Розрахунок капітальних вкладень в інші групи основних фондів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок капітальних вкладень в інші групи основних фондів.Капітальні вкладення в інші групи основних фондів визначаються приблизно у відсотках від вартості виробничого обладнання, а саме:

- передавальні пристрої – 10%;

- силове обладнання – 15%;

- транспортні засоби – 6%;

- вимірювальні пристрої -4%;

- обчислювальна техніка -20%.

Капітальні вкладення в інші групи основних фондів визначаються за формулою:

, грн. [6], с.14 (25);

де К – коефіцієнт, враховуючий відсоток певної групи інших основних фондів.

Sп.п = грн.

SС.О = грн.

Sтр.з = грн.

Sв.пр = грн.

Sоб.т = грн.

Визначення величини амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів дільниці.

Одержані результати розрахунків вартості основних фондів дільниці зводяться в таблицю 3.2. та обчислюються амортизаційні відрахування.

Таблиця 3.2. Вартість основних фондів та амортизаційні відрахування

№п/п Група основних фондів Балансова вартість Амортизаційні відрахування
Грн. Структура основних фондів, % Річна норма амортизації, % Сума амортизаційних відрахувань, грн.
1 Група 1 Будівлі Передавальні пристрої        
  Всього по групі 1        
        Група 2 Транспортні засоби Вимірювальні пристрої Обчислювальна техніка Господарський інвентар                
  Всього по групі 2     -  
7     Група 3 Машини та обладнання: - силове; - робоче; Інструмент та пристосування цільового призначення Виробничий інвентар              
  Всього по групі 3        
  Разом Фос= 100%    

Розрахунок капітальних вкладень в обігові кошти

Капітальні вкладення в обігові кошти приймаються в розмірі 30% від вартості основних фондів. Розмір капітальних вкладень в обігові кошти визначається за формулою:

Фоб = Фос × 0,3, грн. [6], с. 16 (26);

де Фос – балансова вартість основних виробничих фондів, грн.

 

Фоб = грн.

Загальний розмір капіталовкладень

Загальний розмір капіталовкладень обчислюється за формулою:

Фзаг = Фос + Фоб, грн. [6], с. 16 (27)

 

Фзаг = грн.

 

 


ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ УСТАТКУВАННЯ

 

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування відносяться до непрямих затрат, що переносяться на собівартість продукції у вигляді відсоткового відношення до тарифного заробітку основних робітників.

Витрати на повне відновлення та капітальний ремонт устаткування, транспортних засобів та дорогоцінного оснащення

Величина цих витрат визначається за нормами амортизації, які встановлені для різних видів основних фондів і складаються з амортизаційних відрахувань основних фондів групи 2 і групи 3 (табл. 3.2.)

Ау = Агр.2 + Агр.3, грн. [6], с.16 (28)

Ау = грн.

Витрати на експлуатацію устаткування обчислення

Обчислення вартості допоміжних матеріалів

Вартість допоміжних матеріалів (мастильні, обтиральні, миючі та емульсії) визначаються за встановленими нормами на один верстат. Середні витрати складають 350,00 грн. на один верстат.

, грн. [6], с.16 (29)

Обчислення витрат на силову електроенергію

Силова електроенергія використовується для живлення електродвигунів устаткування.

Витрати на силову електроенергію обчислюються за формулою:

, грн. [5], с.159 (30)

де Пу – загальна встановлена потужність електродвигунів
устаткування, кВт;

Код – середній коефіцієнт одночасної роботи електродвигунів верстатів; Код = 0,85;

Кп – середній коефіцієнт завантаження електродвигунів по потужності, Кп = 0,8; [3], с. 73;

Кч – середній коефіцієнт завантаження електродвигунів у часі; Кч=0,75; [3], с. 74;

Ккд – коефіцієнт корисної дії електродвигунів для металорізальних верстатів; Ккд = 0,65; [3], с. 75;

Км – коефіцієнт втрат електроенергії в електромережі;
Км=1,05; [3], с. 75;

Цел – ціна електроенергії за 0,9467 грн. за кВт год.

Вел. = грн.

Визначення витрат на оплату праці допоміжних робітників.

Витрати на оплату праці допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування (основна, додаткова зарплата та відрахування на соціальні потреби) визначається за формулою:

, грн. [5], с. 150 (31);

де Соц – загальний відсоток нарахувань до фондів соціального захисту робітників, Соц=36,3%.

Розрахунок витрат на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)