Поняття, функції та завдання міліції громадської безпеки. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, функції та завдання міліції громадської безпеки. 

Міністерством внутрішніх справ України та його підрозділами на місцях уживаються заходи для поліпшення оперативної обстановки, однак слід визнати, що стан боротьби із злочинністю, забезпечення прав і свобод людини від протиправних посягань, ще не повною мірою відповідають вимогам Президента держави та керівництва МВС України. Так, майже половину вуличних злочинів, в тому числі понад 80% хуліганств, скоєно особами у стані сп’яніння, кожний шостий правопорушник – дитина. Поширюються правопорушення, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, насильством у сім'ї. Із п'яти злочинів, учинених дітьми, чотири здійснюються на вулицях та в інших громадських місцях.

Для виконання завдань, покладених на міліцію, особливо у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки в Україні створено міліцію громадської безпеки.

Згідно з Законом України «Про міліцію» від 20 грудня 1991 року в системі органів, які входили до структури Міністерства внутрішніх справ України, було створено Управління охорони громадського порядку. Згідно з наказом МВС України № 735 від 20 липня 2002 року зазначене управління було реорганізовано у Департамент адміністративної служби міліції МВС України, а 10 жовтня 2005 року наказом МВС України №898 – у Департамент громадської безпеки МВС України.

Міліція громадської безпеки входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і є частиною центрального органу виконавчої влади, а отже, входить до системи державних органів виконавчої влади у цілому.

Міліція громадської безпеки та її структурні підрозділи створені для виконання законів України, постанов Верховної Ради, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів МВС України з питань організації та забезпечення правопорядку на вулицях, у громадських місцях, а також для вирішення проблем безпеки під час проведення масових або інших заходів.

Здійснивши аналіз системи органів виконавчої влади в Україні, можна констатувати, що міліція — спеціальний орган виконавчої влади, а її елементи – підсистема, зокрема міліція громадської безпеки, є частиною цієї системи державних органів виконавчої влади.

Відповідно до «Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України», затвердженого наказом МВС України від 10 жовтня 2005 р. № 868 До складу міліції громадської безпеки входять: підрозділи патрульно-постової служби, міліції особливого призначення „Беркут”, дозвільної системи та ліцензування, служби дільничних інспекторів міліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції. Її діяльність організовується і контролюється Департаментом громадської безпеки МВС України (далі - ДГБ).

Міліція громадської безпеки, як самостійний підрозділ ОВС, являє собою сукупність підрозділів і служб, які, переважно із застосуванням адміністративно-правових форм і методів, із залученням громадськості та у взаємодії з місцевими органами державної влади та самоврядування: забезпечують охорону громадського порядку, попередження злочинності та інших правопорушень на вулицях та інших громадських місцях, охорону власності, прав та законних інтересів громадян, підприємств, організацій, установ від злочинних посягань та інших антигромадських дій; беруть участь в розкритті злочинів та затриманні осіб, які їх вчинили; здійснюють контроль і нагляд за додержанням правил дозвільної системи; надають допомогу в охороні навколишнього природного середовища; контролюють додержання вимог паспортної системи, правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Багатофункціональність діяльності міліції громадської безпеки, особливості її правового статусу, завдання, що поставлені сьогодні перед нею суспільством у сфері протидії правопорушенням, вимагають тісної взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, установами, громадськістю.

Функціями міліції громадської безпеки є:

1. Підготовка за дорученням керівництва МВС України інформації про стан охорони громадського порядку і безпеки на території держави та заходи щодо їх поліпшення.

2. Вживання заходів, спрямованих на забезпечення постійної готовності особового складу ОВС і спецпідрозділів “Беркут” до дій, пов'язаних із ліквідацією та припиненням групових порушень громадського порядку і масових безпорядків під час виникнення надзвичайних ситуацій, а також оголошення в державі режиму надзвичайного чи воєнного стану.

