Розрахунок площ виробничих ділянок.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок площ виробничих ділянок. 

Площі ділянок розраховують за площею приміщення займаною устаткуванням і коефіцієнту щільності його розстановки за формулою:

Fділ = fоб×кщ (2.16)

 

де fоб – сумарна площа горизонтальної проекції за габаритними розмірами устаткування, м2;

кщ – коефіцієнт щільності розстановки устаткування.

Значення кщ для виробничих ділянок:

- слюсарно-механічний, електротехнічний, акумуляторний, ремонт приладів системи живлення кщ = 3,5¸4;

- агрегатний, шиномонтажний, ремонт устаткування кщ = 4¸,5;

- зварювальний, бляшаний, ковальсько-ресорний кщ = 4,5¸5;

Крім того, для наближених розрахунків площі ділянок можуть бути визначені по числу тих, що працюють на ділянці в найбільш завантажену зміну, розраховується за формулою:

Fділ = f1 + f2×(Pт - 1), (2.17)

 

Fагр = 22+14×(1 - 1)= 22м2

Fс-мех= 18+12×(1 - 1)= 18м2

Fрем = 14+8×(1 - 1)= 14м2.

 

Для об'єднаних видів робіт площі ділянок дорівнюють:

Fшин, вулк=26м2, Fжест, арм, об=35м2, Fаккум, електор=30м2, Fзвар,мід,к-рес=38м2.

 

Загальна площа ділянок (ΣFДІЛ) розраховується як сума площ;

Σ Fділ=22+18+14+26+35+30+38=183 м2.

 

 

Рт – число технологічно необхідних робітників:

Рт = Тріч іт річ (2.18)

КрАЗ-260 – Рт = 0,128/2070=0,097

ВАЗ-2109 – Рт = 12/1820=0,06

РтагрАТП = 0,097+0,06=1 чол

де Тріч і – трудоємність на i-ій ділянці, люд.-год, (табл. 2.4);

 

 

Фт річ – річний фонд часу технологічного робітника, год.

 

Розрахунок технологічно необхідних робітників зводимо в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Кількість технологічно необхідних робітників на ділянках ПР

Вид дільничних робіт Тріч і, люд.-год Ф т річ, год Рт СТОА, чол
- агрегатні
- слюсарно-механічні
- електротехнічні
- аккумуляторні
- ремонт приладів системи живлення
- шиномонтажні
- вулканізаційні
- ковальсько-ресорні
- мідницькі
- зварювальні
- бляшані
- арматурні
- оббивні
Разом на ділянках  

 

ΣPт=7 чол, у п.2.5 Pт також рівно 7 чол.

 

Розрахунок площ складських приміщень

Площа складу розраховується за формулою:

Fск зм= fоб×Кп, (2.19)

Fск зм =3,1·2,5 =7,7 м2.

де Кп = 2,5 – коефіцієнт щільності розстановки устаткування.В даний час АРП не мають в своєму розпорядженні власних складів палива і заправних засобів і користуються АЗС загального користування, тому розрахунок складу палива в даній роботі не розглядається.

 

2.2.3.1. Розрахунок складу змащувальних матеріалів.

 

Запас змащувальних матеріалів визначається за формулою:

З зм = 0,01·Gдоб·qм·Д з (2.20)

Приймаю,згідно норми витрати змащувальних матеріалів по додатку 14:

qm=2,4 л/100л.п.; qтр.м=2,4 л/100л.п, qспец=0,1 л/100л.п, qк.см=0,2 кг/100л.п.

 

Витрати масла рівні:

Зм=0,01·13550,44·2,4·15=4878,1 л;

Зтр.м=0,01·13550,44·0,3·15=609,8 л;

Зспец=0,01·13550,44·0,1·15=203,2 л;

Зк.см=0,01·13550,44·0,2·15=406,5 л;

Vк см=75/0,9=83,3 л.

 

Моторне, трансмісійне, спеціальне масла і мастило зберігаємо в діжках об'ємом 200 л, кількість діжок рівна:

Nм = 4878,1/200 = 24; Nтр.м = 609,8/200 = 2; Nспец = 203,2/200 = 1;

Nк.см =406/200 = 2.

 

Об'єм відпрацьованих масел приймається 15% від витрати свіжих масел:

З м від. = 0,15·4878,1 = 731 л;

З тр. м від. = 0,15·609,8 = 91,5 л;

З спец. від. = 0,15·203,2 = 30 л;

З к. см. від.= 0,15·406= 61 л.

 

Відпрацьоване моторне масло 3 діжки по 200 л; трансмісійне -1 діжка на 200 л; спеціальне масло -1 бідон на 20 л мастило - 1 діжка на 200 л.

Площа діжки на 200 л рівна:

fб = 3,14·(0,6)2 /4 = 0,283 м2;

Площа бідону на 20 л рівна:

fк= 0,15·0,5 = 0,075 м2;

 

Площа устаткування (бочки, каністри) рівна:

fоб = 0,283·(45+0,6+0,2+0,4+3+1+1)+0,075·1 = 3,1 м2.

 

 

Добова витрата палива автомобілів розраховується:

G доб = G л+ G т, (2.21)

G доб = 13509,3+41,14=13550,44

 

де G л –витрата палива на лінії, л;

G т – витрата палива на внутрішньо-гаражні потреби, л.

 

Витрата палива на лінії G п розраховується за формулою:

 

Gл = (Аі · αт · lсд·q)/100 (2.22)

КрАЗ-260 – Gл = (342 ·0,95·70·54)/100=12281,2 л;

ВАЗ-2109 – Gл = (6 ·0,96·110·5,9)/100=37,4 л;

 

 

Розрахунок складу автомобільних шин.

Запас автомобільних шин визначається за формулою:

Зш = Аі× αт ×lсд×Хк×Дз / Lп (2.23)

де Хк – число коліс автомобіля без запасного, од;

Lп – средний пробіг покришки, км.

Приймаємо, згідно: КрАЗ-260 – Lп = 70000 км; Хк = 6; Дз=10 дн.( додаток 16)

ВАЗ-2109 – Lп = 34000 км; Хк = 4; Дз=6 дн.

Запас автомобільних шин рівний:

КрАЗ-260 – Зш = 342×0,95×70×10×6/70000 = 19 од;

ВАЗ-2109 – Зш = 6×0,96×110×6×4/34000 = 0,4од;

Зш АТП = 19,4 од.

Ширина стелажу визначається розміром покришки: bст = dн.покр

де dн.покр – наружний діаметр покришки, dн.покр = 1,05 м.

 

Довжина стелажів для зберігання покришок розраховується:

lст = Зш / П, (2.24)

lст = 19,4 /6=3,2 м.

де площа займана стелажами, рівна:

fоб = 1,05×3,2 = 3,4 м2

 

Площа складу автомобільних шин згідно формулі (2.19) рівна:

Fск.аш = 3,4×2,5 = 8,5 м2.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.008 с.)