Поняття, завдання, система та функції органів внутрішніх справ на транспортіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, завдання, система та функції органів внутрішніх справ на транспортіТранспортна міліція - це спеціалізований державний орган, який покликаний стояти на сторожі стабільного функціонування транспортних артерій держави, безпеки вантажних і пасажирських перевезень, захищати особисті та майнові інтереси громадян від злочинних посягань, підтримувати належний порядок на об'єктах залізниць, морського і річкового флоту, в аеропортах та об'єктах метрополітену.

Діяльність транспортної міліції будується на принципах законності, гласності, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами транспортних підприємств, громадськими організаціями цих підприємств і населенням. У підрозділах транспортної міліції, як і взагалі в органах внутріш­ніх справ, не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, які переслідують політичну мету. При виконанні службових обов'язків співробітники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних та громадських об'єднань.

Основними завданнями транспортної міліції є: забезпечення особистої безпеки пасажирів, захист їх прав і свобод, законних інтересів; попередження правопорушень і їх припинення; охорона та забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів на об'єктах транспорту, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення в межах своєї компетенції безпеки руху транспорту; захист особистої і державної власності від злочинних посягань; сприяння в межах своєї компетенції державним органам, транспортним підприємствам і організаціям у виконанні покладених на них обов'язків.

Діяльність органів внутрішніх справ на транспорті спрямова­на, в першу чергу, на забезпечення охорони громадського порядку, здійснення широкого комплексу заходів, спрямованих на попередження і припинення правопорушень на вокзалах, пристанях, в аеропортах, у поїздах, морських портах, на суднах під час рейсів, на транспортних магістралях та інших об'єктах транспорту. Транспортна міліція також здійснює адміністративний нагляд за виконанням правил користування транспортом; у межах своїх повноважень сприяє народним депутатам, представникам органів державної влади у виконанні ними своїх обов'язків. Разом з іншими державними органами та громадськими організаціями міліція на транспорті веде боротьбу проти пияцтва і алкоголізму, вилучає з об'єктів обслуговування осіб, які перебувають у п'яному вигляді, розпивають спиртні напої у невстановлених для цього місцях, здійснює дотримання правил торгівлі спиртними напоями; веде боротьбу з хуліганством, проводить роботу щодо попередження бродяжництва і дитячої безпритульності та боротьби з правопорушеннями серед дітей. Підрозділи транспортної міліції у взаємодії з територіальними органами внутрішніх справ забезпечують порядок у період надзвичайних обставин (під час стихійного лиха, при аваріях і катастрофах, епідеміях, епізоотіях), під час проведення різних масових заходів і заходів цивільної оборони. Крім зазначеного, органи внутрішніх справ на транспорті затримують значну кількість злочинців „гастролерів” за орієнтуваннями територіальних органів внутрішніх справ.

Діяльність транспортної міліції пов'язана із здійсненням загального адміністративного нагляду за використанням посадовими особами і громадянами рішень органів державної влади й управління в питаннях громадського порядку, громадської безпеки та правил користуванням транспортом.

Транспортна міліція виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну (на договірних засадах) функції. Ця діяльність є головними напрямками практичної роботи органів внутрішніх справ на транспорті.

Транспортна міліція складається з підрозділів: кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, міліції охорони.

До кримінальної міліції належать служби карного розшуку, служба боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, криміналь­на міліція в справах неповнолітніх, служба боротьби зі злочинними посяганнями на вантажі, по боротьбі з організованою злочинністю, кримінального розшуку, боротьби з економічною злочинністю, слідчої роботи і дізнання.

Головними службами, що забезпечують попередження та розкриття злочинів, є: підрозділи кримінальної міліції (карний розшук, державна служба по боротьбі з економічними злочинами, підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, кримінальна міліція в справах дітей), блок адміністративної міліції, підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, апарати слідства і дізнання, а також служби, які виконують спеціальні завдання. Їх система, тобто загальна побудова, розглядається у двох аспектах. При цьому враховуються, по-перше, складові служб (горизонтальна структура) та, по-дру­ге, побудова підрозділів зверху донизу (вертикальна структура).

Міліцію громадської безпеки складають відділи, відділення, групи та сектори служби міліції громадської безпеки (патрульно-постова служба міліції, приймальники-розподільники для затриманих за бродяжництво, приймальники-розподільники для неповнолітніх, ІТТ), сектори дозвільної системи, батальйони та роти по супроводженню пасажирських поїздів, конвойні роти та взводи, служба по роботі з населенням і громадськими формуваннями.