3. Організація діяльності спеціальних установ міліції щодо охорони затриманих і взятих під варту осіб, вилучення з громадських місць осіб, які підозрюються у бродяжництві або перебувають у стані алкогольного сп'яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль, або вони втратили здатність самостійно пересуватись чи можуть завдати шкоди оточуючим і собі. Контроль за виконанням постанов судів про адміністративний арешт осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

4. Організація роботи та контроль за діяльністю дільничних інспекторів міліції. Аналіз та узагальнення відомостей про стан їх роботи щодо попередження і розкриття злочинів, проведення індивідуальної профілактичної роботи з кримінальними особами та забезпечення правопорядку на адміністративних дільницях.

5. Забезпечення постійної роботи зі зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ із населенням, громадськими формуваннями. Надання громадянам необхідної правової допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з питань профілактики правопорушень і посилення боротьби зі злочинністю.

6. Організація роботи служб віз і реєстрації, контроль за виконанням нормативних актів із питань оформлення громадянам України та іноземним громадянам документів для виїзду за кордон і в’їзду в державу.

7. Надання практичної допомоги підрозділам паспортної, реєстраційної та міграційної роботи в ході реалізації покладених на них завдань і здійснення контролю за їх діяльністю. Підготовка інструкцій, вказівок, методичних рекомендацій із питань міграційної та реєстраційної роботи.

8. Налагодження видачі паспортів громадянам України та реєстрація громадян за місцем проживання. Перевірка виконання посадовими і приватними особами паспортних правил.

9. Організація роботи з питань розгляду, узагальнення та аналізу пропозицій за листами, заявами та зверненнями громадян. Профілактика причин і умов, що провокують виникнення скарг громадян.

10. Забезпечення дотримання норм законодавства про громадянство України; подання до комісії при Президентові України з питань громадянства висновків про визначення належності осіб, які постійно проживають в Україні, до громадянства України.

11. Організація діяльності ОВС щодо виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради та постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів МВС України з питань забезпечення правил виготовлення, ремонту, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозогінної та подразнюючої дії, ліцензування підприємницької діяльності тощо.

12. Забезпечення особистої охорони працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також членів їхніх сімей та близьких родичів у разі реальної загрози їх життю та здоров'ю.

13. Охорона громадського порядку та безпеки в приміщеннях судів під час розгляду кримінальних справ та деяких категорій господарських спорів, що викликають значний суспільний резонанс.

14. Координація діяльності служб Міністерства, органів та підрозділів внутрішніх справ, розташованих у районах, які зазнали радіоактивного забруднення, щодо реалізації Закону України “Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” та інших нормативних документів.

15. Спільне з галузевими службами МВС та Департаментом ветеринарної медицини Мінсільгосппрому України забезпечення проведення охоронно-карантинних заходів із локалізації захворювань тварин і птиці; планування дислокації ветеринарно-міліцейських постів, порядку їх роботи та функціональних обов'язків чергових нарядів.

16. Аналіз епізоотичної ситуації, налагодження профілактичних заходів гостроінфекційних захворювань тварин та птиці на території України. У разі необхідності підготовка інформації зацікавленим міністерствам і відомствам із питань порушення ветеринарно-санітарних правил.

До завдань міліції громадської безпеки можна віднести:

1. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки, особливо під час проведення заходів із масовим перебуванням людей; попередження і припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях.

2. Попередження і припинення злочинів.

3. Активна участь у розкритті злочинів і затриманні злочинців.

4. Забезпечення особистої та майнової безпеки громадян.

5. Проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення злочинів та інших правопорушень, здійснення адміністративного нагляду за громадянами, щодо яких його встановлено.

6. Охорона і конвоювання затриманих і взятих під варту осіб.

7. Боротьба з бродяжництвом та жебрацтвом.

8. Профілактика пияцтва і боротьба з порушеннями антиалкогольного законодавства.

9. Гарантування безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів.

10. Забезпечення дотримання встановлених правил дозвільної системи, паспортних правил, правил перебування і пересування в Україні іноземних громадян і осіб без громадянства.

