Мета, яку ставить перед собою УрядМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета, яку ставить перед собою УрядПроект

 

План

Пріоритетних дій Уряду

На 2016 рік

 

 


Мета, яку ставить перед собою Уряд

Україна перебуває у виняткових обставинах, переживши глибоку політичну та економічну кризу на тлі окупації Криму та війни на Сході. Однак, причина даної кризи глибша, ніж поточні політичні та економічні потрясіння, чи російська агресія. До неї призвело зволікання з проведенням необхідних реформ протягом 25 років незалежності. Серед східноєвропейських країн Україна є одним з найслабших реформаторів - зміни, які відбулися в країні з часів краху комуністичного табору, значно менші, ніж в сусідніх країнах-членах ЄС. Наслідки такого зволікання стали катастрофічними для громадян України. Починаючи на початку 90-х приблизно на одному рівні економічного розвитку з такими країнами, як Польща, Словаччина та Румунія, зараз ми відстаємо від них у кілька разів. Темпи економічного зростання в Україні значно нижчі за темпи зростання економік наших західних сусідів. Заробітні плати українців в 3-5 разів менші, ніж заробітні плати поляків, словаків та румун.

Втім, українці можуть наздогнати своїх сусідів та добитися такого ж рівня економічного розвитку та добробуту. Якісний людський капітал, вигідне географічне положення та потужна база природних ресурсів створюють високий потенціал не тільки для виходу з кризи, але й для стрімкого розвитку країни. Цей потенціал може бути реалізований лише шляхом рішучих та ефективних європейських реформ, які мають принести помітні для громадян результати.

Мета, яку ставить перед собою Уряд, - забезпечити зростання рівня життя громадян і підвищення його якості завдяки сталому економічному розвитку.

Передумовами її досягнення є забезпечення національної безпеки, макроекономічна стабільність, створення сприятливого бізнес-клімату, утвердження верховенства права та протидія корупції та підвищення якості державного управління.

Ці стратегічні пріоритети в свою чергу визначають набір тих першочергових кроків, які Уряд планує реалізувати до кінця поточного року.

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

Повноцінна імплементація Закону «Про державну службу» у визначений його перехідними положеннями період до 1 січня 2018 року, включно із забезпеченням поступового зростання рівня оплати праці державних службовців.

І. 4. Впровадження електронного обміну документами та електронної взаємодії між органами влади

Постановка проблеми:

Відсутність автоматизованої електронної взаємодії між органами влади та доступу до державних реєстрів в режимі реального часу є однією з головних перешкод на шляху підвищення ефективності та оперативності роботи органів влади, спрощення надання адміністративних послуг та дебюрократизації обслуговування громадян та бізнесу.

Сьогодні електронна взаємодії в Україні розвивається шляхом створення індивідуальних взаємодій «точка-точка» за різними правилами та підходами.

Мета:

Підвищення ефективності та оперативності роботи органів влади шляхом запровадження міжвідомчого електронного документообігу та автоматизованого обміну інформацією між реєстрам.

Цільові показники на 2016 рік:

Забезпечення електронного обміну організаційно-розпорядчими документами між ЦОВВВ та підключення до електронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів (близько 60).

Що уже було зроблено в попередній період:

● Розроблено проект Закону України «Про електронну взаємодію»;

● Реалізовано пілотний проект щодо електронної взаємодії у міграційній сфері для відпрацювання єдиних підходів та правил;

● Забезпечено модернізацію системи міжвідомчого електронного документообігу та підключено понад 80 органів влади.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року

  Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Ухвалення Закону України «Про електронну взаємодію» Законодавче забезпечення запровадження електронної взаємодії ДАЕУ ІV квартал Дозволить підключення пріоритетних державних реєстрів
Підключення до електронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів (10-15) Підвищення ефективності роботи органів влади ДАЕУ ІІІ- ІV квартали Автоматизований обмін даними з пріоритетними реєстрами
Розвиток міжвідомчої системи електронного документообігу Підвищення ефективності роботи органів влади ДАЕУ Протягом року Узгодження актів КМУ виключно в е-формі

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

Підключення до електронної взаємодії всіх пріоритетних реєстрів.

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

Покрокове запровадження усіх пріоритетних електронних послуг, переведення в електронну форму усіх найбільш популярних, соціально важливих та потенційно ризикованих з точки зору корупції послуг.

