ІІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ІІІ. 1.Реформа ринку природного газу (відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС)

 

Постановка проблеми:

Ринок природного газу України довгий час був монополізованим і неконкурентним, внаслідок чого не розвивався власний видобуток газу, а енергетична безпека країни опинилася під загрозою.

Україна, як член Енергетичного співтовариства, виконала вимоги Третього енергетичного пакету, що стосувалися лібералізації ринку природного газу. Однак повна лібералізація і демонополізація ринку природного газу вимагає розділення монополій за видами діяльності. Без реалізації плану реструктуризації НАК «Нафтогаз України» розвиток ринку природного газу України неможливий. Відокремлення діяльності з транспортування природного газу від видобування, постачання та інших видів діяльності забезпечить захист інтересів українських споживачів та є вкрай необхідним для енергетичної безпеки країни.

У 2015 році Україні вперше вдалося змінити структуру імпорту природного газу. Обсяги імпорту газу з європейського ринку збільшилися більш ніж удвічі (з 5,0 до 10,3 млрд. м3), а імпорт газу з Російської Федерації за 2015 рік скоротився з 14,4 млрд. м3 у 2014 році до 6,1 млрд. м3 у 2015 році (тобто у 2,3 рази).

У 2015 році використання газу в Україні у порівнянні з 2014 роком скоротилося на 8,8 млрд. м3 або на 21% (з 42,6 млрд. до 33,8 млрд. м3) із врахуванням втрати постачання до Криму та Донбасу у 2015 році 0,5 млрд. м3.

Мета:

Створення умов для стійкого розвитку галузі власного газовидобування та впровадження прозорих правил для всіх учасників ринку. Продовження реформи з лібералізації газового ринку України згідно з європейськими нормами.

Цільові показники на 2016 рік:

● Зупинення падіння видобутку українського газу. Нарощування до 2020 року видобутку газу обсягом до 27 млрд.м3, що повністю задовольнить внутрішній попит.

● Зміна структури імпорту природного газу, зокрема шляхом підвищення потужності реверсного транспортування в напрямку Словаччина-Україна через ГВС «Будінце» до 54-57 млн.м3 на добу.

Що уже було зроблено в попередній період:

У 2015 році прийнято Закон України «Про ринок природного газу».

Відповідно до Закону підготовлено та прийнято вторинне законодавство, включаючи Кодекс про оператора газотранспортної системи, Кодекс газорозподільних систем та Кодекс газосховищ

Схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджено План заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року:

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні, включаючи інші міністерства та інституції Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Розробка та прийняття вторинного законодавства Закон України «Про ринок газу» Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» ІV квартал Дозволить здійснити практичну реалізацію положень Закону України «Про ринок природного газу»
Впровадження IT системи для забезпечення балансування газу на добу Міненерговугілля НАК «Нафтогаз України» ПАТ «Укртрансгаз» ІV квартал Дозволить впроваджувати практику операторів ринку газу ЄС щодо балансування природного газу та інтегруватися до газового ринку ЄС
Впровадження першого етапу (відокремлення транспортування газу) реструктуризації НАК «Нафтогаз України» Закон України «Про ринок природного газу», Розпорядження КМУ від 15.03.2015 № 375-р Міненерговугілля, Мінекономрозвитку Мінфін, Мін’юст Фонд державного майна   ІІ – ІІІ квартали Дозволить лібералізувати та демонополізувати ринок природного газу України
Підготовка законодавчої бази: 1) для зберігання учасниками ринку ЄС природного газу у ПСГ України в режимі «митний склад»; 2) для впровадження системи, за якою вартість природного газу буде взаємопов’язана з його енергетичною цінністю Закон України «Про ринок газу», Угода про Коаліцію Депутатських фракцій «Європейська Україна» Міненерговугілля, Мінфін, ДФС, Мін’юст, НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» ІV квартал Створення умов для функціонування в Україні газового хабу
Створення умов для забезпечення стимулюючого тарифоутворення (RAB тарифа) для Оператора ГТС та операторів ГРМ Закон України «Про ринок газу» Міненерговугілля, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» ІV квартал Розроблення системи тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури газових мереж та стимулювання ефективності витрат газорозподільних компаній.
Розроблення законодавчих актів для забезпечення торгівлі природним газом на біржах Закон України «Про ринок газу» Третій енергопакет ЄС Міненерговугілля, НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» ПАТ «Укртрансгаз» ІV квартал Створення умов для торгівлі природним газом на біржах

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

Забезпечення ліквідності ринку природного газу. Визначення моделі реструктуризації НАК “Нафтогаз України”. Здійснення віртуального реверсу природного газу. Розроблення законодавчої бази для створення в Україні газового хабу.Внесення відповідних змін до контракту про транзит природного газу у зв'язку із введенням в дію з 01.01.2016 нових тарифів на послуги транспортування природного газу.

