Призначення, завдання та повноваження Державної автомобільної інспекціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення, завдання та повноваження Державної автомобільної інспекції 

Одним з пріоритетних завдань внутрішньої політики держави є забезпечення безпеки дорожнього руху, що полягає в розробленні та реалізації комплексу правових, соціальних, економічних, технологічних і технічних заходів, спрямованих на зниження рівня та попередження дорожньо-транспортного травматизму, а також зниження шкідливого впливу автомототранспорту на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Головним органом, на який безпосередньо покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, є Державна автомобільна інспекція (далі − ДАІ), що входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України.

Її підрозділами регулюється рух транспорту і пішоходів, здійснюється нагляд за дорожнім рухом, проводиться реєстрація і ведеться облік автомототранспортних засобів, здійснюється нагляд за технічним станом транспортних засобів, ведеться облік дорожньо-транспортних пригод, аналізуються причини й умови їх виникнення, вживаються заходи до усунення цих причин і умов, контролюється підготовка водіїв тощо.

До складу Державтоінспекції входять департамент ДАІ МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, відділи (відділення) ДАІ з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах, автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи, підрозділи дорожньо-патрульної служби.

ДАІ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС.

Система нормативно-правового регулювання діяльності Державтоінспекції досить велика і як основу має:

Конституцію України;

Кодекси України (Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України);

Закони України (від 20 грудня 1990 року «Про міліцію», від 11 грудня 1991 р. «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів», від 30 червня 1993 року «Про дорожній рух», від 2 жовтня 1996 р. «Про звернення громадян», від 6 квітня 2000 р. «Про перевезення небезпечних вантажів», від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», від 22 червня 2000 р. «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», від 5 квітня 2001 р. «Про автомобільний транспорт», від 13 вересня 2001 р. «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України», від 1 липня 2004 р. «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», від 8 вересня 2005 р. «Про автомобільні дороги», від 24 вересня 2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» тощо);

Укази Президента України (від 20 травня 2004 р. № 570 «Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом», від 12 листопада 2004 р. № 1398 «Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні», від 30 березня 2005 р. № 567 «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах», вiд 3 жовтня 2006 р. № 815 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона», від 20 листопада 2007 р. № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху», від 17 червня 2008 р. № 556 «Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам» та інші);

Постанови Кабінету Міністрів України (від 14 квітня 1997 р. № 341 «Положення про Державтоінспекцію МВС України», від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про правила дорожнього руху», від 30 червня 2005 р. № 538 «Про затвердження порядку обліку ДТП», від 09 червня 2008 р. № 606 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів», від 10 грудня 2008 р. № 1067 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду», від 17 грудня 2008 р. № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках», від 17 грудня 2008 р. № 1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», від 17 грудня 2008 р. № 1086 «Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення» та інші);

Державні норми та стандарти України (ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 4278-2004 «Знаки номерні транспортних засобів загальні вимоги. Правила застосування», СОУ 45.2-00018112-007:2008 «Порядок визначення ділянок і місць концентрації ДТП дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування» та інші);

накази та розпорядження МВС України (від 05 грудня 2007 р. № 458 «Про затвердження Типових положень про підрозділи Державної автомобільної інспекції МВС України», від 22 серпня 2005 р. № 364 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових пристроїв», від 26 лютого 2009 р. № 77 «Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», від 21 травня 2009 р. № 466 «Про організацію роботи підрозділів ДАІ з профілактики правопорушень із застосуванням засобів фото- і кінозйомки, відеозапису», від 30 грудня 2008 р. № 703 «Про затвердження Інструкції про організацію проведення Державтоінспекцією державного технічного огляду колісних транспортних засобів», від 27 березня 2009 р. № 111 «Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України» та інші).

Основними завданнями ДАІ є:

- реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів (далі − транспортних засобів);

- удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;

- виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

За своїм характером діяльність ДАІ є адміністративною. Крім свого головного призначення − забезпечення безпеки дорожнього руху − вона бере участь в охороні громадського порядку, прав та законних інтересів громадян, охороні навколишнього природного середовища.