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

Відкриття наступних пріоритетних даних та формування попиту на ці дані в суспільстві і в бізнес-середовищі

 

Мета

Забезпечення населення громади доступними та якісними послугами

Цільові показники:

Формування оптимальної системи закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, дільничних інспекторів. Формування субвенції на охорону здоров’я, освіту на первинному рівні, виходячи з розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості ;

Що уже було зроблено в попередній період:

Схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади та План заходів щодо її реалізації. Прийнято у першому читанні законопроект «Про муніципальну варту» (реєстр.2890 від 18.05.2015).

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
ПРОВЕДЕННЯ СЕКТОРАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:
  у сфері освіти        
  Визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні громад, районів, областей та сприяння територіальним громадам (передусім об’єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів освіти Необхідність удосконалення механізму вирішення питань визначення повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, районів, областей формування оптимальної мережі закладів освіти, в т.ч. Hub school МОН, Мінрегіон, облдержадміністрації, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання освітніх послуг
  Удосконалення формули розрахунків освітньої субвенції, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі освіти на базовому рівні Необхідність затвердження нормативів, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного учня в учбовому закладі незалежно від місця його навчання МОН, Мінфін та інші заінтересовані ЦОВВ за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання освітніх послуг
  Формування карти опорних шкіл на основі затверджених перспективних планів Необхідність затвердження нормативів, запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного учня в учбовому закладі незалежно від місця його навчання МОН ОДА, Мінрегіон ІІІ квартал Забезпечення високого рівня надання освітніх послуг
  у сфері охорони здоров’я        
  Визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів місцевого самоврядування на рівні громад, районів, областей та сприяння територіальним громадам (передусім об’єднаним територіальним громадам) у формуванні оптимальної мережі закладів охорони здоров’я Необхідність запровадження справедливого розподілу коштів на утримання одного хворого закладів охорони здоров’я МОЗ, Мінфін та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладів охорони здоров’я та формування оптимальної мережі закладів охорони здоров’я, зокрема в об’єднаних територіальних громадах
  Удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів, затвердження методики розрахунку вартості надання послуг в галузі охорони здоров’я на базовому рівні Удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здоров’я на основі обґрунтованих нормативів необхідно для визначення обсягу кошті на ці цілі у Державному бюджеті на кожний наступний рік МОЗ, Мінфін та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування Перше півріччя Забезпечення високого рівня надання медичних послуг закладів охорони здоров’я
  у сфері соціального захисту        
  Забезпечення прямого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам Необхідність запровадження оптимального розподілу коштів та адресності надання всіх видів пільгових послуг Мінсоцполітики, Мінфін, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Листопад Перехід до адресності надання всіх видів пільгових послуг, підвищення їх якості
  Затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, визначивши мінімальне і максимальне значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів Необхідність визначення нормативів за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю Мінфін, Міносвіти, МОЗ, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції. Червень Підвищення якості надання соціальних послуг
  у сфері охорони громадського порядку        
  Підвищення спроможності громад у сфері охорони громадського правопорядку   Необхідність надання органам місцевого самоврядування механізмів реалізації їх повноважень у сфері забезпечення правопорядку. МВС, Мінрегіон, інші ЦОВВ Протягом року запровадження в територіальних громадах (передусім 159 об’єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських

 

II. 1. Бюджетна реформа

 

Постановка проблеми:

Існуюча на сьогодні в Україні неякісна система бюджетного планування робить бюджетну політику непередбачуваною у перспективі більше ніж одного року, створює постійну небезпеку зростання дефіциту державного бюджету та державного боргу і заважає ефективному використанню коштів. Головні розпорядники планують видатки на один рік без розуміння середньострокових перспектив - фактично, як скорегована копія бюджету за попередній рік - без чіткого визначення пріоритетів та цілей тих чи інших видатків.

Запровадження середньострокового бюджетного планування зробить бюджетну політику більш передбачуваною, полегшить утримання дефіциту державного бюджету на безпечному рівні та скорочення державного боргу. Воно також дасть громадськості та бізнесу інформацію щодо цілей державної політики, на які будуть виділятися бюджетні кошти у середньостроковому періоді, а також державних послуг, що має намір надавати держава у цей період, та їх обсягу.

