Організаційно-правова основа діяльності державної служби охорони при МВС України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-правова основа діяльності державної служби охорони при МВС України.Державна служба охорони при МВС України (далі - ДСО) сьогодні – це найпотужніша в Україні професійна спеціалізована організація, що діє на засадах самофінансування, має розгалужену структуру і надає повний комплекс охоронних послуг. Відправна точка в діяльності сучасної служби - потреби замовника.

ДСО – спеціалізована структура, яка з 1952 року на високому професійному рівні забезпечує надійний захист майнових інтересів і життя громадян України.ДСО надає повний комплекс охоронних послуг. Під охороною ДСО – майже 95 тис. об’єктів і понад 92,5 тис. помешкань громадян. Під захистом ДСО квартири, офіси, магазини, великі торгівельні центри, важливі стратегічні об’єкти, дачні будинки тощо. В арсеналі ДСО найновітніша техніка, сучасна зброя, швидкісні авто – все, що допомагає її співробітникам ще ефективніше пильнувати спокій та добробут співвітчизників.

Безпосередньо та за участю працівників ДСО щороку припиняються понад 80 тис. злочинів. З метою більш активної участі громадян у попередженні злочинів і правопорушень, надання їм можливості негайно викликати міліцію підрозділами ДСО оснащено кнопками тривожної сигналізації та відповідними інформаційними написами 3085 місць термінового виклику. Для організації дистанційного контролю за оперативною обстановкою в місцях масового перебування громадян установлено 604 системи відеоспостереження. З метою вдосконалення порядку реагування на повідомлення про злочини та інші правопорушення в містах Києві та Харкові на базі підрозділів ДСО створені центри оперативного управління силами та засобами.

Діяльність міліції охорони здійснюється за напрямками:

– охорона об'єктів;

– інкасація та охорона грошових коштів, що перевозяться;

– забезпечення безпеки фізичних осіб;

– забезпечення перевезень та охорони вантажів;

– охорона об'єктів (квартир) за допомогою нарядів груп затримання пунктів централізованого спостереження

У своїй діяльності ДСО керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС, а також рішеннями місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

Так, правовою основою діяльності ДСО є: Закони України “Про підприємництво”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Наказ МВС України № 1430 від 25.11.2003р. яким було затверджено Положення «Про організацію службової діяльності цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України», Інструкція з організації роботи чергових частин підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України, Інструкція про порядок зберігання, видачі (приймання) вогнепальної зброї та боєприпасів до неї персоналу підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України, Наказ МВС України № 1433 від 25.11.2003р. «Про затвердження Інструкціїї про організацію діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України», Наказ МВС України вiд 12.07.2004 № 794/151 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів», Наказ МВС України вiд 25.11.2003 № 1432 «Про затвердження Інструкції про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан"» та інш.

Правовий статус і основні напрями функціонування підрозділів цієї служби визначено Положенням про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів №615 від 10.08.1993р. «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності». Цією ж Постановою Кабінету Міністрів затверджений Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами.

Такими об’єктами є: будинки, в яких розміщуються центральні органи виконавчоївлади (крім центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби) - в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на їх утримання; Укртелерадіокомпанія, телевізійні центри, будинки радіомовлення та звукозапису; Державні архіви та їхні сховища;Державні музеї, картинні галереї, історико-культурні заповідники, інші важливі об'єкти культури, де зберігаються історичні та культурні цінності загальнодержавного значення; Українська фондова біржа та її філії; Державні підприємства ювелірної промисловості; Інспекції пробірного нагляду; Бази, склади благородних металів, дорогоцінного каміння та виробів із нього; Підприємства, що виробляють цінні державні папери; Об'єкти водопостачання населених пунктів з резервуарами питної води; Центральні й обласні аптечні склади; Склади мобілізаційного резерву; Підприємства, спеціалізовані цехи і дільниці, що виробляють вогнепальну спортивно-мисливську зброю, спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби активної оборони, вибухові речовини та об'єкти їх зберігання; Пункти поховання радіоактивних відходів; Об'єкти, розташовані в зоні безумовного відселення та відчуження та інш.

Наказом МВС України №878 від 13.10.2005р. затверджено Положення про Департамент Державної служби охорони при МВС України. Департамент ДСО є головним органом у системі Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, який координує здійснювані нею заходи з охорони об'єктів усіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян і є підпорядкованим Міністру внутрішніх справ України.

Департамент здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління, відділи Державної служби охорони при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та місті Севастополі, підпорядковані їм підрозділи охорони: міські, районні, міжрайонні відділи, відділення, підрозділи воєнізованої охорони та охоронні підрозділи (цивільна охорона), стройові підрозділи міліції охорони, пункти централізованого спостереження, у тому числі на окремих об'єктах, установи, навчальні заклади професійної підготовки працівників охорони, що здійснюють свою діяльність на засадах самофінансування, а також несе відповідальність за стан їх службової та фінансово-господарської діяльності.

Основними завданнями Департаменту є :

– визначення основних напрямів роботи УДСО (ВДСО),підпорядкованих підрозділів ДСО,надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;

– розроблення та здійснення заходів, спрямованих на удосконалення охорони об'єктів усіх форм власності та громадян;

– керівництво УДСО(ВДСО), підпорядкованими підрозділами ДСО, надання їм практичної допомоги в організації службової діяльності;

– забезпечення додержання законності в діяльності працівників ДСО;

– організація роботи з кадрами, виховна робота, забезпечення професійної підготовки та психологічного супроводу особового складу, вирішення організаційно-штатних питань;

– ужиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту особового складу та працівників ДСО, розроблення пропозицій з цих питань і внесення їх на розгляд до відповідних органів;

– постійне здійснення організаційних заходів, направлених на зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ДСО;

– забезпечення проведення єдиної технічної політики ДСО з розроблення, проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення;

– організація співробітництва ДСО з відповідними службами правоохоронних органів інших держав, іноземними суб'єктами господарювання з питань охорони власності та забезпечення безпеки фізичних осіб. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду Міністром внутрішніх справ України.

Начальник Департаменту несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій перед Міністром внутрішніх справ України. Начальник Департаменту має заступників, які призначаються на посади наказом МВС України у встановленому порядку.

Отже, ДСО це централізована система підрозділів, створених для здійснення на договірних засадах охорони об'єктів та майна, вантажів, а також грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, інкасації у місцях, не охоплених централізованою службою інкасації, і перевезення цінностей Національного банку України, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством.

Адміністративна діяльність ДСО — це врегульована нормами адміністративного права її виконавчо-владна діяльність, спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист об’єктів різних форм власності від протиправних посягань на договірних засадах та боротьбу з іншими правопорушеннями в місцях несення служби.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.009 с.)