Структура, завдання та функції Державної служби охорони при МВС України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура, завдання та функції Державної служби охорони при МВС України. 

ДСО складається: з

– Головного управління Державної служби охорони при МВС України;

– управлінь Державної служби охорони при Головних управліннях МВС України в Криму, м. Києві і Київській області;

– управлінь і відділів Державної служби охорони при Управліннях МВС України в областях і м. Севастополі; міських і районних відділів, відділень охорони при міськрайорганах внутрішніх справ; навчальних закладів підготовки особового складу.

Крім того, до складу ДСО входять спеціальні підрозділи міліції охорони «Титан», які створені при Головному управлінні ДСО при МВС України, в Криму, м. Києві, м. Севастополі, областях та в інших підрозділах (на сьогодні продовжується тенденція утворення нових підрозділів «Титан»).

При Головному управлінні ДСО при МВС України функціонують:

– Державний центр сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно - пожежної сигналізації;

– Центр інформаційного забезпечення діяльності підрозділів ДСО;

– Республіканська база матеріально-технічного забезпечення;

– дослідно - впроваджувальний центр технічних засобів охорони.

ДСО також має центри службового собаківництва у м.м. Києві, Луганську, Житомирі та Острізі (Рівненській області).

За допомогою пультів централізованого спостереження та спеціально підготовлених, споряджених сучасною зброєю, засобами індивідуального захисту і оперативного зв’язку груп затримання, які цілодобово реагують на сигнал «Тривога», забезпечується надійний захист об’єктів та майна всіх форм власності з повною матеріальною відповідальністю.

Підрозділи міліції охорони здійснюють: охорону особливо важливих об’єктів, підприємств, установ, організацій, кредитно-фінансових установ, місць проведення масових заходів; супроводження та охорону касирів з коштами, осіб з цінними паперами та з іншими матеріальними цінностями; охорону вантажів; на замовлення митних органів супроводження та охорону підакцизних товарів, що слідують транзитом через територію України; охорону фізичних осіб.

Спеціалізована, воєнізована та сторожова охоронаДСО надає послуги щодо: охорони об’єктів усіх форм власності; забезпечення охорони та громадської безпеки під час проведення культурно-масових, спортивних та інших видовищних заходів; організації заходів охорони з питань запобігання правопорушенням та їх припиненню, у т.ч. в житловому секторі, навчальних закладах, адміністративних будинках, на автостоянках, ринках тощо; супроводження матеріальних цінностей, цінних паперів, грошей.

Спеціальні підрозділи міліції охорони«Титан» здійснюють на договірних засадах охорону вантажів та забезпечують захист фізичних осіб від злочинних посягань.

Основними послугами, що надаються підрозділами «Титан», є: охорона грошових знаків, цінних паперів з повною матеріальною відповідальністю; супроводження цінних вантажів та їх охорона; охорона власності юридичних і фізичних осіб в місцях їх постійного або тимчасового перебування; охорона виставок, інших громадських заходів; забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, в тому числі іноземних громадян; охорона і супроводження туристичних груп.

Особовий склад міліції охорони підрозділу «Титан» комплектується на конкурсній основі з числа найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які мають необхідний рівень бойової підготовки та стаж роботи в органах внутрішніх справ не менше одного року. По забезпеченню особистої безпеки та захисту фізичних осіб призначаються працівники, які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки щодо забезпечення захисту особи.

Служба інкасації ДСО забезпечує інкасацію грошових знаків в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезення цінностей Національного банку. Договірні зобов’язання виконують кваліфіковані фахівці, що пройшли всебічну підготовку, досконало володіють усіма видами вогнепальної зброї, спецтехнікою, прийомами рукопашного бою та професійно грамотно їх застосовують при виконанні своїх службових обов’язків.