11. Видача дозволів і відповідних документів на виїзд за кордон і в’їзд в Україну у приватних справах.

12. Налагодження взаємодії органів внутрішніх справ з населенням та громадськими формуваннями.

13. Забезпечення проведення карантинних і ветеринарно- санітарних заходів у боротьбі з епізоотіями.

14. Сприяння природоохоронним органам у боротьбі з браконьєрством, порушеннями правил полювання та рибальства.

15. Надання в межах своєї компетенції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям і громадським об’єднанням у здійсненні їх законних прав і інтересів.

Так, здійснюючи заходи з профілактики злочинів і правопорушень у громадських місцях, працівники служб громадської безпеки:

- попереджують і припиняють злочини, затримують осіб, що їх скоїли або ж підозрюються у їх скоєнні; розшукують осіб, які переховуються від кримінального переслідування і виконання вироку;

- охороняють та конвоюють осіб, узятих під варту; виявляють причини та умови, що сприяють скоєнню злочинів, уживають заходів для їх усунення.

Охороняючи власність, права і законні інтереси громадян, підприємств і установ міліція громадської безпеки:

- запобігає пошкодженню об'єктів власності, крадіжки майна;

- забезпечує недоторканість узятих під варту об'єктів;

- сприяє відповідним органам у здійсненні заходів із охорони природних ресурсів, боротьби з браконьєрством і порушеннями правил полювання і рибальства.

Охороняючи права і законні інтереси громадян від злочинних посягань та інших антигромадських дій, допомагаючи громадянам в реалізації їх прав, ця служба:

- вживає у встановленому порядку заходи щодо заяв і повідомлень громадян про порушення їх законних прав та інтересів, забезпечує недоторканість їх особи і помешкання, захищає їх честь і гідність, життя і здоров'я, особисту свободу і майно;

- мобілізує надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків і правопорушень, а також тим, хто знаходиться в громадських місцях у безпорадному стані;

- забезпечує збереження знайдених речей, документів і коштовностей;

- здійснює адресно-довідкову роботу.

Підрозділи міліції громадської безпеки виконують свої обов'язки гласно, підтримуючи контакти з державними і громадськими організаціями, постійно спілкуючись з населенням, яке, в свою чергу, оцінює роботу міліції за реальним станом громадського порядку.

Правову основу діяльності міліції громадської безпеки становлять: Закон України від 20 грудня 1990 року “ Про міліцію”, Закон України від 26 червня 2000 року “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”; Указ Президента України від 19.07.2005 № 1119 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”.; Постанова КМ України від 04.10.2006 № 1383 “Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ”; Накази МВС україни від 10.10.2005 № 868 “Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України”; 28.07.1994 № 404, зі змінами, внесеними наказами МВС України від 10.09.2003 № 1030 та від 28.02.2005 № 214, який затвердив “Статут патрульно-постової служби міліції”; 30.09.2008 № 505 “Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку”, 11.11.2010 N 550 “Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України”, зі змінами і доповненнями, внесеними наказами МВС від 30.07.2005 № 616 та від 25.06.2009 № 283; 28.02.2006 року № 214 “Про створення патрульної служби МВС України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби ДАІ», 20 липня 2002 № 743 “Про створення Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України”, 21.01.2005 № 60 “Про затвердження Інструкції про роботу ІТТ ОВС та Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в ОВС України”; 19.11.2003 № 1390 “Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції “Грифон”; 18.05.2004 № 529 “Про затвердження Положення про підрозділ міліції особливого призначення “Беркут” та інші.

Міліція громадської безпеки здійснює виконує свої завдання у сфері охорони громадського порядку, профілактики та розкриття злочинів у взаємодії з іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ, державними та місцевими органами самоврядування і об'єднаннями громадян, у тому числі інших держав, з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, підрозділами Міноборони, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, з посадовими і службовими особами та громадянами, а також надає їм необхідну практичну допомогу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.01 с.)