Що уже було зроблено в попередній період 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що уже було зроблено в попередній періодПроведено перемовини з Європейською Комісією та отримано підтвердження щодо проведення аудиту.

У рамках створення Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:

- проведено конкурс з відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки; за результатами отримано інформацію щодо 63 потенційних кандидатів;

- затверджено міжнародну наукометричну базу даних Scopus і рейтинг по індексу Хірша вчених України для формування спеціальної конкурсної комісії, що затверджуватиме склад Ідентифікаційного комітету з науки.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети.

 

В рамках аудиту вітчизняної науково-інноваційної системи між представниками Європейської Комісії та делегацією МОН:

 

  Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Проведення аудиту науково-інноваційної системи Відвідування установ України, що відповідають за формування та реалізацію політики в сфері науки та інновацій, а також провідних ВНЗ та науково-дослідних установ ЄК МОН НАНУ Червень 2016 р. Оцінка системи управління науково-інноваційної діяльності
Підготовка та обговорення проекту звіту за результатами проведеного аудиту Вивчення та узагальнення, узгодження та уточнення отриманої інформації ЄК МОН Зацікавлені органи виконавчої влади ВНЗ наукові установи громадські організації Липень-вересень 2016 р. Узагальнення та структуризація інформації, отриманої під час проведення аудиту
Оприлюднення ЄК остаточного звіту з рекомендаціями   ЄК МОН Жовтень 2016 р. Представлення звіту з рекомендаціями незалежної групи європейських експертів

 

У рамках створення Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:

 

  Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
Проведення перевірки членів спеціальної конкурсної комісії Закон передбачає жорсткі вимоги щодо членів комісії МОН Травень Формування персонального складу спеціальної конкурсної комісії
Відбір членами спеціальної конкурсної комісії персонального складу Ідентифікаційного комітету з питань науки. Перевірка та затвердження Кабінетом Міністрів України кандидатів у члени комітету Закон передбачає жорсткі вимоги щодо членів Ідентифікаційного комітету. Його склад затверджується актом КМУ, який вноситься МОН на підставі рішення спеціальної конкурсної комісії спеціальна конкурсна комісія МОН КМУ ІІ-ІІІ квартал Формування та затвердження персонального складу Ідентифікаційного комітету з питань науки
Проведення конкурсу на визначення членів Наукового комітету Конкурс здійснюється виключно Ідентифікаційним комітетом; органи виконавчої влади на цей процес не впливають Ідентифікаційний комітет з питань науки ІІІ квартал Визначення кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Формування та затвердження персональних складів Наукового та Адміністративного комітетів та Національної ради України з питань розвитку науки і технологій в цілому На підставі результатів конкурсу МОН подає відповідні проекти урядових актів. МОН КМУ ІV квартал Початок роботи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі

 

  • Використання рекомендацій незалежних міжнародних експертів при визначенні пріоритетів та інструментів оптимізації науково-інноваційної системи України.
  • Затвердження Дорожньої карти інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору
  • Створення у 2017 році на базі Державного фонду фундаментальних досліджень Національного фонду досліджень України.
  • Оптимізація науково-інноваційної системи держави з метою підвищення частки інноваційної продукції в національному виробництві, посилення обороноспроможності держави.

 

IV. 12. Осучаснення місцевих культурних закладів у рамках децентралізації

 

Постановка проблеми:

В Україні у зв’язку з процесом децентралізації виникають побоювання, що мережа сільських, селищних, районних закладів культури (бібліотеки, будинки культури, секції аматорського мистецтва тощо) зникне. Надання цим закладам нового функціонального значення дасть змогу зберегти їх. Вони зможуть стати соціальним інститутом згуртування територіальних громад. Мінкультури вперше стане інституцією, яка здійснюватиме трансфер знань і найкращих практик на місцевий рівень.

 

Залишковий принцип фінансування культури та кризові явища останніх років створили ряд негативних тенденцій. 32 % сільських населених пунктів не мають доступу до бібліотечних послуг. Мережа публічних бібліотек за 2012-2014 роки скоротилася на 8%. 30 % працівників галузі працюють на не повний робочий день, серед сільських бібліотекарів ця цифра складає 50 %.

 

 

Мета:

Інвентаризація і оцінка стану наявних культурних закладів у селищах, селах, смт., впровадження нових моделей їхнього функціонування відповідно до потреб громад.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Розроблення 3-5 типових моделей функціонування місцевих культурних локацій і їх пілотне впровадження.

 

Що уже було зроблено в попередній період:

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219 «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»;

Схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 946 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117».

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети.

 

№ з/п Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні Терміни (квартал) Що дасть реалізація цього кроку
1. Ретельна інвентаризація і оцінка стану наявних культурних закладів у селищах, селах, смт. Перегляд загальних показників і індикаторів функціонування локальних культурних інституцій З'ясування загальної картини стосовно закладів культури та перегляд на цій основі загальних показників і індикаторів функціонування локальних культурних інституцій, безпосередньо пов’язане зі зміною функції культури. Мінкультури IV Приведення пропонованих послуг у відповідність очікуванням населення
2. Вироблення диференційованих моделей культурних інституцій відповідно до потреб громад Буде запропоновано гнучкі моделі осучаснення локальних культурних закладів. Наприклад, «їдальня плюс бібліотека», що дорівнюватиме літературному кафе. Перелік таких моделей є невичерпним і постійно вдосконалюватиметься. Мінкультури IV За таких умов культурний заклад ніколи не зникне. Він осучасниться, набере нового функціонального значення, стане засобом соціоекономічного розвитку громади.
3. Механізм від держави для перепрофілювання закладів культури Необхідно розробити ефективний механізм від держави для перепрофілювання або оновлення локальних культурних інституцій. Сприяння діяльності неурядових інституцій спрямованої на підтримку культурних ініціатив громад. Мінкультури, Мінекономіки, Мінфін постійно В умовах кризи і відсутності у громади грошей на задоволення першочергових життєвих потреб вирішення стратегічних завдань відходить на другий план. Тому важливою є фінансова та інституційна підтримка якісних перетворень з боку держави.
4. Діалог з громадами і місцевими органами влади Постійний діалог, тренінги, спілкування з громадами і місцевими органами влади дасть змогу подолати брак ініціативи місцевої влади. Мінкультури, Мінрегіон, місцеві органи влади постійно Формування навколо закладів культури центрів розвитку громади, консолідація громадян, що мають спільні інтереси і відстоюють їх.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.009 с.)