V. 4. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги та покращення її якості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. 4. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги та покращення її якостіПостановка проблеми:

 

Значна частина населення, а особливо його вразливі верстви, мають низький рівень правової обізнаності щодо можливості вирішення своїх проблем в правовий спосіб або просто фізично не мають можливості скористатися цим правом. Це підтримує традиції вирішення правових питань у неправовий спосіб та стимулює виникнення корупційних явищ.

В результаті тимчасової окупації частини території України Російською Федерацією утворились нові вразливі групи населення (зокрема, внутрішньо переміщені особи, особи, які претендують на отримання статусу учасника АТО), що мають значну потребу у безоплатній вторинній правовій допомозі (далі – БВПД). Однак відповідно до чинного законодавства не мають права на її отримання.

 

Якщо за друге півріччя 2015 року кількість клієнтів, які звернулися до місцевих центрів за правовою допомогою становила 38 461 чол., то тільки за перший квартал поточного року - 39 532 чол. БВПД у цивільних та адміністративних справах було за ці періоди надано у 8 876 та 8000 випадках відповідно.

Мета:

Забезпечення та розширення доступу громадян до якісної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги відповідно до наявної потреби по всій території України. Створення нових точок доступу до безоплатної правової допомоги (бюро правової допомоги) та розширення переліку осіб, що матимуть право та можливість її отримання; значне підвищення рівня правової спроможності територіальних громад та рівня правосвідомості громадян; зниження корупції на побутовому рівні.

 

Цільові показники на 2016 рік:

● Кількість опрацьованих звернень клієнтів до місцевих центрів – 200 000.

● Кількість звернень до Єдиного контакт-центру, що опрацьовані оператором – 80 000.

● Кількість опрацьованих місцевими центрами актів надання БВПД від адвокатів – 290 000.

● Кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги – 2 400.

● Кількість кримінальних впроваджень, щодо яких регіональними центрами здійснено моніторинг якості надання БВПД – 12 150.

● Кількість органів місцевого самоврядування, яким надано методичну допомогу, та установ провайдерів БППД (громадські організації, волонтерські рухи, юридичні особи приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання БПД – 5 400.

● Кількість випадків надання БВПД адвокатами – 105 000.

● Кількість випадків представництва інтересів у суді працівниками центрів – 9 400.

 

Що уже було зроблено в попередній період:

У 2014 році регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги видано 65979 доручень адвокатам для надання правової допомоги у кримінальних провадженнях.

У 2015 році регіональними центрами видано 75112 доручень адвокатам для надання правової допомоги у кримінальних провадженнях та, після утворення з 1 липня 2015 року 100 місцевих центрів, що забезпечують організацію надання БВПД у цивільних та адміністративних справах, опрацьовано 38 461 звернення клієнтів та видано 8876 доручень у цивільних та адміністративних справах.

В ІІ кварталі 2016 році ліквідовано 586 територіальних органів Міністерства юстиції на районному та міському рівнях; здійснюються заходи щодо створення у районних центрах та містах обласного значення близько 400 бюро правової допомоги, що виконуватимуть такі функції: правопросвітництво на рівні територіальних громад; надання безоплатної первинної правової допомоги (юридичних консультацій); забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; здійснення представництва інтересів клієнта в суді, складання процесуальних документів; забезпечення доступу до електронних сервісів Мін’юсту.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні виконавці Термін Що дасть реалізація цього кроку
Утворення близько 400 бюро правової допомоги у структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у районах та містах обласного значення Місцевими центрами охоплено лише 20% міст районного значення, внаслідок чого переважна більшість громадян не мають доступу до якісних правових послуг або не можуть скористатися державними електронними сервісами через відсутність точок доступу Мін’юст (Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги) ІІІ квартал 2016 року Підвищення рівня доступності правової інформації та консультацій, а також захисту і представництва в суді — для представників вразливих суспільних груп, доступність державних сервісів, що надаються в режимі он-лайн
Утворення та забезпечення роботи п’яти міжрегіональних правопросвітницьких ресурсно-комунікаційних платформ у мм. Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові Низький рівень правової культури у територіальних громадах, традиції вирішення правових питань у неправовий спосіб, що стимулює виникнення корупційних явищ   ІV квартал 2016 року Збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, запобігання побутовій корупції
Проведення широкої адвокаційної кампанії для громад та відповідних органів місцевого самоврядування щодо обов’язку таких органів забезпечити доступ до безоплатної первинної правової допомоги у кожній громаді   Протягом року
Розширення доступу до БВПД (внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу») Відсутність доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які претендують на отримання статусу учасника АТО; встановлений в законі несправедливий критерій малозабезпеченості для отримання права на таку допомогу Мін’юст (Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги) Протягом року Розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, представників інших вразливих суспільних груп
Встановлення гідного розміру оплати послуг адвокатів, які надають БВПД Низький рівень оплати послуг адвокатів за надання БВПД, що демотивує адвокатів брати участь у цьому соціальному проекті Мін’юст (Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги) ІІ квартал 2016 року Підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