IІІ. 2.Реформа ринку електричної енергії

 

Постановка проблеми:

Розвиток національної економіки і зокрема електроенергетичної галузі потребує подальшої лібералізації ринку електроенергії, підвищення рівня надійності постачання електричної енергії споживачам, з урахуванням їх інтересів, зменшення витрат на послуги постачання електричної енергії. Крім того, підписавши угоду про членство в Енергетичному Співтоваристві, Україна зобов’язалась з 01 січня 2015 року застосовувати правила Третього енергетичного пакета ЄС.

Робочою групою при Міненерговугілля було розроблено проект Закону України «Про ринок електричної енергії України», що визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

За 2015 рік обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 157 634,8 млн. кВт∙год, що на 24 310,2 млн. кВт∙год або на 13,4% менше порівняно з 2014 роком.

Споживання електроенергії протягом 2015 року також зменшилось на 15 926,1 млн. кВт∙год (або 11,8%) у порівнянні з аналогічним показником 2014 року.

Протягом 2015 року експортовано 3 641,6 млн. кВт∙год електроенергії, що на 4 411,3 млн. кВт∙год, або на 54,8% менше ніж у 2014 році (експорт до інших країн).

Мета:

Реформування ринку електроенергії. Стимулювання надходження інвестицій в галузь. Розвиток конкуренції у всіх сегментах ринку електроенергії. Створення умов рівності для всіх учасників ринку, а також забезпечення можливості інтеграції енергосистеми України в європейські ринки електричної енергії, зокрема шляхом приведення вітчизняного законодавства до європейських правових норм і правил. Це дозволить українському споживачу отримувати якісні послуги за конкурентною ціною, а виробникам електроенергії в перспективі реалізувати експортний потенціал завдяки доступу на європейський ринок.

Цільові показники на 2016 рік:

· зупинення падіння обсягів виробництва і споживання електроенергії. Згідно прогнозу у 2016 році обсяг виробництва електроенергії буде становити 156 550 млн. кВт∙год, що на 0,69% менше показника 2015 року, проти падіння в розмірі 13,4% у 2015 році порівняно з 2014 роком. Відповідно зменшення споживання електроенергії у 2016 році буде становити 2,39% проти падіння в розмірі 11,8% у 2015 році порівняно з 2014 роком.

· суттєве збільшення експорту електроенергії і доведення його обсягу до 7 178 млн. кВт∙год, що у 1,97 рази більше показника 2015 року.

Що уже було зроблено в попередній період:

Розроблено проект Закону України «Про ринок електричної енергії України», який направлено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 4493 від 21.04.2016).

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Створення нормативно-правової бази для переходу на нову модель функціонування ринку електричної енергії Правила Третього енергетичного пакета ЄС Міненерговугілля Мінфін, Мінеконом-розвитку, Мін’юст, НКРЕКП ІV квартал Забезпечує юридичне підґрунтя для переходу на нову модель енергоринку
Реалізація проекту «Дослідження можливості синхронного об’єднання Української та Молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E» План першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС Міненерговугілля   ІІІ квартал Забезпечить підготовку Угоди, яка включатиме всі технічні, організаційні та юридичні аспекти, необхідних для синхронної роботи енергетичних систем України з континентальною європейською енергосистемою
Доопрацювання проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій та визначення джерел фінансування Щорічна економія близько 200 млн. доларів США Міненерговугілля, Мінфін, Мін економ-розвитку ІV квартал Дозволить уникнути монопольної залежності від послуг російських підприємств з технологічної витримки та переробки відпрацьованого ядерного палива

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

Подальша лібералізація ринку електроенергії, створення конкурентних умов у всіх сегментах ринку електроенергії, запровадження двосторонніх договорів на ринку електроенергії, ринку «на добу наперед», внутрішньодобового балансуючого, роздрібного ринків та ринку допоміжних послуг. Інтеграція енергосистеми України в європейські ринки електричної енергії, запровадження системи спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії, затвердження механізму тимчасової підтримки окремих теплоелектроцентралей для проведення їх реконструкції та критеріїв її надання.