Щодо механізму ДПП

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства" Стимулювання залучення приватних інвестицій для реалізації проектів ДПП Мінекономрозвитку (Департамент залучення інвестицій ) Потребує першочергового розгляду, ІІ квартал Збільшення кількості проектів ДПП
Приведення положень нормативно-правових актів у відповідність із Законом України № 817-VIII від 24.11.2015 "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні" Удосконалення правового регулювання ДПП Мінекономрозвитку (Департамент залучення інвестицій ) ІІІ квартал Удосконалення інституційного середовища у сфері ДПП для залучення інвестицій в інфраструктуру

 

II. 10. Розвиток інновацій

Постановка проблеми:

Розвиток інновацій та перехід до цифрової економіки є однією із передумов посилення конкурентоспроможності України на глобальному ринку. Сьогодні існує ряд проблем, які сповільнюють розвиток інновацій в Україні, зокрема: недосконале законодавче забезпечення, недостатній рівень розвитку ІКТ-інфраструктури та цифрових навичок, відсутність інноваційної культури, недосконала система держаного управління у даній сфері.

ПОКАЗНИКИ 2020 прогноз 2025 прогноз
Наукоємність ВВП, % 0.77 1.5 2.5
Питома вага продукції високотехнологічних галузей в ВВП, %
Питома вага високотехнологічної продукції в обсязі експорту товарів і послуг,% 5,5 9,0 15,0
Середня зношеність основних засобів реального сектору, % 60,0 50,0
Прямі іноземні інвестиції в високотехнологічні галузі, млрд. дол - 6,5
Кількість випускників STEM, тис. чол

 

Мета:

Перехід до цифрової економіки. Створення умов для розвитку інноваційних підприємств і широкого впровадження інноваційних технологій у всіх галузях економіки.

 

Цільові показники на 2016 рік:

● Схвалення проекту «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»;

● Створення та початок роботи Офісу високих технологій (High Tech Office);

● Приєднання України до європейського звіту про розвиток інновацій Innovation Union Scoreboard.

 

Що уже було зроблено в попередній період:

Розроблено «Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»; Обговорено її з учасниками ринку, експертами, науковцями та представниками громадських організацій.

На основі зустрічей з представниками Світового банку підготовлено проект створення Офісу високих технологій.

Проведено переговори з відповідальними представниками Єврокомісії щодо приєднання України Innovation Union Scoreboard. Підготовлено за участі Державної служби статистики України та Інституту економіки та прогнозування НАНУ, та передано Єврокомісії необхідні статистичні показники.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні, Терміни Що дасть реалізація даного кроку
1. Передача Мінекономрозвитку функції формування державної політики у сфері трансферу технологій та інноваційної діяльності, електронного урядування та розвитку інформаційного суспільства Ліквідація дублювання функцій та відсутності єдиної політики у цій сфері Мінекономрозвитку КМУ До кінця року Оптимізація процесів та політик у цій сфері
2. Подання проекту стратегії на розгляд КМУ, його затвердження Стратегія розроблена за участі експертів і бізнесу, передбачає комплексний підхід до стимулювання розвитку технологій Мінекономрозвитку ІІ квартал Розвиток високих технологій, структурні зміни в економіці
3. Обговорення проекту High Tech Office з бізнесом, експертами та громадськістю Для реалізації необхідна підтримка бізнесу та експертного середовища Мінекономрозвитку ІІ квартал Вирішення ряду організаційних питань, підготовка до запуску High Tech Office  
4. Створення High Tech Office Розвиток венчурної екосистеми, стимулювання інновацій Мінекономрозвитку ІІІ квартал Фінансування інноваційних проектів, зростання кількості стартапів  
5. Залучення Світового банку до діяльності High Tech Office Проект передбачає надання Світовим банком технічної допомоги Мінекономрозвитку До кінця року Отримання фінансування та експертної допомоги  

 

Збереження дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування від руйнування внаслідок руху транспортних засобів, які перевищують вагові параметри через створення системи вагово-габаритного контролю в інспекційному режимі.

Цільові показники на 2016 рік:

· Збільшення кількості вагових комплексів від 34 наявних – до 105 одиниць.

· Зниження незапланованих витрат з бюджету на відновлення дорожньої інфраструктури (економія на відновлення покриття становитиме близько 5 млрд. грн.).

· Підвищення габаритно-вагової дисципліни водіями, що зменшить для них ризики накладення штрафних санкцій

· На початковому етапі завдяки ефективності санкцій за недотримання водіями габаритно-вагової дисципліни очікується надходження у вигляді штрафних санкцій у розмірі 400 тис. грн на місяць.

