Цільові показники на 2016 рік 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цільові показники на 2016 рік • Проведення протягом 2016 року 10 міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та в перспективі збільшення на 10% чисельності молоді, зокрема яка проживає у східних та південних регіонах держави, готової до захисту територіальної цілісності та незалежності України.
 • Створення координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при обласних та Київській міській державних адміністраціях (до кінця червня 2016 року) та в перспективі при усіх районних державних адміністраціях (до кінця 2016 року).

 

Що уже було зроблено в попередній період)

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 524 утворено Міжвідомчу комісію з питань національно-патріотичного виховання, основним завданням якої є координація дій органів виконавчої влади з питань національно-патріотичного виховання;
 • Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 затверджено Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки;

· підготовлено щорічну Державну доповідь Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україніна тему: "Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки" (за підсумками 2014 року) та проведено комітетські слухання. Здійснено ґрунтовний аналіз проблем та розроблено системний підхід до їх розв'язання;

 • налагоджено діалог із громадськими ініціативами, які працюють у напрямі національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання та проводяться спільні заходи;
 • сформовано контактну базу посадових осіб, відповідальних за координацію напряму національно-патріотичного виховання в областях, районах, містах України (понад 800 осіб), яким Мінмолодьспорт регулярно надсилає інформацію про діяльність, організовані заходи, наради, зустрічі, розроблені проекти нормативно-правових актів тощо;

 

Проведено знакові всеукраїнські заходи:

· акцію "День Героїв" до Дня незалежності України (м. Київ);

· Всеукраїнську акцію, спрямовану на патріотичне виховання молоді, "Гетьманський Батурин" у рамках дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (м. Батурин);

· Всеукраїнську національно-патріотичну акцію "Покрова Героїв" за участі близько 200 представників із місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадськості (Донецька обл.);

· відновлено проведення Спартакіади допризовної молоді;

 

Спільно з громадськістю розроблено проекти:

· Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки" (проект акта знаходиться на погодженні в заінтересованих органах);

· Концепції військово-патріотичного виховання молоді (02.03.2016 проект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України);

· постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації" (проект акта знаходиться на погодженні в заінтересованих органах).

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
1. Формування системи взаємодії органів центральної влади з місцевими держадміністраціями та інститутами громадянського суспільства з питань національно-патріотичного виховання Створення правових засад для формування координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при місцевих державних адміністраціях.   Мінмолодьспорт, Мінеконом-розвитку, Мінфін, Мін'юст, Служба безпеки України, Національна поліція України, Держприкор-донслужба, ДСНС, ДФС, Держліс-агентство, обласні та Київська міська державні адміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування жовтень Створення дієвого інструменту з утвердження громадянської єдності на основі національно-патріотичних та демократич-них цінностей
2. Створення координа-ційних рад з питань національно-патріотич-ного виховання при обласних та Київській міській державних адміністраціях (до кінця червня 2016 року); при усіх районних державних адміні-страціях (до кінця 2016 року). Координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання при місцевих державних адміністраціях мають бути створені як постійно діючі консультативно-дорадчі органи, що сприятимуть реалі-зації державної політики з питань національно-патріо-тичного виховання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України Обласні, Київська міська, районні державні адміністрації.   IV квартал Впровадже-ння ефектив-них механіз-мів системної взаємодії органів дер-жавної влади, місцевого самоврядува-ння та інститутів громадянсь-кого суспіль-ства у напрямі національно-патріотично-го виховання
3. Проведення 10 міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України У зв'язку з прямою загрозою втрати суверенітету та незалежності України надважливим завдан-ням є підвищення рівня обороно-здатності держави, зокрема шляхом військово-патріотич-ного виховання молодого покоління українських грома-дян, формування національно-патріо-тичної свідомості, національної гідності та готовності до виконання конститу-ційного і грома-дянського обов'язку щодо захисту націо-нальних інтересів України Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінкультури, МІП, обласні, Київська міська державні адміністрації II – IV квартал Збільшення рівня знань молоді про стандарти НАТО та готовності до боротьби за державну незалежність і територіаль-ну цілісність України, зокрема шляхом підвищення престижності проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України  

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

Розвиток ефективної і дієвої загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання, яка сприятиме консолідації суспільства навколо державотворчих процесів та підвищенню рівня національної безпеки держави, зокрема шляхом:

· проведення науково-методичного дослідження щодо визначення показників оцінювання ефективності заходів у сфері формування національно-патріотичної свідомості;

· затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016 –2020 роки;

· схвалення Указом Президента України Концепції військово-патріотичного виховання молоді, метою якої єпідвищення рівня обороноздатності держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення основних напрямів удосконалення військово-патріотичного виховання молоді, зокрема щодо поступового переходу від радянсько-тоталітарної примусової мобілізації до мотивації найбільш фізично, морально та психологічно придатних осіб до проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України за зразками країн євроатлантичного простору;

· визначення моделі та повноважень державного органу, який буде наділений достатніми правовими механізмами для координації всіх заходів у сфері національно-патріотичного виховання та моніторингу і контролю за якістю їх втілення.

 

IV.17.Нові можливості для самореалізації української молоді

 

Постановка проблеми

Участь молоді у суспільно-політичному житті держави, формуванні політики, що стосується її проблем, залишається низькою. Крім того, різноманітні дослідження відзначають несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції, їхню недостатню інтегрованість у європейську та світову молодіжну спільноту. Залишають бажати кращого рівень практичних вмінь і навичок молодих фахівців, рівень зайнятості молоді за обраною професією, темпи розвитку підприємництва серед молоді.

 

Тільки 2% української молоді є членами молодіжних організацій та 6% відвідують організовані ними заходи. Тільки 5% молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

 

Мета:

Збільшити на 15% чисельність учасників програм та заходів, спрямованих на розв'язання актуальних проблем молоді.

 

Цільові показники на 2016 рік:

 • Залучити 300 тис. молодих людей до реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для вирішення актуальних проблем молоді.
 • Залучити 2000 молодих людей до реалізації проектів у рамках здійснення українсько-польських та українсько-литовських обмінів;
 • Присудити до 20 премій Кабінету Міністрів України за досягнення молоді у розбудові України.
 • Підготувати 250 фахівців, які працюють з молоддю.
 • Прийняти положення про діяльність молодіжних центрів в регіонах України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.008 с.)