На виконання законодавства України у галузі сертифікації продукції в системі Міністерства внутрішніх справ при Головному управлінні ДСО створено Державний центр сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно - пожежної сигналізації. Цей центр є юридичною особою, має достатню технічну базу та кваліфікованих фахівців для виконання робіт щодо сертифікації продукції відповідно області акредитації. Центр сертифікації, в рамках своєї компетенції, проводить як обов’язкову, так і добровільну сертифікацію, а також сертифікацію за вимогами замовника всіх типів технічних засобів охоронної і охоронно - пожежної сигналізації (засоби охорони будов, споруд, відкритих майданчиків, пристроїв, що протидіють крадіжкам транспортних засобів, приладів для охорони особи, вантажів, т. і.), технічних засобів контролю (системи відео спостереження охоронного призначення, системи контролю доступу), технічних засобів захисту (скло посиленої міцності, спеціальні жалюзі, спеціальні елементи стін, вікон, підлог та стель, броньовані та укріплені двері, сейфи та інші сховища і замки до них). З метою технічної експертизи існуючих на світовому ринку зразків систем централізованого нагляду, об’єктових приймально-контрольних приладів (централей), електронних сповіщувачів, джерел резервного електроживлення та систем реєстрації аудіо інформації, у тому числі шляхом проведення експлуатаційних випробовувань та вибору кращих з них утворено при Головному управлінні ДСО Дослідно-впроваджувальний центр технічних засобів охорони. Цей центр здійснює роботу щодо проведення єдиної технічної політики з розробки систем, приладів та сповіщувачів охоронної сигналізації, їх промислового освоєння і виробництва, напрацювання рекомендацій з питань тактики використання, впровадження та обслуговування технічних засобів охорони.

До навчальних закладів ДСО входять Вінницьке, Рівненське училища професійної підготовки працівників охорони. Вінницьке училище здійснює: курсову (початкову) підготовку міліціонерів ДСО та працівників технічної служби (начальників, чергових та старших інспекторів-інженерів пунктів централізованої охорони); перепідготовку працівників спеціального підрозділу міліції охорони «Титан», служби інкасації та перевезень; підвищення кваліфікації міліціонерів, командирів відділень, взводів, рот стройових підрозділів міліції ДСО. Миколаївське училище здійснює: курсову підготовку міліціонерів ДСО; перепідготовку працівників служби інкасації та перевезень; підвищення кваліфікації міліціонерів, командирів відділень, взводів, рот стройових підрозділів міліції ДСО. Рівненське училище здійснює: курсову підготовку міліціонерів-кінологів із службовими собаками, міліціонерів ДСО, командирів взводів, рот, їх заступників, старших інспекторів охорони, інспекторів по роботі з особовим складом; перепідготовку міліціонерів-кінологів із службовими собаками, працівників служби інкасації та перевезень; підвищення кваліфікації міліціонерів, командирів відділень, взводів, рот та їх заступників стройових підрозділів ДСО. Вінницьке і Рівненське училища мають ліцензії на право навчання охоронників та охоронців для приватних організацій та осіб, а Рівненське училище, крім того, готує інструкторів службового собаківництва.

У центрах службового собаківництва ДСО фахівці надають підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності та приватним особам на договірних засадах наступні послуги: тимчасове утримання собак; дресирування собак. Отже, ДСО має необхідні повноваження та можливості щодо забезпечення повного комплексу охоронних послуг на високому рівні та за низькими цінами на всій території України. Кожний замовник може вибрати саме те, що відповідає його потребам та можливостям.

Одним із напрямів роботи органів внутрішніх справ, згідно з Законом України «Про міліцію» є охорона власності, протидія правопорушенням та злочинам у цій сфері, зокрема крадіжкам державного, колективного, приватного майна, у тому числі з квартир громадян. Реалізація завдань щодо забезпечення охорони власності в системі органів внутрішніх справ покладається на спеціальну службу, якою є ДСО.