Особливість адміністративної діяльності ДАІ полягає у тому, що її працівники: по-перше, наділені найбільшим об’ємом контрольно-наглядових повноважень щодо попередження аварійності та запобігання вчиненню правопорушень, їх припинення та притягнення винних до відповідальності; по-друге, правомочні здійснювати правотворчу діяльність, яка полягає у розробленні обов’язкових для усіх учасників дорожнього руху правил, нормативів та стандартів а також контролюють їх виконання; по-третє, несуть відповідальність за виконання загальнодержавних та регіональних (місцевих) програм у сфері дорожнього руху; по-четверте, під час наглядової діяльності сприяють підприємствам, установам та організаціям, окремим учасникам дорожнього руху у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

Підрозділи ДАІ наділені широкими повноваженнями у сфері організації дорожнього руху та забезпечення його безпеки. До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:

- участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників;

- забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду транспортних засобів;

- організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;

- погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;

- ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об'єкти дорожнього сервісу;

- погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;

- видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;

- контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

- ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та про їх власників;

- здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням обов'язкових платежів власниками транспортних засобів;

- ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;

- ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;

- забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену діяльність.

Державтоінспекція МВС України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, талон про проходження державного технічного огляду, а також ліцензійну картку на транспортний засіб.

В адміністративній діяльності ДАІ необхідно розрізняти дві сторони:

а) внутрішньоорганізаційну − тобто здійснювану всередині служб, підрозділів Державтоінспекції;

б) зовнішню − тобто ту, що проходить поза ними і виражається в різноманітних відносинах Державтоінспекції з іншими державними органами, підприємствами, установами, громадськими організаціями, посадовими особами та громадянами.

Внушрішньоорганізаційна діяльність спрямована на визначення структури і штатів службиДАІ, добір, навчання та виховання кадрів, планування роботи, здійснення повсякденного керівництва підлеглими підрозділами, контроль і перевірку виконання, узагальнення і поширення позитивного досвіду, заохочення працівників, застосування заходів дисциплінарного впливу тощо. Вона охоплює головним чином правовідносини, що складаються всередині служби. Правові норми, що регулюють такі відносини, містяться в основному у відомчих нормативних актах, стосуються внутрішніх питань роботи підрозділів ДАІ і покликані забезпечити виконання ними своїх основних завдань.

Зовнішня сфера адміністративної діяльності − (основна) покликана вирішувати безпосередньо ті завдання, заради яких існує ДАІ (зокрема, забезпечення безпеки дорожнього руху). Тут реалізуються права та обов'язки учасників адміністративно-правових відносин, що виникають при дотриманні громадянами правил дорожнього руху, одержанні ними посвідчень на право керування транспортними засобами, реєстраційних і дозвільних документів на транспортні засоби, дозволів на перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів тощо, а також відносин, що виникають при скоєнні адміністративних правопорушень, боротьба з якими законодавством віднесена до компетенції ДАІ.

Адміністративна діяльність ДАІ має здійснюватися у рамках законності. Основними її рисами є: виконавчо-розпорядчий, державно-владний, організаційний, творчий характер, підпорядкованість і підконтрольність органам влади, профілактична спрямованість. При цьому, значення застосування профілактичних заходів у сфері безпеки дорожнього руху полягає в тому, що вони дають змогу запобігти порушенням правил дорожнього руху, знизити рівень аварійності і тяжкості її наслідків; зменшувати вміст шкідливих речовин у викидах автотранспортних засобів та рівень шуму, що виникає внаслідок роботи транспорту.

Діяльність ДАІ носить творчий, організаційний характер. Основу її змісту складає організація і розвиток суспільних відносин, які виникають у процесі дорожнього руху, застосування норм права. Проте таке застосування правових норм в переважній більшості не пов’язане з порушеннями правил дорожнього руху, а спрямоване на втілення норм права в життя, на вирішення численних організаційних питань, що виникають в процесі дорожнього руху. Наприклад, в умовах збільшення кількості автомототранспорту, інтенсивності дорожнього руху, зростає значення діяльності ДАІ в організації руху транспорту і пішоходів, регулюванні його режиму, здійсненні нагляду за автотранспортом, за дотриманням у справному стані автомобільних доріг, допуску водіїв до керування транспортними засобами, прийманні екзаменів та видачі посвідчень на право керування автотранспортом, забезпеченні вимог безпеки руху при плануванні та будівництві міст, населених пунктів, дорожніх споруд і т. ін. Головне в цих організаційних заходах – надійне забезпечення безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності і тяжкості її наслідків.

Важливою рисою адміністративної діяльності ДАІ також є її правоохоронна спрямованість. Ця діяльність має своє основне призначення – забезпечення громадської безпеки за допомогою боротьби з порушеннями правил дорожнього руху, які допускаються його учасниками.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)