Порядок переведення особового складу міліції на посилений варіант оперативно-службової діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок переведення особового складу міліції на посилений варіант оперативно-службової діяльності 

Переведення міліції на посилений варіант несення служби регламентується здійснюється у порядку передбаченому відповідною Інструкцією, затвердженою наказом МВС України від 22 березня 2006 р. № 291.

Відповідно до цього нормативного акту посилений варіант –це комплекс організаційно-правових, профілактичних, оперативних та інших заходів, пов’язаних із залученням значної кількості особового складу та особливим режимом виконання оперативно-службових завдань з метою швидкої стабілізації оперативної обстановки , коли наявними силами та засобами, що безпосередньо залучені до охорони громадського порядку , при повсякденному несенні служби їх виконати неможливо.

Залежно від обставин, що склалися посилений варіант може бути оголошений як для всього особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ України, так і для особового складу окремого органу чи підрозділу внутрішніх справ.

Метою посиленого варіанту є найшвидша нормалізація оперативної обстановки та відновлення правопорядку, усунення загрози життю чи здоров’ю громадян.

Діяльність міліції за посиленого варіанту базується на принципах: законності; гуманізму; поваги до прав і свобод людини; соціальної справедливості; єдиноначальності.

Підстави для введення посиленого варіанту наступні:

1) повідомлення про обставини, що можуть привести чи призвели до загострення оперативної обстановки, створити чи створили загрозу життю (здоров’ю) громадян;

2) уведення надзвичайного стану.

Рішення про переведення особового складу на посилений варіант несення служби приймають:

1. Міністр внутрішніх справ – щодо всього особового складу (окремих підрозділів), як на усій території України, так і в окремих її регіонах;

2. Начальники ГУМВС, УМВС, ЛУВС, міськрайорганів – щодо особового складу підлеглих органів і підрозділів в межах території обслуговування.

3. Особовий склад вищих навчальних закладів системи МВС є резервом міністра й переводяться на посилений варіант його письмовим наказом як придані сили, з виконанням функцій із застосуванням силових дій.

Переведення особового складу будь-якого рівня на посилений варіант здійснюється шляхом видання письмового наказу (розпорядження), з доведенням до відома підпорядкованих органів і підрозділів. В ньому зазначається:

1) обґрунтування необхідності переведення;

2) час, з якого вводиться посилений варіант, і строк, на який він вводиться;

3) межі території, на якій вводиться посилений варіант;

4) інші питання, обумовлені Інструкцією.

Відміна посиленого варіанта здійснюється виданням письмового наказу (розпорядження) посадовою особою, яка його встановила, якщо строк дії не був раніше обумовлений.

Посилений варіант може бути відмінений раніше строку, на який він вводиться, у разі усунення обставин, що обумовили необхідність його введення.

Залежно від обставин, за яких був уведений посилений варіант, сили, що залучаються поділяються на три групи:

Перша група – основні сили.

Друга група – додаткові сили, що виділяються за рахунок органів і підрозділів певного регіону.

Третя група – придані сили, які залучаються за рахунок органів і підрозділів (зведені загони).

Чисельність сил може бути збільшена за рахунок:

1. Тимчасової відміни працівникам вихідних днів та викликання їх з відпустки.

2. Припинення відряджень або відкликання з них працівників.

3. Установлення для особового складу 12-годинного робочого тижня.

Рішення з цього приводу приймають керівники, які мають право переведення особового складу на посилений варіант.

Залежно від оперативної обстановки керівник, що вводить посилений варіант має право перевести особовий склад на казармене становище з компактним розміщенням у гуртожитках, готелях тощо, що повинно бути заздалегідь погоджено з органами влади та органами внутрішніх справ на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, або у службових приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ з відповідним закріпленням необхідного майна (ліжко, білизни тощо).