Забезпечити перехід до змішаної моделі надання безоплатної вторинної правової допомоги: здійснення захисту в кримінальних справах та представництва в суді, як адвокатами, які працюють в системі БПД, так і штатними адвокатами та юристами центрів з надання БВПД. Налагодити ефективну систему навчання та підвищення кваліфікації, поширення кращих практик та обміну досвідом для працівників системи БПД, суміжних інституцій, органів внутрішніх справ, судових органів, адвокатів, громадських організацій, волонтерських рухів, представників органів місцевого самоврядування. Забезпечити постійний моніторинг правових потреб громадян, функціонування та регулярне оновлення загальнодоступної бази електронних консультацій з правових питань. Забезпечити системну роботу із залучення органів місцевого самоврядування, громадських організацій, волонтерських рухів до надання безоплатної первинної правової допомоги.

 

V. 5. Реформування системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Постановка проблеми:

Незабезпечення своєчасного і належного виконання судових рішень є однією з найбільших нагальних проблем у сфері судочинства. Саме це питання порушується у переважній більшості скарг проти України, що надходять до Європейського суду з прав людини. Невиконання судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому разі не досягається мета правосуддя – захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав.

У 2014 році завершено 59,1% виконавчих проваджень, що перебували на виконанні, з яких 20,5% закінчено у зв’язку із повним фактичним виконанням рішення. При цьому стягнуто 35,1% коштів, що підлягали стягненню, з яких лише 2,8% у зв’язку з повним фактичним виконанням. У 2015 році звершено 60,8% виконавчих проваджень, з яких 19,5% закінчено у зв’язку із повним фактичним виконанням рішення. При цьому стягнуто 20,5% коштів, що підлягали стягненню, з яких лише 4,3% у зв’язку з фактичним виконанням.

 

Мета:

Створення змішаної системи примусового виконання рішень - запровадження виконання рішень державними та приватними виконавцями та удосконалення процедури виконавчого провадження.

 

Цільові показники на 2016 рік:

● підвищення відсотку фактично виконаних рішень;

● скорочення строків примусового виконання рішень;

● поступове скорочення витрат Державного бюджету на утримання органів державної виконавчої служби та на процедуру виконавчого провадження;

● створення нових робочих місць (приватні виконавці, їх помічники).

 

Що вже було зроблено в попередній період:

14.08.2015 Президентом України на розгляд Парламенту як невідкладні внесено проекти Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстр. № 2506а), «Про виконавче провадження» (реєстр. № 2507а), «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців)» (реєстр № 2508а).

Законопроекти реєстр. №2506а та 2507а 08.10.2015 включені до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на 21.04.2016 для розгляду їх у другому читанні.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року:

 

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні за виконання Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
1. Формування складу тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців та тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців Вимога проекту 2506а щодо створення органів, які здійснюватимуть відбір кандидатів у приватні виконавці та вирішуватимуть питання про притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності Мін’юст 3 місяці з дня набрання чинності Законом Здійснити перший відбір кандидатів у приватні виконавці, створити на перехідний період механізм дисциплінарної відповідальності приватних виконавців
2. Створення системи навчання осіб, які бажають здійснювати діяльність приватних виконавців Вимога проекту 2506а щодо підготовки кандидатів у приватні виконавці Мін’юст З дня набрання чинності Законом Забезпечити навчання кандидатів у приватні виконавці
3. Проведення іспитів для кандидатів у приватні виконавці Вимога проекту 2506а щодо запровадження анонімного тестування кандидатів у приватні виконавці Мін’юст 3-6 місяців з дня набрання чинності Законом Забезпечити прозорий відбір кандидатів у приватні виконавці шляхом проведення анонімного автоматизованого тестування
4. Організація проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів Вимога проекту 2506а щодо створення системи професійного самоврядування приватних виконавців Мін’юст 6-12 місяців з дня набрання чинності Законом Формування рад приватних виконавців регіонів з подальшим створенням Асоціації приватних виконавців України як органу професійного самоврядування приватних виконавців
5. Створення програмного забезпечення автоматизованої системи виконавчого провадження, Єдиного реєстру боржників Вимога проекту 2507а щодо автоматизації виконавчого провадження Мін’юст 3 місяці з дня набрання чинності Законом Забезпечення прозорості прийняття рішень виконавцями, доступність інформації про вчинені виконавчі дії сторонам, запобігання можливості боржниками відчужити своє майно

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.025 с.)