Що зроблено в попередній період :

· Встановлено заборону руху транспортних засобів дорогами загального користування, які здійснюють перевезення подільних вантажів загальною масою понад 40 тонн або навантаженням на вісь понад 11 тонн.

· У рамках проекту бюджетної секторальної підтримки «Підтримка впровадження Транспортної стратегії України» отримано кошти на придбання 71 пересувного придорожнього комплексу, які будуть обладнані вагами для перевірки транспортних засобів.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети.

№ п/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
  Закупівля пересувних придорожніх комплексів Придбання 71 пересувного придорожнього комплексу передбачено у рамках проекту «Підтримка впровадження Транспортної стратегії України». Укртрансбезпека Мінінфраструктури   ІІ квартал Збільшення кількості зважувань транспортних засобів
Проведення навчання працівників, які будуть здійснювати зважування транспортних засобів Використання нового обладнання потребуватиме компетентних працівників Укртрансбезпека На протязі 2016 року Підвищить компетентність контролюючого органу
Створення умов для лібералізації допуску перевізників до ринку перевезень з одночасним підсиленням їх відповідальності Дерегуляція процесу надання адмінпослуг у сфері транспорту, впровадження принципу «Єдиного вікна»; Посилення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вагових норм Укртрансбезпека Мінінфраструктури   На протязі 2016 року Підвищення конкуренції на ринку перевезнь; Збереження автомобільних доріг

 

Підписання Угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір (САП), що забезпечить вільний доступ до європейського ринку, інфраструктури повітряного транспорту, а також свободу заснування, рівні умови конкуренції та спільні правила, зокрема, у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, управління повітряним рухом, захисту навколишнього середовища та спільні соціальні норми.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Зняття обмежень на паритетних засадах щодо кількості авіакомпаній і здійснюваних ними рейсів між Україною та країнами ЄС, підвищення якості авіа послуг.

В результаті реалізації Угоди про САП будуть зняті кількісні обмеження щодо авіаційних перевезень між Україною та країнами ЄС, які стосуються кількості авіакомпаній, рейсів. При цьому, громадяни України отримають можливість подорожувати до країн ЄС та між ними на підставі єдиного квитка, що поєднуватиме сегмент подорожі повітряним і наземним транспортом, у разі якщо між перевізниками укладено відповідні комерційні домовленості, і якщо такі перевізники мають відповідні права на експлуатацію маршруту.

 

Реформування системи управління морським та річковим транспортом, торговельним судноплавством відповідно до міжнародних стандартів для забезпечення повноцінного виконання взятих Україною зобов’язань, збереження правового режиму у міжнародному судноплавстві (на українських суднах та у морських портах) та відновлення ефективної системи управління реалізацією державної політики у сферах торговельного мореплавства, морського і річкового транспорту та безпеки судноплавства.

Цільові показники на 2016 рік:

Враховуючи масштаб реформ у галузі водного транспорту їх осяжні результати очікуються у середньостроковій перспективі.

 

У середньостроковій перспективі:

· запровадження міжнародних стандартів у сфері торговельного судноплавства;

· залучення інвестицій у судноплавство, суднобудування та судноремонт;

· підвищення привабливості морських і річкових портів для контейнерного сервісу;

· створення привабливості українського прапору для судновласників;

· підвищення попиту на послуги українських моряків на світовому ринку праці

 

Що зроблено в попередній період :

 

  • Робоча група Мінінфраструктури з проведення реформування системи управління морським та річковим транспортом запропонувала створення Укрморрічфлоту, як необхідного кроку на шляху приведення системи управління сучасним вимогам міжнародного режиму судноплавства, безпеки мореплавства та пошуку і рятування. Відповідне рішення було прийняте також Кабінетом Міністрів України (п. 317 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети

 