Міліцію охорони складають підрозділи по супроводженню вантажних потягів, охорони станцій та інших об’єктів (наприклад, окремарота міліції по охороні ст. Жовтнева Одеської залізниці, рота охорони ЛВ аеропорту „Львів”).

Транспортна міліція забезпечує охорону громадського порядку і боротьбу зі злочинністю на залізничному, водному та повітряному транспорті.

Виконуючи адміністративні функції, транспортна міліція зобов'язана припиняти адміністративні правопорушення на об'єктах обслуговування і здійснювати провадження у справах по них; забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку руху транспорту, дотримання законів, правил, нормативів у цій сфері; давати дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів і речовин щодо зберігання і використання яких встановлені спеціальні правила, а також на відкриття об'єктів, де вони використовуються, контролювати дотримання зазначених правил та функціонування згаданих об'єктів (наприклад, місця зберігання табельної зброї в караульних приміщеннях воєнізованої охорони), контролювати дотримання громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних громадян та осіб без громадянства.

З метою забезпечення громадської безпеки транспортна міліція зобов'язана повідомляти відповідні державні органи і громадські об'єднання про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів до ліквідації їх наслідків, врятування людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилося без нагляду тощо.

Таким чином, органи внутрішніх справ на транспорті виконують завдання аналогічні тим, котрі покликані вирішувати територіальні органи внутрішніх справ, але за специфічних умов. Так, органи внутрішніх справ на залізничному транспорті обслуговують станції, вокзали, зупиночні пункти, платформи, вагонні і локомотивні депо, парки відстою вагонів, вантажні двори, контейнерні і вагові площадки, сортувальні рампи, пакгаузи, складські приміщення, пішохідні мости, тунелі, підземні переходи та інші об'єкти, що розташовані в межах станції, в смузі відводу залізничних доріг, чи на території станцій у їх рейкових межах від вхідного до вихідного світлофорів.

На території міст та інших населених пунктів органи внутрішніх справ на транспорті здійснюють боротьбу зі злочинністю і підтримують громадський порядок виключно у приміщеннях залізничних вокзалів, на привокзальних площах, згідно з адміністративним поділом, в потягах, локомотивах, та іншому рухомому складі, на залізничних шляхах, на перонах, платформах, зупиночних пунктах, у залізничних спорудах, що забезпечують нормальне функціонування транспорту. В пристанційних скверах, садах і парках ці завдання виконують територіальні органи внутрішніх справ. На перегонах поза межами станції – по залізничній колії з насипом і в смузі відводу.

Під смугою відводу (смугою відчуження) залізничних доріг розуміється смуга землі, відведена під залізничні споруди і пристрої, які знаходяться в підпорядкованості МТЗ України.

На під’їзних коліях залізниць загального користування від стрілки або знаку „Границя під’їзної колії” крім колій підприємств залізничного транспорту та наданих в оренду.

Органи внутрішніх справ на повітряному транспорті обслу­говують аеродроми, приміщення аеровокзалів, повітряні судна (літаки), житлові містечка аеропортів (у ЛВ аеропорту Сімферополь у штаті є дільничні інспектори, які обслуговують авіаційне містечко).

На річковому транспорті – річкові порти, вокзали, пристані і причали (за винятком причалів для прогулянкових плавзасобів, баз відпочинку та човнових станцій), території шлюзів, дебаркадери, пункти ремонту і відстою суден, суднохідні частини акваторій річок і каналів, судна та інші плавзасоби річкового транспорту і органів управ­ління річковим транспортом. На морському транспорті – морські порти, суднохідні частини акваторій портів, морські вокзали, портові пункти, судна, та інші плавзасоби морського транспорту.

Охорона громадського порядку на об'єктах транспорту має ряд особливостей, які мають суттєвий вплив на організацію роботи органів внутрішніх справ на транспорті по охороні громадського порядку і громадської безпеки. Це – географічне розташування території або дільниці обслуговування (наявність лісових масивів, водних просторів, різко пересічної місцевості); економічне положення району обслуговування (кількість промислових, торгівельних, розважальних об'єктів та ін.); густота населення на території, прилеглої до району обслуговування, а також віковий склад, національні особливості і звичаї, переважаючі професії населення і т.ін.

