ІІІ. 11. Боротьба з корупцією та забезпечення прозорості діяльності міністерства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. 11. Боротьба з корупцією та забезпечення прозорості діяльності міністерства 

Постановка проблеми:

 

На сьогодні система організації державного контролю за додержанням природоохоронного законодавства недосконала: високий рівень корупції, застаріла матеріально-технічна база, непрозора система прийняття рішень щодо порушників природоохоронного законодавства, відсутня адекватна система відповідальності суб’єктів за порушення природоохоронного законодавства, відсутність єдиних електронних реєстрів та неналежний рівень інформаційного обміну.

Має місце розпорошення та дублювання наглядових (контрольних) функцій держави між органами виконавчої влади, відсутність єдиного підходу до здійснення наглядових та контрольних функцій.

 

Державний нагляд (контроль) у природоохоронній сфері наразі здійснюють 5 органів виконавчої влади (Держекоінспекція, Держгеонадра, Держлісагентство, Держсільгоспінспекція, Держрибагентство).

Станом на сьогодні державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища не забезпечує повноцінний доступ громадян України до інформації щодо стану довкілля, існуючих екологічних ризиків для безпечної життєдіяльності. Відсутній прозорий механізм формування та реалізації державної політики, відсутній доступ до великої кількості екологічних даних, що мають бути відкритими.

 

Оскільки у ІІ півріччі 2014 та і півріччі 2015 діяв мораторій на провадження перевірок, показники заходів державного нагляду (контролю) зменшилися, а саме: у 2014 році проведено 48 тис. перевірок, накладено штрафів на загальну суму більше 8,4 млн. грн., збитки нараховані на суму близько 0,8 млрд. грн., у 2015 році перевірок проведено 18 тис., накладено штрафів на загальну суму близько 3,6 млн. грн., збитки нараховані на суму близько 0,4 млрд. грн.

Протягом останніх трьох років було встановлено та розраховано понад 150 млн. грн. шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев невстановленими особами. Проте шкода до бюджету не сплачена, винні не встановлені та не покарані. Заходи з відновлення нанесених збитків природі - не здійснені.

 

Мета:

 

Побудова дієвої системи нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства, з урахуванням найкращих практик організації функціонування аналогічних інституцій у країнах ЄС, зосередження наглядово-контрольних функцій в природоохоронній сфері в єдиному органі.

Впровадження елементів електронного урядування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів для забезпечення прозорості та ефективності роботи Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, впровадження єдиних стандартів управління, скорочення строків отримання інформації за всіма напрямами діяльності міністерства та ЦОВВ, зменшення дозвільного та звітного навантаження на суб’єктів господарювання.

Цільові кількісні показники на 2016 рік:

· Здійснити передачу функцій нагляду (контролю) в природоохоронній сфері від 5 центральних органів виконавчої влади, а саме від Держгеонадра, Держлісагентства, Держсільгоспінспекції, Держрибагентства до Державної природоохоронної служби України;

· Закріпити на законодавчому рівні передані функції;

· Створити умови для надання 5 – 10 адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища у електронному вигляді;

· Опублікувати у форматі відкритих даних дані 12 державних реєстрів.

 

Що вже було зроблено за попередній період :

Постановою КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» передбачено ліквідувати Державну інспекцію сільського господарства, поклавши функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів – на Державну екологічну інспекцію.

Розроблено проекти:

законів України:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів» (реєстр. № 4356 від 31.03.2016)

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

актів Кабінету Міністрів України:

- «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію»;

- «Про затвердження Концепції з реформування системи нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства України»;

- «Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85»;

- «Деякі питання Державної екологічної інспекції».

Щодо електронного врядування:

- у діяльності апарату Мінприроди впроваджено систему електронного документообігу;

- впроваджено та реалізовано на території Дніпропетровської області пілотний проект щодо надання електронної адміністративної послуги із подання декларації про відходи.

Послідовність кроків, яка планується зробити до кінця року для досягнення мети:

№з\п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Створення єдиного інтегрованого органу природоохоронного нагляду (моніторингу) – Державної природоохоронної служби України та подання Кабінету Міністрів проекту акта «Про затвердження Концепції реформування системи державного природоохоронного нагляду» Забезпечення виконання новоствореним органом завдань з реалізації державної політики із здійснення державного нагляду щодо дотримання природоохоронного законодавства усунення дублювання функцій державного нагляду у цій сфері Мінприроди   3 квартал Формування чіткої Розірвання корупційного поєднання «регулятор – контролер» в одному державному органі.  
Розроблення проекту закону «Про державний нагляд (контроль) у природоохоронній сфері» Потрібне чітке законодавче визначення повноважень новоствореного органу контролю та механізму реалізації цих повноважень Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал   Перехід від системи повального державного контролю суб'єктів господарювання до системи державного нагляду і моніторингу дотримання ними природоохоронного законодавства, відкритий єдиний електронний реєстр актів перевірок
Затвердження Положення про Державну природоохоронну службу України» Визначення функцій та завдань новоствореної Служби щодо реалізації державної політики із здійснення державного нагляду у природоохоронній сфері Мінприроди – інші ЦОВВ 4 квартал   Створення єдиного інтегрованого органу природоохоронного нагляду, конкурсний набір усіх працівників
Впровадження надання електронних адміністративних послуг Забезпечення оперативності, прозорості та спрощення процедур отримання дозвільних документів у сфері охорони довкілля для громадян та суб’єктів господарювання Мінприроди 2 - 3 квартал Сприятиме усуненню ризиків вчинення корупційних діянь державними службовцями, що причетні до надання адміністративних послуг
Впровадження електронного документообігу в діяльності апарату Мінприроди Прискорення обробки документів, підвищення рівня виконавської дисципліни, оперативність у підготовці інформації Мінприроди 3 квартал Забезпечить швидкість, оперативність та підвищену якість управлінських документів

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

Здійснення організаційних, інформаційних, методичних заходів з метою реформування системи державного нагляду та створення єдиного інтегрованого органу контролю.

Здійснення організаційних та методичних заходів для створення Загальнодержавної автоматизованої системи екологічних даних.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.008 с.)