ІІІ. 10. Гармонізація українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського союзу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. 10. Гармонізація українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського союзуПостановка проблеми:

Наслідком неефективності системи управління у сфері охорони довкілля є низький пріоритет екологічної політики серед інших галузевих політик, неефективна державна система моніторингу стану навколишнього природного середовища, недієві механізми у сфері управління відходами, неефективна система управління природними ресурсами, низький рівень контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

З часу ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС (з 2014 року) із 21 нових нормативно-правових актів, розроблення та прийняття яких передбачено Планами імплементації відповідних Директив ЄС, було прийнято незначну кількість Законів України, спрямованих на виконання Угоди, а саме:

«Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»;

«Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів».

 

Мета:

Імплементація директив та регламентів ЄС, зокрема, «горизонтальних директив», що забезпечить інтеграцію екологічної політики до інших галузевих політик, і стане передумовою створення чітких і прозорих механізмів управління у сфері охорони довкілля.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Запровадження європейських екологічних механізмів щодо:

● стратегічної екологічної оцінки планованої діяльності;

● оцінки впливу на довкілля від реалізації конкретних проектів;

● басейнового принципу управління водними ресурсами країни;

● реалізації положень Морської стратегії ЄС

● управління у сфері поводження з відходами

● торгівлі викидами парникових газів та охорони озонового шару;

● збереження природного середовища існування (далі - оселища) і видів природної флори та фауни, щодо захисту диких птахів;

● підвищення ефективності поводження з ГМО;

● запровадження системи інтегрованих дозволів.

 

Що вже було зроблено за попередній період:

Здійснено огляд українського законодавства на предмет відповідності актам права ЄС.

Оновлено Національну стратегію наближення законодавства України до права ЄС.

Затверджено Плани імплементації 21 директив та актів законодавства Євросоюзу у сфері охорони навколишнього природного середовища та 5 Регламентів Європейського Союзу у сфері екодизайну.

Оновлено переклади актів права ЄС, розроблено глосарії (уніфіковано термінологію) у секторі «Управління відходами», «Охорона природи»; здійснено переклад Керівних документів у секторі «Охорона природи»

Розроблено проекти законів України:

«Про оцінку впливу на довкілля» (реєстр. № 2009а-д від 03.06.2015);

«Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстр. № 3259 від 08.10.2015);

«Про внесення змін до Основних засад (стратегії)державної екологічної політики України на період до 2020 року;

«Про відходи»;

«Про охорону озонового шару»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадженні інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом» (реєстр. 3603).

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

 

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація проекту
Супровід законопроекту «Про оцінку впливу на довкілля» (реєстр. № 2009а-д) до його прийняття Прийняття законопроекту є першочерговим завданням екологічного сектору Угоди про Асоціацію України з ЄС, і дозволить виконати зобов’язання за Орухською Конвенцією, Конвенцією Еспо, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал   Забезпечення обґрунтованості прийняття рішень щодо планованої небезпечної діяльності та врахування інтересів громадськості при прийнятті таких рішень. Зменшення рівня соціальної напруженості
Супровід законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстр. № 3259) до його прийняття В Україні відсутні механізми урахування екологічних міркувань при розробці та прийнятті проектів документів державного планування.   Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал   Оцінити вплив проектів документів державного планування на етапі прийняття рішення про їх розроблення з урахуванням думки громадськості.
Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” Ситуація на тимчасово окупованих територіях Криму і Севастополя, частин Луганської та Донецької областей, впливає на стан екологічної безпеки країни. Крім того, необхідно врахувати економічну кризу, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення.   Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал   Визначення основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, перш за все, на виявлених кореневих причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності країни до їх вирішення
Супровід законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадженні інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом» (№ 3603) до його прийняття ; Перехід від адміністративно-територіального до басейнового управління водними ресурсами є вимогою сучасності, відповідає світовій передовій практиці і саме такий інтегрований підхід сприяє максимальному досягненню цілей і завдань охорони та відтворення водних екосистем, забезпеченню раціонального використання водних ресурсів.   Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал   Запровадження планів управління річковими басейнами та ризиками затоплення  
Подання на розгляд Уряду проекту Закону України «Про відходи» Законодавство України у сфері поводження з відходами потребує істотного перегляду на предмет узгодження із законодавством ЄС Мінприроди – інші ЦОВВ 4 квартал   забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами, залучення фінансових ресурсів для створення сучасної інфраструктури поводження з ними, поліпшення стану навколишнього природного середовища і умови життєдіяльності населення.  
Затвердження Ліцензійних умов щодо провадження господарської діяльності з небезпечними відходами Необхідність визначення правил та умов здійснення господарської діяльності із поводження з небезпечними відходами з метою зменшення кількості випадків несанкціонованого розміщення небезпечних відходів у місцях, де може бути завдано істотної шкоди навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей Мінприроди – інші ЦОВВ 3 квартал Створення прозорих та відкритих умов функціонування суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами для належного виконання операцій із утилізації та знешкодження небезпечних відходів, створення умов для залучення інвестицій до цієї сфери
Розроблення та прийняття рішення Уряду про затвердження переліку відходів Українська система класифікації місць захоронення відходів недосконала та порядок формування тарифів на послуги із захоронення відходів негативно впливають на екологічну безпеку країни. Мінприроди – інші ЦОВВ 4 квартал   запровадження європейських механізмів формування тарифів на послуги із захоронення відходів, створення передумови для запобігання або зменшення негативному впливу на довкілля та ризику для здоров’я людей від розміщення відходів шляхом встановлення жорстких функціональних та технічних вимог щодо відходів та місць їх захоронення
Розроблення Національного плану дій поводження з відходами Відсутність чіткого переліку заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини   Мінприроди – інші ЦОВВ 4 квартал   Зменшення обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно-безпечного поводження з ними за рахунок створення відповідної інфраструктури, що базується на новітніх технологіях, запровадження дієвих фінансово-економічних механізмів у цій сфері

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.007 с.)