Охорона громадського порядку і боротьба зі злочинністю на об'єктах залізничного, повітряного і водного транспорту, не переданих в оперативне обслуговування органів внутрішніх справ на транспорті, здійснюється територіальними органами внутрішніх справ. Свою специфіку має обслуговування органами внутрішніх справ об'єктів метрополітену, де відомчі нормативні акти не встановлюють меж такого обслуговування.

Систему органів внутрішніх справ МВС України на транспорті складають:

1. Управління МВС України на транспорті;

2. управління Міністерства внутрішніх справ на залізницях;

3. лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на залізничному, авіаційному та водному транспорті;

4. лінійні пункти міліції на залізничному, авіаційному та водному транспорті.

Кожному з названих підрозділів притаманні свої функції. Так, Управління МВС України на транспорті є галузевим органом міліції на транспорті, який утворюється МВС України і йому підпорядковується.

Управління МВС України на транспорті здійснює функції і повноваження у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, організовує і координує діяльність підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ на транспорті по боротьбі зі злочинністю, з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та безпеки руху залізничного транспорту. Загальна чисельність особового складу підрозділів, підпорядкованих управлінню складає більше 8100 чоловік

Управління внутрішніх справ на залізницях – є структурними підрозділами Управління МВС України на транспорті. Вони створюються для керівництва і координації роботи підпорядкованими їм лінійними підрозділами міліції, як правило, у межах залізниці і дислокуються в місцях розташування органів управління залізницями.

Управління МВС на залізницях можуть створюватися при штатній чисель­ності не менше 500 одиниць.Управління МВС на залізницях виконують наступні функції:

- організують і координують виконання підпорядкованими лінійними органами і підрозділами внутрішніх справ чинного законодавства, наказів, вказівок та інших нормативних актів МВС України, аналізують і узагальнюють практику роботи підлеглих служб лінійних органів і підрозділів, надають їм необхідну практичну допомогу, розроблюють і здійснюють заходи по вдосконаленню їх діяльності;

- забезпечують суворе дотримання законності в оперативно-службовій діяльності працівників міліції, контролюють існуючий порядок проведення оперативних заходів і слідчих дій під час розкриття і розслідування злочинів лінійними підрозділами;

- координують роботу ЛВ по взаємодії з територіальними органами внутрішніх справ, установами і організаціями інших відомств, а також представляють МВС за дорученням міністра в інших відомствах, установах і організаціях у питаннях боротьби зі злочинністю на транспорті;

- спільно із зацікавленими службами вивчають проблемні питання боротьби зі злочинністю на транспорті й на цій основі розроблюють рекомендації і вносять пропозиції для поліпшення їх службової діяльності;

- вживають заходів щодо вдосконалення організації аналітичної роботи в лінійних відділах і підрозділах внутрішніх справ на транспорті;

- у встановленому порядку вносять пропозиції по вдосконаленню організації структури й штатів управління і підвідомчих ЛВ, встановлюють потребу в кадрах, взаємодіють з відділом кадрів Управління в питаннях розподілу і закріплення на службі молодих спеціалістів;

- забезпечують своєчасне й уважне розглядання пропозицій, заяв і скарг громадян у межах своєї компетенції, узагальнюють та аналізують їх, вносять пропозиції і заходи по зниженню й вик­люченню фактів повторного звертання громадян;

- готують і проводять наради за підсумками оперативно-службової діяльності лінійних органів і підрозділів внутрішніх справ, відмічають позитивні моменти роботи й виявляють суттєві недоліки, ставлять завдання і розроблюють заходи по активізації їх діяльності.

Крім цього, управління МВС на залізницях, спільно з лінійними відділами та відділеннями міліції на об’єктах цивільної авіації, водного транспорту розроблюють і здійснюють:

- комплексні заходи по профілактиці правопорушень на об'єктах транспорту;

- забезпечують охорону громадського порядку на залізниці, об'єктах цивільної авіації, морських і річкових пароплавств;

- забезпечують особисту і майнову безпеку пасажирів;

- спільно з адміністрацією установ і підприємств транспорту беруть участь у забезпеченні безпеки руху потягів, морських та річкових суден;

- попереджують дитячу безпритульність і правопорушення серед неповнолітніх;

- спільно з Державною службою України з нагляду та забезпечення безпеки авіації в установленому порядку організовують і здійснюють огляд речей, багажу пасажирів та їх особистий огляд;

- здійснюють контроль за виконанням протипожежної безпеки на об'єктах обслуговування;

- здійснюють заходи по організації взаємодії міліції з адміністрацією і громадськістю транспортних об'єктів у охороні громадського порядку, забезпеченні громадської безпеки і боротьбі зі злочинністю;

- організовують супроводження нарядами міліції спеціальних (літерних) потягів і суден.

Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на транспорті є структурними підрозділами системи органів внутрішніх справ на транспорті. Вони утворюються, як правило, в масштабах відділень і великих ділянок залізниць, пароплавств і басейнів, у морських портах, аеропортах та дислокуються відповідно в місцях розташування залізниць і станцій, морських і річкових портів, аеропортів.

Необхідно зазначити, що їх правове положення в централі­зованому порядку не встановлено, але з аналізу діяльності багатьох відділів (відділень) внутрішніх справ на транспорті можна визначити такі функції, котрі вони повинні виконувати:

- здійснення дізнання;

- здійснення попереднього розслідування по справах, які належать до їх компетенції;

- попередження, припинення і розкриття злочинів;

- забезпечення зберігання вантажів, що перевозяться;

- боротьба з економічною злочинністю;

- дотримання податкового законодавства на території обслуговування;

- охорона громадського порядку на території обслуговування;

- спільно з адміністрацією транспортних організацій і закладів розроблюють та втілюють у життя заходи по профілактиці крадіжок вантажів і особистого майна пасажирів, дитячої безпритульності й правопорушень серед неповнолітніх;

- забезпечення безпеки руху потягів, морських та річкових суден, літаків цивільної авіації;

- здійснювати у встановленому порядку огляд речей і багажу пасажирів, а в необхідних випадках – їх особистий огляд;

- супроводжувати нарядами міліції пасажирські потяги, морські і річкові судна, літаки цивільної авіації;

- під час стихійних лих та інших надзвичайних обставин забезпечувати рятування людей, державного і особистого майна громадян, здійснювати залучення транспортних засобів для проведеннярятувальних і аварійно-відбудовних робіт;

- надавати допомогу посадовим особам транспортних організацій і підприємств у виконанні ними своїх службових обов'язків у випадках, коли окремі громадяни перешкоджають цьому;

- спільно з органами охорони здоров'я здійснювати нагляд за дотриманням посадовими особами транспортних підприємств і громадянами санітарного режиму на територіях залізничних станцій, аеропортів, морських і річкових портів та в рухомих транспортних засобах;

- надавати допомогу органам охорони здоров'я і ветеринарного нагляду в проведенні ними карантинних заходів при епідеміях і епізоотіях;

- вживати заходів по наданню допомоги громадянам, які постраждали від правопорушень і нещасних випадків, а також при находженні громадян на об'єкти транспорту в безпорадному стані.

Лінійні відділи (відділення) внутрішніх справ на транспорті і лінійні пункти міліції є основними підрозділами, тому що вони виконують практично всі основні завдання органів внутрішніх справ.

Лінійні відділи створюються на вузло­вих залізничних станціях, у портах та аеропортах зі значним обсягом пасажирських і вантажних перевезень, а також для обслуговування метропо­літену. Штатна чисельність лінійного відділу повинна становити не менше 50 одиниць. Лінійні відділення створюються при штатній чи­сельності не менше 20 одиниць.

Лінійні пункти міліції входять до складу лінійних відділів (відділень) внутрішніх справ на транспорті й дислокуються на ділянках залізниць, пароплавств і в аеропортах, їх дислокація, а також кордони ділянок, що обслуговуються, визначаються з урахуванням ступеню інтенсивності руху потягів, суден і оперативної обстановки, що склалася. Так, на залізничних станціях з більш напруженим рухом і складним оперативним станом дислокуються лінійні пункти міліції, а на станціях з менш напруженим рухом службу здійснюють оперативні групи.

Лінійні пункти міліції виконують функції, аналогічні функціям лінійних відділів і відділень у межах закріплених за ними ділянок обслуговування. Іншими словами, вони виконують весь комплекс правоохоронної діяльності, покладеної на органи внутрішніх справ на транспорті. Штатна чисельність лінійного пунк­ту повинна становити не менше 4 одиниць.

Органи внутрішніх справ на повітряному, морському та річковому транспорті підпорядковані на правах районних відділів (відділень) внутрішніх справ територіальних органів обласним управлінням МВС України за місцем їх розташування.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.029 с.)