ІІІ. 3.Реформа вугільної промисловості

Постановка проблеми:

Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей національної економіки, тривалий час перебуває у кризовому стані. Майже 96 відсотків шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Через повільну реструктуризацію галузі в експлуатації перебуває значна кількість збиткових, неперспективних шахт. На підприємствах галузі, які перебувають на території, підконтрольній Україні, за останній рік скоротилися обсяги видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, насамперед розкривних та підготовчих. Склався реальний стан загрози згортання вуглевидобутку на більшості шахт протягом наступних одного-двох років.

Державними вугледобувними підприємствами, які на сьогодні перебувають на території, підконтрольній Україні, у 2014 році видобуто 7,8 млн. тон вугілля на суму в 3,1 млрд. грн. та отримано 4,1 млрд. гривень державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції. Від виробництва готової товарної вугільної продукції отримано майже 5 млрд. гривень збитків.

У 2015 році видобуто 6,7 млн. тон вугілля на 4,2 млрд. грн. та отримано 1,2 млрд. гривень державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції. Збитки від виробництва готової товарної продукції склали 4,4 млрд. гривень.

Мета:

Комплексне розв’язання проблемних питань функціонування вугільної галузі, здійснення системних заходів з використання її потенціалу для зростання обсягів видобутку вугілля, підвищення ефективності і переведення вугільної галузі на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з одночасним розв’язанням екологічних та соціальних проблем шахтарських регіонів. Створення сприятливих інвестиційних умов для приватизації шахт.

Цільові показники на 2016 рік:

● До кінця 2016 року державними вугледобувними підприємствами заплановано видобуток вугілля обсягом 7,2 млн. тон

● Реалізація структурних змін у галузі та забезпечення поступового збільшення вуглевидобутку до обсягів, необхідних для забезпечення енергетичної безпеки держави - до 19,6 млн. тон у 2020 році.

Що уже було зроблено в попередній період:

Міненерговугілля розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості до 2020 року».

Проектом Концепції визначені проблеми вугільної галузі та шляхи їх вирішення, які передбачають досягнення рентабельності вугільних підприємств та поступового збільшення вуглевидобутку, зменшення адміністративного персоналу та закриття лише тих шахт, які не мають перспектив стати рентабельними.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Створення нормативно-правової бази для початку реформування вугільної галузі Необхідність забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом нарощування вуглевидобутку Міненерговугілля, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон, Міносвіти Міністерство тимчасово окупованих територій, Мінприроди, Держенергоефективність, ОДА, ФДМ, галузеві профспілки ІV квартал Створення прозорих та конкурентних умов для функціонування вугільної галузі в рамках ринкових відносин та залучення у вугільну галузь приватних інвестицій
Розгляд та аналіз програм розвитку державних вугледобувних підприємств на 2016 рік та на перспективу до 2020 року, якими передбачається вихід на беззбитковий рівень роботи у стислі терміни Необхідність визначити можливість виходу державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень виробничої діяльності Міненерговугілля ІІ квартал Дозволить визначити переліки підприємств для реалізації структурної перебудови вугільної галузі

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

Проведення реструктуризації вугільної галузі шляхом оптимізації шахтного фонду на базі перспективних шахт, в тому числі шахти-новобудови № 10 «Нововолинська», які мають можливість в найкоротші терміни виходу на беззбитковий рівень роботи.

Консервація шахт з низькими техніко-економічними показниками, високим рівнем зношення шахтного фонду, необхідним значним обсягом капітальних інвестицій для виведення на беззбитковий рівень роботи. Ліквідація шахт, які закінчують відпрацювання промислових запасів або не мають можливості виходу на беззбитковий рівень роботи навіть при значних капітальних інвестиціях. Забезпечення соціальної підтримки вивільнених працівників.

Оновлення основних фондів підприємств. Збільшення обсягів вуглевидобутку відповідно до потреб підприємств тепло- та енергогенеруючого комплексу при оптимізації державної підтримки та її скорочення до мінімального обсягу. Створення прозорих та конкурентних умов для функціонування вугільної галузі в рамках ринкових відносин і для залучення у вугільну галузь приватних інвестицій. Приватизація вугледобувних підприємств.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.014 с.)