ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 8 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 8 Страница

Приймання поїздів на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора МАНЕВРОВА РОБОТА НА СТАНЦІЯХ Обов’язки працівників при проведенні маневрів Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях Маневри на головних і приймально-відправних коліях ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ І ПРОВЕДЕННЯ МАНЕВРІВ ЗА УМОВ ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ СЦБ НА СТАНЦІЯХ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАФОРІВ РОЗДІЛ 22 Рух поїздів між станціями та роздільними пунктами, які знаходяться безпосередньо у підпорядкуванні структурних підрозділів Укрзалізниці Ж. Телефонний зв’язок – одноколійна та двоколійна ділянка ТА СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ФОРМИ НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Відправлення поїздів свого формування До Інструкції з руху поїздів і Міністерство транспорту та зв’язку України Розрахунок дільничної швидкості Розрахунок експлуатаційних витрат Розрахунок укрупненої витратної ставки на 1 поїздо-годину МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вага і координати центру ваги навантажувача Вибір типу навантажувача та перевірка його стійкості Третя умова подовжньої стійкості навантажувача Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Обчислюємо складові фонду заробітньої плати ФЗП. Загальні витрати на виконання оборотного рейсу визначаємо підсумо-вуванням п.п. 1 – 7 , звівши їх до таблиці 7. Итоговой государственной аттестации выпускников По специальности 190701 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте Допустимо ли использование труда женщин на гальванических участках при обслуживании ванн хромирования, цинкования, никелирования? Можно ли расторгнуть с беременной женщиной срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника? Назовите основные показатели работы железнодорожного транспорта. Что такое производственный цикл? Из каких элементов состоит тарифная система оплаты труда? РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ РОБІТНИКІВ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З тактико-спеціальної підготовки Затримання у транспортному засобі Вертикальною інерційною силою 336 кгс/т ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Система розшуку і порядок його здійснення. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при проведенні органами внутрішніх справ оперативно-розшукових заходів щодо розшуку безвісно зниклих осіб . Визначення тонкості помелу цементу Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 18. Визначення термінів тужавіння цементного В. Визначення границі міцності при згині та стиску. Визначення рухливості і жорсткості бетонної Виготовлення зразків для визначення міцності бетону Визначення міцності бетону склерометричним ( ударним ) Визначення границі міцності укріпленого грунту мінеральним в'яжучим під час стиску і згину згідно стандарту. Визначення істинної ( дійсної ) густини гірської породи і зерен Визначення істинної і середньої щільності, Визначення зернового складу щебеню. Визначення вмісту в щебені зерен слабких порід. Визначення коефіцієнту водостійкості асфальтобетону Чим вища температура розм'якшення, тим більша міцність плівки бітуму. Аналитический обзор систем автоматики и телемеханики на перегонах магистральных железных дорог и линий метрополитенов Единый ряд микроэлектронных и микропроцессорных систем обеспечения безопасности движения поездов на перегоне. Функциональные схемы децентрализованной системы АБ с РЦ ограниченной и неограниченной длины Пропускная способность двухпутных перегонов Задачи и этапы синтеза рельсовых цепей с изолирующими стыками Схема двухпутной трехзначной автоблокировки постоянного тока для участков с двусторонним движением поездов Схема управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке с децентрализованной автоблокировкой постоянного тока Устройства заграждения железнодорожного переезда Відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. Після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. Якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди строком на три роки і більше укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у договорі. Більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. Непряме міжнародне сполучення Якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду Речі, визначені родовими ознаками Одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала Юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства України Управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії юридичного характеру Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом Договір позики вважається безпроцентним, якщо Вартості майна, яке рятувалось. З метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Зменшення розміру відшкодування шкоди Зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання. Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі. Об’єктом договору будівельного підряду є Строк установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 30 днів. Міністерство освіти І НАУКИ україни Національна юридична академія україни Як має бути вирішена справа? Т е м а 8, 9. Дарування. Рента Або дослідно-конструкторських та технологічних робіт Т е м а 22. Управління майном Т е м а 31-33. Публічна обіцянка винагороди. Яке рішення повинен винести суд? Практичне заняття №2 Пожежна безпека. Поділ виробництв за категоріями з вибухової та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86) Будова, призначення і використання вогнегасників Тема: «Ризик-чинники пожежної безпеки життєвого середовища людини.» Фізичні ризик-чинники безпеки життєдіяльності. Хімічні ризик-чинники безпеки життєдіяльності. История гражданской авиации России С 1945 года до начала XXI века Новые пассажирские самолеты и вертолеты Увеличение вклада авиаторов в развитие отраслей народного Пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями Переход Аэрофлота на эксплуатацию реактивной техники Ускорение темпов развития отрасли в 1961 - 1970 годах Реактивная авиационная техника второго поколения Интенсификация авиационных работ в народном хозяйстве и расширение международного сотрудничества Основные направления развития отрасли в 70-е годы Вклад Аэрофлота в развитие отраслей народного хозяйства Новое пополнение самолетного и вертолетного парка Аэрофлота Рост показателей авиатранспортной работы в 1981 – 1985 гг. Перестройка в Аэрофлоте (1986 – 1990 гг.) Самолеты и вертолеты, поступившие в Аэрофлот в 80-х годах Процессы, характерные для отрасли в 90-е годы Состояние гражданской авиации России в 2000-е годы Інша установа – головний розпорядник коштів державного бюджету. Вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за днем її укладення. Відповідно до ст. 334 Цивільного кодексу України. Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем. Виконання пусконалагоджувальних робіт. Від свого імені або від імені клієнта Відшкодовує експедитору реальні збитки Якщо доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи річ на зберігання не знав і не міг знати Експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу, якщо проводилося контрольне зважування в присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом Зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності Майновий інтерес, який не суперечать закону і пов’язаний з життям фізичної особи Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні Умова про майно, яке продаватиметься Не може бути «на пред’явника» Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем Максимальним розміром пені, яка сплачується в разі невиконання грошового зобов’язання за договором між суб’єктами господарювання, є Якщо інше не встановлено договором факторингу, клієнт не відповідає за До фінансових установ належать Інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому Незаконне притягнення як обвинуваченого Без врахування інших доходів Особам, які проживали з нею однією сім’єю Додаткові витрати, викликані необхідністю придбання ліків Перевозити з собою безоплатно ручну поклажу вагою до 36 кг. Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені до плати за зберігання. Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути Классификация погрузочно-разгрузочных средств Погрузочно-разгрузочные средства периодического действия Погрузочно-разгрузочные машины периодического действия Погрузочно-разгрузочные машины и устройства непрерывного действия Основні міста державної політика у сфері захисту населення і території від НС. Екологічний моніторинг та об’єкти екологічного моніторингу Евакуація населення та евакуаційні органи. Класифікація виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою. Институт транспортной техники и систем управления Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ФУНКЦИИ СКОРРЕКТРОВАННОЙ СИСТЕМЫ Определение устойчивости скорректированной системы с помощью критерия Гурвица Поняття витрат підприємства та собівартості продукції Класифікація витрат підприємства Показники прибутковості підприємства та продукції Поняття, функції, види цін на продукцію підприємств Показники оцінки ефективності та доцільності реалізації інвестиційного проекту Інструкція до практичного заняття № 1 Інструкція до практичного заняття № 2 Правила проведення торгів у вигляді аукціону Глава 5. Прикінцеві положення. Інструкція до практичного заняття №5. Фактори, що визначають асортимент товару в підприємстві. Стаття 21. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами ВІДЗИВ на позов про визнання договору недійсним ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОКИ (ПЕРІОДИ) ПОСТАВКИ ТОВАРУ Місцезнаходження і реквізити сторін Інструкція до практичного заняття № 9. II. Организация хозяйственных связей. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров III. Количество, ассортимент, сроки и порядок поставки товаров IV. Качество и комплектность товаров VI. Имущественная ответственность Регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций II. Взаимоотношения сторон при экспорте товаров III. Взаимоотношения сторон при импорте товаров ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЯ НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ Поняття про дорожньо-транспортну пригоду. Класифікація ДТП О.Г. Онищенко, В. М. Помазан ДЕТАЛІ ТА ЗБІРНІ ОДИНИЦІ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЕЛЬНУ ТЕХНІКУ. ТРАНСПОРТНІ, ТРАНСПОРТУЮЧІ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ МАШИНИ МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ, СОРТУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ МАШИНИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, УКЛАДЕННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ І РОЗЧИНІВ Максимальна тривалість транспортування бетонної суміші, хв. Основні характеристики бетонопроводів Класифікатор і цифрова індексація ручних машин. МАШИНИ ДЛЯ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Дослідження параметрів мікроклімату виробничих приміщень Прилади для визначення метеорологічних параметрів і методи їх вимірювання. Вимірювання швидкості руху повітря. Оцінка природної і штучної освітленості робочих місць Вказівки для виконання роботи Єдині форми протоколів вимірювань Будова та принцип дії вогнегасників Однофазний мостовий випрямляч Примітка: Послідовність виконання та зміст дослідів однаковий для усіх трьох схем випрямлячів. ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ Принцип імпульсного регулювання Тема: Облік довгострокових активів Сутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінка Методи нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показними фінансової звітності Порівняння сум щорічної амортизації, розрахованої з використанням різних методів Особливості обліку організаційних витрат в окремих країнах світу Мета завдання і тривалість роботи ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, Стаття 371. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України Стаття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами Автогрейдер Liugong CLG 418 (тяжелый) САМОХОДНЫЙ СКРЕПЕР МоАЗ-60071 Экскаватор нового поколения ЭО-4228 Трaктoр ДТ-75 с бyльдoзерным oбoрyдoвaнием Универсальный колёсный бульдозер К-702М-МБА-БКУ-Т (6) Описание готовой продукции и технология ее производства Зерносушилки. Краткая характеристика Теоретическое обоснование темы Расчет производственной программы по ТО и ТР Амортизационные отчисления по подвижному составу Лабораторна робота № 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ Електричні джерела світла, їх конструкції і параметри Лабораторна робота № 3 ВИВЧЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ РІДИН І ГАЗІВ ПО ТРУБОПРОВОДУ Лабораторна робота № 4 Порівняльне дослідження механізмів перенесення теплової енергії Обробка експериментальних даних Моделювання випадкових подій і дискретних випадкових величин Моделювання неперервних випадкових величин Моделювання випадкових векторів і функцій Моделювання дискретних систем Моделювання у GPSS World багатоканальних СМО Розроблення експерименту користувача для дослідження вагомості впливу обраних змінних на об’єкт моделі. Геометричні параметри другого ступеня зубчастого колеса МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ Корінні частини шахтних підйомних установок Підйомні машини зі шківом тертя Позначення, класифікація та особливості конструкції осьових і відцентрових турбомашин Тема: Вбудовані функції. Директиви препроцесора. Функції з довільним числом параметрів. Тема: Структури. Структури з бітовими полями. Вкладені структури. ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ПОБУДОВА ДІАГРАМИ «ЕНТАЛЬПІЯ – ТЕМПЕРАТУРА» ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС УТИЛІЗАЦІЙНОГО КОТЛА. ОЦІНКА ГЛИБИНИ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ВИПУСКНИХ ГАЗІВ ДВЗ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ УТИЛІЗАЦІЙНОГО КОТЛА РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Методом північно-західного кута Зведення відкритої Т-задачі до закритої Т-задачі Зведення мережевої транспортної задачі до матричної форми Правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану та стану клінічної смерті
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.029 с.)