Завданнями ДСО є:- здійснення за договорами заходів щодо охорони особливо важливих об'єктів згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів, вантажів, інкасації, перевезення, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації в порядку, встановленому законодавством;- розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян від злочинних посягань, примірних договорів і вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами та засобами телевідеоспостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу (далі - технічні засоби охоронного призначення), а також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій; - участь у проведенні єдиної технічної політики щодо впровадження технічних засобів охоронного призначення шляхом розроблення нормативних документів на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж, експлуатація та утилізація).ДСО відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції: – визначає за погодженням із власниками майна або уповноваженими ними органами чи особами (далі - власник) вид охорони під час її організації (міліцейська, цивільна, за допомогою пунктів централізованого спостереження тощо);– запобігає правопорушенням і припиняє їх у місцях несення служби; – реалізує технічні засоби охоронного призначення і надає послуги з їх проектування, монтажу, ремонту та обслуговування; – бере участь у розробленні комплексу стандартів на технічні засоби охоронного призначення з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвитку міжнародного співробітництва у галузі їх стандартизації, а також співробітництва з вітчизняними та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності у галузі розроблення, стандартизації, проектування, виробництва, монтажу та обслуговування зазначених технічних засобів;– забезпечує випробування вітчизняних та іноземних зразків технічних засобів охоронного призначення для подальшого впровадження; 6) укладає договори на виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних датчиків і приладів на державних та інших підприємствах України й інших держав; – здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів охоронного призначення, що застосовуються на території України; – погоджує за заявками замовників проекти в частині забезпечення технічними засобами охоронного призначення об'єктів і споруд, що будуються (реконструюються);– організує проведення технічної експертизи та підготовку висновків щодо якості проектування та виробництва технічних засобів охоронного призначення; – провадить в установленому порядку зовнішньоекономічну діяльність.

Державна служба охорони при МВС України. ДДСО надає наступні послуги:

– охорона об`єктів за допомогою технічних засобів охорони;

– охорона кватир та приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів охорони;

– обладнання об`єктів та квартир сучасними засобами охороно-пожежної сигналізації;

– централізоване спостереження за станом опс на об`єктах без виїзду групи затримання;

– нагляд за рухомими об`єктами;

– охорона стаціонарних об`єктів постами міліції охорони;

– охорона стаціонарних об`єктів постами цивільної охорони;

– забезпечення особистої безпеки фізичних осіб.

– охорона разових заходів;

– охорона та супроводження туристичних груп;

– контроль за несенням служби відомчою охороною;

– реагування групи затримання на телефонний виклик;

– нагляд за зовнішньою цілісністю об`єктів;

– охорона та супроводження вантажів;

– охорона та супроводження вантажівдля не резидентів

– інкасація грошової готівки, перевезення грошових знаків, цінних паперів;

– охорона грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться уповноваженою особою замовника;

– виявлення та блокування витоку інформації через закладні пристрої.

Крім того, міліція охорони може здійснювати за договорами заходи із забезпечення особистої безпеки народних депутатів України - з відома Голови Верховної Ради України; державних службовців, що належать до першої - третьої категорій, - за поданням керівника відповідного державного органу; керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Підрозділи воєнізованої охорони відповідно до законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну зброю, а також оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, а саме: шоломами сталевими армійськими і типу "Сфера", бронежилетами, гумовими кийками, наручниками, електрошоковими пристроями, пристроями для відстрілювання патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу алгоген, CN, МПК, у тому числі імпортного виробництва, пневматичною зброєю, пристроями для примусової зупинки автотранспорту "Еж-М".

Охоронні підрозділи відповідно до законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну спортивну і вогнепальну мисливську зброю, а також оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, а саме: гумовими кийками, пристроями для відстрілювання патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу алгоген, CN, МПК, у тому числі імпортного виробництва, пневматичною зброєю.

Працівники підрозділів Державної служби охорони під час несення служби застосовують ці засоби в порядку, визначеному законодавством.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)