  Кроки Пояснення, Обґрунтування Відповідальні Терміни Що дасть реалізація цього кроку
Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про створення Морської адміністрації України, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів щодо вирішення організаційних, кадрових, фінансових питань тощо Згідно з Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» утворення центрального органу виконавчої влади здійснюються Кабінетом Міністрів України Мінінфра-структури Мінфін Мінекономіки   IІ квартал Утворення державного органу, який забезпечить ефективну імплементацію міжнародних стандартів, виконання функцій з безпеки і охорони у сфері судноплавства, захисту морського середовища, реєстрації і сертифікації суден, дипломування моряків, контролю держави порту і прапору
Затвердження Кабінетом Міністрів України положення про Морську адміністрацію України, вирішення організаційних, кадрових, фінансових питань тощо Згідно з Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» Мінінфраструктури Мінфін Мін’юст   IІІ-IV квартали Запровадити процедуру організації роботи Державної служби морського та річкового транспорту України

 

Постановка проблеми

Участь молоді у суспільно-політичному житті держави, формуванні політики, що стосується її проблем, залишається низькою. Крім того, різноманітні дослідження відзначають несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції, їхню недостатню інтегрованість у європейську та світову молодіжну спільноту. Залишають бажати кращого рівень практичних вмінь і навичок молодих фахівців, рівень зайнятості молоді за обраною професією, темпи розвитку підприємництва серед молоді.

 

Тільки 2% української молоді є членами молодіжних організацій та 6% відвідують організовані ними заходи. Тільки 5% молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

 

Мета:

Збільшити на 15% чисельність учасників програм та заходів, спрямованих на розв'язання актуальних проблем молоді.

 

Цільові показники на 2016 рік:

  • Залучити 300 тис. молодих людей до реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для вирішення актуальних проблем молоді.
  • Залучити 2000 молодих людей до реалізації проектів у рамках здійснення українсько-польських та українсько-литовських обмінів;
  • Присудити до 20 премій Кабінету Міністрів України за досягнення молоді у розбудові України.
  • Підготувати 250 фахівців, які працюють з молоддю.
  • Прийняти положення про діяльність молодіжних центрів в регіонах України.

 

VI. 2. Реформування Збройних Сил та органів військового управління за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах-членах НАТО у відповідності до стратегічного оборонного бюлетеня (Дорожньої карти реформування Міноборони і Збройних Сил України)

Постановка проблеми:

Глибина і складність тих проблем, які накопичилися в сфері оборони, вимагають формування якісно нової державної політики. Враховуючи виклики, які стоять перед Україною через російську агресію і постійну загрозу її ескалації, необхідно і далі нарощувати обороноздатність країни і продовжити реформування Збройних Сил за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах-членах НАТО.

 

Мета:

Забезпечити перехід Міноборони на нову організаційно-штатну структуру, укомплектувати структурні підрозділи апарату Міноборони найбільш підготовленим особовим складом, забезпечити набуття спроможностей щодо виконання завдань військово-політичного керівництва Збройними Силами. Продовжити структурну перебудову Збройних Сил України, наближуючи їх структуру до стандартів НАТО.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Виконати основні заходи з реформування Міноборони – до кінця
2016 року.

 

Що уже було зроблено в попередній період:

Відбувається нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України за рахунок оснащення модернізованими та новими зразками озброєння і військової техніки.

Створено Комітет реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Затверджена нова організаційно-штатна структура Міноборони.

Запроваджена система електронних закупівель дала змогу прискорити процедури торгів та заощадити значні державні кошти.

 

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

· Розроблення і впровадження чітких і зрозумілих концептуальних, доктринальних і інформативних документів, які дозволяють поліпшити процеси прийняття рішень на всіх рівнях управління;

· Проведення модернізації перспективних та розроблення нових зразків озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів і розгортання їх власного виробництва у кооперації з державами – членами НАТО;

· Запровадження сучасної системи і технологій всебічного забезпечення військ (сил), автоматизованої системи управління та обліку ОВТ, військово-технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів;

· Створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони

 

VI. 3. Оновлення підходів до інтеграції з НАТО

Постановка проблеми:

Назріла необхідність сформувати належні політичні та інституційні рамки, необхідний клімат та довіру для започаткування процесу реальної та орієнтованої на результат інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір.

Річні національні програми - основний формат співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО). Програма на 2015 рік містила 225 заходів, з яких: 168 – виконані (74,6 %); 44 – триває виконання (19,5 %); 13 – не виконано з об’єктивних причин (5,9%).

У 2015 році до реалізації РНП були залучені більше 40 органів виконавчої влади, державних органів, громадських організацій та об'єднань (16 – міністерств, 12 – служб, 5 – агентств, 2 – інспекції, 11 – інші установи та органи, НУО – 2).