У комплексі завдань із забезпечення посиленого варіанта, як правило передбачається:

– розгортання оперативних штабів;

– установлення цілодобового чергування керівного складу;

– посилення чергових частин, слідчо-оперативних груп, створення достатньої кількості груп документування або надання їм додаткової чисельності;

– розгортання мережі контрольно-пропускних пунктів, заслонів, засад, постів регулювання, маршрутів та постів патрульної служби міліції, піших нарядів, згідно з типовими планами або залежно від обставин, що складаються;

– посилення охорони важливих об’єктів у тому числі приміщень і споруд, органів і підрозділів системи МВС, осіб у спеціальних установ міліції;

– максимальне оперативно-профілактичне опрацювання території, що обслуговується, а також осіб, які знаходяться на обліку в органах міліції;

– залучення для охорони громадського порядку додаткових пересувних груп та інших нарядів за рахунок наявних сил і засобів;

– перевірка протипожежного стану об’єктів системи МВС України, готовності протипожежних засобів;

– формування (за необхідності) спеціальних зведених загонів у разі загрози виникнення групових порушень громадського порядку чи масових безпорядків;

– проведення оперативно-профілактичних заходів;

– обов’язкова перевірка наявності, стану, додержання порядку та збереження зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих, отруйних речовин, спеціальних засобів, пально-мастильних матеріалів, посиленого контролю за їх видачею;

– створення мобільного резерву сил та засобів;

– інші заходи, які можуть бути додатково запроваджені органами державної влади або керівниками, які ввели посилений варіант діяльності.

Особовий склад, як правило, озброюється табельною вогнепальною зброєю та оснащується спецзасобами, засобами радіозв’язку.

Використання особового складу, що переведений на посилений варіант, для інших цілей здійснюється тільки за письмовим рішенням керівників, що запровадили такий варіант.

Тривалість посиленого варіанта визначається відповідним керівником і залежить від повного та якісного виконання завдань, або змін обстановки, які тягнуть за собою скасування підстав провадження посиленого варіанта.

Термін безперервного здійснення заходів при провадженні посиленого варіанта оперативно-службової діяльності повинен залежати від складності оперативної обстановки та навантаження на особовий склад при виконанні поставлених завдань.

Посилений варіант може вводитися на строк:

1. до 15 діб – Міністром, його заступниками;

2. до 10 діб – начальниками ГУМВС, УМВС, УМВСТ, командувачем внутрішніх військ або особами, які їх заміщують.

3. до 5 діб – начальникам структурних підрозділів МВС, міськрайлінорганів внутрішніх справ, командирами з’єднань і частин ВВ або особами, які їх заміщають.

4. до 3 діб – начальниками окремих батальйонів (рот) внутрішніх військ.

Збільшення зазначених максимальних строків посиленого варіанта при надсиланні обґрунтованої доповідної записки щодо їх продовження можуть здійснити.

1. Міністр внутрішніх справ – до 5 діб.

2. Начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, командувачі внутрішніх військ або особи, які їх заміщують – до 3 діб.

Безпосереднє управління силами та засобами, що залучаються, організацію взаємодії, збір, аналіз та обмін оперативною інформацією здійснюють оперативні штаби.

На оперативний штаб покладається координація, управління силами та засобами, взаємодія з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, військовим командуванням Збройних сил України, громадськими формуваннями, що залучаються на весь період впровадження посиленого варіанту.

Під час проведення спільних заходів та операцій особовий склад, що залучається, працює по радіобміну (за наявності технічної можливості) на єдиному каналі.

На період посиленого варіанта оперативно-службової діяльності оплата праці особового складу в надурочний і нічний часи, у вихідні дні проводиться згідно з чинним законодавством України.

При цьому раз на тиждень особовому складу надається не менше однієї доби для відпочинку.

Усебічне забезпечення (морально-психологічне, матеріально-технічне, зв’язок, медичне) задіяного особового складу на період посиленого варіанту оперативно-службової діяльності, покладається на відповідні підрозділи ОВС згідно з чинними нормами забезпечення.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та види умов, що ускладнюють оперативну обстановку, та їх значення в діяльності ОВС.

2. Завдання міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

3. Організація діяльності ОВС умовах, пов’язаних з ускладненням оперативної обстановки.

4. Поняття та правові основи діяльності ОВС щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

5. Зміст основних етапів організації охорони громадського порядку при проведенні масових заходів.

6. Порядок переведення особового складу міліції на посилений варіант оперативно-службової діяльності.

7. Взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськістю під час охорони громадського порядку і громадської безпеки в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

Теми рефератів

1. Організація роботи оперативних штабів ОВС в умовах охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

2. Завдання та функції ОВС в умовах стихійного лиха, під час епідемій, епізоотій, техногенних аварій та катастроф, терористичних актах.

3. Особливості управління діяльністю міліції при введенні типових оперативних планів.

Теми доповідей

1. Планування дій ОВС в надзвичайних умовах.

2. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)