.2.3.2. Розрахунок складу автомобільних шин..............................................

2.2.3.3. Розрахунок складу спеціальних матеріалів........................................

2.2.4. Розрахунок площ зберігання автомобілів .............................................

2.2.5. Розрахунок площ адміністративно-побутових і технічних

приміщень……………………………………………………………………...

3. Технологічне планування виробничої ділянки....................................

4. Генеральний план і загальне планування приміщень........................

4.1. Генеральний план АТП...............................................................

5. Техніко – економічна оцінка роботи.......................................................

5.1. Техніко-економічні показники………………………………………….

Висновок...........................................................................................................

Список використаної літератури.................................................................

 

 

ВСТУП

Автомобільний транспорт відіграє важливе значення для функціонування галузей економіки України. На нього припадає більша частина перевезень вантажів та пасажирів в населених пунктах та на земельних угіддях нашої країни.

Для створення нормальних умов експлуатації і забезпечення високопродуктивної і безперебійної роботи рухомого складу автомобільного транспорту необхідно мати виробничо-технічну базу, стан і розвиток якої повинні завжди відповідати кількості і потреби рухомого складу.Відомо, що технічний стан рухомого складу, його надійність і працездатність залежать не тільки від конструктивних якостей, але і від стану, організованості і облаштування виробничо-технічної бази.

Якість реконструкції, розширення, технічного переозброєння і нового будівництва виробничо-технічної бази багато в чому визначається якістю відповідних проектів, які повинні відповідати всім сучасним вимогам, що пред'являються до капітального будівництва. Основна вимога полягає в забезпеченні високого технічного рівня і високої економічної ефективності проектуємих підприємств, будівель і споруд шляхом максимального використання найновіших досягнень науки і техніки з тим, щоб нові або такі, що реконструюються автотранспортні підприємства (АТП) за часом їх введення в дію були технічно передовими і мали високі показники по продуктивності і умовам праці, рівню механізації, за собівартістю і якості виробництва, по ефективності капітальних вкладень.

Підвищення ефективності капітальних вкладень і зниження вартості будівництва є частиною проблеми раціональної організації автомобільного транспорту і охоплює широке коло експлуатаційних, технологічних і будівельних питань.

Рішення цієї задачі забезпечується в першу чергу високоякісним проектуванням підприємств, яке значною мірою зумовлює раціональне використання основних фондів і високу ефективність капітальних вкладень.

Основними необхідними умовами високоякісного проектування є:

- належне обґрунтування призначення, потужності і місцеположення підприємства, а також його відповідність прогресивним формам організації експлуатації автомобільного транспорту;

- виробнича кооперація з іншими підприємствами, централізація ТО і ПР рухомого складу;

- вибір земельної ділянки з врахуванням кооперації зовнішніх інженерних мереж;

- уніфікація об'ємно-планувальних рішень будівлі із застосуванням найбільш економічних збірних конструкцій, типових деталей промислового виготовлення і сучасних будівельних матеріалів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.009 с.)