Мета:

Річні національні програми мають нарешті перетворитися з набору заходів на стратегічний документ, орієнтований на підготовку України до членства в НАТО.

В Україні має бути створена належна система координації співробітництва з НАТО.

Цільові показники на 2016 рік:

Ефективне виконання заходів річної національної програми

Що вже було зроблено в попередній період:

За останній рік спільно з НАТО започатковано й низку інших допоміжних механізмів. Розпочато практичну фазу реалізації низки трастових фондів НАТО на підтримку України.

В рамках підготовки до Варшавського саміту НАТО 8-9 липня 2016р. розпочато підготовку «Комплексного пакету допомоги для України», який спрямований на підтримку оборонної реформи в нашій державі. В рамках Пакету будуть систематизовані вже існуючі ініціативи й розпочаті деякі нові.

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року:

  Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни Що дасть реалізація цього кроку
  Видати на заміну Указу Президента України від 12 червня 2013 року № 328/2013 «Про Річні національні програми співробітництва Україна — НАТО» новий Указ, яким визначити Порядок розробки та оцінки виконання РНП. РНП має стати програмою реформ, а не переліком заходів двостороннього співробітництва. МЗС, причетні ЦОВВ ІІ квартал Привести документ за підходами, змістом та часовими рамками сучасній філософії та календарному плану нашої взаємодії з НАТО.
  Схвалити проект Указу Президента України «Про національну систему координації співробітництва України з НАТО», Прийняти постанову КМУ про утворення Комісії з питань координації співробітництва України з НАТО на чолі з Віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе. Система координації не функціонує більше 2-х років. МЗС, причетні органи державної влади ІІ квартал Запустити роботу Комісії з питань координації співробітництва з НАТО.

 

VI. 7. Створення Цільового фонду багатьох партнерів для України для залучення коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги для вирішення питань тимчасово окупованих територій та ВПО

Постановка проблеми:

Відновлення мирного життя на деокупованих територіях вимагає суттєвої міжнародної технічної допомоги. Для отримання цієї допомоги існує ряд перешкод через неузгодженість українських нормативних документів з європейськими. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» значно ускладнює надання такої допомоги міжнародними структурами. Нормативне врегулювання отримання міжнародної технічної допомоги створить сприятливі передумови для отримання такої допомоги Україною.

Для об’єктів, що потребують першочергового відновлення, потрібно 5,8 млрд. грн. (Донецька область – 1,73 млрд. грн., Луганська область – 4 млрд. грн.). В 2016 році для цих цілей передбачено 227 млн. грн.

Згідно «Оцінки шляхів відновлення та розбудови миру в Україні», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 797-р «Про схвалення звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Світового банку», орієнтовний обсяг сукупних потреб фінансових ресурсів для відновлення сходу України становить 1,52 млрд доларів США:

1) інфраструктура та соціальні послуги (потреба – 1 257,7 млн. дол. США);

2) відновлення економіки (потреба – 135,5 млн. дол. США);

3) соціальна стійкість, розбудова миру та громадська безпека – (потреба – 156,8 млн. дол. США).

Мета:

Створення Цільового фонду дозволить залучати позабюджетні кошти, акумулювати їх та спрямовувати на відновлення та розбудову миру в Україні, створить нові інструменти фінансування та дозволить залучати донорів, міжнародні фінансові організації.

Сприяння загальній узгодженості впровадження заходів з відновлення та розбудови миру та реалізації відповідної державної програми;

Виконання функцій координаційної платформи для заходів з відновлення

 

Цільові показники на 2016 рік

Залучення коштів від донорів та міжнародних фінансових організацій для відбудови зруйнованих автодоріг та штучних споруд (250,5 км та 13 мостів, естакад, шляхопроводи та ін.) в Донецькій та Луганській областях (711,5 км доріг та 17 штучних споруд протяжністю понад 1800 м) та фінансування об’єктів, що потребують першочергового відновлення.

Що уже було зроблено в попередній період:

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 270-р «Про уповноваження Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства виступити з ініціативою міжнародного характеру про заснування Цільового фонду багатьох партнерів для України» Державним агентством України з питань відновлення Донбасу підготовлено проект відповідного звернення, що доопрацьовано Секретаріатом Кабінету Міністрів України та надіслано Директору Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, Європи та Центральної Азії, а також Постійному Координатору системи ООН в Україні.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця рокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.032 с.)