Що вже було зроблено в попередній період 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що вже було зроблено в попередній період· Жовтень 2014: Підписано Закон України "Про запобігання корупції", яким передбачено утворення окремого незалежного превентивного антикорупційного органу – Національного агентства з питань запобігання корупції (центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом).

· Березень 2015: Прийнято постанову КМУ про утворення Національного агентства України із запобігання корупції, а також прийнято акти Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу з відбору членів Агентства.

· Квітень 2015: Уряд затвердив Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2015-2017рр., у якій розписані основні завдання в межах реалізації антикорупційної реформи на три роки, відповідальні та терміни. Проект програми пройшов обговорення з громадськістю, одержав позитивну оцінку від експертів та міжнародних організацій.

· Листопад 2015: Підписано Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції”, яким передбачається запровадження прямого державного фінансування політичних партій, починаючи з 2017 року. Проект закону визначає критерії, за якими партії отримуватимуть фінансування з державного бюджету, відповідні статті видатків, а також встановлює граничні рівні щорічних внесків на користь партій з боку юридичних та фізичних осіб.

· Грудень 2015: Підписано Закон України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Законом передбачено механізм розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення і управління арештованими активами, а також визначення правових основ організації та діяльності окремого незалежного органу , відповідального за здійснення такої діяльності. Відповідно до Закону створюється центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - компактний, висококваліфікований орган з широкими повноваженнями, високими гарантіями незалежності і одночасно з достатньою кількістю контрольних механізмів зі сторони фахівців і громадськості, спеціально уповноважений для виявлення, розшуку і управління злочинними активами.

· Січень 2016: Підписано Закон України «Про державне бюро розслідувань». Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, у тому числі пов’язаних з корупцією, віднесених до його компетенції.

· Березень 2016: Ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році" з пропозиціями Президента та з урахуванням позиції ЄС. Згідно закону чиновники зобов'язуються декларувати майно протягом 60 днів після запровадження нової системи декларування.

· Березень 2016: За результатами конкурсу на дообрання двох членів Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), оголошеного в грудні 2015 року, конкурсна комісія змогла обрати двох членів цього органу, у додаток до двох, обраних раніше. Таким чином Агентство отримало можливість розпочати свою роботу. Відбулось перше офіційне засідання членів НАЗК, під час якого обрано Голову Національного агентства, а також ухвалено план невідкладних організаційних заходів із започаткування роботи цього органу.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

 

Створення та забезпечення ефективного функціонування Національного агентства України із запобігання корупції (НАЗК):

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Матеріально-технічне забезпечення роботи НАЗК, необхідне для початку його роботи Забезпечення ефективності виконання важливих функцій Агентства Міністерство фінансів, НАЗК 2-й квартал Запровадження систем електронного декларування та контролю фінансування виборчих кампаній та діяльності політичних партій вже у 2016 році
Формування апарату НАЗК, необхідного для виконання функцій Агентства Наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів НАЗК 2-й квартал Якісне та у відповідному обсязі виконання функцій Агентства
Забезпечення доступу НАЗК до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування Наявність швидкого доступу до інформації, необхідної для виконання функцій Агентства НАЗК, відповідні державні органи 3-й квартал Якісне та у відповідному обсязі виконання функцій Агентства
Затвердження та оприлюднення нової форми подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронному форматі Забезпечення нормативно-правового підгрунтя для функціонування системи електронного декларування НАЗК 2-й квартал Запровадження системи електронного декларування майна держслужбовцями
Розробка та запуск системи контролю щодо встановлення обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій Створення механізмів моніторингу та контролю фінансування політичних партій та виборчих кампаній НАЗК 3-й квартал Запровадження системи контролю фінансування політичних партій та виборчих кампаній

 

Створення та забезпечення ефективного механізму виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Проведення конкурсу з обрання Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентства) Наявність керівництва для початку роботи Агентства НАДС, Секретаріат КМУ, Мін’юст, Мінфін, Держфін-моніторинг, за участю ВРУ, НБУ, ГПУ 3-й квартал Формування структури Агентства та початок набору персоналу
Формування штату, необхідного для ефективного виконання функцій Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів Агентство 3-й квартал Якісне та у відповідному обсязі виконання функцій Агентства
Розроблення та запуск Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні Створення електронної бази даних у відповідному форматі, необхідної для обліку та контролю арештованих активів Агентство 4-й квартал Наявність ресурсу для ефективного обліку та контролю арештованих активів

 

Створення та забезпечення ефективного функціонування Державного бюро розслідувань (ДБР):

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Проведення конкурсу з обрання Директора ДБР та його заступників Наявність керівництва для початку роботи Агентства НАДС, КМУ, Мін’юст 3-й квартал Формування структури Бюро та початок набору персоналу
Формування штату, необхідного для ефективного виконання функцій ДБР Наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів ДБР 4-й квартал Якісне та у відповідному обсязі виконання функцій Агентства
Розроблення та ухвалення Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів, необхідних для початку діяльності Державного бюро розслідувань Усунення прогалин та протиріч у нормативно-правовій базі з метою забезпечення ефективного функціонування Бюро Мін’юст, МВС, за участю НАБУ та ГПУ 3-й квартал Ефективне функціонування Бюро

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.02 с.)