Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі.· Вдосконалення диференційованих моделей культурних інституцій відповідно до потреб громад;

· Пошук нових методів роботи, спрямованої на задоволення потреб населення.

 


IV. 13. Створення комплексної електронної системи обліку культурної спадщини України

Постановка проблеми:

 

На державному рівні відсутня повна і достовірна інформація про кількісний і якісний склад Музейного фонду України (державної і недержавної частини). Те ж саме стосується пам’яток нерухомої спадщини. Не існує централізованих точних даних про обіг культурних цінностей, загальний фонд втрачених, переміщених і повернених культурних цінностей. Брак такої інформації перешкоджає популяризації українського культурного надбання у світі, збільшенню його туристичної привабливості.

 

Станом на 2014 рік у 543 музеях і заповідниках державної і комунальної форм власності зберігається понад 10 млн. предметів основного фонду. Дані щодо кількісного і якісного складу недержавної частини Музейного фонду України відсутні.

 

Мета:

Створення базових реєстрів (баз даних) об’єктів рухомої, нерухомої спадщини, а також втрачених / залишених на окупованих територіях культурних цінностей, інтеграція цієї інформації у національні та міжнародні інформаційні ресурси.

Встановлення диференційованого доступу до неї для цільових аудиторій.

 

Цільові показники на 2016 рік

 

Започаткування електронного реєстру

 

Що уже було зроблено в попередній період

Розроблено нормативно-правові акти, що є підготовчим етапом для впровадження реєстрів.

Проводиться аналіз поточного фактичного стану обліку державної частини Музейного фонду України, а також реальної кількості музеїв та інших закладів музейного типу, в яких зберігається Музейний фонд України.

Розпочато збір інформації для створення бази даних про культурні цінності Музейного фонду України, що були втрачені та викрадені з музеїв державної та комунальної форм власності у 2010-2015 роках.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети.

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
  1. Підведення підсумків повного звірення наявності пам’яток державної частини Музейного фонду України з фондово-обліковою документацією Повне звірення розпочато згідно з наказом Міністерства культури і мистецтв від 29.10.2003 № 681. Мінкультури, департаменти та управління культури обласних, Київської міської державних адміністрацій Починаючи з ІІ кварталу 2016 року Виявлення реального стану ведення фондово-облікової документації. Упорядкування основного фонду шляхом звільнення від: · непрофільних предметів; · предметів, що не мають музейного значення або втратили його через незадовільний стан збереження; · предметів, що підлягають обліку в науково-допоміжному фонді; · номерів помилково наданих двом різним предметам, або навпаки, двох облікових номерів – одному предмету і т.ін.; · музейних предметів, які втрачені під час надзвичайних ситуацій
12. Впровадження Інструкції з обліку музейних предметів Необхідність врегулювання питання обліку предметів державної і недержавної частин Музейного фонду України відповідно до норм чинного законодавства України Мінкультури ІІ квартал Створить необхідні умови для запровадження уніфікованого механізму ведення обліку предметів Музейного фонду України.   Інструкція фактично є моделлю електронної системи обліку культурної спадщини
23. Впровадження Порядку обліку музейних предметів в електронній формі Необхідність визначення єдиного алгоритму ведення обліку музейних предметів в електронній формі для формування реєстру предметів Музейного фонду України Мінкультури ІІ-ІІІ квартал Впровадить уніфікований стандарт обміну даними, відкриє шлях до створення ефективного інструментарію для автоматизації фондово-облікових процесів та формування єдиного реєстру музейних цінностей України.
54. Визначення вимог до реєстрів (баз даних) культурних цінностей, предметів Музейного фонду України, музейних закладів, вироблення бачення їх міжвідомчої інтеграції   Мінкультури, ДФС, МВС Протягом року Дозволить сформувати технічне завдання на розроблення програмного забезпечення для відповідних баз даних, визначити вартість програмного продукту та необхідних ресурсів (матеріальних, технічних, людських) для ведення реєстрів

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі.

· розроблення (модернізація) програмного забезпечення для ведення реєстрів (баз даних) згідно із сформованими вимогами;

· встановлення сучасного серверного обладнання.

 

IV. 14.Створення Українського фонду культури

 

Постановка проблеми:

Наявний інструментарій державної підтримки культури не відповідає потребам сьогодення та європейській практиці. Через це, з одного боку, навіть наявні ресурси витрачаються переважно на те, що не створює розвитку чи змін. З іншого боку, не вдається подолати системний розрив між державним і незалежним секторами культури. Є нагальна потреба у створенні прозорого інструменту бюджетної підтримки культурних ініціатив та культурно-мистецьких проектів на конкурсній основі. Таким інструментом має стати Український фонд культури. Він стане одним з небагатьох наявних в Україні відкритих джерел фінансування культурних проектів. Він дасть змогу урівняти в доступі до ресурсів бюджетний і небюджетний сектори. Міністерство культури позбавиться непритаманних йому функцій розподілу коштів між акторами культурного простору.

 

 

Мета:

Створення Українського фонду культури, поступове розширення джерел його фінансових надходжень.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Уже 2016 року Фонд зможе виділити на підтримку проектів 6 млн. грн. У майбутньому операційний бюджет Українського фонду культури може зрости вдвічі.

 

Що уже було зроблено в попередній період :

· Започатковано конкурсну систему грантової підтримки культурно-мистецьких проектів.

· Затверджено Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки.

· Сформовано персональний склад зазначеної Експертної ради.

· Сформовано План роботи Мінкультури на І та ІІ квартал 2016 року в частині надання дольової фінансової підтримки з Державного бюджету України на організацію та проведення культурно-мистецьких акцій.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети.

 

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
1. Розроблення Закону України «Про Український фонд культури» Утворення Українського фонду культури Мінкультури, Мінфін, Мінекономрозвитку Мін’юст Протягом року Утворення Українського фонду культури дозволить забезпечити фінансову підтримку за допомогою грантів, стипендій, премій тощо культурно-мистецьких проектів, що здійснюватимуться державними і недержавними установами, організаціями, окремими громадянами.
2. Зміни у фінансовій діяльності Мінкультури На першому етапі у бюджет Фонду буде спрямовано кошти, передбачені Мінкультури на проведення культурно-мистецьких заходів за відповідними бюджетними програмами. Мінкультури, Мінфін, Протягом року Оголошення Фондом відкритого конкурсу проектів
3. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу, Закону України «Про державні лотереї в Україні», «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Пошук стабільного джерела бюджету Фонду Мінкультури, Мінфін, Мінекономрозвитку Протягом року Суттєве збільшення фінансової підтримки сфери культури (і у державному, і недержавному секторах).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.012 с.)